Mikonafin Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

MIKONAFIN nedir ve ne için kullanılır?

MIKONAFİN, 14 ve 28 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

MİKONAFİN tablet, antifungal ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna ait etkin madde terbinafin hidroklorür içermektedir.

MİKONAFİN tablet, el ve ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonlarının ayrıca derideki maya enfeksiyonlarının, kafa derisi ile saçtaki, kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki ve ayaklardaki tinea (Mantar) (Atlet ayağı) enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.

Ağız yolu ile alındığında, terbinafın enfeksiyon yerinde mantarları öldürecek ya da üremelerini durduracak kadar yüksek düzeylere ulaşır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MIKONAFIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

etkiler olabilir.

MİKONAFİN’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa MIKONAFIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Açıklanamayan sürekli bulantı, mide problemleri, iştah kaybı ya da anormal yorgunluk ya da güçsüzlük gibi belirtiler
 • Deri ya da göz akında sararma; idrar renginin koyulaşması ya da açık renkte dışkılama (Karaciğer problemlerinin olası işaretleri).
 • Ateş ve titreme, enfeksiyonlar nedeniyle boğaz ağrısı veya ağız ülserleri ve güçsüzlük yaşarsanız ya da daha sık enfeksiyona yakalanıyorsanız.
 • Beklenmedik kanama ya da morluk oluşumu (Belirli kan hücresi tiplerinin düzeyini etkileyen hastalıkların olası işaretleri).
 • Nefes almada güçlük, sersemlik, özellikle yüz ve boğazda şişme, sıcak basması, kramplı karın ağrı ve bilinç kaybı, eklem ağrısı, katılık, deri döküntüsü, ateş ya da lenf nodlannda şişme/büyüme gibi semptomlar (Şiddetli aleıjik reaksiyonların olası işaretleri),
 • Deri döküntüsü, ateş, kaşıntı, yorgunluk, cilt altında morumsu-kırmızı lekeler (Kan daman iltihabının olası işaretleri)
 • Deri döküntüsü, deride kızanklık, dudaklar, gözler ve ağızda kabanklıklar, ciltte soyulma gibi deri problemleri ve ateş geliştirirseniz
 • Midenin üst kısmında, sırta yayılan şiddetli ağn deneyimlerseniz (Pankreas iltihabının olası işaretleri).
 • Açıklanamayan kas zayıflığı ve ağnsı ya da koyu (Kırmızı-kahverengi) renkli idrar (Kas hücresi ölümlerinin olası işaretleri).
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın:

 • Baş ağrısı,
 • Bulantı,
 • Hafif mide ağrısı,
 • Yemeklerden sonra mide rahatsızlığı (Mide ekşimesi),
 • İshal,
 • Karında şişme veya şişkinlik (Midede doluluk hissi),
 • İştah kaybı,
 • Deri döküntüleri (Kaşıntılı),
 • Eklem ağrısı ve kas ağrısı.
 • Yaygın:

 • Duygudurum bozukluğu (Depresyon),
 • Tat alma hissinde bozukluk veya kayıp,
 • Baş dönmesi,
 • Göz bozukluğu,
 • Yorgunluk.
 • Yaypn olmayan:

 • Ciltte, mukozal dokularda veya tırnak yataklarında anormal bir solukluk,
 • Olağandışı yorgunluk ya da güçsüzlük veya zorlanma durumunda nefes darlığı (Eritrositlerin düzeyini etkileyen bir hastalığın olası işaretleri),
 • Anksiyete,
 • Ciltte karıncalanma, uyuşma veya duyarlılıkta azalma,
 • Cildin güneşe duyarlılığında artma,
 • Kulaklarda gürültü (Örneğin ıslık sesi),
 • Ateş,
 • Kilo kaybı.
 • Seyrek:

 • Gözlerde veya ciltte sarılık (Karaciğer problemleri) ve anormal karaciğer fonksiyonu test sonuçlan.
 • Çok seyrek:

 • Belirli kan hücresi tiplerinde azalma,
 • Lupus (Bağışıklık sisteminin bir hastalığı),
 • Şiddetli cilt reaksiyonları,
 • Aleıjik reaksiyonlar,
 • Sedef hastalığına benzeyen deri döküntüleri (Gümüşi renkte döküntü),
 • Sedef hastalığının kötüleşmesi,
 • Pullanma ve soyulma ile birlikte deri döküntüsü,
 • Saç kaybı.
 • Aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

