Mentonex-c Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

MENTONEX-C nedir ve ne için kullanılır?

MENTONEX-C, beyaz, yuvarlak efervesan tabletlerdir. 10, 20 ve 30 efervesan tabletler plastik tüpler içerisinde ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

MENTONEX-C suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaçtır.

MENTONEX-C etkin madde olarak asetilsistein ve askorbik asit içerir. Asetİlsistein, bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir. C vitamini (Askorbik asit); insan vücudunda sentezienmediği için, besinlerle düzenli olarak alınması gereken bir vitamindir.

MENTONEX-C yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi ekspektorasyonun (balgamın atılabilmesi) kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner (bronş ve akciğer) hastalıklarda, bronşiyal sekresyon (solunum yolu salgısı) bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolitik (balgamı, mukusu parçalayan) bir ilaçtır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MENTONEX-C’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, M ENTONEX-C ’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi (Tansiyon düşmesi)),
 • Şoka kadar gidebilen aşın duyarlılık yanıtlan (Anafilaktik reaksiyonlar-döküntü, kaşıntı, terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması, bulantı, kusma gibi belirtiler görülebilir). Aynca, çok seyrek olarak aşın duyarlılık reaksİyonlan kapsamında MENTONEX-C içeriğindeki asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.
 • Nadiren de olsa yüksek dozlarda alındığında diürez (idrara sık çıkma), ishal ve diğer mide-barsak bozuklukları,
 • Okzalat kristalleri (böbrek taşı varlığı),
 • Glikoz 6 Fosfat Dehidrojenaz (G6PD) eksikliğinde (kan şekeri metabolizmasında hayati önem taşıyan enzimin eksik olması ve yeterince aktif olmaması).
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MENTONEX-C’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdaki kategori kullanılarak istenmeyen etki sıklığı belirtilmektedir.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

  Seyrek:

 • Bronşların daralması (Nefes darlığı, nefes almada güçlük yaşanabilir.)
 • Ağız içinde iltihap
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Mide yanması
 • ishal
 • Çok seyrek:

 • Mide krampı
 • Ateş
 • Bilinmiyor:

 • Al basması
 • Ciltte kızarıklık
 • idrar yapmada güçlük
 • MENTONEX-C Nasıl Kullanılır?

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği durumlarda öngörülen doz aşağıdaki şekildedir:

  Yetişkinler ve 14 yaşın üzerindeki ergenlerde: Günde 3 defa 1 efervesan tablet

  6-14 yaş arası: Günde 2 defa 1 efervesan tablet

  2-6 yaş arası: Günde 2-3 defa 100/50 mg/askorbik asit

  2 yaşın altındakiler: Günde 1 defa 100/50 mg asetilsistein/askorbik asit

 • MENTONEX-C kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 • MENTONEX-C doktor tarafından aksi önerilmedikçe 4-5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
 • Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.
 • Antibiyotik tedavisi gören hastaların MENTONEX-C’yi antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almaları gerekmektedir.
 • MENTONEX-C yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

  MENTONEX-C yemeklerden sonra bir bardak suda eritilerek içilir. Suda eritilerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

  MENTONEX-C’nin balgam söktüriicü etkisi sıvı alımıyla artmaktadır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  İlaç 2 yaş altındaki çocuklara sadece doktor önerisiyle ve kontrolünde verilmelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel bir kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  MENTONEX-C daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır (bkz. MENTONEX-C’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ bölümü).

 • Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa MENTONEX-C’yi kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Diyabet hastası iseniz veya böbrek taşı oluşturmaya eğilimli iseniz ilacı hekim kontrolünde kullanınız.
 • İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.
 • Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
 • Doktorunuz MENTONEX-C ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü MENTONEX-C tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
 • Eğer MENTONEX~C’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MENTONEX-C

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MENTONEX-C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MENTONEX-C’nin içeriğindeki C vitamininin yüksek miktardaki dozları İshale ve idrara sık çıkmaya neden olabilir. İdrarınızın asidik olması bazı durumlarda böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

  MENTONEX-C Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Endişelenmeyiniz. MENTONEX-C’yi almayı unutursanız hatırladığınızda hemen alınız. Hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı yakın ise bu dozu atlayıp gelen dozu zamanında alınız ve normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MENTONEX-C Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MENTONEX-C tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

  MENTONEX-C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MENTONEX-C Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Asetilsistein, askorbik asit (C vitamini) veya MENTONEX—C’nin bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız var ise,
 • Hiperoksalüri (idrarda bol miktarda oksalat bulunması), asidüri (İdrarın asidik olması) veya normal idrar pH’sı ve oksalüri (idrarda oksalat çıkması) ile birlikte görülen böbrek taşı probleminiz var ise, bu ilacı kullanmayınız.
 • MENTONEX-C 2 yaşın altındaki çocuklara sadece doktor kontrolünde verilmelidir.
 • MENTONEX-C’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLt KULLANINIZ

