Mucostop Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

MUCOSTOP nedir ve ne için kullanılır?

MUCOSTOP’un etkin maddesi asetilsistein; bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Solunum yollarında mukolitik (balgam kıvamını azaltarak, atılımım kolaylaştıncı) etki gösterir.

MUCOSTOP yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması ve ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner hastalıklarda kullanılır. Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.

MUCOSTOP, 10 ve 30 saşe içeren PE / Alüminyum / Kuşe kağıt ambalajlarda sunulur ve her bir saşe 600 mg asetilsistein içerir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MUCOSTOP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUCOSTOP’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aleıjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi).

• Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtlan (anafilaktik reaksiyonlar). Aynca, çok seyrek olarak aşın duyarlılık reaksiyonlan kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUCOSTOP’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Hınltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalannda).

• Cilt kızanklıklan veya tahrişleri (iritasyon).

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız iltihabı,

• Karın ağnsı,

• Bulantı,

• Kusma,

• İshal,

• Baş ağnsı,

• Ateş.

Bunlar MUCOSTOP’un hafif yan etkileridir.

MUCOSTOP Nasıl Kullanılır?

Yetişkinlerde ve 14 yaşından büyük gençlerde:

Günde 1 kere 1 saşe (600 mg asetilsistein/gün)

Parasetamol zehirlenmesinde

Yükleme dozu 140 mg/kg. İdame doz olarak 4 saatte bir 70 mg/kg önerilir.

MUCOSTOP doktor tarafından aksi önerilmedikçe 4-5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Önerilen dozu aşmayınız.

Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.

Antibiyotik tedavisi gören hastalann MUCOSTOP’u antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almalan gerekmektedir.

MUCOSTOP yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

MUCOSTOP aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Bir poşet MUCOSTOP saşenin tamamı su bardağı içine boşaltılır.

Üzerine bardağın yansına kadar (100 mi) içme suyu eklenir.

İlaç kanştınlarak çözünmesi sağlanır.

Tamamen çözülmüş olan dibinde tortu kalmayan çözelti hazırlandıktan hemen sonra içilir.

Çocuklarda Kullanımı

14 yaşından küçük çocuklarda Günde 400 mg asetilsistein önerilir.

Asetilsistein 2 yaşın altındaki çocuklarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Asetilsistein bebeklerde ve 1 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca hayati endikasyonlarda ve sıkı bir medikal gözlem altında uygulanabilir.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel Kullanım Durumları

• MUCOSTOP daha fazla nitrojeni i maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.

 • (S)
 • • Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa MUCOSTOP ’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  • İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.

  • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  • Doktorunuz MUCOSTOP ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü MUCOSTOP tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer MUCOSTOP ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MUCOSTOP

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MUCOSTOP aşın dozda alındıysa mide yanması, kusma ve diyareye yol açabilir. MUCOSTOP ‘tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MUCOSTOP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir saşe alınız.

  İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  (K)

  MUCOSTOP Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MUCOSTOP tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

  MUCOSTOP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MUCOSTOP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  • Asetilsisteine veya yukarıda belirtilen ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşın duyarlılığınız varsa, eğer hangisinin sizin için zararlı olduğunu bilmiyorsanız veya emin değilseniz kullanmayınız.

  • MUCOSTOP’un yeni doğmuş bebeklerde kullanımı uygun değildir.

  MUCOSTOP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

  • Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız MUCOSTOP’u kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

  • Astım hastasıysanız MUCOSTOP’u kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  • Emziriyorsanız.

  • Karaciğer rahatsızlığınız varsa MUCOSTOP’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  • Peptik ülser (mide ve barsak başlangıcında yara) ve Özofagus varisi (yemek borusunda toplardamar genişlemesi) gibi rahatsızlıklarınız varsa kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  • Bulantı ve kusmaya eğilimi oluşturabilecek herhangi bir rahatsızlığınız varsa MUCOSTOP’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Çünkü MUCOSTOP bulantı ve kusmayı arttırabilir.

  • Öksürük refleksi yeterli değilse doktorunuza danışınız.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MUCOSTOP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MUCOSTOP aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Asetilsistein’in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız MUCOSTOP’u kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Asetilsistein’in anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  MUCOSTOP’un araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

  MUCOSTOP Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her dozunda 2,76 mmol (ya da 63,63 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  MUCOSTOP*’un içeriğinde bulunan aspartam (E951), fenilketonüri hastalan için zararlıdır. Fenilketonüri hastasıysanız MUCOSTOP’u kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz. MUCOSTOP, sorbitol (E420) ve laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün 102,5 mg mannitol (E421) içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  • MUCOSTOP’un antisekratuar (vücut salgısı salimim engelleyici) ve antitussif (öksürük giderici) ilaçlarla beraber kullanılması uygun değildir.

  • MUCOSTOP antibiyotik grubu ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır. İki ilacın birlikte kullamlmalan gerekiyorsa almmalan arasında 2 saatlik bir süre olmalıdır.

  • Parasetamol zehirlenmelerinde MUCOSTOP kullanımı sırasında bulantı ve kusma oluşabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MUCOSTOP prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.