Mictonorm İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

MICTONORM nedir ve ne için kullanılır?

MICTONORM , pembe renkli, bikonveks, yuvarlak, parlak drajedir. Etkin madde olarak üriner antispazmodik ilaç grubundan, propiverin hidroklorür içerir.

MICTONORM, 56 draje içeren blister ambalajda, hasta kullanma talimatını da içeren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

MICTONORM, çok sık idrara çıkan ve/veya idrarını tutamayan hastaların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Vücudunuzda idrarınızın toplandığı idrar kesesinin (sidik torbası) kasılıp daralmasını engeller ve böylece idrar kesesinin taşıyabileceği miktarı artırır. Ayrıca, aşırı çalışan idrar kesesi belirtilerinin tedavisinde de kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MICTONORM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

[Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100);seyrek (>1/10,000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10,000)]

Aşağıdakilerden biri olursa, MICTONORM’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek : Deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, dil ve boğazda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar, düzensiz kalp atışı ,

Bilinmiyor: Göz tansiyonunda artış

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan : İdrar yapamama

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın : Ağız kuruluğu

Yaygın : Görme bozukluğu ve odaklanmada problem, kabızlık, hazımsızlık, karın ağrısı, baş ağrısı , yorgunluk

Yaygın olmayan: Bulantı, kusma, titreme, tad duyusunda değişme, tansiyon düşüklüğü ile seyreden uyuşukluk hissi, sersemlik, ateş basması Seyrek : Döküntü

Çok seyrek: Huzursuzluk, bilinç bulanıklığı Bilinmiyor : Halüsinasyon (hayal görme)

Seyrek: Tat alma bozukluğu

Bunlar MICTONORM’un hafif yan etkileridir.

MICTONORM Nasıl Kullanılır?

MICTONORM’u daima doktorunuzun belirlediği miktarda alınız. Doktorunuz size almanız gereken miktarı bildirecektir. Doktorunuzun belirlediği miktardan fazlasını almayınız. Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Doktorunuzun vermiş olabileceği diyete de mutlaka uyunuz.

Erişkinlerde önerilen doz günde 2 veya 3 drajedir.

MICTONORM’u her gün düzenli olarak, mümkünse aynı saatte, yemeklerden önce almalısınız.

Çocuklarda Kullanımı

MICTONORM 18 yaşından küçük çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbreklerinizle ilgili bir probleminiz varsa, doktorunuz böbreklerinizin durumuna göre ilacınızın dozunu azaltabilir ya da gerektiğinde tedavinizi sonlandırabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğerinizle ilgili bir probleminiz varsa, doktorunuz karaciğerinizin durumuna göre ilacınızın dozunu azaltabilir , gerektiğinde tedavinizi sonlandırabilir.

Eğer MICTONORM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MICTONORM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Size verilen dozdan fazlasını aldıysanız, ya da aşırı doz alımında, huzursuzluk, baş dönmesi, konuşma ve görme bozuklukları, kaslarınızda güçsüzlük hissedebilirsiniz. Ayrıca ciltte kuruluk, kalp atımında artış ve idrara çıkamama da oluşabilir. Kullandığınız MICTONORM ambalajını da yanınıza alarak derhal doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

MICTONORM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını aldıysanız derhal doktorunuza ya da en yakın hastaneye başvurunuz.

MICTONORM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde almalısınız. İlacınızı almayı unutursanız, endişe etmeyiniz.Diğer ilacınızı normal zamanında alarak, programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MICTONORM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz aksini belirtmedikçe, iyi hissediyor olsanız bile, ilacınızı kullanmaya devam ediniz.MICTONORM tedavisini sonlandırmak, hastalık belirtilerinin yeniden görülmesine neden olabilir.

MICTONORM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MICTONORM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Propiverine veya draje bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa, (Alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir),

 • Bağırsaklarınızda tıkanma varsa ya da sizde bağırsak tıkanması gelişimi mümkünse,
 • İdrar kesenizde tıkanma varsa (idrar çıkışında güçlük)
 • Miyastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) durumunda,
 • Bağırsak atonisi (bağırsakların çalışmasının durması) şikayetiniz varsa,
 • Ciddi ülseratif kolit (bir çeşit kalın bağırsak iltihabı) durumunda,
 • Toksik megakolon (bağırsağın genişlemesi ile karakterize ciddi bir bağırsak hastalığı) durumunda,
 • Göz tansiyonunun artması (kontrol altında olmayan kapalı açılı glokomu) durumunda,
 • Orta veya ciddi düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Kalp atışlarınız hızlı ve düzensiz ise (taşiaritmi),
 • Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız,
 • Emziriyorsanız,
 • MICTONORM’u kullanmamalısınız.

  MICTONORM, 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

  MICTONORM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Otonomik nöropatili bir hasta iseniz (Otonomik nöropati, kontrolümüz dışındaki vücut fonksiyonlarını düzenleyen sinirlerin (örn: terleme, nefes alıp verme, sindirim ve atılım) felç olması durumudur)
 • Böbrekleriniz ile ilgili ciddi problemleriniz varsa,
 • Karaciğeriniz ile ilgili orta ya da ciddi problemleriniz varsa,
 • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa
 • Prostat hipertrofisi, diğer adıyla prostat büyümesi probleminiz varsa (prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırması durumu),
 • • Asitli ve tahriş edici mide içeriğinin ağıza doğru geri dönmesine bağlı mide ekşimesi ve hazımsızlığınız (reflü özofajitli hastalarda hiatus herni ile birlikte) varsa,

 • Kalp atışınız düzensizse (kardiyak aritmi)
 • Kalp atışınız hızlıysa (taşikardi).
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MICTONORM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MICTONORM’u yemeklerden önce bir bardak su yardımıyla alabilirsiniz. Drajenizi kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız MICTONORM kullanmayınız. Hamile kalmayı planlıyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MICTONORM anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, MICTONORM kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MICTONORM, bazen bulanık görme ve uyuşukluk hali yaratabilir. Bu durumda, araç ve makine kullanmamanız ve tehlike potansiyali olan davranışlardan kaçınmanız önerilmektedir.

  MICTONORM Etken Maddesi Nedir?

  MICTONORM glikoz, laktoz, ve sukroz (şekerler) içerir. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  MICTONORM’un boyar madde olarak içerdiği Koşinel kırmızısı A (E124) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  MICTONORM ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlarda alabilirsiniz. Ancak MICTONORM bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir; benzer şekilde bazı ilaçlarda MICTONORM’un etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle, MICTONORM kullanmaya başlamadan önde doktorunuzu bu konuda bilgilendirmeniz gerekir.

  • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: imipramin, sertralin, paroxetine)

  • Sakinleştiriciler (örn: benzodiazepinler)

 • Sistematik uygulanan (yani cilt yüzeyine uygulanmayan, ağızdan ya da enjeksiyon yoluyla alındığında kana karışan) antikolinerjik ilaçlar (örn: atropin)
 • Amantadin (Parkinson ve ilaçlarla oluşturulmuş ekstra piramidal belirtilerin tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Fenotiyazinler, olanzapin, ketiapin gibi nöroleptikler (şizofreni ve mani gibi ruhsal bozukluklar ve istemsiz hareketlerin baskılanmasında kullanılan ilaçlar)
 • • Beta sempatomimetikler (astım, kalp rahatsızlıkları, gözle ilgili problemlerin, burun tıkanıklığının tedavisi için kullanılan ilaçlar)

  • İzoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MICTONORM prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın