Mukoral İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

MUKORAL nedir ve ne için kullanılır?

 • MUKORAL, balgam salgısını sulandıran ve salgılanmasını kolaylaştıran balgam söktürüeü bir ilaçtır. Bu sayede balgamın kolayca atılmasını sağlayarak solunum güçlüğünü giderir ve öksürüğü azaltır.
 • MUKORAL, 100 ve 150 mİ şurup içeren, kahverengi cam şişede, 2,5 ve 5 mİ Tik işaretli plastik ölçeği ile birlikte sunulur. Açık san, meyve kokulu, berrak şurup görünümündedir.
 • MUKORAL, balgamın koyu ve yapışkan olması ile birlikte olan ani süreğen solunum yolu hastalıklarında balgam söktürüeü olarak kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MUKORAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, MUKORAL*’’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ciltte döküntü
 • Mukozalarda değişiklik
 • Yüzde şişme
 • Nefes almada güçlük
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUKORAL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ciltte döküntü
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı, kusma
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Kuvvetsizlik
 • Baş ağrısı
 • Kaşıntı
 • Bunlar MUKORAL’in hafif yan etkileridir.

  MUKORAL Nasıl Kullanılır?

  Çocuklarda;

  0-2 yaş arasında: Günde 2 defa 1/2 ölçek (2,5 mİ)

  2-5 yaş arasında: Günde 3 defa 1/2 ölçek (2,5 mİ)

  5-12 yaş arasında: Günde 2-3 defa 1 ölçek (5 mİ)

  Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli artırılabilir.

  Doktorunuz MUKORAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Ağız yoluyla alınır. Su veya meyve suyu ile sulandınlabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum

  bulunmamaktadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek, karaciğer hastalığı ve peptik ülseri olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer MUKORAL ’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MUKORAL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Şimdiye kadar insanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Aşırı doz halinde mide boşaltılıp yıkanır, belirtileri önlemeye yönelik ve destekleyici tedavi uygulanır.

  MUKORAL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MUKORAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MUKORAL ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  MUKORAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MUKORAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Bromheksin veya ambroksola karşı aşırı duyarlıysanız.
 • MUKORAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Böbrek, karaciğer hastalığınız veya peptik ülseriniz (midede, onikiparmak bağırsağında veya yutak borusunun alt kısmında gelişen ülser) varsa çok dikkatli kullanınız.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MUKORAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Yeterli klinik çalışma olmadığından hamileliğin ilk üç ayında, ancak zorunlu hallerde, fayda-risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirenlerde çok dikkatli kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  MUKORAL’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur; dikkatli olunmalıdır.

  MUKORAL Etken Maddesi Nedir?

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Balgamın dışarı atılmasını engelleyebilecek kodein gibi öksürük giderici ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
 • Atropin (gözbebeğini genişletmek ve kalp durmasını önlemek için kullanılan ancak ter, tükürük ve mukus salgılarım azaltıcı etkisi olan bir ilaç) ve antimuskarinik (sinir sisteminde asetilkolin denilen bir kimyasal maddeyi bloke eden ilaç grubu), etki gösteren amantadin (parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç grubu), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), haloperidol (şizofreni tedavisinde kullanılan ilaç grubu), antihistaminikler (alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), prokainamid (kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) gibi diğer ilaçların (ipratropium-kronik akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubu) mukoza salgılarının birikimine yol açabileceğini göz önünde bulundurunuz.
 • Kalp glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç grubu), kortikosteoridler (ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan bir hormon grubu), bronkodilatörler (akciğerlerdeki bronş denilen havayollarını genişleten ilaçlar), diüretik (idrar oluşumunu artıran ilaçlar) ve antibiyotiklerle (mikroorganizmalara karşı etki gösteren ilaçlar) karşılıklı etkileşimi yoktur.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MUKORAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.