Miacalcic Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

MIACALCIC nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın adı MİACALCİC nazal spreydir. Nazal sprey çözeltisi her sıkımda 200 IU uygulayan ve en az 14 doz içeren ölçme pompası takılı, lveya 2 adet renksiz camdan sprey şişeleri içeren ambalajlar halinde takdim edilmektedir.

Bir Uluslararası Birim (= IU), yaklaşık 0.2 mikrogram sentetik salmon kalsitoninine karşılık gelir.

Her şişe etkin madde olarak 200 IU sentetik salmon kalsitonini içerir.

MİACALCİC’in etkin maddesi, kalsitoninler olarak bilinen bir ürün grubuna dahildir. Kalsitonin, hem hayvan, hem de insan vücudunda doğal olarak bulunan bir hormondur.

Kalsitonin, kandaki kalsiyum seviyesini düzenler. Kemik kaybı sürecini tersine çevirmek için kullanılır ve aynı zamanda kemik oluşumuna da yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Sentetik salmon kalsitonini (MİACALCİC’in etkin maddesi), bu hormonun etkin ve uzun etkili bir formudur.

MİACALCİC nazal sprey, menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda kemiklerin inceldiği ve zayıfladığı kemik hastalığının (osteoporoz) tedavisinde kullanılır. Ayrıca, genellikle yaralanma sonrası meydana gelen ağrı ve doku değişiklikleriyle karakterize edilen ve lokal kemik kaybını da içerebilen bölgesel ağrı sendromu (Sudek hastalığı veya Algodistrofi olarak da bilinir) gibi durumlarda da kullanılır.

MİACALCİC’in nasıl etki gösterdiği ya da size neden verildiği konusunda sorularınız varsa lütfen doktorunuzla konuşunuz.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MIACALCIC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

MİACALCİC’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, MİACALCİC’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Muhtemelen kurdeşene, hızlı kalp atışına, solunum güçlüklerine, boğazda şişlik ya da göğüste sıkışma hissine neden olan şiddetli alerjik reaksiyon,

• Kan basıncında düşüş gibi olaylara ve bazen şoka neden olan yaşamı tehdit edici ani alerjik reaksiyon,

• Yüzde, kol ve bacaklarda ya da tüm vücutta şişlik.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİACALCİC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Baş ağrısı,

• Baş dönmesi,

• Yüzde ve/veya boyunda ani kızarıklık,

• Görme bozukluğu,

• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon),

• Deri döküntüsü ve kaşıntı dahil olmak üzere alerjik reaksiyon.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

MİACALCİC için baş ağrısı, baş dönmesi, yüzde ve/veya boyunda ani kızarıklık yaygın; görme bozukluğu ve yüksek kan basıncı (hipertansiyon) yaygın olmayan; deri döküntüsü ve kaşıntı dahil olmak üzere alerjik reaksiyon seyrek yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Burunda yanma, burun akıntısı ya da tıkanıklığı (rinit),

• Burun mukozasında şişme, kızarıklık ve hasar,

• Hapşırma,

• Burunda kuruluk,

• Burun alerjileri,

• Burunda tahriş,

• Küf kokusu,

• Tat bozukluğu,

• Burun kanaması,

• Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (burunda, yanaklarda ve gözlerin arkasında basınç ve ağrı hissi),

• Burunda iltihap,

• Boğaz ağrısı ve yutkunurken rahatsızlık duyma (farenjit),

• Bulantı,

• İshal,

• Karın ağrısı,

• Kemiklerde veya eklemlerde ağrı,

• Yorgunluk,

• Öksürük,

• Kusma,

• Kaslarda, kemiklerde ya da eklemlerde ağrı,

• Grip benzeri semptomlar (örneğin yorgunluk, titreme, boğaz ağrısı, genel olarak hasta hissetme, yüzde ve/veya boyunda ani kızarıklık gibi).

Bunlar MİACALCİC’in hafif yan etkileridir.

