Moxday Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

MOXDAY nedir ve ne için kullanılır?

 • MOXDAY, film tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film tabletin içinde 400 mg etkin madde (moksifloksasin) bulunmaktadır.
 • MOXDAY’in etkin maddesi olan moksifloksasin, kinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir.
 • MOXDAY, diğer bazı antibiyotiklere karşı dirençli olan çok sayıda bakteriye karşı da bakteri öldürücü etki göstermektedir (öm. beta-laktam ve makrolid dirençli bakteriler). Penisilin, sefalosporin, aminoglikozid, makrolid ve tetrasiklin grubu antibiyotikleri etkisiz kılan direnç mekanizmaları, moksifloksasinin bakteri karşıtı (antibakteriyel) etkisini engellememektedir.

 • MOXDAY, 5 ve 7 film tablet içeren blister ambalajlar şeklinde kullanıma sunulmuştur.
 • MOXDAY, moksifloksasine duyarlı mikroorganizmaların (mikroplar) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:
 • Kronik bronşitin aniden kötüleşmesi,

  Hastane dışında oluşmuş akciğer enfeksiyonu (toplumdan edinilmiş pnömoni),

  Akut sinüzit,

  Başka bir tablonun eşlik etmediği (komplike olmayan) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,

  Kadın üreme organlarının üst bölümünde görülen pelvik inflamatuar hastalıkta,

  Durumu güçleştiren başka tıbbi durum ya da hastalıklarla birlikte bulunan (komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; diyabet (şeker) hastalığındaki ayak yarası enfeksiyonları dahil,

  Komplike karın içi enfeksiyonları; apse gibi çeşitli türlerden mikropların neden olduğu

  k

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MOXDAY’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  MOXDAY’in olası yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

  Yaygın olan yan etkileri (her yüz kişinin 1 ila 10’unda görülenler):

  Mantar enfeksiyonları

  Baş ağrısı

  Baş dönmesi

  Potasyum düzeyi az olan (hipopotasemi) hastaların kalp grafisinde değişim

  Bulantı

  Kusma

  Mide-barsak ve karında ağrı

  İshal

  Bazı karaciğer enzimlerinde (transami nazlar) artışlar

  Yaygın olamayan yan etkileri (her bin kişinin 1 ila 10’unda görülenler):

  Kırmızı kan hücrelerinde azalma (anemi)

  Beyaz kan hücrelerinde azalma

  Kan pulcuklannda (trombositler) azalma ya da çoğalma

  Pıhtılaşma sisteminde bozukluklar

  Alerjik reaksiyonlar

  Kaşıntı

  Döküntü

  Kurdeşen

  Ciltte kuruma

  Özel beyaz kan hücrelerinde (eozinofil) artış

  Kanda lipid (yağ) artışı

  Kaygı endişe hali

  FİzİkseLV-Ç-Jiıhsal aşın hareketlilik Hıınımıı (pc;iknmolnr_hiperakliv,itp-);-h]i7.nK.gıi7.1ıık-

  Özellikle deride görüler yetersiz veya aşırı duyarlılık halleri

  Tat duyusunda bozukluk (çok nadiren bu duyunun kaybı)

  Zihin karmaşası, çevreyle uyum bozukluğu

  Uyku bozuklukları (uykusuzluk ya da uyuklama hali)

  Titreme

  Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

  Görme bozuklukları

  Kalp grafisinde değişimler, çarpıntılar, kalbin hızlı atması, damarlarda genişleme

  Nefes darlığı (astıma benzer vakalar dahil)

  İştah ve yemek yemenin azalması

  Kabızlık, hazımsızlık, gaz şişkinliği

  Mide ve barsak iltihabı (gastroenterit)

  Bir sindirim enzimi olan amilazın kanda artması

  Karaciğer iltihabı (kanda LDH artışı dahil), kanda bilİrubin artışı, kanda bazı karaciğer enzimlerinde (gamma-glutamil-transferaz, alkali fosfataz) artış

  Eklem ve kas ağrısı

  İshal veya azalmış sıvı aliminin neden olduğu su kaybı

  Kendini iyi hissetmeme, çeşitli ağrılar, terleme

  Seyrek yan etkileri (her on bin kişinin 1 ila 10’unda görülenler):

  Kan pıhtılaşma faktörlerinden tromboplastİn seviyelerinde anormallik

  Deride döküntüler, kurdeşen ve/veya ağız ve boğazda şişme ve nefes almada güçlük (anjiyoödem) ile birlikte olabilen şiddetli, ani aleıjik reaksiyonlar ve şok, hayati tehdit edici olabilecek aleıjik ödem

  Kan şekerinde artış

  Kandaki ürik asit seviyelerinde artış

  Duygusal kararsızlık

  Depresyon (çok nadiren intihar düşüncesi ya da intihar girişimi gibi potansiyel olarak kendine zarar verme ile sonuçlanabilen)

  Halüsinasyon

  Deride duyu bozuklukları

  Koku almada bozukluklar (çok nadiren bu duyunun kaybı)

  Anormal rüyalar__

  Denge ve hareketlerde bozukluk (baş dönmesine bağlı yürüyüş problemleri gibi, çok nadiren, özellikle yaşlılarda yaralanma ile sonuçlanabilecek düşmelere neden olabilir.)

  Sara nöbeti

  Dikkat bozukluğu

  Konuşma bozuklukları

  Hafıza kaybı

  Duyu kaybı

  Kulak çınlaması

  Genellikle geri dönüşlü sağırlık gibi duyma bozuklukları

  Kalbin normalden hızlı ve ritmi bozuk olarak atması

  Bayılma

  Kan basıncında (tansiyon) yükselme veya düşme

  Yutma güçlüğü

  Ağızda iltihap

  Aşırı ishal; antibiyotik ilişkili barsak iltihabının belirtisi olabilir (çok nadiren hayatı tehdit edici belirtiler eşlik edebilir

  Sarılık

  Karaciğer iltihabı

  Tendon iltihabı (tendonlarda ağrı ve şişme)

  Kaslarda gerginlik ve kramplar

  Kas güçsüzlüğü

  Böbrek bozukluğu ve böbrek yetmezliği (özellikle önceden böbrek bozukluğu bulunan yaşlı hastalarda su kaybına bağlı olarak)

  Vücudun çeşitli yerlerinde, doku içinde sıvı toplanmasına bağlı şişmeler (ödem)

  Çok seyrek yan etkileri (her on bin kişinin l’inden daha az):

  Kan pıhtılaşma faktörlerinden protrombin seviyesinde artış, azalma ve anormallik

  Hayatı tehdit edici olabilen ani aşırı duyarlılık şok

  Duygusal kararsızlık

  Psikolojik reaksiyonlar (intihar düşüncesi ya da intihar girişimi gibi potansiyel olarak kendine zarar verme ile sonuçlanabilen)

  Aşırı duyarlılık

  Geçici görme kaybı__

  Kalp ritim bozuklukları, düzensiz kalp ritmi olarak tanımlanan Torsade de Pointes (kalbin durmasıyla sonuçlanabilen ciddi tabloların belirtisi olabilir), kalbin durması

  Hayati tehlike oluşturabilecek karaciğer yetmezliğine neden olabilecek ağır karaciğer iltihabı (ölümcül vakalar dahil)

  Hayati tehlike oluşturabilecek kabarcıklar şeklinde deri reaksiyonları (Stevens-Johnson-Sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi)

  Tendon yırtılması

  Eklem iltihabı

  Kas, tendon, eklem problemlerine bağlı yürüme bozukluğu

  Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi Aşağıdaki istenmeyen etkiler damar içi/ağız yoluyla ardışık tedavi gören hasta alt grubunda daha sık görülmektedir.

  Yaygın: Gama-glutamil transferaz (bir karaciğer enzimi)artışı

  Yaygın olmayan: Kalbin normalden hızlı ve ritmi bozuk olarak atması, kan basıncında (tansiyon) düşme, vücudun çeşitli yerlerinde, doku içinde sıvı toplanmasına bağlı şişmeler (ödem), aşın ishal (antibiyotik ilişkili barsak iltihabının belirtisi olabilir, çok nadiren hayatı tehdit edici belirtiler eşlik edebilir), sara nöbeti, halüsinasyonlar, böbrek bozukluğu ve böbrek yetmezliği (özellikle Önceden böbrek bozukluğu bulunan yaşlı hastalarda su kaybına bağlı olarak)

