Menopur Multi Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

MENOPUR nedir ve ne için kullanılır?

MENOPUR kullanılmadan önce bir sıvı (çözücü) ile karıştırılması gereken toz formunda üretilmektedir. Deri altına enjeksiyon yoluyla kullanılır.

MENOPUR, 1 adet çözelti toz flakonu ve sulandırma için çözücü içeren 2 adet kullanıma hazır dolu enjektör, sulandırma için 1 adet iğne, 18 adet alkollü tampon ve uygulama için FSH/LH birimi olarak işaretlenmiş 18 adet tek kullanımlık enjektör içeren ambalajlar halinde piyasaya sunulmaktadır.

MENOPUR, iki farklı hormonal aktiviteye sahiptir; folikül uyarıcı hormon (FSH) ve luteinizan hormon (LH). FSH ve FH, hem kadınlarda hem de erkeklerde üretilen doğal hormonlardır. Üreme organlarının normal bir şekilde çalışmalarına yardımcı olurlar.

MENOPUR içindeki FSH ve FH, menopoz dönemine girmiş kadınların idrarından elde edilmekte, ileri derecede saflaştırıldıktan sonra oluşan bileşiğe menotropin adı verilmektedir.

MENOPUR aşağıdaki iki durumda, kadınlardaki kısırlığın (infertilite) tedavisi için kullanılmaktadır:

 • Yumurtalık organları yumurta üretemediği için hamile kalamayan kadınlar (polikistik över hastalığı denilen çok sayıda yumurtalık kistinden oluşan tablo dahil). MENOPUR bu durumda, infertilite tedavisi için klomifen sitrat adındaki bir ilacı kullanmış, ancak bu ilaçtan yarar görememiş kadınlarda kullanılır.
 • Yardımla üreme teknikleri uygulanan kadınlarda; örneğin in vitro fertilizasyon/embriyo transferi (IVF), gamet intra-fallopian transfer (GIFT) ve sitoplazma içine sperm enjeksiyonu (ICSI).
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MENOPUR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Kısırlık tedavisinde kullanılan örneğin MENOPUR gibi hormon; özellikle polikistik yumurtalıklı kadınlarda Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHHS) adı verilen bir bozukluk olan yumurtalıklarda aşırı aktivite artışına neden olmaktadır. Belirtiler; karında ağrı ve şişkinlik, bulantı, kusma, ishal ve kilo alimidir. Ciddi OHSS durumlarında; karın, leğen kemiği ve/veya göğüs boşluğunda sıvı toplanması, nefes almada zorluk, idrar miktarında azalma, damar içi pıhtılaşma (tromboembolism) ve yumurtalıklarda burkulma (torsiyon) nadir komplikasyonlar olarak rapor edilmiştir.

  MENOPUR kullanımıyla alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonları oluşabilir. Bu reaksiyonların belirtileri; kurdeşen, kaşıntı, boğazda şişlik ve nefes almada zorluktur. Bu

  belirtilerden biri ile karşılaşırsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek Çok seyrek

  : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Yaygın:

 • Başağrısı
 • Karın ağrısı
 • Karında şişkinlik
 • Bulantı
 • Yumurtalıkların aşırı uyarılması (yumurtalık aktivitesinde artış)
 • Karnın alt tarafında, leğen bölgesinde ağrı
 • Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (ağrı, kızarıklık, morarma, şişme ve/veya kaşıntı gibi)
 • Yaygın olmayan:

 • Başdönmesi
 • Sıcak basması
 • Kusma
 • Karında rahatsızlık
 • İshal
 • Yumurtalık kisti
 • Meme şikayetleri (meme ağrısı, meme hassasiyeti, meme rahatsızlığı, meme ucu ağrısı ve meme şişliğim içeren)
 • Bitkinlik
 • Seyrek:

 • Akne
 • Döküntü
 • Bilinmiyor:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Görsel bozukluklar
 • Yumurtalığın aşırı uyarılmasında artan yumurtalık aktivitesi ile ilişkili olarak damar içi pıhtılaşma
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Kas ve eklemlerde ağrı (sırt ve boyun ağrısı, kol ve bacaklarda ağrıyı içeren)
 • Yumurtalığın aşırı uyarılmasında artan yumurtalık aktivitesi ile ilişkili olarak yumurtalıklarda burkulma (torsiyon)
 • Ateş
 • Kırıklık
 • Kilo artışı
 • MENOPUR Nasıl Kullanılır?

  MENOPUR’u her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza sorunuz.

  Yumurtalıkların dışarıdan alınan gonadotropin türü hormonlara verdikleri yanıtta büyük ölçüde bireyler arası değişkenlik söz konusudur. Bu durumda, standart bir doz uygulama şeması oluşturmak olanaksızdır. MENOPUR dozu bu nedenle, yumurtalıkların verdiği yanıt temelinde bireysel olarak uyarlanmalıdır.

