Mycamine Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

MYCAMINE nedir ve ne için kullanılır?

• MYCAMINE içinde dondurularak kurutulmuş, sıkıştırılmış beyaz toz bulunan flakonlarda sunulmaktadır. Her kutu güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarından koruyucu bir koruyucu filmle sarılı bir adet flakon içermektedir.

• MYCAMINE, mikafungin sodyum etken maddesini içerir. Her flakonda 50 mg mikafungin sodyum vardır. MYCAMINE, sulandırılarak çözelti haline getirilir. Çözelti hazırlandığında her nakde 10 mg mikafungin sodyum bulunur.

hücre duvarının bozulmamış olması gerekmektedir. MYCAMINE, mantar hücre duvarında bozukluklara neden olarak, mantarın ölmesine neden olur ve çoğalmasını önler.

. MYCAMINE;

Yetişkinlerde, 16 yaş üstü ergenlerde ve yaşhlarda invazif kandidiyaz yani vücudun içine Kandida adı verilen mantar hücresinin bulaşmasıyla oluşan ciddi mantar enfeksiyonunun tedavisinde

Yetişkinlerde, 16 yaş ve üstü ergenlerde damardan verilen (intravenöz) tedavinin uygun olduğu durumlarda, yemek borusunda mantar enfeksiyonunun tedavisinde

Kandida adlı mantarın vücut içine bulaşarak enfeksiyon geliştirme riski bulunanyetişkinlerde, 16 yaş ve üstü ergenlerde ve yaşlılarda kullanılır.

MYCAMINE, çocuklarda (yenidoğanlar dahil) ve 16 yaşından küçük ergenlerde diğer ajanların uygun olmadığı hallerde ikinci seçenek olarak kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MYCAMINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

MYCAMINE’in güvenliliği klinik çalışmalarda değerlendirilmiştir. Bu çalışmalardaki hastalar kritik hastalardı ve çeşitli başka tıbbi sorunları vardı ve birçok başka ilaca da ihtiyaç duymuşlardı.

Aşağıdakilerden biri olursa, MYCAMINE’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1 ila 10’unda)

• Kan pıhtılaşma hücre sayısında azalma

• Nefes almada güçlük, terleme, kalp atım hızında artış gibi belirtilerle seyreden aleıjik reaksiyon, aşırı duyarlılık

• Karaciğer yetmezliği; kanınızda gama-glutamiltransferaz (GGT) isimli karaciğer enziminde yükselme; sarılık (karaciğer veya kan sorunlarının yol açtığı, deride veya göz aklarında sararma); bağırsaklara ulaşan safra miktarında azalma; karaciğerde büyüme; karaciğerde iltihap

• Kreatinin ve ürede artma gibi böbrek işlevini gösteren testlerin sonuçlannda bozulma; böbrek yetmezliğinin şiddetlenmesi

Seyrek (10000 kullanıcıdan 1 ila 10’unda)

• Alyuvar hücrelerinin parçalanmasına bağlı gelişen kansızlık (sarılık belirtileri görülebilir)

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

. Şok

• Karaciğer hücrelerinin hasar görmesi (karaciğer hücrelerinin ölmesi dahil)

• Böbrek sorunları; akut böbrek yetmezliği

• Şiddetli cilt reaksiyonu

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MYCAMINE’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın (100 kullanıcıdan 1 ila 10’unu etkiler)

• Alyuvar sayısında azalma (kansızlık)

• Kanınızdaki magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi elektrolitlerin seviyesinde azalma

• Karaciğer işlevini gösteren alkalin fosfataz (ALP), aspartat aminotransfereaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) seviyelerinde yükselme

• Kanınızdaki safra sıvısına rengini veren bilirubinin seviyesinde artma

• Kan testlerinde anormal sonuç (lökositlerde düşüş [lökopeni; nötropeni]); eritrositlerde düşüş (anemi)

• Kan testlerinizde bozulma (alyuvar, akyuvar, trombosit adlı pıhtılaşma hücrelerinizin sayısında azalma), kan testinizde eosinofıl adı verilen hücrelerin sayısında artma, kan testinizde albumin seviyesinde azalma

• Kalp atım hızında artma, daha kuvvetli kalp atışı, düzensiz kalp atımı

• Nefes darlığı

• Kanınızda laktat dehidrojenaz (LDH) adlı enzimde artma

• Kanınızdaki sodyum, fosfat seviyesinde azalma

• Kanınızdaki potasyum seviyesinde yükselme

• İştahsızlık (yeme bozukluğu)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (100 kullanıcıdan 1 ila 10’unu etkiler)

• Baş ağrısı

• Toplardamar duvarında iltihabi durum (ilacm iğne ile verildiği damar bölgesinde)

• Bulantı; kusma; ishal; karın ağrısı

• Döküntü

• Ateş

• Titreme

Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1 ila 10’unu etkiler)

• Terlemede artış

• Uykusuzluk (uyuma güçlüğü); endişeli hal (anksiyete); zihin bulanıklığı

• Uyuşukluk hissi; titreme; baş dönmesi; ağızda bozuk tat

• Yüksek veya düşük kan basıncı; deride kızarma

• Hazımsızlık, kabızlık

• İlacın iğne ile verildiği damar bölgesinde damarda pıhtılaşma, iltihabi durum veya ağrı; vücutta sıvı toplanması

• Kaşıntılı döküntü; kaşıntı; deride kızarıklık

Bunlar MYCAMINE’ in hafif yan etkileridir.

