Miko-penotran Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

MIKO-PENOTRAN nedir ve ne için kullanılır?

• MİKO-PENOTRAN, vajina içine (hazneye) yerleştirilmek suretiyle uygulanan ovül formunda bir ürün olup, antifungaller (mantarlara karşı etkili) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

• Beyazımsı renkli her bir ovül etkin madde olarak 1200 mg mikonazol nitrat içermektedir. MİKO-PENOTRAN, 1 adet ovül ve ilacın vajina içine (hazneye) yerleştirilmesi esnasında kullanılan 1 adet parmaklık içeren ambalajda kullanıma sunulmaktadır.

• MİKO-PENOTRAN, vajinada (haznede) kaşıntı, yanma, anormal akıntı, şişme ve kızarma gibi belirtilerle seyreden, bazı mantarların yol açtığı vajina iltihabının (kandidal vulvovajinit) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MIKO-PENOTRAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MİKO-PENOTRAN ’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi deri döküntüleri

• Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİKO-PENOTRAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Uygulama bölgesinde yanma, kaşıntı, tahriş

• Karında ağrı, kramp

• Baş ağrısı

Bunlar MİKO-PENOTRAN’ın hafif yan etkileridir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

MIKO-PENOTRAN Nasıl Kullanılır?

MİKO-PENOTRAN bazı mantarların neden olduğu vajina iltihabının (kandidal vulvovajinit) tedavisinde kullanılan tek dozluk bir üründür. Yalnızca bir gece yatarken, 1 ovül vajinaya (hazneye) yerleştirilir. Doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü durumlarda tek doz uygulama 3 gün sonra tekrarlanabilir.

Adet (menstruasyon) döneminde kullanıldığında MİKO-PENOTRAN’ın etkisi azalabileceğinden veya kullanım zorluğu meydana gelebileceğinden, bu dönemde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

MİK O-PENOTRAN’ı doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

MİKO-PENOTRAN sadece vajina içine (hazneye) uygulanmak suretiyle kullanılır.

İlacı uygulamadan önce sırtüstü yatınız. Bacaklarınızı hafifçe yukarı doğru çekiniz. Paketin içindeki parmaklık yardımıyla bir ovülü vajinaya (hazneye) yerleştirerek mümkün olduğu kadar derine itiniz. Ovülü yerleştirdikten sonra mümkünse yarım saat boyunca ayağa kalkmayınız.

Doktorunuz tarafından belirlenen tedavi süresine uyunuz.

MİKO-PENOTRAN yutulmamalı veya başka bir yoldan kullanılmamalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

MİKO-PENOTRAN 12 yaşın altındaki çocuklara uygulanmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Özel kullanım önerisi yoktur.

Eğer MİKO-PENOTRAN ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MIKO-PENOTRAN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MİKO-PENOTRAN ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuz tarafından önerilen doz aşıldığında; ağızda ve boğazda yanma hissi, iştahsızlık, bulantı, kusma, baş ağrısı ve ishal görülebilir. Böyle bir durumda ve MİKO-PENOTRAN’ın yanlışlıkla çok fazla miktarda yutulması halinde derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

MIKO-PENOTRAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

MİKO-PENOTRAN tek doz halinde kullanılmaktadır.

MİKO-PENOTRAN tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

MIKO-PENOTRAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MIKO-PENOTRAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

MIKO-PENOTRAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• MİKO-PENOTRAN lastikte hasar yapabilir. Bu nedenle ovüllerin prezervatifle ve doğum kontrolü amacıyla kullanılan diyaframlarla temasından kaçınınız. Aksi takdirde istenmeyen gebelikler meydana gelebilir. Ovül uygulandıktan 3 gün sonra diyafram veya prezervatif kullanılabilir.

• MİKO-PENOTRAN’ın, vajina iltihabına (vajinite) neden olan etken doktorunuz tarafından uygun bir yöntemle belirlendikten sonra kullanılması gerekmektedir.

• MİKO-PENOTRAN tedavisi esnasında diğer vajinal ürünleri (örneğin tampon, duş ve sperm öldürücü (spermisid) etkili ürünler) kullanmayınız.

MİKO-PENOTRAN cinsel olgunluğa erişmemiş kız çocuklarında kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MIKO-PENOTRAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

MİK

MIKO-PENOTRAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MİKO-PENOTRAN’m gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hamile olmanız durumunda MİKO-PENOTRAN’ı kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

MİK O-PENOTRAN’m araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

MIKO-PENOTRAN Etken Maddesi Nedir?

MİK O-PENOTRAN’ı n içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Özellikle aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz.

• Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örneğin: etkin madde olarak asenokumarol, anisindion, dikumarol, fenindion, fenprokumon ve varfarin içeren ilaçlar)

• Mide ve onikiparmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak sisaprid isimli maddeyi içeren ilaçlar

• Alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak astemizol ve terfenadin içeren ilaçlar)

• Bağışıklık sistemini baskılayan ve etkin madde olarak siklosporin isimli maddeyi içeren ilaçlar

• Şeker (diyabet) hastalığının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak glimeprid isimli maddeyi içeren ilaçlar

• İdrar kaçırma, sık idrara çıkma ve idrar sızması gibi problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak oksibutinin ve tolterodin içeren ilaçlar)

• Ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak pimozid isimli maddeyi içeren ilaçlar

• Kanser tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak trimetreksat isimli maddeyi içeren ilaçlar

• Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak karbamazepin, fosfenitoin ve fenitoin içeren ilaçlar)

• Uyuşturucu ilaç niteliğinde olan ve özellikle kanser hastalarında görülen çok şiddetli ağrıların giderilmesinde ağrı kesici olarak kullanılan, oksikodon ve fentanil isimli etkin maddeyi içeren ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MIKO-PENOTRAN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.