Mitoxantrone Kocak Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

MITOXANTRONE-KOCAK nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MITOXANTRONE-KOCAK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MITOXANTRONE KOÇAK’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: • Alerji (aşırı duyarlılık) belirtileri

— İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık, yanma hissi;

 • Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı;
 • Vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi;
 • Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme;
 • Baş dönmesi, bayılma hissi;
 • Kalpte çarpıntı.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise MITOXANTRONE KOÇAK’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  MITOXANTRONE KOÇAK aşırı duyarlılık dışında diğer bazı yan etkilere de neden olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

 • Ateş
 • Adetten kesilme
 • Meni (Sperm) üretiminde azalma
 • Bulantı
 • Kusma
 • Saçların tümüyle dökülmesi, kellik
 • Yorgunluk, halsizlik
 • Yaygın:

 • Kan değerlerinizde değişiklikler
 • Asabi bozukluklar (Örn. uykuya meyil, bilinçte bulanma, havale geçirme, sinir iltihaplanması, hissizlik vb)
 • Kalp elektrosunda (EKG) değişiklikler
 • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi)
 • Kalbin pompaladığı kan miktarında azalma
 • Ağız içinde ve dilde yaralar (Stomatit)
 • İştah kaybı
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • İdrarın mavi-yeşil renklenmesi Yaygın olmayan:
 • Kandaki pulcukların (Trombosit) sayısının normalin altına inmesi (Prostat kanserli hastalarda çok yaygın)
 • Yaşamı tehdit edebilen enfeksiyonlar
 • Kalp yetmezliği
 • Göğüs ağrısı
 • Soluk alıp vermede zorlanma (Dispne)
 • Mide-bağırsak kanaması
 • Karaciğer işlevlerinde bozulma
 • Seyrek:

 • İkincil bazı kötü huylu hastalıklar ve kanserlerin ortaya çıkması
 • Kansızlık (Anemi)
 • Miyokard enfarktüsü
 • Toplar damarlarda mavi renklenme
 • Bazı kan testlerinin (Karaciğer enzimleri, kreatinin, ürik asit, üre ve bilirubin) değerlerinde değişiklikler
 • Tırnaklarda mavi renklenme
 • Gözde mavi renklenme
 • Mevcut tümörün parçalanmasına bağlı kan ürik asit, kalsiyum, fosfat değerlerinde değişiklikler (Tümör lizis sendromu)
 • Çok seyrek:

 • Bağışıklık sisteminin baskılanması
 • Kalple ilgili bozukluklar (Kardiyomiyopati)
 • İlacın uygulandığı toplardamarlar boyunca kolda ağrı, ateş, kızarıklık oluşması
 • İlacın damar dışına kaçmasına bağlı doku ölümü (Nekroz)
 • Bilinmiyor:

 • Gözlerde yanma, kızarma, sulanma (Konjonktivit)
 • Tat duyumunda değişiklikler
 • Ciltte döküntüler
 • Tırnaklarda şekil bozukluğu
 • Endişe hali (Anksiyete)
 • Bu yan etkilerin önemli bölümü ciddi yan etkiler olmasına rağmen, doktorunuz kanserin riski ile yan etkilerin riskine göre karar vererek ilacı kesmenizi ya da devam etmenizi isteyecektir.

  Eğer yan etkilerden herhangi birisi kötüleşecek olursa veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  MITOXANTRONE-KOCAK Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Doktorunuz, genel sağlık durumunuz, diğer ilaçlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığı ve vücut yüzeyinizin genişliğine göre ilacı size hangi dozda ve hangi aralıklarla uygulayacağına karar verecektir.

  Genel olarak sağlık durumunuz, diğer ilaçlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığı ve hangi hastalıkta kullanıldığına göre vücut yüzeyinizin her metrekaresi için 10 ila 14 mg mitoksantron önerilebilir.

  Bu ilaç sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, kendi başınıza kullanmayınız.

  MITOXANTRONE KOÇAK, size ya doğrudan ya da uygun serumlarla seyreltildikten sonra toplar damarlarınızdan verilecektir.

  İlaç doğrudan bir enjektör aracılığıyla damarınıza verilebileceği gibi el sırtınız ya da kolunuzdaki damara takılan bir tüp aracılığıyla da verilebilir. Bazı kişilerde toplar damara takılı kalıcı uzun tüpler vardır; MITOXANTRONE KOÇAK, genelde boyun kenarında olan bu tüplerden de uygulanabilir.

  Uygulama sırasında sizden kan örnekleri alınıp incelenebilir ya da kalbinizle ilgili bazı testler yapılabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bebek ve çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek işlevlerinin hafif ya da orta derecede bozulmuş olduğu durumlarda dozunun değiştirilmesine gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğer işlevlerinin hafif ya da orta derecede bozulmuş olduğu durumlarda mitoksantron dozunun değiştirilmesine gerek yoktur.

  Eğer MITOXANTRONE KOÇAK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MITOXANTRONE-KOCAK

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  İlacınız size genelde hastanede verilecek olduğundan, hesaplanandan fazla ya da az verilme olasılığı düşüktür. Yine de bu konuda bir kuşkunuz olduğunda doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

  Fazla doz aldığınız takdirde yan etkilerin artması beklenebilir. Bu durumda kullanılabilecek bilinen özel bir ilaç yoktur. Kan değerleriniz takip edilecek ve istenmeyen belirtilerinize yönelik tedavi uygulanacaktır.

  MITOXANTRONE KOÇAK sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MITOXANTRONE-KOCAK Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MITOXANTRONE-KOCAK Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. Bu durumda hastalığınızın ilerleme riski çok yüksektir. Tedavinizin ne zaman sonlandırılacağına doktorunuz karar verecektir.

  MITOXANTRONE-KOCAK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MITOXANTRONE-KOCAK Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Daha önce MITOXANTRONE KOÇAK’m içerdiği etkin madde olan mitoksantron veya yardımcı maddelerden birini aldığınızda ya da antrasiklin grubundan benzer bir ilaç kullandığınızda aleıjik bir tepki gösterdiyseniz (Soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, derinizde döküntüler, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa);
 • Hamileyseniz;
 • Bebeğinizi emzirmekte olan bir anneyseniz;
 • Şiddetli kemik iliği işlev bozukluğunuz varsa.
 • Yukarıda belirtilen durumların sizde olması durumunda doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz

  ilacınızı değiştirmeye karar verebilir.

  MITOXANTRONE-KOCAK Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Meme kanseriniz için zaten başka ilaçlar alıyorsanız;
 • Kemik iliğinizle ilgili sorunlarınız varsa (Kemik iliğiniz yeteri kadar iyi çalışmıyorsa);
 • Genel durumunuz bozuksa;
 • Belirli kalp sorunlarınız varsa;
 • Belirli karaciğer sorunlarınız varsa;
 • Radyoterapi (Işın tedavisi) ya da başka kanser ilacı alıyorsanız.
 • Tedaviniz süresince klinik ve laboratuvar bulguları düzenli olarak izlenmelidir.
 • Tedaviniz sırasında idrarınızda mavi-yeşil renklenme görülebilir. Deri, tırnaklar ve gözünüzde mavi renklenme olabilir. Ayrıca kandaki ürik asit düzeyleri yükselebilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MITOXANTRONE-KOCAK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MITOXANTRONE-KOCAK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MITOXANTRONE KOÇAK anne kamındaki bebeğe zarar verebilir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Gebeyseniz veya gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz.

  Sizin ve eşinizin tedaviniz sırasında ve tedaviden sonraki 6 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemiyle korunmanız önerilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MITOXANTRONE KOÇAK tedavisi uygulanacak bir erkekseniz ve tedaviden sonra çocuk sahibi olmayı istiyorsanız, tedaviye başlamadan önce spermlerinizi saklama konusunda doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  MITOXANTRONE KOÇAK’ı almaktayken bebeğinizi emzirmemelisiniz. Anne sütüne geçer. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MITOXANTRONE KOÇAK’ı kullanmaktayken bulantı görülebileceğinden araç ve makine kullanımından kaçınınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  Kalbe zararlı ilaçlar, diğer kanser ilaçları ya da kemik iliğini etkileyen diğer ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

  MITOXANTRONE KOÇAK’ı kullanırken aşı olmanız önerilmez.

  MITOXANTRONE KOÇAK’ı kullanan kadın ve erkeklerin tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 6 ay boyunca etkili doğum kontrol yöntemleriyle korunmaları önerilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MITOXANTRONE-KOCAK Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her bir flakonunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  MITOXANTRONE-KOCAK prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.