MİACALCİC için burunda yanma, burun akıntısı ya da tıkanıklığı (rinit), burun mukozasında şişme, kızarıklık ve hasar, hapşırma, burunda kuruluk, burun alerjileri, burunda tahriş ve küf kokusu çok yaygın; tat bozukluğu, burun kanaması, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (burunda, yanaklarda ve gözlerin arkasında basınç ve ağrı hissi), burunda iltihap, boğaz ağrısı ve yutkunurken rahatsızlık duyma (farenjit), bulantı, ishal, karın ağrısı, kemiklerde veya eklemlerde ağrı ve yorgunluk yaygın; öksürük, kusma, kaslarda, kemiklerde ya da eklemlerde ağrı ve grip benzeri semptomlar (örneğin yorgunluk, titreme, boğaz ağrısı, genel olarak hasta hissetme, yüzde ve/veya boyunda ani kızarıklık gibi) yaygın olmayan yan etkilerdir.

MİACALCİC’i birkaç haftadan uzun süre kullandığınız takdirde, fark etmediğiniz istenmeyen etkilerin meydana gelmediğinden emin olmak için mutlaka düzenli olarak doktorunuza kontrole gidiniz.

MIACALCIC Nasıl Kullanılır?

Doz durumunuza ve vücudunuzun tedaviye nasıl yanıt verdiğine bağlı olarak belirlenecektir.

Aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

• Menopoz sonrası osteoporoz tedavisi: Günde bir kez 200 IU.

• Sudek hastalığı veya algodistrofi tedavisi: 2-4 hafta boyunca tek doz halinde günde 200 IU.

Tedavinize devam edilmesinin gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

Bu ilaç yalnızca burun deliklerine uygulanır. MİACALCİC nazal spreyi her seferinde farklı burun deliğine uygulamalısınız.

Eczacınız MİACALCİC nazal spreyi buzdolabında saklamıştır. Spreyi kullanmaya başlamadan önce bunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyiniz.

Nazal spreyinizin nasıl kullanılacağını öğrenmek için bu talimatların tamamını dikkatle okuyunuz. Bu talimatlar sizi:

• Nazal spreyin bölümleri

• Yeni bir nazal spreyin kullanıma hazırlanması

• Nazal spreyin kullanılması konusunda bilgilendirecektir.

• Hava kabarcıklarının daldırma tüpüne ulaşma riskini azaltmak için nazal sprey şişesini her zaman dik konumda tutunuz.

• Eğer sprey mekanizması tıkanırsa bu sorun pompaya kuvvetle basılarak çözümlenebilir; böyle durumlarda kesinlikle sivri uçlu cisimlerle tıkanıklığı açmaya çalışmayınız, çünkü bu hasar yaratabilir.

• Nazal spreyinizin uygun şekilde çalışmadığını düşünüyorsanız eczacınıza geri götürünüz. Nazal spreyi kendiniz tamir etmeye ya da parçalara ayırmaya asla çalışmayınız, çünkü bunu yapmanız alınan dozu etkileyebilir.

• Dozla ilgili olarak her zaman doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz.

• Tekrar kullanabilmek için kullanma talimatını kaybetmeyecek şekilde saklayınız.

Nazal spreyinizin bölümleri

1. Koruyucu kapak: Burunluğu temiz tutar ve püskürtücü ucu korur. Nazal spreyi her kullanışınızdan sonra koruyucu kapağını kapatınız.

2. Püskürtücü uç: İlacın dışarı püskürtüldüğü ince delik.

3. Burunluk: Burun deliğinize yerleştirilen bölüm.

4. Pompa: Spreyi çalıştırmak için bastırılan bölüm.

5. Gösterge: Yeni bir nazal spreydeki doz gösterge penceresi resimde görüldüğü gibi O pozisyonundadır. Pompayı her basışınızda göstergede sayı değişecektir (Bkz. Göstergenin kontrolü)

6. Daldırma tüpü: Sprey şişesinin içinde bulunan ve pompayı bastırdığınızda çözeltiyi çeken tüp.

7. Şişe: En az 14 ölçülü doz için yeterli miktarda çözelti içerir.

Yeni bir nazal sprey şişesinin hazırlanması

Nazal sprey şişesini ASLA ÇALKALAMAYINIZ, şişeyi çalkaladığınız takdirde oluşan hava kabarcıkları dozunuzu etkileyebilir.

Yeni bir nazal sprey şişesinin doz gösterge penceresi resimde görüldüğü gibi O pozisyonundadır.

İlk olarak koruyucu kapağı çıkarınız.

t

■ Nazal spreyi dik olarak bir ya da iki elinizle tutunuz ve pompaya kuvvetlice 3 kez basınız.

Bu sayede daldırma tüpündeki hava dışarı atılacak ve yeni spreyin kullanımına hazır hale gelmesinde ilk aşama tamamlanacaktır. Bu işlem sadece bir kez ve yeni bir şişe kullanmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

atılırsa

Az miktarda çözelti spreyle endişelenmeyiniz, bu normaldir.

Pompayı bastırırken doz gösterge penceresindeki değişiklikleri seyrediniz.

^ n ^ n ^ n

Doz gösterge penceresi yeşil olduğunda yeni nazal spreyiniz kullanıma hazırdır.

"Nazal Spreyinizin Kullanımı" bölümündeki talimatlara uyunuz.

Koruyucu kapağın çıkarılmasından sonra başınızı hafifçe öne eğiniz ve burunluğu burun deliklerinizden birine yerleştiriniz. Nazal spreyi resimde görüldüğü gibi mümkün olduğunca dik tutmaya çalışınız. Pompayı kuvvetlice yalnızca bir kez basınız. Nazal spreyi burnunuzdan çıkarınız ve çözeltinin burnunuzda kalmasına yardımcı olmak için burun deliğinizden derin bir nefes alınız.

Eğer doktorunuz bir seferde iki sıkım uygulamanızı söylemişse, bu işlemi diğer

Nazal spreyinizin kullanımı

burun deliğinize de uygulayınız.

■ Kullanımdan sonra burunluğu kuru bir kağıt mendille temizledikten sonra koruyucu kapağı takınız.

Göstergenin kontrolü:

Nazal spreyi her kullanışınızda doz gösterge penceresindeki sayı değişecektir. Göstergedeki sayı o ana kadar aldığınız sıkım sayısını gösterir. Nazal Sprey 14 ölçülü doz uygulama garantisindedir. 2 ilave doz almanız mümkün olabilir.

Resimde görüldüğü gibi doz gösterge penceresinde

İ16İ

kırmızı görüldüğünde 16 sıkım kullanılmış demektir ve nazal spreyde ilaç bitmiştir. Nazal sprey şişesinde bir miktar sıvı görebilirsiniz ama bu normaldir.

Eğer sprey şişenizi nasıl kullanacağınızdan emin olamıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Çocuklar ve ergenlerde (18 yaş altı) kullanım:

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

MİACALCİC nazal sprey böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir, bununla ilgili özel bir doz gereksinimi bulunmamaktadır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz MİACALCİC ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer MIACALCIC ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MIACALCIC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MIACALCIC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tıbbi müdahele görmeniz gerekebilir.

MIACALCIC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Hatırladığınızda bir sonraki dozunuza 4 saatten kısa bir süre kalmadıysa vakit geçirmeden spreyi uygulayınız. Bir sonraki dozunuza 4 saatten daha kısa bir süre kaldıysa bekleyip sonraki dozu normal zamanında uygulayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MIACALCIC Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

MIACALCIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MIACALCIC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Salmon kalsitoninine veya MİACALCİC nazal spreyin içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

MIACALCIC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• MİACALCİC nazal sprey çözeltisine karşı alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. Tedaviye başlamadan önce bir deri testine tabi tutulmanız gerekebilir. Doktorunuz bu ilacın sizin için uygun olup olmadığına karar verecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse MİACALCİC’i kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

MIACALCIC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

MIACALCIC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

Hamile kadınlar MİACALCİC kullanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Bebeğini emziren anneler, MİACALCİC kullanmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

MİACALCİC, yorgunluk, baş dönmesi ya da görme bozukluğuna yol açabilir, bu da tepkilerinizi zayıflatabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız araç ya da makine kullanmamalısınız.

MIACALCIC Etken Maddesi Nedir?

MİACALCİC’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Lityum içeren bir ilaç alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz çok önemlidir, çünkü lityum dozunun değiştirilmesi gerekebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MIACALCIC prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.