Mucofix Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

MUCOFIX nedir ve ne için kullanılır?

MUCOFtX, efervesan tablet (suda çözünen tablet) etkin madde olarak sistein (bir amino asit) türevi bir ilaç olan asetilsistein ve ksantinler denilen bir İlaç grubunun üyesi olan doksofilin içermektedir.

Asetilsistein balgam sökücü, doksofilin bronşları gevşetici özelliğe sahiptir.

MUCOFlX, beyaz, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletlerdir. 5, 10 ve 20 efervesan tablet strip ambalaj ve karton kutuda kullanma talimatı İle beraber ambalajlanır.

MUCOFlX astım ve kronik (uzun süren) obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm İlaçlar gibi, MUCOFİX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MUCOFIX’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aleıjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi (tansiyon düşmesi)).
 • Şoka kadar gidebilen aşın duyarlılık yanıtlan (anafilaktik reaksiyonlar-döküntü, kaşıntı, terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması, bulantı, kusma gibi belirtiler görülebilir). Ayrıca çok seyrek olarak aşın duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUCOFİX’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdaki kategori kullanılarak İstenmeyen etki sıklığı belirtilmektedir.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın olmayan:

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Seyrek:

 • Bronşların daralması (Nefes darlığı, nefes almada güçlük yaşanabilir.)
 • Ağız içinde iltihap
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Mide yanması
 • İshal
 • Çok seyrek:

 • Şoka kadar gidebilen aşın duyarlılık yanıtlan
 • Ateş
 • Kanama
 • Bilinmiyor:

 • Baş ağnsı
 • Uykusuzluk (insomnia), uyku düzensizliği
 • Titreme (tremor)
 • Baş dönmesi
 • Kalp ritminde bozukluk
 • Çarpıntı
 • Astım
 • Göğüs ağnsı
 • Göbeğin hemen üzerindeki bölgesinde şiddetli ağrı
 • Mide salgısında artış
 • Anormal düşünceler
 • Kaygı, endişe (anksiyete)
 • MUCOFIX Nasıl Kullanılır?

  MUCOFİX’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, yetişkinlerde ve 14 yaşın üstündeki çocuklarda önerilen MUC0FİX dozu günde 1 efervesan tablettir.

  MUCOFİX sadece ağızdan kullanım içindir*

  MUCOFİX, bir bardak suda eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir.

  MUCOFİX, aç veya tok kamına alınabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  7-14 yaş arası çocuklarda MUCOFİX’in bu yaş grubuna uygun dozunun (600/200 mg) kullanılması önerilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bu yaş grubuna özel kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlar kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  MUCOFİX’in böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir. MUCOFlX dozunun azaltılması gerekebilir.

  Eğer MUCOFIX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuma dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MUCOFIX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Aşın doz kullanımı, mİde-barsak bölgesinde tahrişe neden olabilir. Mide yanması, mide ağnsı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir.

  MUCOFIX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MUCOFIX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MUCOFIX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MUCOFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MUCOFIX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Asetilsistein, doksofilin veya MUCOFİX içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa
 • Kalp krizi geçirdiysenİz
 • Tansiyonunuz düşükse
 • Bebeğinizi emziriyorsanız MUCOFlX’i kullanmayınız.
 • Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

  MUCOFIX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Astım ve bronkospazm (bronşların daralması) hikayeniz varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Mide veya barsağmızda yara (ülser) ve yemek borusunda toplardamar genişlemesi gibi rahatsızlıklarınız varsa
 • Siroz hastası iseniz
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz
 • Kalp hastalığı, kalp yetmezliğiniz varsa
 • Hİpokseminiz (kanda oksijen seviyesinin düşük olması) varsa
 • Hipertiroidiniz (tiroid bezinin aşın çalışması) varsa
 • Hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa
 • Eş zamanlı bir enfeksiyonunuz varsa
 • * Sigara kullanıyorsanız

  * Yaşlıysanız

  * Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız:

  Efedrin (alerjik reaksiyonların engellenmesi için kullanılır)

  Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)

  Propranolol (yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

  Simetidin ve ranitidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)

  Fenitoin (sara nöbetlerinin veya kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

  Antikonvülsanlar grubunda yer alan diğer ilaçlar (yüz, gövde veya uzuvların spazm veya kasılmalarının tedavisinde kullanılır)

  Eritromisin, troleandomisin veya aynı grupta yer alan diğer antibiyotikler (iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılır)

  Grip aşısı

  MUCOFİX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız,

  MUCOFlX’i kullanırken cildinizde ve göz çevresinde herhangi bir değişiklik (örn. kızarıklık, kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcıklar, kan oturması) fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MUCOFIX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MUCOFİX aç veya tok kamına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

  Hamilelikte kesin gerekli olmadıkça MUCOFtX kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MUCOFİX emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  İ

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.

  MUCOFIX Etken Maddesi Nedir?

  Sodyum uyarısı

  MUCOFlX her dozunda 22,61 mmol sodyum (tuz) ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olanlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  MUCOFİX diğer ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaçlarla ve efedrinle (bronşların daralması, bronşların spazm tedavisinde kullanılan ilaçlar) birlikte kullanılmamalıdır.

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MUCOFİX’in ya da kullanılan diğer ilaçların etkisi değişebilir.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, MUCOFİX kullanmadan Önce mutlaka doktorunuza danışınız.

 • Öksürük kesici ilaçlar (MUCOFİX’in bu ilaçlar ile birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir.)
 • Antibiyotikler (MUCOFIX çeşitli antibiyotikler (tetrasiklinler, sefalosporinler,
 • aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B) ile aynı zamanda kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda kullanımları arasında en az 2 saat ara olmalıdır.)

 • Nitrogliserin (kalp hastalıklarının tedavisinde damar genişletici olarak kullanılır)
 • Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)
 • Eritromisin, troleandomisin, linkomisin, klindamisin gibi makrolid ve linkozamid grubundan antibiyotikler (iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 • Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)
 • Simetidin ve ranitidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)
 • Propranololün de dahil olduğu beta blokör grubunda yer alan ilaçlar (yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılır)
 • Grip aşısı
 • Fenitoin (sara nöbetlerinin veya kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Antikonvülsanlar grubunda yer alan diğer ilaçlar (yüz, gövde veya uzuvların spazm veya kasılmalarının tedavisinde kullanılır)
 • Sigara kullanımı
 • MUCOFIX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.