Micator Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

MICATOR nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

an etkiler

torunuza

) şeklinde

Tüm ilaçlar gibi MICATOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ı olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MİCATOR kullanmayı durdurunuz ve DERHAL dol bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Sepsis*: ("kan zehirlenmesi" olarak da adlandırılan, bütün vücutta enflamasyon (iltihaf ortaya çıkan şiddetli bir enfeksiyon durumu), cilt ve mukozada ani şişme (anjiyoödem).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir ve oldukça seyrek (1000 kullanıcıdan fine kadar görülür. Bu durumda İlacı kullanmayı derhal kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz, tedavi edilmez ise ölümle sonuçlanabilir.

MİCATOR’un olası yan etkileri:

sıklıkta)

etkiler

l tu

Yaygın yan etkiler (10 kullanıcıdan 1 kişiye kadarını etkiler):

Kan basıncında düşme (kardiyovasküler olay azaltma İçin kullanan hastalarda)

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kullanıcıdan lkişiye kadarını etkiler): İdrar yolu enfekp üst solunum yolu enfeksiyonları (Örneğin: boğaz ağrısı, sinüslerde iltihap, soğuk alyuvarlarda azalma (anemi), potasyum düzeyinde yükselme, uykuya dalmada güçlük, d bayılma, baş dönmesi, kalp atımının yavaşlaması, düşük tansiyon, ayağa kalkarken baş (ortostatik hipotansiyon), nefes darlığı, öksürük, karın ağrısı, ishal, karın bölgesinde hissi, şişkinlik, kusma, kaşıntı, terlemede artma, ilaç döküntüsü, sırt ağrısı, kasta kran| ağrısı, akut böbrek yetmezliği dahil böbrek işlevlerinde bozulma, göğüste ağrı, halsizli kanda kreatinin (vücutta üretilen bir maddeden oluşan ve böbrek işlevlerini değerlendi laboratuar testlerinde aranan bir madde) düzeyinde artma.

iyonları, flgınlığı), presyon, dönmesi hatsızlık plar, kas t hissi ve ■mek için

n

Seyrek yan etkiler (1000 kullanıcıdan 1 kişiye kadarını etkiler):

Sepsis1 ("kan zehirlenmesi" olarak da adlandırılan, bütün vücutta enflamasyon (iltihap ortaya çıkan şiddetli bir enfeksiyon durumu), bazı beyaz kan hücrelerinde artış (özonotil sayısında düşme (trombositopeni), şiddetli alerjik reaksiyon (anafılaktik reaksiyon), ale (örneğin, döküntü, kaşıntı, nefes almada zorluk, hırıltılı nefes alma, yüzde şişme ve tansiyon), şeker hastalarında kan şekeri düzeyinde düşme, huzursuzluk hissi, süregelen hali, görmede bozulma, kalbin hızlı atması, ağız kuruluğu, mide bulantısı, karaciğer iş bozulma (Japon hastalarda bu yan etkinin görülme olasılığı daha fazladır), deri ve nı aniden şişmesi (ölüme de neden olabilir), egzema (bir deri hastalığı), derinin kızarma: şiddetli ilaç döküntüsü, eklem ağrısı, el ve ayaklarda ağrı, tendonda (kas kirişi) ağrı, gr hastalık, hemoglobinde (bir kan proteini) azalma, ürik asit (hücrelerin yapımında nükleik asitlerin yıkımı ile vücutta oluşan madde) düzeyinde artma, kanda karaciğer en: veya kreatinin fosfokinaz düzeyinde yükselme.