  Florokınolonlar olarak adlandırılan antibiyotik grubu ile tedaviyi takiben çok seyrek olarak görülebilen aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir, bu yan etkilerin MOXDAY tedavisi sırasında da görülebilme olasılığı vardır: geçici görme kaybı, kanda sodyum seviyelerine artış (hipematremi), kanda kalsiyum seviyelerinde artış (hiperkalsemi), kırmızı kan hücrelerinin yıkımında artış (hemoliz), kas hücrelerinde yıkım (rabdomiyoliz), ışığa duyarlılık reaksiyonları.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan ‘etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

  MOXDAY Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, MOXDAY günde bir kez uygulanır. Günde birden fazla kullanılmamalıdır ve bu doz aşılmamalıdır.

  Tedavinin süresi, kullanıldığı hastalığınızın şiddetine ya da alınan klinik yanıta göre doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Genel tedavi süreleri:

  Kronik bronşitte akut alevlenme: 5 gün—-

  -Akciğer enfeksiyonu (pnömoni): 10 gün

  Akut sinüzit: 7 gün

  Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen tedavi süresi: 7 gün

  Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen ardışık tedavi süresi (damardan uygulamayı takiben ağızdan uygulama): 7—21 gün

  Komplike olmayan pelvik inflamatuar hastalıkta önerilen tedavi süresi: 14 gün

  Komplike karın içi organların enfeksiyonlarında önerilen ardışık tedavi (damardan uygulamayı takiben ağızdan uygulama): 5-14 gün

  Klinik olarak uygun olan durumlarda tedaviye intravenöz (damardan) uygulama ile başlanıp, ağızdan tablet uygulaması ile devam edilebilir (ardışık tedavi).

  Film tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Moksifloksasinin çocuklarda ve ergenlerde etkililiği ve güvenlİIiği kanıtlanmamıştır ve kullanılmamalıdır, (bakınız “MOXDAY’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ" bölümü).

  Yaşlılarda Kullanımı

  MOXDAY için yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek bozukluğu olan hastalarda ve kanı diyaliz yöntemleriyle temizlenen hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yeterli veri mevcut değildir.

  Diğer: Farklı etnik gruplarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Eğer MOXDAY’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MOXDAY

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Size reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmayınız. Eğer reçete edilen günlük dozdan fazlasını kullandıysanız acil olarak doktorunuza/hastaneye başvurunuz.

  MOXDAY’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MOXDAY Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir doz kullanmayı unutursanız, bu dozu aynı gün içinde hatırlar hatırlamaz kullanınız ve

  "edihiZ

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu İlacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacımza sorunuz.

  MOXDAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MOXDAY Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Moksifloksasine, kinolon grubundan diğer antibiyotiklere veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise,

  Hamile iseniz,

  Bebeğinizi emziriyorsanız,

  18 yaşından küçük iseniz,

  Bir antibiyotik grubu olan kinolon tedavisiyle bağlantılı tendon (kasları kemiklere bağlayan uzantılar) hasarı geçirdiy şeniz,

  Doktorunuz tarafından kalp grafinizde herhangi bir anormallik saptanmışsa,

  Kanınızda tuz (sodyum) ve potasyum eksikliği varsa,

  Kalp atış hızınız düşük ise (bradikardi),

  Ciddi kalp yetmezliğiniz var ise,

  Önceden geçirilmiş kalp ritm bozuklukları var ise.

  Moksifloksasin kalp grafisinde bozulmalara neden olan diğer ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır.

  Klinik verilerin sınırlı olması nedeniyle, moksifloksasin aynı zamanda ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan (Child Pugh C) hastalarda ve karaciğer enzimlerinin düzeyleri normal üst sınırın 5 katından fazla artmış hastalarda da kullanılmamalıdır.

  MOXDAY Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  •Bazı durumlarda, ilk uygulamadan hemen sonra aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu durumda doktorunuz derhal haberdar edilmelidir.

