Multanzim Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Multanzim, domuz pankreasından elde edilmiş, pankreas enzimleri grubuna dahil bir mide-bağırsak sistemi ilacıdır. Protein, nişasta ve yağlan sindirme yeteneğine sahip lipaz, amilaz ve proteaz enzimlerini içerir.

 • Multanzim, beyaz, düzgün, yuvarlak ve bikonveks drajeler görünümündedir. Her kutuda 30 draje bulunur.
 • Multanzim, aşağıdaki hastalıklannın tedavisinde kullanılmaktadır:
 • Yaşlanmaya bağlı ve fonksiyonel olarak sindirim sisteminde ortaya çıkan hazım bozukluklannın giderilmesinde,

Karaciğer, safra ve pankreasın aktivitelerine yardımcı olarak,

Bağırsaklarda aşm derecede gaz birikimi, gaz sancısı, şişkinlik hissi, safra kesesinin aşm çalışması ve aşm hareketliliği, kronik kabızlık, kistik fibroz (salgı bezlerinin salgılama işlevlerindeki anormallik), kronik pankreatit (pankreas inflamasyonu), pankreasın kısmen veya tamamen ameliyatla alınması sonrası, pankreas kanseri nedeni ile gelişmiş kanal tıkanması, pankreas yetmezlikleri, emilim bozukluğu sendromu ile birlikte görülen yağlan sindirememe durumu, midenin kısmen veya tamamen ameliyatla alınması sonrası ve pankreas yetmezliği ile ilgili araştırmalarda karşılaştırma ölçütü olarak,

Karınla ilgili radyolojik incelemelerden 2 ila 3 gün önce kann gazlannın giderilmesi amacı ile kullanılır.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Multanzim’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Multanzim’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Karın ağrısı
 • Bulantı, kusma, kabızlık, diyare ve kann şişliği
 • Deri döküntüsü

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kurdeşen ve kaşıntı

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Kistik fibrozlu (salgı bezlerinin salgılama işlevlerindeki anormallik) çocuklarda, özellikle yüksek doz ile tedavi ediliyorlar ise izole vakalarda bazı bağırsak bölgelerinde daralma (ileoçekal bölge, çıkan kolon)
 • Deride kızarma, öksürük ve göz yaşarması gibi aşın duyarlılık reaksiyonlan
 • Çok yüksek dozlann gerekli olduğu durumlarda (örneğin kistik fibroz vakalan) kan dolaşımında ürik asit miktannda artış
 • Ağızda iritasyon
 • Mide ve bağırsaklarda aşm miktarda gaz varlığı
 • Koyu renkli katranımsı dışkı çıkarma
 • Nefes darlığı
 • Kilo kaybı
 • Yağımsı dışkı

Yukarıdakilerden herhangi biri sizi şiddetli bir şekilde etkilerse doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdakilerden biri olursa Multanzim’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli ve uzun süren karın ağrınız varsa

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Multanzim Nasıl Kullanılır ?

Dozaj her hastaya göre bireysel olarak saptanır.

Multanzim Draje, doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; yetişkinler için genelde, yemeklerden önce veya yemek esnasında 2 3 draje olarak ağızdan alınmalıdır. Eğer doz arttrılması gerekli ise, yanıtın dikkatli gözlemi ile yavaş yavaş arttrıılmalıdır.

Multanzim dozu uygulanırken yeterli sıvı almanız önemlidir.

Multanzim Drajeyi ağız yoluyla çiğnemeden bütün olarak biraz sıvı yardımıyla yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

İdrardaki ürik asit miktannda artışa sebep olabileceğinden böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.

Eğer Multanzim’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Multanzim

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Multanzim’den kullanmanız gerekenden ‘fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz alan hastalarda, müshil etkisi meydana gelebilir ve kan dolaşımında bulunan ve böbreklerden elimine olan ürik asit miktannda artış olabilir. Doz aşımı durumunda Multanzim tedavisi derhal kesilmeli, rehidrasyon (ağır su kaybını takiben herhangi bir yolla vücudun tekrar normal suyunu kazanması) garantiye alınmalıdır.

Doktorunuz gerekli destekleyici tedaviyi uygulayacaktır

Doz aşımı ile ciddi toksisite görülmesi beklenmez.

Multanzim Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz Multanzim dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız-

Multanzim Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzla konuşmadan Multanzim almayı aniden kesmeyiniz.

Multanzim kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Multanzim Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin maddeye veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşın duyarlılığınız varsa

Domuz pankreas enzimlerine aşın duyarlılığınız varsa

Multanzim Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşırı mide asit salgılamanız varsa

Pankreatik bikarbonat yetersizliğiniz varsa

Duyarlılık belirtileri görülüyorsa

Oral yolla demir tedavisi görüyorsanız (tedaviden beklenen sonuç gecikmeli olur.)

Özellikle çocuklarda yüksek dozların gerekli olduğu durumlarda (örneğin kistik fibroz vakaları)

Safra asidi içerdiğinden tam safra tıkanması, sarılık gibi durumlarda (kullanımından sakınılmalıdır.)

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Multanzim İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Multanzim Draje, yemeklerden önce veya yemek esnasında kullanılabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Multanzim’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle, potansiyel yararlan potansiyel riskleri geçerli kılmadığı sürece Multanzim gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız-

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Multanzim’in emziren kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle, potansiyel yararlan potansiyel riskleri geçerli kılmadığı sürece Multanzim emzirme sırasında kullanılmamalıdır.
Araç ve makina kullanımı
Multanzim’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

Multanzim Etken Maddesi Nedir?

Multanzim’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

Multanzim, her bir drajede 32 mg laktoz ve 262,10 mg sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Multanzim ile birlikte oral yolla demir tedavisi görüyorsanız, tedaviden beklenen sonuç gecikmeli olur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.