Monopril Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

MONOPRIL nedir ve ne için kullanılır?

• MONOPRIL Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) inhibitörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir

• ACE inhibitörleri kan damarlarındaki daralmayı azaltarak daha rahat kan akışını sağlarlar.

• MONOPRIL 20 mg Tabletlerin her biri etkin madde olarak 20 mg fosinopril sodyum içeren beyaz ila hemen hemen beyaz, yuvarlak, her iki tarafında da BMS/M20 yazılı tabletler şeklindedir.

• MONOPRIL 20 mg Tablet, 20 tabletlik formları ile kullanıma sunulmaktadır.

• MONOPRIL anjiyotensin dönüştücü enzim inhibitörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

• MONOPRIL, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MONOPRIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MONOPRIL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kaşıntı, döküntü,

• Kızarma,

• Dilde şişme,

• Nefes darlığı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MONOPRIL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalbiniz ve damarlarınız ile ilgili sorunlar; örneğin ritim bozuklukları, çarpıntı, kalbinizin normalde hızlı atması, kalp krizi, tansiyonunuzda yükselme veya düşme, bayılma, el ve ayaklarda şişme,

• Şiddetli eklem ağrısı (gut),

• Kanama, sarılık,

• Solunum sıkıntısı, ses kısıklığı, burun kanaması,

• Böbrekleriniz ile ilgili sorunlar,

• Kan değerlerinizde ve karaciğer fonksiyon testlerinizde değişiklikler, Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın >%1 ve <%10 (10’da 1’den az fakat 100’de 1’den fazla) Yorgunluk, göğüs ağrısı, ödem, enfeksiyon, ağrı, bulantı, kusma, diyare, mide ekşimesi, kas ağrısı, güçsüzlük, baş ağrısı, sersemlik, duygudurum değişikliği (sinirlilik, stres), hassasiyet, uyku bozuklukları, Öksürük, grip benzeri belirtiler (üst solunum yolu enfeksiyonu, gırtlak iltihabı, sinüzit, bronşit), burun akıntısı, görme bozuklukları, tat almada değişiklik, idrar yapmada anormallik, cinsel yetersizlik.

• Yaygın olmayan %0.1’den %1’e (100’de 1 ‘den az, fakat 1000’de 1’den fazla): halsizlik, ateş.

• Eldeki verilerden görülme sıklığının tahmin edilemediği yan etkiler: Kulak çınlaması, kulak ağrısı, ağızda yaralar, karında şişlik, iştah/kilo değişikliği, şişkinlik, ağız kuruluğu, kabızlık, denge bozukluğu, hafıza bozukluğu, sersemlik, ruhsal çökkünlük (depresyon), davranış değişiklikleri, titreme.

Bunlar MONOPRIL’in hafif yan etkilerdir.

MONOPRIL Nasıl Kullanılır?

MONOPRIL’i her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

• MONOPRIL’in normal dozu günde bir kez 10 mg’dır.

• Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha düşük ya da günde 40 mg’a kadar daha yüksek dozların gerekli olduğuna karar verebilir.

• Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

• MONOPRIL tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

Yeterli çalışma olmadığından, MONOPRIL’ın 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda MONOPRIL dozunun ayarlanması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda MONOPRIL dozunun ayarlanması gerekebilir.

Eğer MONOPRIL ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MONOPRIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MONOPRIL ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MONOPRIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer almanız gereken zamanda MONOPRIL almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu ne zaman alabileceğinizi doktorunuza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MONOPRIL ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz MONOPRIL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MONOPRIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MONOPRIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Fosinopril sodyum veya MONOPRIL ile aynı gruptaki ilaçlara ya da MONOPRIL 20 mg Tablet’in diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

• Hamile iseniz.

• Emziriyorsanız

MONOPRIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• MONOPRIL ile tedaviniz sırasında el ve ayaklarınızda, yüzünüzde, dudaklarınızda, ağız mukozanızda, dilinizde, nefes borunuzda veya boğazınızda şişlik oluşursa veya karın ağrınız olursa,

• Hassasiyetinizin azaltılmasına yönelik bir tedavi alıyorsanız,

• Hemodiyaliz yapılıyorsa

• Damar ve bağ dokusu ile ilgili bazı hastalıklarınız (lupus eritematozus ve skleroderma) varsa ,

• İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar kullanıyorsanız veya vücudunuzda tuz eksikliği varsa,

• Kalp yetmezliği ve/veya böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• Böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi hastalıklarınız varsa ve aynı zamanda potasyum seviyenizin artmasına neden olacak ilaçlar alıyorsanız,

• Ameliyat geçirecekseniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MONOPRIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Tuz alımı MONOPRIL’in kan basıncını düşürücü etkisini azaltabilir.

Alkol alımı MONOPRIL’in kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir ve MONOPRIL alkolün etkisini artırabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacı hamilelik sırasında kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların MONOPRIL kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı

MONOPRIL aldıktan sonra kendinizi yorgun veya rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. MONOPRIL’in araba ve makina kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

MONOPRIL aldıktan sonra kendinizi yorgun veya rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. Tedavinin başlangıcında, doz artırımı ile birlikte ve alkol kullanımı ile belirtiler daha belirgin olur.

MONOPRIL Etken Maddesi Nedir?

MONOPRIL 10 mg Tablet, 136 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer:

Mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan antasidler (aluminyum hidroksit, magnezyum hidroksit, simetikon gibi), lityum (antipsikotik adı verilen, şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili bir ilaç grubuna aittir), iltihap gidericiler (indometazin ve aspirin gibi non-steroidal antienflamatuvarlar), potasyum tutucu idrar söktürücüler (spironolakton, amilorid, triamteren gibi) ve potasyum takviyesi alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Serum digoksin ölçümü veya paratiroid fonksiyon testleri yaptıracaksanız, MONOPRIL kullandığınız konusunda doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Daha önce kullandığınız tansiyon düşürücü bir ilaç varsa; MONOPRIL’i kullanmaya başlamadan birkaç gün önce, tansiyon düşürücü ilacı kullanmayı bırakınız.

MONOPRIL ameliyat esnasında veya tansiyon düşüren ajanlarla anestezi altında olduğunuzda tansiyonunuzu daha da düşürebilir.

Başlangıç dozundan sonra görülen tansiyon düşüklüğü dikkatle tedavi edilirse doz ayarlaması yapılması gerekmez. MONOPRIL’i idrar arttırıcı (diüretik) bir ilaç ile beraber kullanabilirsiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MONOPRIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.