Menefloks Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

MENEFLOKS nedir ve ne için kullanılır?

MENEFLOKS, her film kaplı tablette 400 mg ofloksasin etkin maddesini içerir. Beyaz

renkte, çentikli, film kaplı tabletlerdir. 5 film tablet içeren blister ambalajda kullanıma

sunulmuştur.

MENEFLOKS 200 mg Film Tablet ve MENEFLOKS I.V. 200 mg/100 ml İnfüzyon için

Solüsyon İçeren Flakon adlı 2 farklı formu daha mevcuttur.

• MENEFLOKS, bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Kinolonlar adı verilen bir antibakteriyal ilaç grubuna dahildir. MENEFLOKS duyarlı olan bakterileri öldürerek, bu bakterilerin vücutta neden olduğu infeksiyonun tedavi edilmesini sağlar.

Akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunum yolu infeksiyonlanm (örneğin bronşit) tedavi etmek için

 • Akciğer dokusundaki infeksiyonlan (pnömoni) tedavi etmek için
 • Kulak, burun veya boğazda meydana gelen infeksiyonlan tedavi etmek için
 • Yumuşak doku veya deride meydana gelen infeksiyonlan tedavi etmek için
 • Kemik veya eklemlerde meydana gelen infeksiyonlan tedavi etmek için
 • Kann içinde oluşan (örneğin bağırsaklarda) ve/veya safra yollannda meydana gelen infeksiyonlan tedavi etmek için
 • Böbrekler, idrar yolları, üreme organları, prostatta meydana gelen infeksiyonlan tedavi etmek için

  Vücutta infeksiyonlara karşı direncin azaldığı durumlarda (örneğin, kanser) duyarlı bakterilere bağlı infeksiyonlara yakalanmayı önlemek için koruyucu amaçla

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MENEFLOKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’ inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa MENEFLOKS’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, yüzde ve dilde şişme, baygınlık ve nefes alma güçlüğü (aşırı duyarlı lık-anafil aksi)

  • Göğüs ağrısı, bayılma, kalp atımlarında düzensizlik

  • Kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri

  • Şiddetli, inatçı, kanlı ishal ile birlikte kramp tarzında şiddetli karın ağnsı

  • Aşın yorgunluk, mide/kann ağnsı, inatçı bulantı ve kusma, gözün beyaz kısmının ve derinin san renk alması, idrar renginin koyulaşması, dışkı renginin açılması

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcutsa, sizin MENEFLOKS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahele veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Eklemlerde, kas kirişlerinde (tendon) ve kaslarda ağn ve şişme

  • Vücutta kolayca morarma veya kanama olması

  • Ateş, sürekli boğaz ağrısı gibi yeniden bir enfeksiyon başlıyormuş gibi kendini hasta hissetme

  • İdrar miktannda olağandışı artma veya azalma

  • Titreme

  • Deride güneş yanığı gibi bir görünüm oluşması (ışığa duyarlılık)

  • Duygu durumunda değişiklikler (sinirlilik, saldırganlık), zihin kanşıklığı, görsel ve işitsel varsanılar, çökkünlük, intihar düşüncesi

  • Vücudun herhangi bir yerinde keçeleşme, yanma, kanncalanma veya güç kaybı olması; ısı, titreşim, basınç duyumlannın algılanmasında bozukluk

  • Kaslarda ağn, güçsüzlük ve hassasiyet, ateşin yükselmesi, idrar renginin belirgin koyulaşması, bulantı ve kusma ile seyreden kas harabiyeti (Rabdomiyoliz)

  • Myasthenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi

  • Aleıjik akciğer iltihabı ve porfirisi olan hastalarda porfiri ataklan

  Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Baş ağnsı, gece kabusları, sersemlik hissi / baş dönmesi, uyku bozuklukları / uykusuzluk, huzursuzluk, baş dönmesi, kulak çınlaması

  • Kan şekerinin düşmesi

  • Kalp atım sayısının artması (taşikardi) ve kan basıncında geçici bir düşüş (hipotansiyon)

  • Zihin karmaşası, anksiyete (endişe), ruhsal bozukluklar (Öm. halüsinasyonlar), sersemlik/uyku hali, anormal duyumlar gibi periferik duyusal bozukluklar, depresyon

  • Tat ve koku bozuklukları (tat ve koku duyusu kaybına varabilir) ve görme bozukluklan

  • Kulak çınlaması ve işitme bozukluklan (ender olarak işitme kaybına varabilir)

  • Kas sertliği, koordinasyonsuz hareketler, tükürük akması gibi belirtilerle seyreden ve beynin belli bir kısmının etkilendiğine işaret eden belirtilerin görülmesi (ekstra-piramidal semptomlar), kas koordinasyon bozukluklan, duyum azalması

  • Myasthenia gravis olan hastalarda özellikle önemli olabilen kas zayıflığı

  • Kusma, kann ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, iştahsızlık

  • Deride kızanklık, kaşıntı, aşın terleme

  • Vajinal akıntı veya ağızda pamukçuk oluşması

  Laboratuvar tetkiklerinde:

  • Karaciğer enzimlerinde ve bilimbinde artış

  • EKG’de QT aralığının uzaması

  • Opiat veya porfirin tayininde yalancı pozitif sonuç

  Bu gibi belirtilerin rahatsız edici bir hal alması veya uzun süre devam etmesi halinde, doktorunuza başvurunuz.