şeklinde ), platelet etkiler ya düşük dalgınlık evlerinde ukozanın ı, ürtiker, p benzeri çullanılan ilimlerinde

Çok seyrek yan etkiler (10.000 kullanıcıdan 1 kişiye kadarını etkiler):

Akciğer dokusunda ilerleyen nedbeleşme (bağ dokusu oluşumu) (interstisyel akciğer ha

talığı)2

aya bağlı

oluşumu)

dir.

aşırsanız,

ız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MİCATOR ’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi, ayın son gününü gösterir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MİCATOR’u kullanmayın

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız MİCATOR’u şehir suyuna veya çöpe atmcyınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi : Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcı lar-İstanbul

Üretim yeri : Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Atatürk Mah., Fatih Blv., No:32 ÇOSB Çerkezköy/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

1

Bu olay şans eseri olarak ortaya çıkmış olabilir veya henüz bilinmeyen bir mekanizm olarak görülebilir.

2

Telmisartan kullanımı sırasında akciğer dokusunda ilerleyen nedbeleşme (bağ dokusıı vakaları bildirilmiştir. Bununla birlikte, nedenin telmisartan olup olmadığı bilinmemekt

Herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

MICATOR Nasıl Kullanılır?

ier emin

mümkün

niz çok yorsanız,

MİCATOR’u her zaman İçin tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. E; değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

MİCATOR’un günde bir kez bir tablet şeklinde kullanılması önerilmektedir. Tableti olduğunca günün aynı saatinde almaya dikkat ediniz.

Doktorunuz başka türlü söylemedikçe, MİCATOR’u her gün almaya devam etm önemlidir. MİCATOR’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğunu düşüne doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Yüksek tansiyon tedavisi:

Yüksek tansiyonu 24 saat süreyle kontrol altında tutabilmek için normal MİCATOR dozu, hastaların çoğunda günde bir kez 40 mg’dır. Ancak doktorunuz bazen daha düşük bir doz ı (20 mg) veya daha yüksek bir dozu (80 mg) almanızı tavsiye edebilir.

Karaciğer sorununuz varsa, günde 40 mg’dan fazla kullanmayınız.

ilave bir

Telmisartan, alternatif olarak, telmisartan ile birlikte kullanıldığında kan basıncında düşürücü etki yaptığı gösterilen hidroklorotiyazid ile kombine olarak da kullanılabilir.

Kalp-damar sistemiyle ilgili olayların önlenmesi:

Önerilen doz günde bir kez 80 mg’lık bir tablettir.

n meşinde

80 mg telmisartandan daha düşük dozların kalp-damar hastalıklarına bağlı olayların önlq etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

MİCATOR 80 mg ile koruyucu tedavinin başlarında, kan basıncı sık aralıklar ile izi Gerekirse diğer kan basıncı düşürücü ilaç dozlarının ayarlanması önerilir.

nmelidir.

le birlikte

Tabletler bir miktar su ile birlikte yutulmalıdır. MİCATOR’u aç kamına veya yemekleı alabilirsiniz. İlacınızı her gün, günün aynı saatinde almaya özen gösteriniz.

Çocuklarda Kullanımı

MİCATOR kullanımı, çocuklarda ve 18 yaşından küçük ergenlerde Önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

MİCATOR yaşlı kişilerde doz ayarlaması yapmadan kullanılabilir.

Böbrek yetmezliği:

Hafıf-orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur, Şiddetli böbrek yetmezliği olanlarda ve hemodiyalize giren hastalarda başlangıç olarak daha dişük doz önerilir.

Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer MİCATOR ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise di klorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MICATOR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MİCATOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya t konuşunuz.

czacı ile

Eğer kazaen daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

MICATOR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz ah nız. Eğer tabletinizi aynı gün almaz iseniz, bir sonraki gün normal dozunuzu alınız. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MICATOR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

MİCATOR kullanmayı bıraktığınızda kan basıncınız, ani yükselmeler olmaksızın, bfrkaç gün içerisinde basamaklı olarak tedavi öncesi düzeylerine dönecektir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

MICATOR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

MİCATOR kullanmayı bıraktığınızda kan basıncınız, ani yükselmeler olmaksızın, fcfrkaç gün içerisinde basamaklı olarak tedavi öncesi düzeylerine dönecektir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

MICATOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MICATOR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Telmisartana veya yukarıda "yardımcı maddeler" bölümünde belirtilen MİCATOR içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz;

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Kolestaz veya biliyer obstrüksiyon (safranın karaciğerden ve safra kesesinden boşı İması İle ilgili sorunlar) gibi ağır karaciğer sorunlarınız veya diğer şiddetli karaciğer hastalığınız varsa

Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise, MİCATOR almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MICATOR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Böbrek hastalığınız varsa veya size böbrek nakli yapıldıysa

• Böbreklerinizden birinin veya her ikisinin kan damarlarında darlık bulunuyorsa Karaciğer hastalığınız varsa Kalbinizde sorun varsa

Aldosteron düzeyleriniz yüksek ise (kandaki çeşitli minerallerin dengesizliği ile birlikte vücutta su ve tuz tutulması)

• Tansiyonunuz düşükse (vücudunuzun aşırı su kaybına veya idrar söktürürdü tedavi nedeniyle tuz kaybına, düşük tuzlu diyete, ishale veya kusmaya bağlı olabilir)

• Kanınızda potasyum düzeyleri yükselmiş ise S

• Şeker hastası iseniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Ameliyat veya anestezi gereken durumlarda doktorunuza MİCATOR kullandığınızı söy|eyiniz. MİCATOR kan basıncını düşürmede, siyah ırkta diğer ırklara göre daha az etkilidir.

Çocuklar ve ergenler:

MİCATOR kullanımı, çocuklarda ve 18 yaşından küçük ergenlerde önerilmez.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen dq|ktorunuza danışınız.

MİCATOR’un yiyecek ve içecek İle kullanılması:

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. M emziren kadınlarda önerilmez. Eğer emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni d( prematüre (erken doğum) ise, doktorunuz sizin için başka bir ilaç önerecektir

CATOR, ğan veya

Araç ve makina kullanımı

MİCATOR kullanan bazı kişilerde zaman zaman baş dönmesi ve yorgunluk ortaya çık; dönmesi ve yorgunluk hissediyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

bilir. Baş

MİCATOR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgile

MİCATOR her dozunda 1 mmol (23 mg)7dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sody li herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

ima bağlı

MİCATOR her dozunda 208.28 mg mannitol içerir. Bu dozda mannitolden kaynaklı bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veyahut baş alma ihtimaliniz varsa, doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz, kullandığınız ilaçlar değiştirebilir veya başka önlemler alabilir. Bazı durumlarda ilaçlardan birini bırakma kalabilirsiniz. Özellikle aşağıda listelenen ilaçlar MİCATOR ile birlikte, aynı kullanılacaksa bu durum geçerlidir:

ka bir ilaç n dozunu t zorunda zamanda

 • Lityum içeren ilaçlar (bazı depresyon tiplerinin tedavisi için kullanılır)
 • Kan potasyum düzeyinizi yükseltebilen ilaçlar: potasyum tutan idrar söktürücüler, potasyum destekleri, potasyum içeren tuz destekleri, ACE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör antagonistleri, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (örneğin: aspirin veya ibuprofen), heparin, immün sistemi baskılayıcı ilaçlar (örneğin: siklosporin veya takrolimus) ve enfeksiyonlara karşı kullanılan bir ilaç olan trimetoprim gibi tıbb ürünler.
 • İdrar söktürücü ilaçlar: Özellikle MİCATOR ile birlikte yüksek dozlarda
 • kullanıldıklarında, vücuttaki suyun aşırı derecede kaybına ve böylece tansi) onunuzun düşmesine neden olurlar.

  MİCATOR diğer yüksek tansiyon ilaçlarının kan basıncını düşürücü etkilerini artırabilir.

  MİCATOR ile birlikte steroid olmayan antiinflamatuar grubu ilaçlar (aspirin ve ibuprofen gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar) ya da kortikosteroid türü ilaçlar kullandığınızda, MİCATOR’un kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  tanlarda

  MICATOR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.