Mitoxantrone Baxter Yan Etkileri Nelerdir?

MITOXANTRONE BAXTER nedir ve ne için kullanılır?

• MITOXANTRONE BAXTER, doğrudan ya da seyreltildikten sonra kullanılmak üzere 10 mililitrelik küçük şişelerde (Flakon) sunulan bir ilaçtır. Renksiz cam flakonlarda koyu mavi renkli çözelti şeklindedir.

MITOXANTRONE BAXTER sitotoksik (Hücre öldürücü) bir ilaçtır. Etkisini kanser hücrelerini öldürerek gösterir. Bu etki “kemoterapi” olarak da adlandırılır.

• MITOXANTRONE BAXTER aralarında meme kanseri, karaciğer kanseri ve löseminin (kan kanseri) bulunduğu bir dizi değişik kanser durumunda kullanılır.

MITOXANTRONE BAXTER beyni ve omuriliği tutan bir özbağışıklık hastalığı olan multipl skleroz (MS) hastalığının bazı tiplerinin (sekonder progressif multipl skleroz veya nükseden-şiddeti azalan multipl skleroz) tedavisinde de kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MITOXANTRONE BAXTER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MITOXANTRONE BAXTER’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerji (aşırı duyarlılık) belirtileri

İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık, yanma hissi;

Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı;

Vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi;

Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme;

Baş dönmesi, bayılma hissi;

Kalpte çarpıntı.

MITOXANTRONE BAXTER aşırı duyarlılık dışında diğer bazı yan etkilere de neden olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Ateş

• Adetten kesilme

• Meni (Sperm) üretiminde azalma

• Bulantı

• Kusma

• Saçların tümüyle dökülmesi, kellik

• Yorgunluk, halsizlik

Yaygın:

Kan değerlerinizde değişiklikler

• Asabi bozukluklar (Örn. uykuya meyil, bilinçte bulanma, havale geçirme, sinir iltihaplanması, hissizlik vb)

• Kalp elektrosunda (EKG) değişiklikler

• Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi)

• Kalbin pompaladığı kan miktarında azalma

• Ağız içinde ve dilde yaralar (Stomatit)

• İştah kaybı

• İshal

• Karın ağrısı

• Kabızlık

• İdrarın mavi-yeşil renklenmesi Yaygın olmayan:

• Kandaki pulcukların (Trombosit) sayısının normalin altına inmesi (pProstat kanserli hastalarda çok yaygın)

• Yaşamı tehdit edebilen enfeksiyonlar

• Kalp yetmezliği

• Göğüs ağrısı

• Soluk alıp vermede zorlanma (Dispne)

• Mide-bağırsak kanaması

• Karaciğer işlevlerinde bozulma

Seyrek:

• İkincil bazı kötü huylu hastalıklar ve kanserlerin ortaya çıkması

• Kansızlık (Anemi)

• Miyokart enfarktüsü

• Toplar damarlarda mavi renklenme

• Bazı kan testlerinin (Karaciğer enzimleri, kreatinin, ürik asit, üre ve bilirubin)

değerlerinde değişiklikler

• Tırnaklarda mavi renklenme

• Gözde mavi renklenme

• Mevcut tümörün parçalanmasına bağlı kan ürik asit, kalsiyum, fosfat değerlerinde

değişiklikler (Tümör lizis sendromu)

Çok seyrek:

• Bağışıklık sisteminin baskılanması

• Kalple ilgili bozukluklar (Kardiyomiyopati)

• İlacın uygulandığı toplardamarlar boyunca kolda ağrı, ateş, kızarıklık oluşması

• İlacın damar dışına kaçmasına bağlı doku ölümü (Nekroz)

Bilinmiyor:

Gözlerde yanma, kızarma, sulanma (Konjonktivit)

• Tat duyumunda değişiklikler

• Ciltte döküntüler

• Tırnaklarda şekil bozukluğu

• Endişe hali (Anksiyete)

Bu yan etkilerin önemli bölümü ciddi yan etkiler olmasına rağmen, doktorunuz kanserin riski ile yan etkilerin riskine göre karar vererek ilacı kesmenizi ya da devam etmenizi isteyecektir.

Eğer yan etkilerden herhangi birisi kötüleşecek olarsa veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

MITOXANTRONE BAXTER Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Doktorunuz, genel sağlık durumunuz, diğer ilaçlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığı ve vücut yüzeyinizin genişliğine göre ilacı size hangi dozda ve hangi aralıklarla uygulayacağına karar verecektir.

Genel olarak sağlık durumunuz, diğer ilaçlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığı ve hangi hastalıkta kullanıldığına göre vücut yüzeyinizin her metrekaresi için 10 ila 14 mg mitoksantron önerilebilir.

Bu ilaç sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, kendi başınıza kullanmayınız.

MITOXANTRONE B AXTER, size ya doğrudan ya da uygun serumlarla seyreltildikten sonra toplar damarlarınızdan verilecektir.

İlaç doğrudan bir enjektör aracılığıyla damarınıza verilebileceği gibi el sırtınız ya da kolunuzdaki damara takılan bir tüp aracılığıyla da verilebilir. Bazı kişilerde toplar damara takılı kalıcı uzun tüpler vardır; MITOXANTRONE BAXTER, genelde boyun kenarında olan bu tüplerden de uygulanabilir.

Uygulama sırasında sizden kan örnekleri alınıp incelenebilir ya da kalbinizle ilgili bazı testler yapılabilir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Bebek ve çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda Kullanımı

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek işlevlerinin hafif ya da orta derecede bozulmuş olduğu durumlarda dozunun değiştirilmesine gerek yoktur

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğer işlevlerinin hafif ya da orta derecede bozulmuş olduğu durumlarda mitoksantron dozunun değiştirilmesine gerek yoktur.

Eğer MITOXANTRONE BAXTER’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MITOXANTRONE BAXTER

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İlacınız size genelde hastanede verilecek olduğundan, hesaplanandan fazla ya da az verilme olasılığı düşüktür. Yine de bu konuda bir kuşkunuz olduğunda doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

Fazla doz aldığınız takdirde yan etkilerin artması beklenebilir. Bu durumda kullanılabilecek bilinen özel bir ilaç yoktur. Kan değerleriniz takip edilecek ve istenmeyen belirtilerinize yönelik tedavi uygulanacaktır.

MITOXANTRONE BAXTER sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MITOXANTRONE BAXTER Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MITOXANTRONE BAXTER ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. Bu durumda hastalığınızın ilerleme riski çok yüksektir. Tedavinizin ne zaman sonlandırılacağına doktorunuz karar verecektir.

MITOXANTRONE BAXTER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MITOXANTRONE BAXTER Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Daha önce MITOXANTRONE BAXTER’in içerdiği etkin madde olan mitoksantron veya yardımcı maddelerden birini aldığınızda ya da antrasiklin grubundan benzer bir ilaç kullandığınızda aleıjik bir tepki gösterdiyseniz (sSoluk kesilmesi, hırıltılı solunum, derinizde döküntüler, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa);

• Hamileyseniz;

• Bebeğinizi emzirmekte olan bir anneyseniz;

• Şiddetli kemik iliği işlev bozukluğunuz varsa.

Yukarıda belirtilen durumların sizde olması durumunda doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz

ilacınızı değiştirmeye karar verebilir.

MITOXANTRONE BAXTER Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Meme kanseriniz için zaten başka ilaçlar alıyorsanız;

• Kemik iliğinizle ilgili sorunlarınız varsa (Kemik iliğiniz yeteri kadar iyi çalışmıyorsa);

• Genel durumunuz bozuksa;

• Belirli kalp sorunlarınız varsa;

• Belirli karaciğer sorunlarınız varsa;

• Radyoterapi (tlşın tedavisi) ya da başka kanser ilacı alıyorsanız.

• Tedaviniz süresince klinik ve laboratuvar bulguları düzenli olarak izlenmelidir.

• Tedaviniz sırasında idrarınızda mavi-yeşil renklenme görülebilir. Deri, tırnaklar ve gözünüzde mavi renklenme olabilir. Ayrıca kandaki ürik asit düzeyleri yükselebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

MITOXANTRONE BAXTER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

MITOXANTRONE BAXTER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

MITOXANTRONE BAXTER anne karnındaki bebeğe zarar verebilir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Gebeyseniz veya gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz.

Sizin ve eşinizin tedaviniz sırasında ve tedaviden sonraki 6 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemiyle korunmanız önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MITOXANTRONE BAXTER tedavisi uygulanacak bir erkekseniz ve tedaviden sonra çocuk sahibi olmayı istiyorsanız, tedaviye başlamadan önce spermlerinizi saklama konusunda doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

MITOXANTRONE BAXTER’i almaktayken bebeğinizi emzirmemelisiniz. Anne sütüne geçer.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

MITOXANTRONE BAXTER’i kullanmaktayken bulantı görülebileceğinden araç ve makine kullanımından kaçınınız.

Diğer ilaçların kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Kalbe zararlı ilaçlar, diğer kanser ilaçlan ya da kemik iliğini etkileyen diğer ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

MITOXANTRONE BAXTER’i kullanırken aşı olmanız önerilmez.

MITOXANTRONE BAXTER’i kullanan kadın ve erkeklerin tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 6 ay boyunca etkili doğum kontrol yöntemleriyle korunmalan önerilir.

MITOXANTRONE BAXTER Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç her bir flakonunda yaklaşık 32 mg sodyum ihtiva eder. Kontrollü sodyum diyetindeyseniz bu durum ilacı size reçeteleyen doktor tarafından gözönünde bulundurulmalıdır.

MITOXANTRONE BAXTER prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.