Merdex Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

MERDEX nedir ve ne için kullanılır?

MERDEX SR, beyaz veya hemen hemen beyaz renkte mikropelletler içeren mavi/beyaz “0” numara sert jelatin kapsüllerdir. Her kapsül, kontrollü salımlı mikropelletler halinde 200 mg flurbiprofen içerir ve 16 kapsüllük blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

MERDEX SR çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) olarak bilinen grupta yer alır.

MERDEX SR,

• Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)

• Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit)

• Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit)

• Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit)

• Yumuşak doku yaralanmaları

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MERDEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MERDEX SR’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Solunum güçlüğü (bronkospazm)
 • Mide ve bağırsak kanaması (kusmuk ya da dışkıda kanama)
 • Göz ve deri renginin sarıya dönmesi
 • Halüsinasyon (olmayan şeyleri varmış gibi görmek, sanrı)
 • Bulanık ve çift görme
 • • Vücutta sıvı birikimi (örneğin ayak bileklerinde şişlik)

  • Ciddi baş ağrısı, yüksek ateş, görmede değişiklik

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Ciltte döküntü (ürtiker)

  • Hipotansiyon veya hipertansiyon

  • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)

  • Böbrek yetmezliği

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Karın ağrısı

  • Bulantı

  • İştahta değişiklikler

  • Tat almada değişiklikler

  • Ağız kuruluğu, ürperme, ateş, terleme, çarpıntı

  • Halsizlik, hasta hissetme

  Bunlar MERDEX SR’ın hafif yan etkileridir.

  MERDEX Nasıl Kullanılır?

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde: Günde 1 adet yemekten sonra, akşamları alınır.

  Kapsülleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklarından dolayı, en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer MERDEX SR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MERDEX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MERDEX SR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MERDEX SR’ı aşırı dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. MERDEX SR’ın alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.

  MERDEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Kapsüllerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki kapsüllerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız; doz sizin için aşırı olabilir.

  Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

  MERDEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MERDEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • MERDEX SR’ın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa,

  • Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,

  • Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olursa,

 • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,
 • Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.
 • MERDEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir,

  • Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise. MERDEX SR tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir,

 • Sıvı tutulması veya ödem olursa,
 • • Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa,

  • İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,

  • Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,

  • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir,

  • Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşırı duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir,

  • Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız,

  COX-2 inhibitörleri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçları birlikte kullanmayınız.

  Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında meydana gelmektedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MERDEX SR, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Gebeliğin geç safhalarında (6.aydan itibaren) MERDEX SR kullanmayınız. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer, bu durum da bebeğinize zarar verebilir.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MERDEX SR baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  MERDEX SR ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

  • ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

  • Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç)

  • Antikoagulanlar (kan sulandırıcı ilaçlar)

  • Beta-adrenerjik blokör ajanlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

  • Diüretikler (idrar söktürücüler)

  • Kortikosteroidler (alerji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır)

  • Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar)

  • Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitorleri (psikiyatrik ilaçlar)

  • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

  • Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır)

  • Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçları)

  • Kinolon grubu antibiyotikler

  kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar MERDEX SR ile etkileşim gösterirler.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MERDEX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.