  MENEFLOKS Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Genel olarak aşağıdaki gibi kullanılır:

  Sizde mevcut olan infeksiyonun tipine ve ciddiyetine göre, günlük ofloksasin dozu 200 mg ile 800 mg arasındadır. (Günde XA tablet MENEFLOKS 400 Film Tablet veya 1 tablet MENEFLOKS 200 mg Film Tablet veya 2 tablet MENEFLOKS 400 Film Tablet kullanmanız gerekebilir).

  400 mg’a kadar (1 tablet MENEFLOKS 400 Film Tablet) olan günlük ofloksasin dozlarını tercihen sabahlan olmak üzere tek doz halinde almanız gerekir. Daha yüksek doz uygulamalarında, toplam günlük dozu iki eşit parçaya bölmeniz gerekir. Dozları eşit aralıklarla kullanmanız gerekir.

  MENEFLOKS Film Tablet ağızdan alınır.

  Film tableti ezmeden, yeterli miktarda sıvıyla yutunuz. Dozaja uymak için çentik çizgisinden bölebilirsiniz. Tabletleri yemeklerle beraber veya yemek arasında alabilirsiniz.

  Emiliminde azalma olabileceğinden, MENEFLOKS’u demir tuzları, antasidler veya sukralfat uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  MENEFLOKS çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşa göre MENEFLOKS dozajının ayarlanması gerekmez. Yaşınız ileriyse doktorunuz sizin böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirerek, gereken doz ayarlamasını yapacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, doktorunuz özel bir test yaparak sizdeki bozukluğun derecesini belirleyecek ve sizin için uygun olan MENEFLOKS dozunu ve doz aralıklarını ayarlayacaktır.

  Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (örneğin siroz), ofloksasinin vücutta parçalanması azalabilir. Böyle bir durumda bir günde alabileceğiniz maksimum doz 400 mg’ı (1 tablet MENEFLOKS 400 veya 2 tablet MENEFLOKS 200 mg Film Tablet) aşmamalıdır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Tedavinizin süresi hastalığınızın seyrine göre farklılık gösterecektir.

  Doktorunuz MENEFLOKS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

  Eğer MENEFLOKS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MENEFLOKS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doktorlar için tavsiyeler

  Doz aşımı durumunda mide yıkanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Spesifik antidotu yoktur.

  MENEFLOKS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MENEFLOKS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MENEFLOKS tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, infeksiyonun yerleştiği sisteminizle ilgili yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir, genel durumunuz bozulabilir ve bakterilere karşı direnç gelişebilir.

  MENEFLOKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MENEFLOKS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • MENEFLOKS’un içindeki etkin madde olan ofloksasine veya ilacm içerdiği diğer maddelerden birine karşı ya da bir başka kinolona karşı alerjiniz varsa

  • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa

  • Beyninizi etkileyen bir travma, iltihabı bir durum veya felç gibi, nöbet geçirme eşiğini düşüren rahatsızlıklar geçirdiyseniz

  • Beyin dokusunda değişiklik veya yaralanmaya neden olan, daha önceden mevcut bir rahatsızlığınız varsa

  • Florokinolon grubu bir ilaç aldığınızda kaslarınızın kirişlerinde (tendon) bir bozukluk gelişmişse

  • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız

  MENEFLOKS, çocuklarda ve gelişimini henüz tamamlamamış (18 yaşm altındaki) gençlerde kullanılmamalıdır.

  MENEFLOKS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Tedavi sırasında şiddetli güneş ışığına veya UV (solaryum gibi) ışınına maruz kalmanız gerekiyorsa (Işığa karşı hassasiyet gelişebilir, deri ve tırnaklarınızda aleıjik reaksiyonlar oluşabilir).
 • Eklemlerinizin (örneğin omuz, dirsek veya bilek eklemi) çevresinde ağn, kızanklık, şişme ve hassasiyet oluşursa (Doktorunuz tendon iltihabından şüphelenirse, MENEFLOKS uygulamayı derhal keserek, etkilenmiş tendon için uygun tedaviye başlayabilir).
 • Uzun süreli tedavi uygulanacaksa (Uzun süreli tedavide dirençli olan bakteriler aşırı üreyebilir ve bunların neden olacağı ikincil infeksİyonlar meydana gelebilir. Bu durumu önlemek için doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir).
 • Tedavi sırasında veya tedaviden hemen sonraki haftalarda ağır ve sürekli ishal görülürse (Bu durum antibiyotiklere bağlı olarak gelişebilen ve hayatı tehdit edebilen ciddi bir durumdur. Doktorunuz derhal uygun tedaviyi başlatacaktır).
 • Daha önceden merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlık geçirmiş olmanızdan dolayı nöbet geçirmeye yatkınlığınız varsa.
 • Kalbinizle ilgili QT uzaması diye adlandırılan bir durum sizde doğuştan mevcutsa.
 • Kanınızda potasyum ve magnezyum düşüklüğü varsa ve bu durum henüz düzeltilmemişse (Kalbinizde ritim bozukluğu olabileceğinden doktorunuz kalp fonksiyonlarınızı yakından takip etmek isteyebilir).
 • • Kalpte ritim bozukluğu olmasını engelleyen ilaçlardan (anti-aritmİk) Sınıf IA ve II şeklinde sınıflandıranlarından kullanıyorsanız.

