Moksine Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

MOKSINE nedir ve ne için kullanılır?

• MOKSİNE, koyu pembe, oblong film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 400 mg etkin madde (moksifloksasin) bulunmaktadır.

 • MOKSİNE ‘in etkin maddesi olan moksifloksasin, kinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir.
 • MOKSİNE, diğer bazı antibiyotiklere karşı dirençli olan çok sayıda bakteriye karşı da bakteri öldürücü etki göstermektedir (örn. beta-laktam ve makrolid dirençli bakteriler). Penisilin, sefalosporin, aminoglikozid, makrolid ve tetrasiklin grubu antibiyotikleri etkisiz kılan direnç mekanizmaları, moksifloksasinin bakteri karşıtı (antibakteriyel) etkisini engellememektedir.

 • MOKSİNE, 5, 7 ve 10 tablet içeren blister ambalajlar şeklinde kullanıma sunulmuştur.
 • • MOKSİNE, duyarlı mikroorganizmaların (mikroplar) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Kronik bronşitin aniden kötüleşmesi,
 • Hastane dışında oluşmuş akciğer enfeksiyonu (toplumdan edinilmiş pnömoni)
 • Akut sinüzit,
 • Başka bir tablonun eşlik etmediği (komplike olmayan) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
 • Kadın üreme organlarının üst bölümünde görülen pelvik inflamatuvar hastalıkta
 • Durumu güçleştiren başka tıbbi durum ya da hastalıklarla birlikte bulunan (komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; diyabet (şeker) hastalığındaki ayak yarası enfeksiyonları dahil,
 • Komplike karın içi enfeksiyonları; apse gibi çeşitli türlerden mikropların neden olduğu enfeksiyonlar dahi1.
 • 4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MOKSINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  MOKSİNE ’in olası yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

  Yaygın olan yan etkileri (her yüz kişinin 1 ila 10’unda görülenler):

 • Mantar enfeksiyonları
 • Baş ağrısı

  Baş dönmesi

 • Potasyum düzeyi az olan (hipopotasemi) hastaların kalp grafisinde değişim
 • Bulantı
 • Kusma
 • Mide-barsak ve karında ağrı
 • İshal
 • Bazı karaciğer enzimlerinde (transaminazlar) artışlar

  Yaygın olmayan yan etkileri (her bin kişinin 1 ila 10’unda görülenler):

 • Kırmızı kan hücrelerinde azalma (anemi)
 • Beyaz kan hücrelerinde azalma
 • Kan pulcuklarında (trombositler) azalma ya da çoğalma
 • Pıhtılaşma sisteminde bozukluklar

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Kurdeşen
 • Ciltte kuruma
 • Özel beyaz kan hücrelerinde (eozinofil) artış
 • Kanda lipid (yağ) artışı
 • Kaygı, endişe hali
 • Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu (psikomotor hiperaktivite), huzursuzluk
 • Özellikle deride görülen yetersiz veya aşırı duyarlılık halleri
 • Tat duyusunda bozukluk (çok nadiren bu duyunun kaybı)
 • Zihin karmaşası, çevreyle uyum bozukluğu
 • Uyku bozuklukları (uykusuzluk ya da uyuklama hali)
 • Titreme
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Görme bozuklukları
 • Kalp grafisinde değişimler, çarpıntılar, kalbin hızlı atması, damarlarda genişleme
 • Nefes darlığı (astıma benzer vakalar dahil)
 • İştah ve yemek yemenin azalması
 • Kabızlık, hazımsızlık, gaz şişkinliği
 • Mide ve barsak iltihabı (gastroenterit)
 • Bir sindirim enzimi olan amilazın kanda artması
 • Karaciğer iltihabı (kanda LDH artışı dahil), kanda bilirubin artışı, kanda bazı karaciğer enzimlerinde (gamma-glutamil-transferaz, alkali fosfataz) artış

 • Eklem ve kas ağrısı
 • İshal veya azalmış sıvı alımının neden olduğu su kaybı
 • Kendini iyi hissetmeme, çeşitli ağrılar, terleme
 • Seyrek yan etkileri (her on bin kişinin 1 ila 10’unda görülenler):