 • Şiddetli aleıjik reaksiyonlar veya enfeksiyonlar,
 • Kan damarlarında iltihap,
 • Koku duyusunda kalıcı azalma gibi koku alma bozuklukları,
 • Koku alma yeteneğinde azalma,
 • Bulanık görme, görme keskinliğinde azalma,
 • Pankreas iltihabı,
 • Spesifik bir beyaz kan hücresi tipinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü,
 • Kas hücresi ölümü,
 • Grip benzeri belirtiler (Örneğin yorgunluk, titreme, boğaz ağrısı, eklem ya da kas ağrıları),
 • Bir kas enziminin kandaki miktarının artması (Kreatin fosfokinaz).
 • MIKONAFIN Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız. MİKONAFİN’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

  Yetişkinler:

  Normal doz günde bir kere 250 mg’lık bir tablettir.

  Çocuklar:

  2 yaş altındaki çocuklarda MIKONAFİN ile herhangi bir deneyim yoktur (Genellikle 12 kg’ın altı).

  2 yaş ve üzerindeki çocuklarda dozaj vücut ağırlığına bağlıdır.

  20 ila 40 kg arası çocuklar 125 mg günde bir kere (1/2 tablet MIKONAFİN)

  40 kg’ın üzerindeki çocuklar 250 mg günde bir kere (1 tablet MIKONAFİN)

  MIKONAFİN ne zaman alınmalıdır?

  Her gün aynı saatte tablet almak ilacı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır. MIKONAFİN ne kadar süre kullanılmalıdır?

  Bu, gelişen enfeksiyonun türüne, ne kadar şiddetli olduğuna ve vücudunuzun hangi bölgesini etkilediğine bağlı olacaktır. Doktorunuz size tabletleri tam olarak ne kadar süre kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

  MIKONAFİN tablet genellikle 2

  Normal tedavi süresi şöyledir:

  Ayaklardaki mantar (Tinea) enfeksiyonlarında (Atlet ayağı), ila 6 hafta kadar kullanılır.

  Kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki mantar (Tinea) ve maya enfeksiyonlarında, MIKONAFİN tablet genellikle 2 ila 4 hafta kullanılır.

  Tablet(ler)inizi her gün almanız ve doktorunuz söylediği sürece almaya devam etmeniz önemlidir. Bu, enfeksiyonun tamamen iyileşmesini sağlayacak ve tabletleri almayı bıraktıktan sonra yineleme olasılığım azaltacaktır.

  Saç ve kafa derisi enfeksiyonları:

  Saç ve kafa derisinin mantar (Tinea) enfeksiyonları için normal tedavi süresi 4 haftadır.

  Tırnak enfeksiyonları:

  Tırnaktaki mantar enfeksiyonları genellikle derideki mantar enfeksiyonlarından daha uzun bir sürede iyileşir. Çoğu tırnak enfeksiyonu için, MIKONAFİN tabletlerin 6 ila 12 hafta alınması gereklidir.

  El tırnaklarındaki enfeksiyonlar:

  Tedavi süresi: çoğu vakada 6 hafta yeterlidir.

  Ayak tırnaklarındaki enfeksiyonlar:

  Tedavi süresi: çoğu vakada 12 hafta yeterlidir.

  Yetersiz tırnak büyümesi gözlenen bazı hastalar daha uzun süreli tedaviye gereksinim duyabilir. Doktorunuz bu konuyu sizinle görüşecektir.

  Uygulama yolu ve metodu:

  MIKONAFİN tablet yalnızca ağız yoluyla kullanılır. MIKONAFİN tableti yemeklerle ya da aç kamına alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

  Enfeksiyonun iyileşmesine yardımcı olmak ve tekrarlamasını önlemek için alabileceğiniz bazı önlemler vardır. Örneğin, enfeksiyonlu alanları kum ve serin tutabilir ve enfeksiyonlu alanla (alanlarla) doğrudan temas eden giysileri her gün değiştirebilirsiniz.

  Çocuklarda ve ergenlerde (2 yaş ila 17 yaş arasında) kullanımı:

  Yaşlılarda Kullanımı

  MİKONAFİN tabletin 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir; çünkü bu yaş grubunda deneyim yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı (65 yaş ve üzeri):

  65 yaş ve üzerindeyseniz daha genç yetişkinlerle aynı dozda MİKONAFİN tablet alabilirsiniz. Bu yaş grubundaki hastalar olası karaciğer veya böbrek bozukluğu olasılığı açısından değerlendirilmelidir. Bu yaş grubunda hastalara MİKONAFİN tablet reçete ederken, önceden mevcut bir karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olabileceği akılda tutulmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

  Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız veya herhangi bir böbrek probleminiz varsa MİKONAFİN kullanılması önerilmemektedir.

  Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz MİKONAFİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü MİKONAFİN tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer MİKONAFİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MIKONAFIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MİKONAFİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet aldıysanız, hemen tavsiye için doktorunuzu veya hastaneyi arayınız. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir Başka birisi ilacınızı kazara aldıysa da aynı durum geçerlidir. MİKONAFİN tabletin aşın dozundan kaynaklanabilecek belirtiler arasında baş ağnsı, bulantı, mide ağnsı ve baş dönmesi yer almaktadır.

  MIKONAFIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir sonraki MİKONAFİN tablet alma zamanına 4 saatten daha uzun süre varsa, hatırladığınızda tablet(ler)inizi hemen alınız. Aksi takdirde, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MIKONAFIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MİKONAFİN tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

  MIKONAFIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MIKONAFIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • MİKONAFİN’e ya da MIKONAFİN’in bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (Aşın duyarlılığınız) varsa.
 • Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlannız varsa.
 • Herhangi bir böbrek probleminiz varsa.
 • MIKONAFIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer açıklanamayan inatçı bulantı, kusma, kann ağnsı, iştah kaybı, alışılmadık yorgunluk yaşarsanız; cildinizde ya da gözlerinizin akında sararma, idrar renginizde koyulaşma ya da dışkı renginde açılma fark ederseniz (Karaciğer problemlerinin belirtileri). Doktorunuz, MİKONAFİN ile tedavi başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyonunuzu takip etmek amacıyla kan testleri yapabilir. Anormal test sonuçlan durumunda sizden MİKONAFİN’İ bırakmanızı isteyebilir.

 • Ciltte döküntü, kızarıklık, dudaklar, gözler ya da ağızda kabarcıklar, ciltte soyulma gibi cilt problemleri, ateş (Ciddi cilt reaksiyonlannın olası belirtileri), spesifik bir beyaz kan hücresinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü (Eozinofili) gibi sorunlar yaşarsanız.
 • Eğer, deride kalınlaşmış kırmızı/giimüşi lekeler (Psoriyazis) ya da yüzde deri döküntüsü, eklem ağnsı, kas rahatsızlığı ve ateşiniz (Kutanöz ve sistemik lupus eritematozus) varsa veya bunlan deneyimlerseniz.
 • Eğer güçsüzlük, beklenmedik kanama, morarma ya da sık tekrarlayan enfeksiyon yaşarsanız (Kan bozukluklannm belirtileri).
 • Başka bir ilaç alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız, bu kullanma talimatındaki “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” kısmına bakınız.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MIKONAFIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MİKONAFİN tablet aç veya tok kamına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz gebelik sırasında MİKONAFİN almanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır.

  Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.

  Eğer doktorunuz tarafından spesifik olarak önerilmemişse gebelik sırasında MİKONAFİN almamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğiniz anne sütü aracılığıyla MİKONAFİN’e maruz kalacağı için, MIKONAFİN tablet kullanırken emzİrmemelisiniz. Bu, bebeğinize zarar verebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  MIKONAFİN tablet kullanırken kendinizi sersemlemiş hissederseniz, araç ya da makine kullanmamalısınız.

  MIKONAFIN Etken Maddesi Nedir?

  MIKONAFİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

 • Bulaşıcı hastalıkların tedavisi için kullanılan ve antibiyotikler olarak adlandırılan bazı ilaçlar (Örneğin; rifampisin),
 • Kafein,
 • Duygudumm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Trisiklik antidepresanlar, sımf İA, İB ve İC dahil olmak üzere seçici serotonin yeniden alım inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri Tip B, desipramin gibi bazı antidepresanlar),
 • Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Propafenon, amiodaron gibi bazı antiaritmikler),
 • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Metoprolol gibi bazı beta-blokerler),
 • Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örneğin; sİmetidin).
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örneğin; flukonazol, ketokonazol)
 • öksürük tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örneğin; dekstrometorfan)
 • Transplante edilen (Nakledilen) organların reddini önlemek için vücudunuzun bağışıklık sitemini kontrol etmek amacıyla kullanılan siklosporin adlı bir ilaç,
 • Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MIKONAFIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.