Molar Sodyum Bikar. Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

MOLAR SODYUM BIKAR. nedir ve ne için kullanılır?

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL, etkin maddesi olarak sodyum bikarbonat içeren bir ampuldür. Her 10 ml’sinde 0.84 g sodyum bikarbonat içeren 10 ml x 10 ampul ve 10 ml X 100 ampullük kutularda piyasaya verilmiştir

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL, kalp durması (kardiyak arrest) sonrasında, vücut pH’sını normale döndürmek için kullanıl m aktadır. Kalp duıması esnasında vücutta aşırı miktarda asit ortaya çıkar ve sodyum bikarbonat enjeksiyonu ile artan asit miktan normale döndürülür

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MOLAR SODYUM BIKAR.’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşın hassasiyet

• Kas kasılması

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Serum potasyum düzeyinde azalma veya serum asit-baz dengesizliği (alkaloz)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Gerginlik hissi

Bunlar MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL’ün zayıf yan etkileridir

MOLAR SODYUM BIKAR. Nasıl Kullanılır?

Uygulama dozu kandaki asit miktanna bağlı olarak değişmektedir.

Yaygın başlangıç dozu vücut ağırlığının kg’ı başına 1 mmol’dür. Bu ifade vücut ağırlığınız 50 kg ise, size 50 x 1 50 mmol MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL uygulanacağı anlamına gelmektedir.

Sadece damar içi kullanım içindir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuk dozu: yaygın doz yavaş intravenöz enjeksiyon ile 1 mmol/kg’dır.

Prematüre bebeklerde ve yeni doğanlarda % 4,2‘lik solüsyonları kullanılabilir veya %

8,4’lük solüsyon 1:1 oranda % 5’lik dekstroz çözeltisi ile seyreltilebilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Geriyatrik hastalarda yetişkin dozu kullanımı uygundur

Özel Kullanım Durumları

Yaşlılarda Kullanımı

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği ile ilgili olarak yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Fğer MOLAR SODYUM BİKARBONA T BİOSEL AMPUL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MOLAR SODYUM BIKAR.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL’ü kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MOLAR SODYUM BIKAR. Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MOLAR SODYUM BIKAR. Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Geçerli değildir.

MOLAR SODYUM BIKAR. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MOLAR SODYUM BIKAR. Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Metabolizma veya solunum sisteminde asit-baz dengesizliğiniz varsa (metabolik veya respiratuvar alkaloz),

• Kan basıncınız yüksekse (hipertansiyon),

• Ödeminiz varsa,

• Kalbiniz vücudunuza ihtiyacı olan kanı pompalayamıyorsa (konjestif kalp yetmezliği),

• Böbrek taşı hikayesi ile birlikte potasyum eksikliğiniz varsa veya serum kalsiyum seviyesiniz düşükse,

• Solunum yetersizliğiniz varsa (hipoventilasyon),

• Klor eksikliğiniz varsa veya serum sodyum seviyesiniz yüksekse.

MOLAR SODYUM BIKAR. Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Hamileyseniz

• Emziriyorsanız

MOLAR SODYUM BIKAR. İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Kullanım yolu nedeniyle besinlerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tıbbi zorunluluk olmadıkça gebelik süresince kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Damar yoluyla bu ilaç veriliyorsa, emzirmeyiniz

Araç ve makina kullanımı

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL’ün araç ve makine kullanımına etkisi bulunm amaktadı r.

MOLAR SODYUM BIKAR. Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her ampulde 230 mg sodyum ihtiva eder Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

• Kortikosteroid ve kortikotropin (ömeğin eklem iltihabı (artrit) tedavisi için kullanılır.)

• Tetrasiklinler özellikle de doksisiklin (antibiyotik)

• Kinidin (kalp rahatsızlığı için kullanılır),

• Amfetamin,

• Efedrin (burun tıkanıklığı için kullanılan spreylerde bulunabilir.) Psödoefedrin (ömeğin gribal enfeksiyonda kullanılan ilaçlann içeriğinde bulunabilir.)

• Bumetamid, etakrinik asit, furosemid ve tiyazidler gibi potasyum düzeyini azaltan diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar)

• Potasyum destekleyici ürünler

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

MOLAR SODYUM BIKAR. prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.