 • Kan pıhtılaşma faktörlerinden tromboplastin seviyelerinde anormallik
 • Deride döküntüler, kurdeşen ve/veya ağız ve boğazda şişme ve nefes almada güçlük (anjiyoödem) ile birlikte olabilen şiddetli, ani alerjik reaksiyonlar ve şok, hayati tehdit edici olabilecek alerjik ödem

 • Kan şekerinde artış
 • Kandaki ürik asit seviyelerinde artış
 • Duygusal kararsızlık
 • Depresyon (çok nadiren intihar düşüncesi ya da intihar girişimi gibi potansiyel olarak kendine zarar verme ile sonuçlanabilen)

 • Halüsinasyon
 • Deride duyu bozuklukları
 • Koku almada bozukluklar (çok nadiren bu duyunun kaybı)
 • Anormal rüyalar
 • Denge ve hareketlerde bozukluk (baş dönmesine bağlı yürüyüş problemleri gibi, çok nadiren, özellikle yaşlılarda yaralanma ile sonuçlanabilecek düşmelere neden olabilir)
 • Sara nöbeti
 • Dikkat bozukluğu
 • Konuşma bozuklukları
 • Hafıza kaybı
 • Duyu kaybı
 • Kulak çınlaması
 • Genellikle geri dönüşümlü sağırlık gibi duyma bozuklukları
 • Kalbin normalden hızlı ve ritmi bozuk olarak atması
 • Bayılma
 • Kan basıncında (tansiyon) yükselme veya düşme
 • Yutma güçlüğü
 • Ağızda iltihap
 • Aşırı ishal; antibiyotik ilişkili barsak iltihabının belirtisi olabilir (çok nadiren hayatı tehdit edici belirtiler eşlik edebilir)

 • Sarılık
 • Karaciğer iltihabı
 • Tendon iltihabı (tendonlarda ağrı ve şişme)
 • Kaslarda gerginlik ve kramplar
 • Kas güçsüzlüğü
 • Böbrek bozukluğu ve böbrek yetmezliği (özellikle önceden böbrek bozukluğu bulunan yaşlı hastalarda su kaybına bağlı olarak)
 • Vücudun çeşitli yerlerinde, doku içinde sıvı toplanmasına bağlı şişmeler (ödem)
 • Çok seyrek yan etkileri (her on bin kişinin 1 ‘inden daha az):

  Kan pıhtılaşma faktörlerinden protrombin seviyesinde artış, azalma ve anormallik

 • Hayatı tehdit edici olabilen ani aşırı duyarlılık şok
 • Duygusal kararsızlık
 • Psikolojik reaksiyonlar (intihar düşüncesi ya da intihar girişimi gibi potansiyel olarak kendine zarar verme ile sonuçlanabilen)
 • Aşırı duyarlılık
 • Geçici görme kaybı
 • Kalp ritim bozuklukları, düzensiz kalp ritmi olarak tanımlanan Torsade de Pointes (kalbin durmasıyla sonuçlanabilen ciddi tabloların belirtisi olabilir), kalbin durması
 • Hayati tehlike oluşturabilecek karaciğer yetmezliğine neden olabilecek ağır karaciğer iltihabı (ölümcül vakalar dahil)
 • Hayati tehlike oluşturabilecek kabarcıklar şeklinde deri reaksiyonları (Steven-Johnson-Sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi)
 • Tendon yırtılması
 • Eklem iltihabı
 • Kas, tendon, eklem problemlerine bağlı yürüme bozukluğu
 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi
 • Aşağıdaki istenmeyen etkiler damar içi/ağız yoluyla ardışık tedavi gören hasta alt grubunda daha sık görülmektedir:

  Yaygın: Gama-glutamil transferaz (bir karaciğer enzimi) artışı

  Yaygın olmayan: Kalbin normalden hızlı ve ritmi bozuk olarak atması, kan basıncında

  (tansiyon) düşme, vücudun çeşitli yerlerinde, doku içinde sıvı toplanmasına bağlı şişmeler (ödem), aşırı ishal (antibiyotik ilişkili barsak iltihabının belirtisi olabilir, çok nadiren hayatı tehdit edici belirtiler eşlik edebilir), sara nöbeti, halüsinasyonlar, böbrek bozukluğu ve böbrek yetmezliği (özellikle önceden böbrek bozukluğu bulunan yaşlı hastalarda su kaybına bağlı olarak)

