Meronem Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

MERONEM nedir ve ne için kullanılır?

MERONEM beyaz steril toz halinde flakonda sunulmaktadır. Her kutuda 500 mg meropenem içeren 1 adet flakon bulunmaktadır.

MERONEM karbapenem antibiyotikleri isimli ilaç sınıfından meropenem maddesini içeren bir ilaçtır. Bu ilaç vücudunuzda ciddi enfeksiyonlara sebep olabilecek birçok bakteriyi öldürebilir.

MERONEM, akciğerlerde, idrar yolları ve böbreklerde, karında, deride, beyinde (menenjit), kadın üreme organlarında (doğumdan sonra oluşabilecek enfeksiyonlar da dahil) ve bütün vücudu kapsayabilecek kan enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. MERONEM ayrıca enfeksiyonlara karşı bağışıklıkları düşük olan ve enfeksiyonun sebebi bilinmeyen bazı hastalarda da kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MERONEM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MERONEM’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli döküntü, kaşıntı veya deride kurdeşen

• Yüzde, dudaklarda, dilde veya vücudun diğer kısımlarında şişme

• Nefes darlığı, hırıltı veya nefes almada güçlük

Çok seyrek olarak MERONEM kullanımı alyuvar harabiyeti ile ilişkili olabilir.

Bu durumun belirtileri

• Beklenmedik zamanda nefessiz kalmak

• Kırmızı veya kahverengi idrar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MERONEM’e ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Yaygın :

• Kanda trombosit (kan pulcuğu) sayısının artması

• Baş ağrısı

• Bulantı

• Kusma

• İshal

• Karın ağrısı

• Transaminaz, alkalen fosfataz, laktik dehidrogenaz gibi karaciğer enzimlerinde artış

• Deri döküntüsü, kızarıklık

• Enjeksiyon bölgesinde iltihap, ağrı, tromboflebit olarak adlandırılan toplar damarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu

Yaygın olmayan

• Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış (eozinofili)

• Kanda trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma (trombositopeni)

• Bilirubin seviyesinde artış

Seyrek

• Nöbetler (havale)

Diğer olası yan etkiler (bunların hangi sıklıkta olduğu bilinmemektedir)

• Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)

• Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni)

• Beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz)

• Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

• Uyuşukluk

• Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı

• Kurdaşen

• Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)

• Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)

• Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

• Ağızda veya vajinada mantar enfeksiyonu

MERONEM Nasıl Kullanılır?

Sizin için gerekli doz,enfeksiyonunuzun tipine ve şiddetine ve vücudunuzda bulunduğu yere göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Yetişkinler için önerilen doz her 8 saatte bir 500 mg ile 1 gram arasındadır.

Menenjitte ve akciğer enfeksiyonları ile ilişkili kistik fibroziz’de normal doz her 8 saatte bir 2 gramdır.

3 aylıktan büyük bebekler ve çocuklar için doz yaşa ve ağırlığa göre belirlenir.Normal doz her 8 saatte bir vücut ağırlığının her bir kilogramı için 1020 mg MERONEM olarak hesaplanır. Menenjit ve akciğer enfeksiyonları ile ilişkili kistik fibrozis’te ise normal doz her 8 saatte bir vücut ağırlığının her bir kilogramı için 40 mg MERONEM olarak hesaplanır.

MERONEM enjeksiyon size doktor veya hemşire tarafından yapılacaktır.

Toz halinde olan ilacınız doktorunuz tarafından belirlenen uygun seyreltici kullanılarak çözülür.Hazırlanan ilacınızın hemen kullanılması gerekir.

Ancak eğer gerekli ise doktor veya eczacınız tarafından tarif edilen şekilde ve sürede buzdolabında saklanabilir. Hazırlanmış ilaç dondurulmamalıdır.

MERONEM diğer ilaçlarla karıştırılmamalı veya diğer ilaçlara ilave edilmemelidir.

MERONEM damar içine (intravenöz olarak) ya 5 dakikada veya 1530 dakika arasında uygulanabilir. Uygulama süresine doktorunuz karar verecektir.

Enjeksiyonunuzun normal olarak hergün aynı saatlerde yapılması gerekir.

Çocuklarda Kullanımı

MERONEM ’in, 3 aylıktan küçük bebeklerde kullanımı önerilmez.

Özel Kullanım Durumları

Eğer böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa MERONEM dozunun azaltılması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği :

Karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer MERONEM ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MERONEM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MERONEM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MERONEM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer enjeksiyon yapılması unutulmuşsa, mümkün olan en kısa sürede unutulan doz yapılmalıdır. Eğer bir sonraki dozun zamanı gelmişse, doz atlanmalıdır.

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

MERONEM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

MERONEM kullanımını sadece doktorunuz size söylediği zaman bırakınız.

MERONEM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MERONEM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer MERONEM ’e veya MERONEM ’in yardımcı maddesine karşı alerjiniz varsa

• MERONEM 3 aylıktan küçük bebeklere verilmemelidir.

MERONEM ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ:

Enjeksiyon öncesi aşağıdaki konularda doktorunuza bilgi veriniz

• Eğer penisilinler, beta-laktamlar, diğer karbapenemler veya sefalosporinler gibi diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa

• Eğer başka sağlık problemleriniz varsa, özellikle karaciğer veya böbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa

• Eğer başka antibiyotikleri kullandıktan sonra şiddetli ishal olduysanız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MERONEM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Uygulanabilir değildir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

MERONEM gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Potansiyel faydaları, bebek için potansiyel risklerinden fazla değil ise MERONEM süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

MERONEM ’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez .

Diğer ilaçlarla birlikte kullanım

Özellikle gut hastalığında kullanılan probenesid veya sara (epilepsi) hastalığında kullanılan sodyum valproat kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz çünkü MERONEM bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MERONEM prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.