  • Böbreklerinizle ilgili ciddi bir sorununuz varsa (Doktorunuz MENEFLOKS’u reçetelemeden önce böbrek işlevlerinizi değerlendirecek ve tedavi sırasında da sizi izlemeye devam edecektir. Böbreklerle ilgili sorunlarınız varsa, doktorunuzun ilacın dozunu yeniden ayarlaması gerekebilir).

  • Karaciğerinizle ilgili bir sorununuz varsa

  • Şeker hastalığınız varsa ve insülin ya da ağızdan alınan kan şekerini düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız (Kan şekeri düşüklüğü yaşama riskine karşı, doktorunuz kan şeker seviyelerinizi daha dikkatle takip etmenizi isteyebilir).

  • Vücudunuzun uç kısımlarında ağn, uyuşma, iğnelenme ve kas güçsüzlüğü gibi belirtileriniz olursa (Bir tür sinir hastalığı gelişmesi riskine karşı doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir veya ilacınızı kesebilir).

  • Myasthenia Gravis’in (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi: Florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve myasthenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda, ventilatör desteği gerektiren solunum yetmezliği ve ölümü kapsayan post marketing (pazarlama sonrası) ciddi advers olaylar florokinolonla ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde myasthenia gravis bulunan hastalarda florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

  • Sizde glukoz 6-fosfat dehidrogenaz adı verilen enzimin eksikliği varsa (Kırmızı kan hücrelerinizin zarar görme riskine karşı doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir).

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MENEFLOKS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Besinler MENEFLOKS’un emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda çiğnemeden yutunuz. Mide yanmasını gidermek için kullanılan antiasıd adı verilen ilaçlar MENEFLOKS’un emilimini etkileyebileceğinden, MENEFLOKS’u bu ilaçların uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, MENEFLOKS’u kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

  Tedavi sırasında hamile kalırsanız, mümkün olan en kısa sürede ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlanması gerekir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  MENEFLOKS kullanımı konsantrasyon ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Sizde bu gibi belirtiler varsa;

 • Araç kullanmayınız, çünkü ilaç sizin güvenli sürüşünüzü engelleyebilir.
 • Dikkat gerektiren herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.
 • MENEFLOKS Etken Maddesi Nedir?

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mgfden az sodyum ihtiva ettiği için, sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Antasidler, sukralfat ve metal katyonlar (Alüminyum ve magnezyum hidroksit, alüminyum fosfat, çinko, demir içeren antasidler, sukralfat dahil, aynı zamanda alındıkları takdirde MENEFLOKS’un emiliminde azalmaya yol açabilmektedir. Bu nedenle MENEFLOKS, bu tür ilaçlarla 2 saat aralıklı olarak alınmalıdır).

 • Tıkayıcı solunum sistemi hastalıklarında bronşları genişletmek için kullanılan teofilin ve
 • fenbufen ya da diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (MENEFLOKS ile birlikte kullanıldığında nöbet eşiğini düşürebilir).

  Şeker hastalığında kullanılan glibenklamid adlı ilaç (Glibenklamidin kandaki düzeyi yükselebilir, yakın takip gerekir).

  Probenesid, simetidin, furosemid ya da metotreksat gibi böbreklerden atılması özel bir mekanizmayla gerçekleşen ilaçlar (Bu ilaçlann atılmamda bozukluk olabilir ve kandaki düzeyleri yükselebilir).

  Pıhtılaşmayı önlemek İçin kullanılan K vitamini antagonistleri (örneğin; Kumarin) (Bu İlaçlann etkisi artabilir, pıhtılaşma testleriyle takip gerekir).

  Tüberkülozun bakteriyolojik tanısı için test yapılacaksa (MENEFLOKS kullanılırken, bu test yalancı negatif sonuç verebilir).

 • İdrarda opiat veya porfirin tayini için test yapılacaksa (MENEFLOKS kullanılırken bu
 • testler yalancı pozitif sonuç verebilir, daha Özgül metotların kullanılması gerekir).

 • EKG İle tespit edilen QT aralığı uzamasına yol açan ilaçlar (örneğin Sınıf IA ve II
 • antiaritmik ilaçlar, trisiklik antidepresanlar ve makrolidler ile birlikte kullanırken dikkatli

  olunması gerekir).

  Sersem ve uykulu hissettirebileceğinden, MENEFLOKS kullanırken alkollü içecekler tüketmeyiniz.

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MENEFLOKS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.