Monocain İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

MONOCAIN nedir ve ne için kullanılır?

 • MONOCAİN etken madde olarak lidokain hidroklorür içerir.
 • MONOCAİN toplardamar (ven) içine (i.v), kas içine (i.m) veya cilt altına (s.c) uygulanır.
 • Kalp ritim bozukluklarının (hızlı ya da anormal kalp atımı) tedavisinde kullanılır.
 • Belirli bölgelerin sinirlerinin tamamının uyuşturulması gibi bölgesel anestezi (ör, infıltrasyon anestezisi, epidural anestezi, sinir blokları) uygulamalarında da kullanılır.
 • MONOCAİN, renksiz çözelti içeren 2 nıl’lik 10 adet cam ampul bulunan karton kutu ambalajlarda kullanıma sunul maktadır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MONOCAIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa MONOCAIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ani gelişen ve hızlı ilerleyen, şiddetli alerji belirtileri: kaşıntı, ciltte kabarma ve kızarıklık, şiddetli solunum güçlüğü, yüz, dil, dudaklar ve boğazda şişme

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MONOCAİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Cilt döküntüsü, kurdeşen, ödem,

  Baş dönmesi, uyuşma (parestezi)

  Ortam ile zaman, yer ve kişisel ilişkileri ayarlayamama, bilinç bulanıklığı, gerçeklik kavramında bozulmalar,

  Bulanık ve çift görme, geçici körlük (amorozis) gibi görme bozukluklan,

  Uyuşukluk, duyularda bozulma.

  Yutma güçlüğü, nefes darlığı, solunum yavaşlaması, solunum durması, nöbetler, koma, Düşük tansiyon (hipotansiyon) veya yüksek tansiyon (hipertansiyon),

  Kalp atımında düzensizlikler, kalp durması, kalp ritminin yavaşlaması,

  El ve ayakların soğuması, şiddetli terleme,

  Sinirlilik, aşın huzursuzluk ve gerilim içinde bulunma (ajitasyon), kuruntu,

  Yoğun mutluluk ve neşe hali (öfori),

  Titreme ve seğirmeler,

  Bulantı, kusma,

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kulak çınlaması, işitme yeteneğinin normalin üstünde artması durumu (hiperakuzi)
 • Sıcak ve soğuk hissi,
 • Hızlı konuşma,
 • Uzun süreli damar içi uygulamalarda bölgesel olarak toplar damarlarda iltihaplanma,
 • Kas içi enjeksiyon bölgesinde ağrı
 • Bunlar MONOCAİN’in hafif yan etkileridir.

  MONOCAIN Nasıl Kullanılır?

  Sizin için gerekli olan doza (vücut ağırlığına göre belirlenir), ne zaman ve nasıl uygulanacağına, doktorunuz karar verecek ve size uygulayacaktır.

  Kas içine (i.m), damar içine (i.v) veya cilt altına (s.c) uygulanabilir.

  Anestezi amaçlı kullanımda uygulama şekli anestezinin yerine ve cinsine göre değişmektedir. MONOCAİN, kalp ritim bozukluklarının tedavisinde genellikle damar içine yükleme dozu şeklinde kullanılır. Ağızdan alınan kalp ritim bozukluğu ilaçları ile tedavinin mümkün olmadığı durumlarda ise normal kalp ritmini sağlamak için MONOCAİN’in idame infüzyonu (damar içine devamlı ve yavaş olarak uygulanması) uygulanabilir.

  4/8

  Çocuklarda Kullanımı

  Kalp ritim bozukluğu tedavisinde çocuklar için gerekli olan doz miktarına (vücut ağırlığına göre belirlenir), ne zaman ve nasıl uygulanacağına, doktorunuz karar verecek ve uygulayacaktır.

  Bölgesel infiltrasyon anestezisi amaçlı kullanımda, 12 yaşın altındaki çocuklara uygulanacak doz, kilogram başına 3 miligram’ı geçmemelidir. Tekrar dozu uygulaması için en az 4 saat geçmesi beklenmelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde, yaşlı hastalarda daha düşük dozların uygulanması gerekebilir.

  Lokal anestezik ihtiyacı yaşlı hastalarda azalmıştır. Bu sebepten dolayı uygulanacak doza dikkat edilmelidir. Gerekirse doz azaltılabilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Karaciğer hastalığı olanlarda damar içi uygulama (infüzyon) hızı düşürülmelidir. Doz azaltılmalıdır. Böyle hastalarda dozajın düşürülmesinde kandaki MONOCAİN yoğunluğu dikkate alınmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir, ancak dikkatli olunmalıdır.

  Infiizyon tedavisi hastanın kalp ritmi düzenli hale gelince veya zararlı olabilecek etkilerin ilk belirtileri görülünce bitirilmelidir.

  Eğer MONOCAİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MONOCAIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MONOCAİN den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  İhtiyacınız olandan daha fazla MONOCAİN uygulanırsa özel tedavi gerektiren ciddi yan etkiler meydana gelebilir. Doktorunuz, bu durumlar hakkında sizi bilgilendirecektir. Gerekenden fazla MONOCAİN kullanıldığında genellikle meydana gelen ilk belirtiler aşağıdaki gibidir:

 • Baş dönmesi, sersemlik
 • Dudaklar ve ağız çevresinde hissizleşme
 • Dilde uyuşukluk
 • Duyma problemleri
 • Görme problemleri
 • Nöbet geçirme
 • Kaslarda istem dışı kasılmalar
 • Solunum yavaşlaması veya durması
 • Parmak uçları ve dudaklarda morarma
 • Kalp atım hızında düzensizlikler
 • Kalp durması
 • Ciddi yan etki riskini azaltmak için, bu belirtiler görülür görülmez doktorunuz MONOCAİN uygulamasını kesecektir. Bu nedenle, bu belirtiler sizde görülmeye başladığı an ya da size gerekenden fazla MONOCAİN uygulandığını düşündüğünüzde, vakit kaybetmeden doktorunuza söyleyiniz.

  MONOCAIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir dozunuzun uygulanmasının atlanmış olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MONOCAIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MONOCAIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MONOCAIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  MONOCAIN Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün doz başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  MONOCAİN’in kanınızdaki seviyeleri ve dolayısıyla etkisi, karaciğer enzimleri üzerine etki eden diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında değişebilir.

  Lidokainin aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımı ciddi istenmeyen etkilere yol açabilir:

 • Asctazolamid (göz içi basıncını azaltmak için kullanılır)
 • Simetidin (mide ülseri veya mide yanmasında kullanılır)
 • Dolasetron (bulantı ve kusmanım önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır)
 • Kinipiristin ve dalfopristinin (antibiyotik)
 • Beta blokörler (ör. Propranolol anjina, yüksek kan basıncı ya da diğer kalp problemlerinin tedavisinde kullanılır)
 • Diüretikler (idrar sökürücü olarak kullanılan ilaçlar)
 • Virüslerin neden olduğu hastalıkların (ör. AIDS) tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar
 • Kalp ritmini düzenlemek için kullanılan antiaritmik ilaçlar
 • Ciddi psikiyatrik durumların (ör. şizofreni) tedavisinde kullanılan antipsikotık ilaçlar
 • Kas gevşeticiler(ör. süksametonyum)
 • Depresyon tedavisinde kullanılan Sarı Kantaron adı verilen bitki
 • MONOCAIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.