  1Yumurta üretemeyen kadınlar:

  Tedavi adet döneminizin ilk 7 günü içinde başlatılmalıdır (kanamanın ilk günü adet döneminizin birinci günü olarak kabul edilir). Tedavi en az 7 gün için her gün uygulanmalıdır.

  Başlangıçta önerilen MENOPUR dozu günlük 75 150 IU’dur ve bu doza en az 7 gün süreyle devam edilmelidir. Tedaviye verdiğiniz yanıta göre bu doz (günde en fazla 225 IU) artırılabilir. Belirli bir doz düzeyi, değiştirilmeden önce en az 7 gün süreyle uygulanmalıdır. Önerilen doz artışı, her uyarlama başına 37,5 IU’dur ve 75 IU’yu aşmamalıdır. Maksimum günlük doz 225 IU’dan daha yüksek olmamalıdır. Eğer 4 haftalık tedaviden sonra yeterli yanıt alınamıyorsa, o tedavi siklusundan vazgeçilir ve daha sonra, vazgeçilen siklusta olduğundan daha yüksek bir başlangıç dozuyla yeni bir tedaviye başlanır.

  İyi bir yanıt alındığında, son MENOPUR enjeksiyonundan 1 gün sonra bir kez 5,000 IU ile 10,000 IU dozunda, insan koıyonik gonadotropini (hCG) adındaki başka bir hormon uygulanır. hCG enjeksiyonu gününde ve ertesi gün eşinizle cinsel birleşmeye girmeniz tavsiye edilmektedir. Buna alternatif olarak, yapay döllenme (intrauterin inseminasyon (IUI); erkek tohum hücrelerinin (spermlerin) doğrudan rahim içine enjeksiyonu (ya da yaygın isimlendirmeyle aşılama) yöntemi uygulanabilir.

  Doktorunuz sizi hCG uygulamasından sonra en az 2 hafta yakından izleyecektir.

  Doktorunuz MENOPUR tedavisinin etkilerini sıkı bir şekilde takip edecektir. Sizdeki gelişmelere göre, eğer yumurtalıklarınızda aşırı bir uyarılma varsa, doktorunuz MENOPUR tedavisine son verebilir ve hCG enjeksiyonunu uygulamayabilir. Doktorunuz böyle bir durumda sizden, bir sonraki adet kanaması başlayana kadar bariyer doğum kontrol yöntemi uygulamanızı (örn. kondom) veya cinsel birleşmeden uzak durmanızı isteyecektir.

  2Yardımla üreme teknikleri uygulanan kadınlar:

  Eğer size aynı zamanda GnRH agonisti grubunda yer alan bir başka bir hormon ile de tedavi uygulanıyorsa, MENOPUR tedavisi, GnRH agonisti tedavisi başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra başlatılacaktır.

  Eğer GnRH agonisti yerine antagonisti uygulanıyorsa, MENOPUR tedavisi, adet döneminin 2 ya da 3. günü başlatılır (kanamanın ilk günü adet döneminizin ilk günüdür).

  Tedaviye en az 5 gün süreyle devam edilir. MENOPUR başlangıç dozu, normal olarak günde 150 225 IU’dur . Bu doz, sizin tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak, günde en fazla 450 IU’ya kadar yükseltilebilir. Doz artışları, uyarlama başına 150 IU’dan daha yüksek olmamalıdır. Tedavi normal halde 20 günden fazla sürmemelidir.

  Yeterli sayıda yumurta keseciği uygun büyüklüklere ulaştığında, yumurtanın/yumurtaların serbestlenmesini sağlamak amacıyla, size en fazla 10,000 IU dozunda olmak üzere tek bir hCG enjeksiyonu uygulanacaktır (çatlatma iğnesi).

  Doktorunuz sizi hCG uygulamasından sonra en az 2 hafta yakından izleyecektir.

  Doktorunuz MENOPUR tedavisinin etkilerini sıkı bir şekilde takip edecektir. Sizdeki gelişmelere göre, eğer yumurtalıklarınızda aşırı bir uyarılma varsa, doktorunuz MENOPUR tedavisine son verebilir ve hCG enjeksiyonunu uygulamayabilir. Doktorunuz böyle bir durumda sizden, bir sonraki adet kanaması başlayana kadar bariyer doğum kontrol yöntemi uygulamanızı (örn. kondom) veya cinsel birleşmeden uzak durmanızı isteyecektir.

  MENOPUR, sunulan çözücü ile sulandırılarak hazırlandıktan sonra deri altına (S.C.) enjekte edilerek uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  : MENOPUR’un çocuklar üzerinde kullanım ile ilgili deneyim yoktur.

  Yaşlılarda Kullanımı

  : Yaşlılarda kullanmayınız.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği: MENOPUR’un vücuttaki dağılım farmakokinetiği, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir.