  Florokinolonlar olarak adlandırılan antibiyotik grubu ile tedaviyi takiben çok seyrek olarak görülebilen aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir, bu yan etkilerin MOKSINE tedavisi sırasında da görülebilme olasılığı vardır: geçici görme kaybı, kanda sodyum seviyelerinde artış (hipernatremi), kanda kalsiyum seviyelerinde artış (hiperkalsemi), kırmızı kan hücrelerinin yıkımında artış (hemoliz), kas hücrelerinde yıkım (rabdomiyoliz), ışığa duyarlılık reaksiyonları.

  MOKSINE Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, MOKSINE günde bir kez uygulanır. Günde birden fazla kullanılmamalıdır ve bu doz aşılmamalıdır.

  Tedavinin süresi, kullanıldığı hastalığınızın şiddetine ya da alınan klinik yanıta göre

  doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Genel tedavi süreleri:

  Kronik bronşitte akut alevlenme: 5 gün

  Akciğer enfeksiyonu (pnomöni): 10 gün

 • Akut sinüzit: 7 gün
 • Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen tedavi süresi: 7 gün
 • Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen ardışık tedavi süresi (damardan uygulamayı takiben ağızdan uygulama): 7-21 gün.

 • Komplike olmayan pelvik inflamatuar hastalıkta önerilen tedavi süresi: 14 gün
 • Komplike karın içi organların enfeksiyonlarında önerilen ardışık tedavi (damardan uygulamayı takiben ağızdan uygulama): 5-14 gün.

  Klinik olarak uygun olan durumlarda tedaviye intravenöz (damardan) uygulama ile başlanıp, ağızdan tablet uygulaması ile devam edilebilir (ardışık tedavi).

  Film kaplı tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  MOKSINE ’in çocuklarda ve ergenlerde etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır ve kullanılmamalıdır (bakınız "MOKSINE ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ" bölümü).

  Yaşlılarda Kullanımı

  MOKSINE için yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek bozukluğu olan hastalarda ve kanı diyaliz yöntemleriyle temizlenen hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yeterli veri mevcut değildir.

  Diğer: Farklı etnik gruplarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Eğer MOKSİNE ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MOKSINE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Size reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmayınız. Eğer reçete edilen günlük

  dozdan daha fazlasını kullandıysanız acil olarak doktorunuza/hastaneye başvurunuz. MOKSİNE ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  MOKSINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  MOKSINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

  MOKSINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MOKSINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Moksifloksasine, kinolon grubundan diğer antibiyotiklere veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise
 • Hamile iseniz,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,
 • 18 yaşından küçük iseniz,
 • Bir antibiyotik grubu olan kinolon tedavisiyle bağlantılı tendon (kasları kemiklere bağlayan uzantılar) hasarı geçirdiyseniz,
 • Doktorunuz tarafından kalp grafinizde herhangi bir anormallik saptanmışsa,
 • Kanınızda tuz (sodyum) ve potasyum eksikliği varsa,
 • Kalp atış hızınız düşük ise (bradikardi),
 • Ciddi kalp yetmezliğiniz var ise,
 • Önceden geçirilmiş kalp ritm bozuklukları var ise.
 • Moksifloksasin kalp grafisinde bozulmalara neden olan diğer ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır.

  Klinik verilerin sınırlı olması nedeniyle, moksifloksasin aynı zamanda ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan (Child Pugh C) hastalarda ve karaciğer enzimlerinin düzeyleri normal üst sınırın 5 katından fazla artmış hastalarda da kullanılmamalıdır.

