Monopril Plus Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

MONOPRIL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

 • MONOPRİL PLUS Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) inhibitörleri ve diüretik kombinasyonları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir ve fosinopril ve hidroklorotiyazid olmak üzere iki ayrı etkin madde içermektedir.
 • ACE inhibitörleri kan damarlarındaki daralmayı azaltarak daha rahat kan akışını sağlarlar. Hidroklorotiyazid ise tiyazid diüretikleri adı verilen ve idrar çıkışını arttıran ve bu sayede kan basıncı düşüren bir ilaç grubuna aittir. Kombinasyon ürünü olarak MONOPRİL PLUS kan basıncını her iki ürünün ayrı ayrı verilmesine göre daha fazla düşürür.
 • MONOPRİL PLUS tabletlerin her biri etkin madde olarak 20 mg fosinopril sodyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içeren yuvarlak, bikonveks, bir yüzünde “DEVA MP 20” yazılı, şeftali rengi tabletler şeklindedir.
 • MONOPRİL PLUS, 28 tabletlik formları ile kullanıma sunulmaktadır.
 • MONOPRİL PLUS, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MONOPRIL PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdaki başlıklar yan etkileri görülme sıklığına göre sınıflandırmak için kullanılmaktadır: Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Yaygın:

 • Üst solunum yolları enfeksiyonları
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi
 • Kas iskelet ağrıları
 • Yorgunluk
 • Bilinmiyor:

 • Yutağı kaplayan mukoza membranı ve onun altında kalan doku tabakalarının iltihibı (Farenjit), burun akıntısı
 • Lenf nodlannın büyümesi (Lenfodenopati), kanda lökosit sayısının azalması, kanda nötrofıl sayısının azalması, kanda trombosit sayısının azalması, anemi (aplastik anemi ve hemolitik anemi de dahil)
 • Gut, kanda potasyum, sodyum ve klorun normalden düşük olması
 • Depresyon, libido değişiklikleri
 • Uyuşukluk, kas güçsüzlüğü, halsizlik, bayılma, serebrovasküler kaza
 • Görme bozuklukları
 • Kulak çınlaması
 • Kalp ritim bozukluğu, göğüs ağrısı, kalp enfarktüsü
 • Düşük tansiyon, ani ayağa kalkıldığında baş dönmesi, topallama, kan damarları iltihabı, cilt kızarması
 • Sinüs tıkanıklığı, solunum sıkıntısı, akciğer iltihabı, pulmoner ödem, bronkospaszm
 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, hazımsızlık, mide iltihabı, özafagus iltihabı, pankreas iltihabı, tat alma duyusunda bozulma
 • Hepatit, kolestatit sarılık
 • • Anjioödem, deri erüpsiyonu, Stevens-Johnson sendromu, kızarıklık, kaşıntı, ışığa duyarlılık reaksiyonu

 • Kas ağrısı, kas spazmları, eklem ağrısı
 • Sık idrara çıkma, ağrılı idrara çıkma, böbrek yetmezliği
 • Cinsel bozukluklar
 • Ödem, göğüs ağrısı, ateş
 • • Karaciğer fonksiyon değerlerinde değişiklik (transaminaz artışı, kanda laktat dehidrogenaz artışı, alkalin fosfat artışı, bilirubin artışı, anormal kan elektrolitleri, anormal ürisemi, anormal glisemi, anormal magnezyum, anormal kolesterolemi, anormal trigliseridler, anormal kalsiyum)

  MONOPRİL PLUS ile gözlenmemekle birlikte aşağıdaki muhtemelen ciddi istenmeyen etkiler tek başına fosinopril ya da hidroklorotiyazid içeren diğer ilaçlarla bildirilmiştir.