 • Çok nadir olarak ve bazen ilk uygulamadan sonra ani aşırı duyarlılık (anaflaktik) reaksiyonları meydana gelebilir, göğüste sıkışma, sersemlik hissi, hasta veya zayıf hissetme, ayağa kalkarken baş dönmesi olması gibi belirtiler olabilir. Böyle bir durumda MOXDAY kullanımı kesilmelidir ve doktorunuz derhal haberdar edilmelidir.
 • Kalp ritminde bir anormallik var ise. Bazı hastalarda moksifloksasinin kalp grafisinde bozulmalara neden olduğu gösterilmiştir. Bu anormallik, kalpte ritim bozukluklarına (ventriküler aritmi) neden olabilir ve bazı durumlarda ölümcül sonlanabilir.
 • Ayrıca aşağıdaki hasta gruplarına dahil iseniz doktorunuza bu konuda bilgi veriniz, bu hastalarda moksifloksasin tedavisinden kaçınılmalıdır:

  Kalp grafisinde bozukluk olduğu bilinen hastalar,

  Potasyum eksikliği olan ve bu durumları tedavi edilmeyen hastalar,

  Sınıf IA (örn., kinidin, prokainamid) ya da sımf III (örn., amiodaron, sotalol) antiaritmik ajan (ritim bozukluğunu önleyen ilacı) kullanan hastalar.

  Eğer aşağıdaki hasta gruplarına dahil iseniz doktorunuza bu konuda bilgi veriniz; bu hastalarda MOXDAY’İn kalp grafısi üzerindeki etkisi dışlanamaz. Aşağıdaki hastalarda MOXDAY’in dikkatle kullanılması önerilmektedir:

  Sisaprİd (mide-barsak ilacı), eritromisin (antibiyotik), antipsikotikler (ruh hastalığı ilaçları) ve trisiklik antidepresanlar (depresyon ilaçları) gibi kalp ritmini bozan ilaçlar ile eşzamanlı tedavi görüyorsanız,

  Kalp ritminde önemli azalma (bradikardi), kalp kasına yeterli kan gitmemesi (akut miyokard iskemisi) gibi, ritim bozukluklarından (aritmi) şikayetçi iseniz,

  Karaciğer sirozunuz var ise,

  Kalp ritmini bozan ilaçlara daha duyarlı olabilen kadın ve yaşlı hastalar.

 • Potasyum düzeylerini azaltabilen ilaçlar alıyorsanız dikkatli olmalısınız.
 • Moksifloksasin ile potansiyel olarak karaciğer yetmezliğine (ölümcül olgular da dahil) yol açan ağır karaciğer iltihabı (fulminan hepatit) olguları bildirilmiştir. Eğer, iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, gözlerin ve/veya cildin sarı renk alması, karın ağrısı ya da koyu renkli İdrar gibi karaciğer iltihabı ya da yetmezliğine ilişkin belirtiler ortaya çıkarsa tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Moksifloksasin ile Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz gibi kabarcıklı deri reaksiyonu vakaları bildirilmiştir. Eğer cildinizde ve/veya ağız/burun içi gibi mukozalarda kabarcıklı reaksiyonlar ortaya çıkarsa, tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Nöbetlere eğilim yaratabilen ya da nöbet eşiğini düşürebilen merkezi sinir sistemi rahatsızlığınız varsa veya bundan şüphe ediliyorsa dikkatli olmalısınız.
 • Ciddi ishal veya dışkıda kan veya mukus fark ederseniz, ilacı kesip, derhal doktorunuza başvurunuz. Böyle bir durumda barsak hareketlerini azaltan ilaçlar kullanılmamalıdır.

 • Moksifloksasini de içeren kinolon tedavisiyle, özellikle yaşlı hastalarda ya da aynı zamanda kortikosteroidler (kortizon türü ilaçlar) ile tedavi edilmekte olan kişilerde, kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap (enflamasyon) ve yırtılma (rüptür) görülebilir. Bu olaylar
 • tedaviniz sonlandıktan sonra dahi görülebilir. İlk ağrı ya da iltihaplanma belirtisinde^ tedaviyi kesiniz, etkilenen uzvu dinlendiriniz ve doktorunuza başvurunuz.