  MOKSINE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Bazı durumlarda, ilk uygulamadan hemen sonra aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu durumda doktorunuz derhal haberdar edilmelidir.
 • Çok nadir olarak ve bazen ilk uygulamadan sonra ani aşırı duyarlılık (anafilaktik) reaksiyonları meydana gelebilir, göğüste sıkışma, sersemlik hissi, hasta veya zayıf hissetme, ayağa kalkarken baş dönmesi olması gibi belirtiler olabilir. Böyle bir durumda MOKSİNE kullanımı kesilmelidir ve doktorunuz derhal haberdar edilmelidir.
 • Kalp ritminde bir anormallik var ise. Bazı hastalarda MOKSİNE ‘in kalp grafisinde bozulmalara neden olduğu gösterilmiştir. Bu anormallik, kalpte ritim bozukluklarına (ventriküler aritmi) neden olabilir ve bazı durumlarda ölümcül sonlanabilir.
 • Ayrıca aşağıdaki hasta gruplarına dahil iseniz doktorunuza bu konuda bilgi veriniz; bu hastalarda moksifloksasin tedavisinden kaçınılmalıdır:

 • Kalp grafisinde bozukluk olduğu bilinen hastalar,
 • Potasyum eksikliği olan ve bu durumları tedavi edilmeyen hastalar,
 • Sınıf IA (örn., kinidin, prokainamid) ya da sınıf III (örn., amiodaron, sotalol) antiaritmik ajan (ritim bozukluğunu önleyen ilacı) kullanan hastalar.
 • Eğer aşağıdaki hasta gruplarına dahil iseniz doktorunuza bu konuda bilgi veriniz; bu hastalarda MOKSINE ‘in kalp grafisi üzerindeki etkisi dışlanamaz. Aşağıdaki hastalarda MOKSINE ‘in dikkatle kullanılması önerilmektedir:

 • Sisaprid (mide-barsak ilacı), eritromisin (antibiyotik), antipsikotikler (ruh hastalığı ilaçları) ve trisiklik antidepresanlar (depresyon ilaçları) gibi kalp ritmini bozan ilaçlar ile eşzamanlı tedavi görüyorsanız,
 • Kalp ritminde önemli azalma (bradikardi), kalp kasına yeterli kan gitmemesi (akut miyokard iskemisi) gibi ritim bozukluklarından (aritmi) şikayetçi iseniz,
 • Karaciğer sirozunuz var ise,
 • Kalp ritmini bozan ilaçlara daha duyarlı olabilen kadın ve yaşlı hastalar.
 • Potasyum düzeylerini azaltabilen ilaçlar alıyorsanız dikkatli olmalısınız.
 • • MOKSINE ile potansiyel olarak karaciğer yetmezliğine (ölümcül vakalar da dahil) yol açan ağır karaciğer iltihabı (fulminan hepatit) vakaları bildirilmiştir. Eğer, iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, gözlerin ve/veya cildin sarı renk alması, karın ağrısı ya da koyu renkli idrar gibi karaciğer iltihabı ya da yetmezliğine ilişkin belirtiler ortaya çıkarsa tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuza başvurunuz.

 • MOKSINE ile Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz gibi kabarcıklı deri reaksiyonu vakaları bildirilmiştir. Eğer cildinizde ve/veya ağız/burun içi gibi mukozalarda kabarcıklı reaksiyonlar ortaya çıkarsa, tedaviye devam etmeden önce derhal doktorunuzla temasa geçiniz.
 • • Nöbetlere eğilim yaratabilen ya da nöbet eşiğini düşürebilen merkezi sinir sistemi rahatsızlığınız varsa veya bundan şüphe ediliyorsa dikkatli olmalısınız.

 • Ciddi ishal veya dışkıda kan veya mukus fark ederseniz, ilacı kesip, derhal doktorunuza başvurunuz. Böyle bir durumda barsak hareketlerini azaltan ilaçlar kullanılmamalıdır.

 • Moksifloksasini de içeren kinolon tedavisiyle, özellikle yaşlı hastalarda ya da aynı zamanda kortikosteroidler (kortizon türü ilaçlar) ile tedavi edilmekte olan kişilerde, kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap (enflamasyon) ve yırtılma (rüptür) görülebilir. Bu olaylar tedaviniz sonlandıktan sonra dahi görülebilir. Ilk ağrı ya da iltihaplanma belirtisinde, tedaviyi kesiniz, etkilenen uzvu dinlendiriniz ve doktorunuza başvurunuz.
 • Florokinolonlarla tedavi gören hastalarda nöbetler ve kafa içi basınçta artış (psödotümör serebri dahil) bildirilmiştir.
 • Böbrek bozuklukları olan yaşlı hastalar yeterli sıvı alımına devam edemiyorlarsa MOKSINE ’i dikkatle kullanmalıdır, çünkü vücuttaki sıvı eksikliği (dehidrasyon) böbrek yetmezliği riskini artırabilir.
 • Görme bozukluğu ya da gözlerinizle ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, hemen bir -göz doktoruna başvurmalısınız.
 • Tedaviniz sırasında UV ışınları ya da güneş ışığına fazla maruz kalmamalısınız.
 • Aile öyküsünde ya da halihazırda glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (kan şekeri (glikoz) metabolizmasında hayati önem taşıyan bir enzim) eksikliği olan hastalar kinolonlar ile tedavide kan hücrelerinin parçalandığı (hemolitik) reaksiyonlara eğilimlidirler. Bu nedenle, MOKSINE bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Myasthenia Gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi: MOKSINE gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Eğer Myasthenia Gravis hastalığınız varsa, bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.