  Eğer MENOPUR ’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MENOPUR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MENOPUR dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MENOPUR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer ilacınızı enjekte etmeyi unutursanız, doktorunuzla konuşmalısınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  MENOPUR ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler:

  MENOPUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MENOPUR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Menotropine veya MENOPUR içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlılık) durumunuz varsa;

  Yumurtalık, rahim, meme kanseriniz varsa;

  Beynin bölümlerinden biri olan hipofiz bezi gibi hipofiz bezi ya da hipotalamus tümörleri varsa;

  Yumurtalıklarınızda sıvı kesesi olarak bilinen kistler (yumurtalık kisti) kistler varsa veya yumurtalıklarınız büyümüş ise (polikistik över hastalığı dışındaki bir nedenden dolayı); Cinsel organlarınızda gebelik ile bağdaşmayan şekilsel bozukluklar;

  Nedeni bilinmeyen vajinal kanamanız varsa;

  Rahimde gebelik ile bağdaşmayan miyom adı verilen tümörler;

  Hamile iseniz;

  Bebeğinizi emziriyorsanız;

  Erken dönemde menopoza girme

  MENOPUR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Karın ağrısı başlarsa;

  Karnınızda şişlik olursa;

  Bulantı, kusma ya da ishal oluşursa;

  Kilo alırsanız;

  Nefes darlığı ortaya çıkarsa;

  Çıkardığınız idrar miktarı azalırsa.

  Bu belirtiler son enjeksiyondan birkaç gün sonra bile ortaya çıksa, hemen doktorunuza iletiniz. Bunlar yumurtalıkların aşırı aktivite göstermesinin işaretleri olabilir ve daha da kötüleşebilirler.

  Eğer bu belirtiler daha da şiddetlenirse, infertilite tedavisinin durdurulması ve sizin hastanede tedaviye alınmanız gerekir.

  OHSS (yumurtalığın aşırı uyarılması) hızla ilerleyebilir (24 saat ile birkaç gün içerisinde) ve ciddi bir tıbbi olay haline gelebilir. Doktorunuz bu nedenle sizi, hCG (bir hormon) uygulamasından sonra en az iki hafta süreyle izlemeyi düşünebilir.

  Size önerilen dozlara uymanız ve tedavinizin dikkatle izlenmesi, bu tablonun oluşma olasılığını azaltacaktır.

  Bu belirtiler MENOPUR kullanmayı bıraktıktan sonra da ortaya çıkabilir; böyle bir durumda lütfen hemen doktorunuza başvurunuz.

  Bu ilaç ile tedavi alünda iken, vücudunuzun tedaviye verdiği yanıtı izlemek amacıyla doktorunuz ultrason taramaları ve bazen de kan testleri uygulayacaktır.

  MENOPUR gibi hormonlar ile tedavi, aşağıdaki durumların ortaya çıkma riskini arürmaktadır:

  Dış gebelik (gebeliğin rahim dışında gerçekleşmesi)

  Gebelik kaybı (düşük yapma)

  Çoğul gebelik (ikizler, üçüzler vb.)

  Bebekte doğuştan var olan fiziksel kusurlar (konjenital malformasyonlar)

  Birçok ilaçla infertilite tedavisi gören bazı kadınlarda, yumurtalık veya başka üreme organlarında tümörler bildirilmiştir. MENOPUR gibi hormonlar ile tedavinin, bu gibi tümörlerin riskini artırıp artırmadığı bilinmemektedir.

  Hamile kadınların damarlarında kan pıhüsı oluşumuna daha çok eğilim görülebilir. Özellikle eğer aşırı şişmansanız veya bilinen kan pıhtısı bozukluğunuz (trombofoli) varsa eğer kendi veya aile geçmişinizde pıhtılaşma eğilimi varsa infertilite tedavisi damar içi pıhtılaşma riskini arürabilir. Eğer sizin için böyle bir durum geçerliyse, doktorunuza söylemelisiniz.

  Fertilite tedavisi, vücudunuzun tedaviye verdiği yanıtın düzenli olarak izlenmesi gereken bir tedavidir. Bu ise sık aralarla doktor ziyaretlerini gerektirecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MENOPUR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Geçerli değildir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MENOPUR hamilelik sırasında kesinlikle kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MENOPUR emzirme döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma yürütülmemiştir. MENOPUR’un araç ve makine kullanma becerileri etkilemesi beklenmez.

  MENOPUR Etken Maddesi Nedir?

  MENOPUR aynı zamanda flakon başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

  MENOPUR laktoz içerir. Ancak kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  MENOPUR ile insanlarda ilaç etkileşim çalışmaları yürütülmemiştir.

  Klomifen sitrat, kısırlık tedavisinde kullanılan başka bir ilaçür. Eğer MENOPUR klomifen sitrat ile birlikte kullanılırsa, yumurtalıklar üzerindeki etki artabilir.

  MENOPUR MULTI prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.