  Fosinopril

  Yaygın:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Kalp atım sayısının artması
 • Düşük tansiyon, ani ayağa kalkıldığında baş dönmesi,
 • Öksürük
 • Bulantı, kusma, ishal
 • Cilt döküntüsü, cildin iltihaplanması
 • Göğüs ağrısı (kalple ilgili olmayan), halsizlik
 • Kanda alkalin fosfataz artışı, bilirubin artışı, LDH artışı, transaminaz artışı Yaygın olmayan:

 • Kanda hemoglobin ve hematokritte azalma
 • İştah azalması, gut, kanda yüksek potasyum seviyesi
 • Depresyon, sersemleme
 • Serebral enfarktüs, karıncalanma, uyku hali, inme, baygınlık, tat bozuklukları, titreme, uyku bozukluğu,
 • Görme bozuklukları
 • Kulak ağrısı, kulak çınlaması, baş dönmesi,
 • Angina pektoris, kalp enfarktüsü veya serebrovasküler olay, çarpıntı, kardiyak arrest, ritim bozuklukları, iletim bozuklukları
 • Yüksek tansiyon, şok, geçici iskemi
 • Solunum zorluğu, burun akıntısı, sinüzit, bronş iltihabı
 • Kabızlık, ağız kuruluğu, şişkinlik
 • Aşırı terleme, kaşıntı,
 • Kas ağrısı
 • Böbrek yetmezliği, idrarda protein olması
 • Cinsel bozukluklar
 • Ateş, ödem, ani ölüm, göğüs ağrı
 • Kilo artışı, kan üre artışı, serum kreatinin artışı
 • Seyrek:

 • Yutma güçlüğü, bellek bozuklukları, adaptasyon güçlüğü
 • Yüzün kızarması, kanın damar dışına çıkması, periferik damar hastalığı
 • Bronkospazm, burun kanaması, ses kısıklığı, akciğer iltihabı, akciğer ödemi
 • Oral lezyonlar, pankreas iltihabı, dilin şişmesi, karın distansiyonu, yutma güçlüğü
 • Karaciğer iltihabı
 • Kanın damarlardan dışarı çıkarak deri toplanması (Ekimoz)
 • Eklem ağrısı/iltihabı
 • Prostat hastalıkları
 • Bir uzuvda zayıflık
 • Hemoglobin artışı, kandaki sodyum seviyesinin azalması Çok seyrek:

 • Kanda beyaz kan hücresinin azalmasına bağlı ölümcül hastalık
 • Karaciğer yetmezliği
 • Akut böbrek yetmezliği
 • HidroklorotiyazidYaygın:

 • Kanda ürik asit düzeyi artışı (hiperürisemi)
 • Ayakta dururken baygınlık (ortostatik hipotansiyon) (alkol, barbitürat ve narkotik kullanımı ile olasılığı artabilir)
 • İştah azalması, bulantı, kusma,
 • Kaşıntılı ya da diğer döküntü tipleri
 • Seyrek:

 • Deride mor lekeler (trombositopeni, purpura belirtisi olabilir)
 • Kan ve idrarda şeker düzeyi artışı (hiperglisemi, glikozüri),
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, karıncalanma ya da hissizlik (parestezi)
 • Görme bozukluğu,
 • Karında rahatsızlık, kabızlık ya da ishal
 • Göz ve deride sararma (kolestaz ya da sarılık),
 • Derinin güneşe karşı duyarlılığında artış (fotosensitivite),
 • Çok seyrek:

 • Aplastik anemi, ateş, boğaz ağrısı, sık enfeksiyon (agranulositoz belirtisi olabilir), ateş, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser (lökopeni belirtisi olabilir), soluk deri, yorgunluk, nefes darlığı, koyu renk idrar (hemolitik anemi belirtisi olabilir),
 • Solunum zorluğu, aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Şiddetli karın ağrısı (pankreatit belirtisi olabilir)
 • Döküntü, mor-kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı (nekrotizan vaskülit belirtisi olabilir) Bilinmiyor:

 • Sersemlik (bayılma hissi) güçsüzlük ve huzursuzluk
 • Ksantopi (nesnelerin sarı renkte göründüğü durum)
 • tükrük bezi iltihabı (Sialadenit), kramp
 • • Stevens-Johnson Sendromu, cilt içinde kanama görülmesi (purpura)

 • Kas spazmı
 • Not:

  Yukarıda belirtilen laboratuvar bulguları MONOPRİL PLUS ile tedaviye başlamadan önce kontrol edilmelidir.