  • Metisilin isimli antibiyotiğe dirençli olduğu bilinen ya da şüphelenilen enfeksiyonların tedavisinde MOKSINE kullanımı önerilmez.

 • MOKSINE kullanımı sırasında yapılan bazı biyolojik testlerin sonuçları hatalı olarak negatif sonuç verebilir. MOKSINE kullanırken Mycobacterium kültür testleri olarak adlandırılan testlerden yaptıracaksanız doktorunuza MOKSINE kullandığınızı belirtiniz.
 • • MOKSINE tedavisi almakta sırasında ağrı, yanma veya batma hissi, uyuşukluk veya güçsüzlük gibi belirtilerin ortaya çıkması durumda, tedaviye devam etmeden önce doktorunuza bilgi veriniz.

 • Çok nadiren MOKSINE ’i de içeren kinolon grubu antibiyotiklerin kullanımı sırasında intihar düşüncesi ve intihar teşebbüsü gibi kendine zarar verme davranışına kadar ilerleyebilecek psikolojik reaksiyonlar meydana gelebilir. Böyle bir durumda MOKSINE kullanımına son verip doktorunuza bilgi veriniz.
 • Iç kadın üreme organlarında görülen pelvik inflamatuvar hastalık tedavisi için doktorunuz MOKSINE ’E ilave olarak başka bir antibiyotiği de reçete edebilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MOKSINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MOKSINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Film kaplı tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz, MOKSINE kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız Bebeğinizi emziriyorsanız, MOKSINE kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Moksifloksasinin de aralarında bulunduğu florokinolon grubu antibiyotikler, merkezi sinir sistemi reaksiyonlarına bağlı olarak hastaların araç ya da makine kullanma becerilerinde düşüşe ve göz hastalıklarına neden olabilirler. Böyle bir durum söz konusu ise, MOKSINE tedavisinde iken araç ya da makine kullanmamalısınız.

  MOKSINE Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  • MOKSINE ile aşağıdaki ilaçlar birlikte kullanıldığında kalp ritmi ile ilgili sorunlar olabilir:

 • Sınıf IA antiaritmikler (örn. kinidin, hidrokinidin, disopiramid) ya da sınıf III antiaritmikler (örn; amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) (bunlar kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır);
 • Nöroleptikler (örn; fenotiyazinler, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid) (bunlar çoğunlukla ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır);
 • Trisiklik antidepresif maddeler (depresyon ilaçları);
 • Bazı antimikrobiyaller (sparfloksasin, eritromisin IV, pentamidin, antimalaryaller özellikle halofantrin) (enfeksiyon hastalıkları ilaçları);
 • Bazı antihistaminikler (terfenadin, astemizol, mizolastin) (alerjik tabloların tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve diğerleri (sisaprid (mide-barsak ilacı), vinkamin IV (beyne kan akımını arttıran bir ilaç), bepridil (kalp damarlarını genişleten bir ilaç), difemanil (barsak hastalıklarında kullanılan bir ilaç).
 • • Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MOKSINE ’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler, mineraller ve multi-vitaminler.
 • Bu gibi ilaçlar MOKSINE kullanımından en az 4 saat önce ya da 2 saat sonra alınmalıdır.

 • Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin insülin, gliburid/glibenklamid)
 • Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar
 • Aktif kömür (Zehirlenmeleri tedavi etmek için kullanılan bir madde)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MOKSINE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.