Mopem Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Mopem karbapenem antibiyotik grubundan olan meropenem etkin maddesini içerir. Bu antibiyotikler, enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürerek etki gösterirler.

Mopem’in ambalajı, 1 kutuda 1 adet flakon şeklindedir.

Mopem, enjeksiyon yolu ile aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Deri ve deri eklerine ait enfeksiyonlar,

Bakteriyel menenjit (sadece 3 aylık veya daha büyük pediyatrik hastalar),

Karın içi enfeksiyonları.

Mopem Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Mopem’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Mopem’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi deri döküntüsü, kaşıntı veya deri üzerinde kurdeşen
 • Yüz, dudaklar, dil veya vücudun diğer kısımlarında şişlikler
 • Sık nefes alma, hırıltılı ve/veya güçlükle nefes alma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Mopem’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Beklenmeyen bir anda nefessiz kalma
 • Kırmızı veya kahverenkli idrar meydana gelmesi
 • Psödomembranöz kolit (karın ağrısı, ishal, ateş ve dışkıda kanlı sümüklü salgı)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Bakteri enfeksiyonu
 • Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, kabızlık
 • Cilt ülseri, aşırı terleme
 • Enjeksiyon bölgesinde iltihaplanma

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kansızlık
 • Uykusuzluk, aşırı huzursuzluk ve gerilim, istem dışı kasılmalar, baş dönmesi, sinirlilik, halüsinasyonlar, uyuklama, sıkıntı, depresyon, halsizlik.
 • Kalp atımında hızlanma, hipertansiyon, kalp atımında yavaşlama, hipotansiyon, bayılma
 • Öksürükte artış
 • İştah azalması, gaz birikmesi, karaciğer yetmezliği, hazımsızlık
 • İdrar yaparken ağrı, idrar tutamama; enjeksiyon bölgesinde reaksiyon, ağrı, ödem
 • El ve parmaklarda uyuşma, karıncalanma ve ağrı oluşması
 • Mantarların neden olduğu ağız veya vajina enfeksiyonları
 • Toplardamarlarda pıhtılaşma sonucu oluşan iltihaplanma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kaşsılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Mopem Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Deri ve deri eklerine ait enfeksiyonlarda: 8 saatte bir 500 mg,

Karın içi enfeksiyonlarda: 8 saatte bir 1 g,

Bakteriyel menenjitte: 8 saatte bir 2 g.

Enfeksiyon etkeni organizmanın Mopem’e duyarlılığını saptamak için kültür ve duyarlılık testleri yaptırınız.

Damar içine enjeksiyon yolu ile (intravenöz) kullanılır.

3 aylıktan büyük bebeklerde ve 12 yaşına kadar olan çocuklarda enfeksiyonun tipine ve şiddetine, patojenlerin duyarlılığı ve hastanın durumuna göre önerilen doz 8 saatte bir 10-20 mg/kg’dır. 50 kg’dan ağır olan çocuklarda yetişkin dozu kullanılmalıdır. Menenjitte önerilen doz 8 saatte bir 40 mg/kg’dır.

Üç aylıktan küçük bebeklerde etkisi ve tolerasyonu saptanmadığından, bu yaşın altındaki bebeklerde kullanımı önerilmez.

Karaciğer veya böbrek fonksiyonları azalmış çocuklarla ilgili deneyim yoktur.

Yaşılar da Mopem kullanırken böbrek fonksiyonu normal veya kreatinin klirensi değerleri 50 ml/dk’dan yüksek olanlarda genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Mopem Kullanımı

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz hekim tarafından ayarlanır.

Mopem kan diyalizi ile temizlenir. Mopem tedavisine devam edilmesi gerekli ise, kan diyalizi işleminden sonra gerekli doz, enfeksiyonun tipine ve şiddetine göre hekim tarafından belirlenir.

Periton diyalizi uygulanan hastalarda Mopem kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer Mopem’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Tedavi sırasında özellikle böbrek bozukluğu olan hastalarda kazara aşırı doz oluşabilir. Tedavisi: Doz aşımı tedavisi belirtilere yönelik olmalıdır. Normal bireylerde böbrekler tarafından hızlı atılım olur. Böbrek bozukluğu olan hastalarda ise meropenem ve metaboliti hemodiyalizle uzaklaştırılabilir.

Mopem’i almanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Mopem Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Mopem Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar Mopem ile tedaviye son vermeyiniz.

Mopem Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Meropenem’e, penisilin ve diğer beta-laktam antibiyotiklere, sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

Mopem Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer çocuğunuz veya siz aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz doktorunuzu bilgilendiriniz;

Gıdalara, boyalara, katkı maddelerine veya herhangi bir ilaca karşı aşırı duyarlığınız varsa,

Böbrek yetersizliğiniz varsa ve böbrek fonksiyonunu baskılayan başka rahatsızlığa sahipseniz,

Mide-barsak sistemi hastalığınız, özellikle kolit geçmişiniz varsa,

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile bir etkileşim varsa,

Şayet gebeyseniz, gebe kalmayı planlıyorsanız ya da emzirme dönemindeyseniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Mopem İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Mopem’ın kullanımı üzerinde yiyecek ve içeceğin etkisi yoktur. Aç ya da tok karnına uygulanabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Mopem Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mopem’in hamilelerde kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, olası riskler göz önüne alınarak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılmalıdır. Her koşulda, doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Mopem Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Potansiyel faydaları, bebek için potansiyel risklerinden fazla değil ise Mopem süt veren annelerde kullanılmamalı ya da emzirmeye son verilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

Mopem’in araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Mopem Etken Maddesi Nedir?

Mopem bileşiminde yardımcı madde olarak sodyum karbonat bulunmaktadır (her dozunda 2 mmol sodyuma eşdeğer). Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Mopem Kullanılır mı?

Mopem’in probenesid ile birlikte kullanılması önerilmez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.