Mivacron Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

MIVACRON nedir ve ne için kullanılır?

MIVACRON, her biri 5 adet cam ampul içeren ambalajlardadır.

MIVACRON, kısa etki süreli, geriye dönüş profili hızlı, seçiciliği yüksek bir ilaçtır.

MIVACRON, genel anesteziye ek olarak iskelet kaslarını gevşetmek, soluk borusuna tüp yerleştirilmesini sağlamak ve mekanik hava alış-verişini kolaylaştırmak amacıyla uygulanır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MIVACRON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, döküntü, solunum güçlüğü, ağız, dil ve boğazda şişme, öksürük, kalp atımında azalma ve kan basıncında düşme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Geçici olarak kalp atımının hızlanması
 • Bronşların daralması
 • Tansiyonun düşmesi
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Deri üzerinde oluşan kızarıklık, kurdeşen
 • Deride kızarıklık
 • Bunlar MİVACRON’un hafif yan etkileridir.

  MIVACRON Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  MIVACRON’u kendi kendinize uygulayamazsınız. Mutlaka hastanede ve denetim altında uygulanmalıdır. Damar içine veya serum içine ilave edilerek verilebilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  2 ayın altındaki bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda dozun ve veriliş süresinin ayarlanması gerekebilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği görülen hastalarda doz hastaların bireysel klinik cevaplarına göre ayarlanmalıdır. Böbrek yetmezliği görülen hastalarda doz hastaların bireysel klinik cevaplarına göre ayarlanmalıdır.

  Eğer MİVACRON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

  MIVACRON

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Yüksek dozlarda uzun süreli olarak kasların kontrolünü olumsuz etkiler ve tansiyonun düşmesine neden olur.

  MİVACRON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MIVACRON Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MIVACRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MIVACRON Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Eğer mivakuryuma veya MIVACRON’un içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

  ı

 • Eğer atipik plazma kolinesteraz geni için homozigot iseniz (Bu durumda ilacın etkisi daha uzun sürebilir).
 • Hamileyseniz ya da emziriyorsanız.
 • MIVACRON Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer histamine duyarlılığı akla getiren bir durumunuz varsa (örn. astım)
 • Eğer diğer nöromusküler blokör ajanlara (bazı kas gevşeticiler) aşırı duyarlılığınız varsa
 • Vücutta dolaşan kan miktarınızın az olmasından kaynaklanan kan basıncı düşmelerine (tansiyon düşmesi) fazla duyarlı iseniz
 • Eğer myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) hastası iseniz
 • Eğer vücudunuzda yanık varsa
 • Astım hastalığınız varsa.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MIVACRON İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Bilinmemektedir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MIVACRON gebelikte anneye sağlaması beklenen potansiyel yararları bebek üzerinde olası risklerinden fazla ise kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MIVACRON’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Bildirilmemiştir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  MIVACRON’un etkisi, enfluran, izofluran ve halotan gibi anesteziklerle birlikte verildiğinde uzatılabilir.

  Aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin, tetrasiklinler, linkomisin, klindamisin, propranolol, kalsiyum kanal blokörleri, lignokain, prokainamid, kinidin, frusemid ve muhtemelen tiazidler, mannitol ve asetazolamid, magnezyum tuzları, ketamin, lityum tuzları, trimetafan, heksametonyum ile birlikte kullanıldığında MIVACRON’un şiddet ve/veya süresi artabilir.

  Antimitotik ilaçlar, monoamin oksidaz inhibitörleri, ekotiyopat iyodür, pankuronyum, organofosfatlar, antikolinesterazlar, bazı hormonlar, bambuterol ile birlikte kullanıldığında MIVACRON’un etkisi artabilir.

  Antibiyotikler, beta-blokörler (propranolol, oksprenolol), antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), anti-romatizmal ilaçlar (klorokin, D-pensillamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum myastenia gravisi şiddetlendirebilir ve böyle bir gelişme sonrasında MIVACRON’a karşı artmış duyarlılık görülebilir.

  MIVACRON diğer non depolarizan nöromusküler blokörlerle (bazı kas gevşeticiler) birlikte verildiğinde, etkisinde artma görülür.

  Süksametonyum klorür gibi kas gevşetici ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MIVACRON prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.