Metoprim Fort İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

METOPRIM nedir ve ne için kullanılır?

METOPRİM 20 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır METOPRİM beyaz renkli iki yüzü çentikli, obleng tabletlerdir.

METOPRİM etkin madde olarak trimetoprim ve sülfametoksazol içerir.

METOPRİM, bakterileri öldürerek etki eden antibakteriyel bir ilaç türüdür. METOPRİM tabletleri:

 • Pneumocystis jiroveci (P.carinii) ‘nin neden olduğu akciğer enfeksiyonlarını tedavi etmek veya önlemek için

  • Toksoplazmozisi (az pişmiş et veya kedi dışkısı ile geçer) tedavi etmek veya önlemek için

 • Nokardiozisi (apselere neden olan bakteriyel enfeksiyon) tedavi etmek veya önlemek için
 • Üriner sistem enfeksiyonlarını (örn. sistit) veya uzun süreli bronşitin kötüleşmesini tedavi etmek için
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi METOPRIM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Alerjik reaksiyon görülmesi durumunda METOPRİM kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin. Alerjik reaksiyonların görülme sıklıkları çok seyrek (10.000 hastanın Cinden az) görülür. Aleıjik reaksiyonların belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Nefes almada güçlük
 • Bayılma
 • Yüzde şişme
 • Ağız, boğaz veya gırtlak bölgesinde kırmızı ve acılı ve/veya yutkunmayı güçleştiren şişkinlik
 • Göğüs ağrısı
 • Vücutta kırmızı lekeler
 • METOPRİM kullanımına bağlı görülen diğer yan etkiler:

  Çok yaygın (10 hastanın en az l’inde) görülen yan etkiler:

 • Anormal kalp atışına (çarpıntı) sebebiyet verecek şekilde kandaki potasyum seviyelerinde artış
 • Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

 • Bir mantarın sebep olduğu pamukçuk veya kandida diye isimlendirilen, ağızda veya vajina bölgesinde görülen bir tür iltihap
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • İshal
 • Deride kaşıntı
 • Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

 • Kusma
 • Çok seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

 • Yüksek ateş veya tekrarlayan iltihaplar
 • Ani baş dönmesi veya nefes almada güçlük
 • Ağızda yara, uçuk veya dilde ağrı veya yara
 • Deride yumru ve kurdeşen (Deride kabarık, beyaz veya kırmızı renkli, kaşıntılı lekeler)
 • Ciltte, ağzın içinde, burunda, vajinada veya anal bölgede kabarcıklar
 • Gözde yanma ve kızarıklığa sebep olan iltihaplanma
 • Dışarıdayken kızarıklık veya güneş yanığı görüntüsü oluşması (bulutlu bir hava varken bile)
 • Kandaki sodyum değerlerinde azalma
 • Kan testlerinde değişiklik
 • Güçsüz, yorgun hissetme veya dikkat dağınıklığı, solgun cilt (kansızlık)
 • Kalple ilgili problemler
 • Sarılık (cildin ve gözün beyaz kısmının sararması). Sarılık, beklenmedik kanama veya morarma ile eş zamanlı görülebilir.
 • Dışkıda kan görülmesinin eşlik edebileceği, midede ağrı
 • Göğüs bölgesi, kaslar veya eklem yerlerinde ağrı ve kaslarda güçsüzlük hissi
 • Eklem iltihabı (artrit)
 • İdrarda bazı sorunlar. İdrar yapmada güçlük. Normalden fazla veya az miktarda idrar yapma. İdrarda bulanıklık veya kan görülmesi.
 • Böbrek problemleri
 • Yüksek ateşin eşlik ettiği ani baş ağrısı veya boyunda sertlik
 • Hareketleri kontrol etmede güçlük
 • Kriz (konvülsiyon veya nöbetler)
 • Kararsız veya sersem hissetme
 • Kulakta çınlama veya başka alışıldık olmayan sesler duyma
 • Ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
 • Normal olmayan görüntüler görme (halüsinasyon)
 • Depresyon
 • HIV hastalarında kas ağrısı ve/veya kaslarda güçsüzlük
 • METOPRIM Nasıl Kullanılır?

  Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: 12 saatte bir 1 tablet 12 yaşından küçük çocukların Metoprim Fort kullanması tavsiye edilmez.

  Yaşlılar veya böbrek bozukluğu olanlar: tabletleri tam olarak tarif edildiği şekilde alınız.

