Monax İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

MONAX nedir ve ne için kullanılır?

MONAX lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve aleıjik nezleyi iyileştirir.

MONAX steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir. Çalışmalar MONAX’ın çocukların büyüme hızım etkilemediğini göstermiştir (astım ve aleıjik nezle (rinit) hakkında daha fazla bilgi ileriki bölümlerde yer almaktadır).

MONAX inatçı astımın tedavisi ve alerjik nezlenin (rinitin) belirtilerinin giderilmesi için reçetelenir:

Astım:

MONAX 5 mg çiğneme tableti, 6-14 yaş arası pediyatrik hastalarda inatçı astımın tedavisinde kullanılmalıdır.

MONAX’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız

Alerjik Rinit:

MONAX aleıjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. MONAX çiğneme tableti, 6-14 yaş arası pediyatrik hastalarda mevsimsel aleıjik rinit ve pereniyal aleıjik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için kullanılır.

MONAX, pembe renkli, yuvarlak, bikonveks tablettir. 28 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tablet 5 mg montelukast içerir.

Astım nedir?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır:

• Öksürük

• Hırıltılı solunum

• Göğüs sıkışması

• Nefes darlığı

Alerjik rinit nedir?

• Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan aleıjenler ile tetiklenir.

• Uzun süre devam eden (pereniyal) aleıjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir.

• Aleıjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı

Hapşınk

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MONAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

* abdominal ağn

Aynca, Montelukast 10 mg film kaplı tabletler ile yapılan klinik çalışmalarda bildirilen yan etkiler şunlardır:

• baş ağnsı

MONAX’ın yan etkileri genellikle hafiftir ve MONAX ile tedavi edilen hastalarda plaseboya (ilaç içermeyen tablet) göre daha yüksek sıklıkta ortaya çıktılar.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastadan en az l’inde görülür.

Y aygın: 100 hastadan 1 -10’ımda görülür.

Yaygın olmayan: 1000 hastadan 1-10’unda görülür.

Seyrek : 10.000 hastadan 1-1 Ocunda görülür.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülür.

Aynca, ilacın pazarlandığı dönemde aşağıdaki olaylar bildirilmiştir.

Çok yaygın:

Üst solunum yolu enfeksiyonu

Yaygın:

Diyare, bulantı, kusma

Döküntü

Ateş

Yaygın olmayan:

Aleıjik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (soluma ve yutma zorluğu yaratabilir)]

Davranış ve ruh hali değişiklikleri (kabuslar dahil rüya anormallikleri, uykuya dalmada güçlük, uyurgezerlik, irritabilite, endişeli hissetme, huzursuzluk, sinirli davranışlar ve düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), depresyon]

Baş dönmesi, uyuklama, karıncalanma/uyuşma nöbetler [konvülsiyonlar (kasların istem dışı kasılması) veya krizler]

 • Burun kanaması
 • Ağız kuruluğu, hazımsızlık
 • Morluklar, kaşıntı, ürtiker
 • Eklem ya da kas ağrısı, kas krampları
 • Yorgunluk, kendini iyi hissetmeme, şişlik
 • Seyrek:

 • Kanama eğiliminde artış
 • Titreme
 • Çarpıntı
 • Çok seyrek:

  Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek)

 • Disoryantasyon
 • İntihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil)

 • Hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Cildin altında en olarak incik kemiğinizin üzerindeki bölgede kırmızı, dokununca
 • ağrıyan kırmızı şişlikler (eritema noduzum), hiçbir belirti vermeden aniden ortaya çıkan şiddetli deri reaksiyonlan (eritema multiforme)

  Montelukast İle tedavi edilen hastalarda gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü (Churg-Strauss Sendromu) olaylarının kombinasyonlanm içeren çok nadir olgular bildirilmiştir. Bu semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız doktorunuza söylemelisiniz.

  MONAX Nasıl Kullanılır?

  Astımlı çocuklar (6 -14 yaş arası):

 • MONAX>ı astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.
 • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım ataklan için alman kurtarıcı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.
 • • MONAX’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın,

 • Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.
 • Astım ataklan için çocuğunuzun kurtancı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.
 • Mevsimsel alerjik rinitli çocuklarda ve pereniyal alerjik rinitli çocuklarda (6 -14yaş arası):

 • MONAX’ı çocuğunuza her gün aym saatte bir kez veriniz.
 • MONAX’ı doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez çocuğunuza vermelisiniz.
 • Öğün zamanlanndan bağımsız olarak verebilirsiniz. Ancak yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.
 • MONAX sadece ağız yoluyla alınır.
 • Aç kanuna veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 • Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

 • 2-5 yaş arası çocuklar için MONAX 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için MONAX 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.
 • Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer MONAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MONAX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar abdominal ağn, uyku hali, susama, baş ağnsı, kusma ve hiperaktivitedir.

  MONAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MONAX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozlan dengelemek için çift doz almayınız.

  MONAX ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler

  Eğer çocuğunuz MONAX almaya devam ederseniz, ilaç sadece çocuğunuzun astımını tedavi edebilir.

  MONAX’ı doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. MONAX astımmızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili herhangi bir ilave sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MONAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MONAX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Montelukast veya ilacm herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız var ise),
 • MONAX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğen

 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Oral MONAX akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım ataklan için aldığınız kurtancı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. MONAX doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya kanncalanma akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, MONAX alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağn kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  MONAX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MONAX 5 mg gıdalarla birlikte veya ayn olarak alınabilir. Yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, MONAX almadan önce doktorlanna danışılmalıdır. Doktorunuz bu dönemde MONAX kullanıp kullanmayacağınızı değerlendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MONAX’m anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, MONAX almadan önce doktorunuza danışmaksınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MONAXkn araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. MONAX ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastalann araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir,

  MONAX Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her <doz>unda 1 mmol (23 mg)Man daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer Haçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar MONAX’m etki mekanizmasını değiştirebilir veya MONAX diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

  Eğer aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, MONAX’a başlamadan önce bunlan doktorunuza söyleyiniz:

  • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)

  • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)

  • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MONAX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.