Aşağıdaki reaksiyonlar, pediyatrik hastalarda yetişkin hastalarda olduğundan daha sık rapor edilmiştir:

Yaygın (100 kullanıcıdan 1 ila 10’unu etkiler)

• Kan pıhtılaşma hücre sayısında azalma (trombositlerde azalma, trombositopeni)

• Kalp atım hızında artma (taşikardi)

• Yüksek veya düşük kan basıncı

• Kandaki safra sıvısına rengini veren bilirubinin seviyesinde artma; karaciğerde büyüme

• Akut böbrek yetmezliği, kandaki üre seviyesinde yükselme

Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

MYCAMINE Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

MYCAMINE damar yoluyla uygulanır.

Yaşlılarda Kullanımı

• İnvazif kandidiyazis yani vücudun içine Kandida adı verilen mantar hücresinin bulaşmasıyla oluşan ciddi mantar enfeksiyonunun tedavisinde normal doz, 40 kg veya üzerindeki hastalarda günde 100 mg ve 40 kg veya altındaki hastalarda günde 2 mg/kg’dır.

• Yemek borusunda Kandida adı verilen mantar hücresinin neden olduğu enfeksiyonun tedavisinde normal doz 40 kg’ın üzerindeki hastalarda günde 150 mg ve 40 kg veya altındaki hastalarda günde 3 mg/kg’dır.

• İnvazif kandidiyazis yani vücudun içine Kandida adı verilen mantar hücresinin bulaşmasıyla oluşan ciddi mantar enfeksiyonunun olmasını önlemek için normal doz 40 kg’ın üzerindeki hastalarda günde 50 mg ve 40 kg veya altındaki hastalarda günde 1 mg/kg’dır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda (yenidoğanlar dahil) ve 16 yaşından küçük ergenlerde kullanımı

İnvazif kandidiyazis yani vücudun içine Kandida adı verilen mantar hücresinin bulaşmasıyla oluşan ciddi mantar enfeksiyonunun tedavisinde normal doz, 40 kg veya üzerindeki hastalarda günde 100 mg ve 40 kg veya altındaki hastalarda günde 2 mg/kg’dır. İnvazif kandidiyazis yani vücudun içine Kandida adı verilen mantar hücresinin bulaşmasıyla oluşan ciddi mantar enfeksiyonunun olmasını önlemek için normal doz, 40 kg’ın üzerindeki hastalarda günde 50 mg ve 40 kg veya altındaki hastalarda günde 1 mg/kg’dır.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.

Eğer MYCAMINE’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MYCAMINE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz, ne kadar MYCAMINE dozu gerektiğini belirlemek için cevabınızı ve durumunuzu izleyebilir. Ancak, aşırı miktarda MYCAMINE verilmiş olabileceğinden endişe duyuyorsanız, hemen doktorunuzla veya başka bir sağlık uzmanıyla konuşunuz.

MYCAMINE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MYCAMINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz, hangi MYCAMINE tedavisinin gerektiğini belirlemek için cevabınızı ve durumunuzu izleyebilir. Ancak, doz atladığınızdan endişe duyuyorsanız, hemen doktorunuzla veya başka bir sağlık uzmanıyla konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MYCAMINE ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

Bilinen bir tedaviden çekilme belirtisi bulunmamaktadır.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

MYCAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MYCAMINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer, mikafungin veya MYCAMINE’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılık) varsa

MYCAMINE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sıçanlarda, uzun süreli mikafungin tedavisi, karaciğer hasarına ve sonrasında karaciğer tümörlerine yol açmıştır. İnsanlarda karaciğer tümör gelişimine dair olası risk bilinmemektedir ve doktorunuz, ilacınıza başlamadan önce MYCAMINE tedavisinin faydalarını ve risklerini değerlendirecektir. Şiddetli karaciğer sorunlarınız (örn. karaciğer yetmezliği veya hepatit) varsa veya karaciğer fonksiyon testlerinizde anormallik olmuş ise lütfen doktorunuza söyleyiniz. Tedavi sırasında, karaciğer fonksiyonlarınız daha yakından izlenecektir.

• Eğer, hemolitik anemi (alyuvarların parçalanmasına bağlı anemi) veya hemoliz (alyuvarların parçalanması) varsa.

• Eğer, böbrek sorunlarınız (örneğin, böbrek yetmezliği ve böbrek fonksiyon testinizde anormallik) varsa böyle bir durumda, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu daha yakından izlemeye karar verebilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

MYCAMINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

MYCAMINE damar içine verilerek uygulandığından , yiyecek veya içeceklerle kullanılması ile

ilgili kısıtlamalara gerek yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Açıkça gerekli olmadığı sürece MYCAMINE gebelikte kullanılmamalıdır.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• MYCAMINE kullandığınız sırada , emzirmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

MYCAMINE’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine dair bilgi bulunmamaktadır. Araç veya makine kullanırken sorunlar yaşamanıza yol açabilecek herhangi bir etki yaşıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

MYCAMINE Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer amfoterisin B deoksikolat veya itrakonazol etken maddeli mantar ilaçlarını, böbrek naklinde kullanılan sirolimus etken maddeli bağışıklık sistemini baskılayan ilacı veya bazı kalp-dolaşım hastalıklarında ya da yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan nifedipin etken maddeli ilacı kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendirmeniz özellikle önemlidir. Doktorunuz bu ilaçların dozunu yeniden düzenlemeye karar verebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MYCAMINE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.