  Karşı tedbirler:

  ACE inhibitörlerine bağlı olarak görülen larenks, boğaz ve/veya dilde görülen şişme (anjiyonörotik ödem) en kısa sürede tedavi edilmelidir. Bu durumda, 12 ila 24 saat boyunca, hastanede medikal gözlem altında tutulmanız gerekmektedir.

  Kan basıncının çok fazla düşmesi, sarılık veya aşırı duyarlılık reaksiyonları hayatı tehdit edici olabilir. Bu durumda doktorunuzu bu yan etkilerin oluşması durumunda bilgilendiriniz. Tıbbi danışma almaksızın ilacınızı kullanmayınız.

  Ciddi deri reaksiyonlarından şüpheleniyorsanız doktorunuzu ziyaret ediniz ve gerekli ise

  MONOPRİL PLUS tedavisini sonlandınnız. Böcek sokmalarına karşı ACE inhibitörleri ile aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir.

  Sarılık oluşumu veya karaciğer enzimlerinde yükselme görülmesi durumunda tedavinizi sonlandınnız ve doktorunuzu durum hakkında bilgilendiriniz.

  MONOPRIL PLUS Nasıl Kullanılır?

  MONOPRİL PLUST her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • MONOPRİL PLUS’m normal dozu günde bir kez 10/12,5 mg veya 20/12,5 mg tablettir.
 • Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha düşük ya da daha yüksek dozların gerekli olduğuna karar verebilir.
 • Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile sabahlan alabilirsiniz.
 • MONOPRİL PLUS tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.
 • Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanım:

  Yeterli çalışma olmadığından, MONOPRİL PLUS’ın 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanım:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda MONOPRİL PLUS kullanılması önerilmez.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda MONOPRİL PLUS dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Eğer MONOPRİL PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MONOPRIL PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MONOPRİL PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

  MONOPRIL PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MONOPRIL PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Ürünün ambalajını yanında bulundurmanız doktorun etkin maddeler hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olacaktır.

  MONOPRIL PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer almanız gereken zamanda MONOPRİL PLUS almayı unutursanız, önerilen bir sonraki dozu gerektiği zamanda alarak tedaviye devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MONOPRİL PLUS ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:

  Doktorunuz MONOPRİL PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

  MONOPRIL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MONOPRIL PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  MONOPRIL PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

 • Tuz alımı MONOPRİL PLUS’ın kan basıncını düşürücü etkisini azaltabilir.
 • Alkol alımı MONOPRİL PLUS’ın kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir ve MONOPRİL PLUS alkolün etkisini artırabilir.
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacı hamilelik sırasında kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların MONOPRİL PLUS kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  MONOPRİL PLUS aldıktan sonra kendinizi yorgun veya rahatsız hissediyorsanız, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız. Tedavinin başlangıcında, doz artırımı ile birlikte ve alkol kullanımı ile belirtiler daha belirgin olabilir.

  MONOPRIL PLUS Etken Maddesi Nedir?

  MONOPRİL PLUS, laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  MONOPRİL PLUS, her tablette 1 mmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  MONOPRİL PLUS ile bazı ilaçların eş zamanlı kullanımı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

 • Potasyum tutucu idrar söktürücüler (örn. Spironolakton, triamteren, amilorid veya eplerenon), potasyum takviyeleri veya potasyum içeren tuzlar Fosinoprilin kan potasyum seviyelerinde artmaya sebep olur. Heparin de bu gruba dahil edilebilir.
 • Hidroklorotiyazid ile birlikte kullanılan, potasyum atılmasına sebep olan idrar söktürücüler (örn. Furosemid), glukokortikois, ACTH, karbanolokson, amfoterisin B, penisilin G, salisilat gibi ilaç maddeleri potasyum değerlerinin artmasına ve/veya magnezyum kaybına sebep olabilir.
 • Kan basıncını düşüren metildopa, beta-blokörler, kalsiyum antagonistleri veya idrar
 • söktürücüler ile eş zamanlı kullanım, kan basıncını düşürme etkisinde artmaya sebep olabilir (idrar söktürücüler ile eş zamanlı kullanımda kontrollü sodyum diyetinin uygulanması önerilmektedir).

  • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar (nitratlar, uyku ilaçları, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenotiyazin, güçlü antidepresifler), anestezik maddeler (hipnotikler, anestezikler)), ile eş zamanlı kullanım, kan basıncını düşürme etkisinde artmaya sebep olabilir.

 • Güçlü kas gevşetici ilaçların (ör. tübokürarin klorür) etkileri artabilir veya azalabilir (gerekli durumlarda anestezistler MONOPRİL PLUS tedavisi hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Kan basıncını yükselten, vazopressör sempatomimetik ilaçlar (örn. bazı burun damlalarındaki ilaç etkin maddeleri, epinefrin) ile MONOPRİL PLUS’m eş zamanlı kullanımı, kan basıncını düşürme yeteneği üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir. Bu ilaçların etkileri de hidroklorotiyazid ile azalabilir.
 • Allopurinol, prokainamid veya vücudun bağışıklı sistemini baskılayan bir ilaç (sitostatik ilaçlar (örn. siklofosfamid, florourasil, metotreksat), immunospresant, sistemik kortikosteroidler) ile MONOPRİL PLUS’m eş zamanlı kullanımı kandaki hücrelerin sayısında değişikliğe sebep olabilir.
 • Salisilatların yüksek dozda alınmaları ile oluşan merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi hidroklorotiyazid ile artabilir.
 • Kalp güçlendirici ilaçların (digitaller) etkileri ve yan etkileri artabilir.
 • Kalp ve sinir sisteminde oluşabilecek olası hasarı önlemek amacı ile MONOPRİL PLUS tedavisi sırasında lityum kullanımı ancak, kandaki lityum değerinin dikkatle izlenmesi ile mümkündür.
 • Enjeksiyonluk altın (sodyum orotiyomalat) ile birlikte MONOPRİL PLUS dahil ACE inhibitörü tedavisi gören hastalarda seyrek olarak nitritoid reaksiyonlar (yüzde kızarma, bulantı, kusma ve tansiyon düşüşü ile belirgin bir durum) bildirilmiştir.
 • • Kan şeker seviyesini düşüren ilaçların (örn. sülfonamidler, metformin) etkisi hidroklorortiyazid ile azalabilir. Ayrıca, ACE inhibitörlerinin insülin direncini azaltması ve kan şeker seviyesini düşürme etkisini artırması sebebi ile hastaların, MONOPRİL PLUS tedavisine başlangıç döneminde kan şeker seviyelerinin takip edilmesi gerekmektedir.

 • Güçlü ağrı kesici ve inflamasyon giderici ilaçlar (asetilsalisilik asit, indometazin gibi steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar), MONOPRİL PLUS’ın kan basıncını düşürme etkisini azaltabilir, böbrek fonksiyonlarını bozabilir ve potasyum seviyelerinde artışa sebep olabilir.
 • Magnezyum ve/veya alüminyum hidroksit içeren mide asidini azaltan ilaçlar ile
 • MONOPRİL PLUS’ın eş zamanlı kullanılması, fosinopril sodyum emilimini

  azaltabilir. Dolayısıyla, bu iki ilacın birbirlerinden 2 saat ara ile kullanılması önerilmektedir.

 • Güçlü kolesterol düşürücü etkiye sahip ilaçlar (örn. kolestiramin, kolestipol) ile
 • MONOPRİL PLUS’ın eş zamanlı kullanılması, hidroklorotiyazidin emilimini

  azaltabilir.

 • Bazı vakalarda, metildopa ile eş zamanlı MONOPRİL PLUS kullanımına bağlı olarak, hidroklorotiyazide karşı antikor oluşması sonucu kırmızı kan hücresi bozulması gözlenmiştir (hemoliz).
 • MONOPRİL PLUS şeker hastalığınız veya böbrek yetmezliğiniz varsa aliskiren ile beraber kullanılmamalıdır.
 • MONOPRIL PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.