 • Pneunıocystis jiroveci (P.carinii) tedavisi: Doz vücut ağırlığınıza göre ayarlanır. Olağan doz her gün kilogram başına 20 mg trimetoprim ve 100 mg sülfametoksazoldür (birkaç küçük doza bölünerek verilir).
 • Pneunıocystis jiroveci (P.carinii) prevansiyonu veya Toksoplazmozisin tedavisi veya prevansiyonu: doktorunuz aşağıdakilerden birisini seçebilir:

  1. 7 gün süre ile günde bir tablet

  2. Haftada üç kere diğer günlerde günde bir tablet

  3. Haftada üç kere diğer günlerde günde iki kere bir tablet

 • Nokardiyozisin tedavisi: 3 ay süre ile günde altı ila sekiz tablet.
 • Gastrointestinal rahatsızlığı en aza indirmek için METOPRİM’i bir miktar yiyecek veya içecek ile almak tercih edilebilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda METOPRİM kullanımı için doktorunuza danışınız.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda önerilen yetişkin dozları uygulanmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  METOPRİM’in karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

  Eğer METOPRİM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  METOPRIM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Siz (veya başka birisi) aynı anda çok sayıda tablet alırsanız veya bir çocuğun tablet yuttuğunu düşünüyorsanız, en yakın hastanenin acil servisi ile iletişime geçiniz veya hemen doktorunuzu arayınız. Aşırı dozun belirtileri baş dönmesi, bulantı veya kusma, döküntü, baş ağrısı, düzensiz hareketler, uyuklama, idrar yaparken zorluk, yüzde şişlik, güçsüzlük ve konfüzyondur (kafa karışıklığı).

  METOPRİM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  METOPRIM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  METOPRIM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  METOPRIM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  METOPRIM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Trimetroprim, sulfonamidler veya diğer yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
 • Ciddi karaciğer hasarı ya da sarılık varsa
 • Ciddi karaciğer bozukluğu veya porfiri (genetik bir hastalık) varsa
 • Ciddi karaciğer hastalığı varsa
 • Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız
 • METOPRİM, 6 haftadan küçük yenidoğan bebeklere Pneumocystis jiroveci (P.carinii) enfeksiyonu dışında verilmemelidir.
 • METOPRIM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Ciddi alerjik reaksiyonlar veya bronşiyal astım öykünüz varsa
 • Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) enzim eksikliğiniz varsa. Fava fasulyesi gibi belli yiyecekleri yediğiniz zaman olumsuz reaksiyon gösterebilirsiniz.
 • Fenilketonüri adı verilen bir protein bozukluğunuz varsa
 • A grubu beta-hemolitik streptokok (bakteriyel bir enfeksiyon) pozitifse
 • Beslenme bozukluğunuz varsa
 • Yaşlı iseniz (daha fazla yan etki oluşabileceği için)
 • METOPRIM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Tabletleri tercihen yiyecek veya içecek ile birlikte alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  METOPRİM’i hamilelik döneminde kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  METOPRİM’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi METOPRİM de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  METOPRIM Etken Maddesi Nedir?

  METOPRİM her dozunda 1 mmol (23 g)’den az sodyum ihtiva eder; esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Başka ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullanmış iseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz (reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere). Özellikle:

 • ACE inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için, örn. kaptopril, lizinopril)
 • Amantidin (parkinsonizm veya bazı viral enfeksiyonları tedavi etmek için).
 • Prilokain gibi anestezikler
 • Prokainamid, amiodaron, dofetilid (bazı kalp hastalıklarını tedavi etmek için)
 • Rifampisin, dapson, metamin gibi antibiyotikler
 • Varfarin gibi kanınızın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar
 • Lamivudin, zidovudin, zalsitabin gibi antiviraller (virüslere karşı kullanılan ilaçlar)
 • Siklosporin (organ naklinden sonra organın reddedilmesini önlemek için)
 • Klozapin (ruh sağlığı problemlerini tedavi etmek için)
 • Metotreksat, azatioprin, merkaptopurin gibi sitotoksik ilaçlar (bazı kanserleri, ciddi psoriyazisi veya ciddi romatoid artriti tedavi etmek için)
 • Digoksin (kalp hastalıklarını tedavi etmek için)
 • Bendroflumetiazid gibi diüretikler
 • Fenitoin (epilepsiyi tedavi etmek için)
 • Primetamin (sıtmayı tedavi etmek için)
 • Potasyum aminobenzoat (sklerodermayı, Peyronie hastalığını tedavi etmek için)
 • Sülfonilüreler (diyabeti tedavi etmek için)
 • METOPRIM FORT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.