Metsil Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

METSIL nedir ve ne için kullanılır?

METSİL damlanın her mL de 66.6. mg simetikon bulunur ve her mL yaklaşık 27-28 damlaya eşdeğerdir.

METSİL’in damla formu 30 mLTik damlalıktı ve koyu renkli cam şişelerde bulunur. Pembe renkli, homojen, viskoz sıvıdır.

METSİL, sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz gidericidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi METSIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa METSIL’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin METSİL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaygın deri döküntüsü
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı
 • İshal
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Mide ağrısı
 • Burun akıntısı
 • Bunlar METSİL’in hafif yan etkileridir.

  METSIL Nasıl Kullanılır?

  METSİL, doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde günde 4 kez, yemeklerden önce ve yatarken kullanılmalıdır.

  2 yaş altındaki yeni doğan süt çocuklarında günde 4 kez 8 damla (20 mg),

  2 yaş üstündeki çocuklarda günde 4 kez 15 damla (40 mg) kullanılması önerilir.

  METSİL günde 3 kez kullanılacaksa yemeklerden sonra; günde 4 kez kullanılacaksa yemeklerden sonra ve yatmadan önce uygulanmalıdır.

  METSİL su ile veya bebeğin herhangi bir içeceğine karıştırılarak verilebilir.

  Her kullanım öncesinde aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

  1 Şişeyi çalkalayınız.

  2 Ürünün orijinal kapağını çıkarıp damlalığını yerleştiriniz.

  3 Önerilen miktarlardaki uygulamayı yapınız.

  4 Uygulama sonrasında damlalığı çıkarınız, ürüne tekrar orijinal kapağını yerleştiriniz.

  5 Damlalığı içme suyu ile temizleyiniz.

  6 Yıkanmış damlalık ve orijinal kapağı kapatılmış olan şişeyi kutunun içerisinde saklayınız.

  7 Her kullanım öncesinde yukarıda l’den 6’ ya kadar sıralanan uyanlara dikkat ediniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek bozukluğu:

  Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Karaciğer bozukluğu:

  Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Eğer METSİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  METSIL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  METSIL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  METSİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  METSİL kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

  METSIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

  METSİL kullanmayı sonlandırırsanız

  METSIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  METSIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Simetikona ya da METSİL’de bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık varsa
 • Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa.
 • METSIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • METSİL tavsiye edilen günlük dozlarda kullanılmalıdır.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  METSIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  METSIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  METSİL’ i hamilelik sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  METSİL’ i emzirme sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  METSİL’in araç ve makine kullanımı üzerine etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. METSİL’in olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

  METSIL Etken Maddesi Nedir?

  METSİL, metilparahidroksibenzoat ve propilparahidroksibenzoat içermektedir, bu nedenle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  METSİL, sodyum benzoat içermektedir ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  METSİL’in her dozu 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  METSİL, içeriğindeki ponceau 4R maddesinden dolayı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren bir ilaç kullanıyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. METSİL levotiroksin içeren ilaçlar ile birlikte kullanılacaksa her iki ilaç uygulaması arasında en az 4 saat olması önerilir.

  METSIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.