Mepolex Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

MEPOLEX nedir ve ne için kullanılır?

MEPOLEX içerisinde metoprolol tartarat vardır. 5 ml’lik ampul olarak pazarlanmaktadır. Metoprolol beta blokerler adı verilen bir sınıfa dahildir ve bir beta-l-selektif beta blokeridir. Metoprolol ile tedavi kalpte bulunan beta-1reseptörleri üzerindeki stres hormonlarının etkisini azaltmaktadır. Kalp atımlarının yavaşlamasına, kalpte ritm bozukluklarının önlenmesine ve tedavisine, aynı zamanda tansiyonun düşürülmesine yol açar.

MEPOLEX aşağıda belirtilen tedavilerde kullanılmaktadır:

• Kalp ritmi bozukluklarının önlenmesi ve tedavisinde

• Kalp krizi tedavisinde

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MEPOLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanm birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

MEPOLEX’i kullanırken aşağıdakilerden biri olursa ve devam ederse doktorunuza bildirin.

Çok yaygın :

Yorgunluk

Yaygın :

Baş ağrısı, sersemlik, ellerde ve ayaklarda soğukluk, kalp atım hızında düzensizlik, göğüste kalp çarpıntısının hissedilmesi, egzersiz sonrası nefes daralması, mide ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık.

Yaygın olmayan :

Göğüs ağrısı, ödem, kilo alma, uyku bozuklukları, kabus görme, depresyon, deride aşırı duyarlılık, hava yollarında darlık hissi, yorgunluk veya ayak bileklerinde şişme gibi kalp yetmezliği belirtilerinin geçici olarak kötüleşmesi, uyuşma(parestezı)

Kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok).

Seyrek:

Tat almada bozukluk, libidoda (cinsel istekte) geçici azalma, unutkanlık, konfüzyon, huzursuzluk (anksiyete), sinirlilik, halüsinasyonlar, sedef hastalığında kötüleşme, güneş ışınlarına aşırı duyarlılık, kan hastalıkları (kanda platelet sayısının azalması), kalp ritmi bozuklukları, baygınlık, karaciğer fonksiyon test anormallikleri, görme ve işitme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş, kulak çınlaması, AV-ileti zamanında uzama, aşırı terleme, saç dökülmesi.

Bilinmiyor :

Ciddi kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kol ve bacaklarda gangren, hepatit (karaciğerin iltihaplanması), eklem yerlerinde ağrı, kas krampları, burun akıntısı, ağız kuruluğu, gözlerde yangı (iltihaplanma), konsantrasyon bozukluğu.

5. MEPOLEX’in Saklanması

MEPÜLEX’i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

MEPOLEX normalde doktorunuzda ya da hastanede saklanır.

MEPOLEX Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz durumunuza bakarak doz miktarınıza ve ne kadar süre MEPOLEX kullanacağınıza karar verecektir.

MEPOLEX damara yavaş olarak enjeksiyon yolu ile verilir. MEPOLEX’in mutlaka size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanması gerekir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Metoprolol genellikle, karaciğer sirozu olan hastalara ve karaciğer fonksiyonu normal olan hastalara aynı dozda verilir. Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri olan hastalarda (örneğin şant ameliyatı geçirmiş hastalarda) dozun azaltılması dikkate alınmalıdır.

Eğer MEPOLEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

MEPOLEX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz MEPOLEX’in enjeksiyonu konusunda deneyimlidir ve yüksek doz almanız olası değildir.

Yine de yanlışlıkla yüksek dozda MEPOLEX aldıysanız, bulantı, kusma, kramplar, terleme, halsizlik, kalbinizde aşırı yavaşlama, kan basıncınızda düşme, olası kalp krizi ve nefes almada güçlük gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz.

Doktorunuz yüksek doz almanız durumunda bunu nasıl fark edeceği ve nasıl tedavi edeceği konusunda bilgi sahibidir.

MEPÜLEX’ten kullanmanız gerekenden fazla kullandıysanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MEPOLEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MEPOLEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Metoprolol tartarata veya diğer beta blokerlere bir alerjiniz varsa,

• Kalbiniz çok yavaş atıyorsa veya doktorunuz ciddi kalp bloğunuz olduğunu söylemiş ise,

• Kan basıncınız çok düşük ise,

• Şiddetli damar hastalığınız var ise

MEPOLEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki durumlarda mutlaka doktorunuza danışın:

• Astım veya benzeri nefes darlığı probleminiz varsa (örn: KOAH),

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Kalp yetmezliği/düşük kan basıncı şikayetiniz varsa,

• Kalpte ritm bozukluğu şikayetiniz varsa,

• Prinzmetal anjina şikayetiniz varsa (göğüs ağrısının bir şekli),

• Feokromasitoma şikayetiniz varsa (böbrek üstü bezlerde tümör),

• Şiddetli alerjik reaksiyon tedavisi alıyorsanız,

• Düşük kan şekeri eğiliminiz varsa (hipoglisemi),

• Vücudunuzda asit bileşenlerinin düzeylerinin yükselmesi ile ilgili şiddetli bir hastalığınız varsa,

• Periferik arter hastalığınız varsa (kesik kesik topallama)

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MEPOLEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Enjeksiyon uygulaması yapıldığı için yiyecek ve içecek bu ilacın özelliğini etkilememektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Hamile iseniz MEPOLEX’i, kesinlikle gerekli ise, kullanmalısınız. MEPOLEX fetusta ve yenidoğan bebekte kalp hızını azaltabilir.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Eğer emziriyorsanız MEPOLEX kesinlikle gerekli ise, kullanmalısınız. Çünkü MEPOLEX anne sütüne geçmektedir ve anne sütü ile beslenen bebeğinizde kalp hızında yavaşlama gibi yan etkiler görülebilir.

MEPOLEX Etken Maddesi Nedir?

MEPOLEX’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlarla ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzla görüşünüz.

• Kalp ve kan damarlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin, amıodaron, kinidin, propafenon, diltiazem, verapamil, klonidin, disopramid, dijitalis/digoksin, hidralazin)

• Epilepsi (sara) ilaçları (barbitürik asit türevleri)

• Antiinflamatuvar ve ağrı kesici ilaçlar (indometasin, selekoksib),

• Akut durumlarda veya şiddetli alerjik reaksiyon durumlarında kullanılan ilaçlar(adrenalin)

• Burunda mukoz membranda şişmeye karşı kullanılan ilaçlar (fenilpropanolamin)

• Alerji ilaçları (difenhidramin)

• Deride mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan ilaçlar (terbinafın)

• Tüberküloz ilaçları (rifampisin)

• Diğer beta-blokerler (göz damlaları dahil),

• Depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar (MAOİ)

• İnhalasyon anestezikleri

• Tablet formundaki diyabet ilaçlan

• Mide ekşimesi ve asid reflü hastalığında kullanılan ilaçlar (simetidin)

• Depresyon ilaçları (örn: paroksetin, fluoksetin ve sertralin)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MEPOLEX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.