 • Astım ve bronkospazm (bronşların daralması) hikayeniz var ise, MENTONEX-C’yi
 • kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.——-

 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise,
 • Mide veya barsağınızda yara (ülser) ve yemek borusunda toplardamar genişlemesi gibi rahatsızlıklannız var ise,
 • Siroz hastası iseniz,
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz, MENTONEX-C5yi kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • MENTONEX-C’yi kullanırken cildinizde ve göz çevresinde herhangi bir değişiklik (örn. kızarıklık, kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcıklar, kan oturması) fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.
 • MENTONEX-C’nİn içeriğindeki askorbik asit, demir absorpsiyonunu artırdığından yüksek dozlar hemokronıatoz (demir depolama hastalığı), talasemi (akdeniz anemisi olarak da bilinen kalıtsal bir kan hastalığı), polisitemi (kanda alyuvar (eritrosit) miktarının artması), lösemi (kan kanseri) ya da sideroblastik anemili (bir çeşit kansızlık) hastalarda tehlikeli olabilir.
 • Aşırı demir yükü hastalığı durumunda, MENTONEX-C alımı minimumda tutulmalıdır.
 • MENTONEX-C idrarda şeker testi sonuçlarında yanlışlıklara neden olabilir. Diyabet testi yapılmadan 2-3 gün önce MENTONEX-C alımı kesilmelidir.
 • Böbrek taşı oluşturmaya eğilimli iseniz MENTONEX-C’yi dikkatli kullanınız.
 • G6PD (glukoz-6-fosfat dehidrogenaz) enzim eksikliğiniz varsa (kan şekeri metabolizmasında hayatı önem taşıyan enzimin eksik olması ve yeterince aktif olmaması) dikkatli olunmalıdır.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MENTONEX-C İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MENTONEX-C İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Bol sıvı alımı MENTONEX-C’nin mukolitik (balgam söktürücü) etkisini destekler.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MENTONEX-C’nin anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız, MENTONEX^C’yi kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MENTONEX-C’ nin anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir. Emzirme döneminde zorunlu olmadıkça MENTONEX-C kullanılmamalıdır. Emzirmeye devam edip etmemeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Asetilsistein ve askorbik asitİn araç ve makine kullanımı üzerine herhangi olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

  MENTONEX-C Etken Maddesi Nedir?

  Her bir efervesan tablet 138,51 mg (6,02 mmol) sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyeti alan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  MENTONEX-C aspartamdan dolayı fenİlalanin için bir kaynak İçermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MENTONEX-C’nin ya da kullanılan diğer ilaçların etkisi değişebilir.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, MENTONEX-C kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

 • Öksürük kesici ilaçlar (MENTONEX-C’nin bu ilaçlar İle birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir.),
 • Antibiyotikler (MENTONEX-C çeşitli antibiyotikler (tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisın B) ile aynı zamanda kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda kullanımları arasında en az 2 saat ara olmalıdır.),
 • Nitrogliserin (kalp hastalıklarının tedavisinde damar genişletici olarak kullanılır),
 • Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır),
 • Aspirin (ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaç),
 • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirme ve anestezi amacı ile kullanılır),
 • Varfarin, dikumarol (pıhtılaşmaya karşı kullanılır),
 • Flufenazin gibi fenotİyazinler (psikolojik hastalıklarda kullanılır),
 • Meksiletin (kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılır),
 • Oral kontraseptifler (gebeliği önlemek için kullanılan doğum kontrol ilaçlan),
 • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir içeren ilaçlar (Bu tür ilaçlar C vitamini demir emilimini arttırır.),
 • Disülfiram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır),
 • Antikonvülsan ilaçlar (sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılır.),
 • Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),
 • Desferrioksamin (aşın demir yükü hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Alüminyum içeren antasitler (hazımsızlık için).
 • MENTONEX-C kan ve idrar örneklerinde glukoz, kreatinin ve ürik asİtin biyokimyasal tayinlerine zarar verebilir.

  Diyabet (şeker hastalığı) hastalannda MENTONEX-C diyabetin kontrolünü etkileyebilir.

  Kan diyalizine (kanın temizlenmesi işlemi) giren hastalarda bir tür organik asit olan oksalik asitin kan plazmasındaki düzeylerinde artmaya neden olabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MENTONEX-C prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.