 • Florokİnolonlarla tedavi gören hastalarda nöbetler ve kafa içi basınçta artış (psödotümör serebri dahil) bildirilmiştir.
 • Böbrek bozuklukları olan yaşlı hastalar yeterli sıvı alımma devam edemiyorlarsa moksifloksasini dikkatle kullanmalıdır, çünkü vücuttaki sıvı eksikliği (dehidrasyon) böbrek yetmezliği riskini artırabilir.
 • Görme bozukluğu ya da gözlerinizle ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, hemen bir göz doktoruna başvurmalısınız.
 • Tedaviniz sırasında UV ışınları ya da güneş ışığına fazla maruz kalmamalısınız.
 • Aile öyküsünde ya da halihazırda glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (kan şekeri(glikoz) metabolizmasında hayati önem taşıyan bir enzim) eksikliği olan hastalar kinolonlar ile tedavide kan hücrelerinin parçalandığı (hemolitik) reaksiyonlara eğilimlidirler. Bu nedenle, moksifloksasin bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • «Myasthenia Gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  MOXDAY gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Eğer Myasthenia Gravİs hastalığınız varsa, bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.

 • Metisilin isimli antibiyotiğe dirençli olduğu bilinen ya da şüphelenilen enfeksiyonların tedavisinde MOXDAY kullanımı önerilmez.
 • Moksifloksasin kullanımı sırasında yapılan bazı biyolojik testlerin sonuçlan hatalı olarak negatif sonuç verebilir. Moksifloksasin kullanırken Myocobacierium kültür testleri olarak adlandmlan testlerden yaptıracaksanız doktorunuza moksifloksasin kullandığınızı belirtiniz.
 • MOXDAY tedavisi almakta sırasında ağn, yanma veya batma hissi, uyuşukluk veya güçsüzlük gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda, tedaviye devam etmeden önce doktorunuza bilgi veriniz.
 • Çok nadiren MOXDAY’i de içeren kinolon grubu, antibiyotiklerin kullanımı sırasında intihar düşüncesi ve İntihar teşebbüsü gibi kendine zarar verme davranışına kadar ilerleyebilecek psikolojik reaksiyonlar meydana gelebilir. Böyle bir durumda MOXDAY kullanımına son verip doktorunuza bilgi veriniz.
 • İç kadın üreme organlarında görülen pelvik inflamatuvar hastalık tedavisi için doktorunuz MOXDAY’e ilave olarak başka bir antibiyotiği de reçete edebilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  MOXDAY İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MOXDAY İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  __

  Film tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz, MOXDAY kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, MOXDAY kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Moksifloksasinİn de aralarında bulunduğu florokinolon grubu antibiyotikler, merkezi sinir sistemi reaksiyonlarına bağlı olarak hastaların araç ya da makine kullanma becerilerinde düşüşe ve göz hastalıklarına neden olabilir. Böyle bir durum söz konusu ise, MOXDAY tedavisinde iken araç ya da makine kullanmamalısınız.

  MOXDAY Etken Maddesi Nedir?

  Her bir film tablet 199,60 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karsı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Her bir film tablet 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir

  MOXDAY film tablet soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleıjinİz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  • Moksifloksasin ile aşağıdaki ilaçlar birlikte kullanıldığında kalp ritmi ile ilgili sorunlar olabilir:

  Sımf IA antiaritmikler (öm kinidin, hidrokinidin, disopiramid) ya da sınıf III antiaritmikler (örn; amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) (bunlar kalpteki ritim bozukluklarının tedavisİndeJaıllanılan.ilaçlardıt);–

  Nöroleptikler (örn; fenotiyazinler, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid) (bunlar çoğunlukla ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır);

  Trisiklik antidepresif maddeler (depresyon ilaçları);

  Bazı antimikrobiyaller (sparfloksasin, eritromisin IV, pentamİdin, antimalaıyaller özellikle halofantrin) (enfeksiyon hastalıkları ilaçları);

  Bazı antihistaminikler (terfenadin, astemizol, mizolastin) (alerjik tabloların tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve diğerleri [sisaprid (mide-barsak ilacı), vinkamin IV (beyne kan akımını arttıran bir ilaç), bepridil (kalp damarlannı genişleten bir ilaç), difemanil (barsak hastalıklarında kullanılan bir ilaç)).

  • Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MOXDAY’İn etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler, mineraller ve multi-vitaminler

  Bu gibi İlaçlar MOXDAY kullanımından en az 4 saat önce ya da 2 saat sonra alınmalıdır.

  Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin İnsülin, glİburid/glibenklamid)

  Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar

  Aktif kömür (Zehirlenmeleri tedavi etmek için kullanılan bir madde)

  MOXDAY prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.