Memotec İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

MEMOTEC nedir ve ne için kullanılır?

MEMOTEC, beyaz ya da beyaza yakın renkte, uzun şekilli, her iki yüzü çentikli film tabletlerdir. 100 film tabletlik blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

MEMOTEC, demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır. Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörü denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyarısında rol oynarlar. MEMOTEC, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir. MEMOTEC, bu etkisi nedeniyle, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MEMOTEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide): Baş ağnsı, uyuklama hali, kabızlık, sersemlik, nefesin kesilmesi, yüksek tansiyon ve aşın duyarlılık.

Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide): Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfüzyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

Çok seyrek (10.000 kişide 1 kişiden daha az): Nöbetler.

Bilinmeyen (mevcut verilerden tahmin edilemeyen):

Pankreasın iltihaplanması ve psikotik reaksiyonlar

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur.

MEMOTEC ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

MEMOTEC Nasıl Kullanılır?

MEMOTEC’i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doz:

Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen MEMOTEC dozu günde bir kez 20 mg’dır (1×2 tablet). Yan etki riskini azaltmak için bu doza aşağıdaki günlük tedavi şeması ile aşamalı şekilde arttırılarak ulaşılır:

1 hafta

Yarım tablet

2 hafta

1 tablet

3 hafta

1 Vı tablet

4 hafta ve sonrası

2 tablet

Tedaviye 5 mg’lık günlük dozla yani yarım tabletle başlanır (1/2 tablet) ve bir hafta devam edilir.İkinci hafta günde 10 mg (günde bir kez bir tablet) ve üçüncü hafta günde 15 mg (günde bir kez bir buçuk tablet) kullanılır.

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde bir kez 20 mg’lik (günde 1 kez 2 tablet) önerilen idame dozu ile devam edilir.

Tedavi süresi:

MEMOTEC’i size yararı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

MEMOTEC günde bir kez ağız yoluyla alınmalıdır. İlacınızdan yararlanabilmeniz için ilacınızı her gün düzenli bir şekilde ve aynı saatte almanız gerekir. Tabletleri bir miktar su ile yutunuz. Tabletler yiyecekle veya yiyecekten bağımsız olarak alınabilir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (dört basışa eşit olan 2.0 mİ çözelti).

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz: Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Eğer MEMOTEC ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MEMOTEC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MEMOTEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MEMOTEC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

MEMOTEC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Epileptik nöbet hikayeniz var ise,
 • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).
 • Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve MEMOTEC’in klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

  Amantadin (Parkiııson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanılır) ve diğer NMDA-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

  MEMOTEC, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MEMOTEC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn.Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlannın zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MEMOTEC kullanan anneler emzirmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

  Ayrıca; MEMOTEC reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

  MEMOTEC Etken Maddesi Nedir?

  Bu ilacın formülünde laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse MEMOTEC kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri MEMOTEC ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

 • Amantadin, ketamin, dekstrometorfan
 • Dantrolen, baklofen
 • Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin
 • Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)
 • Antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarım veya barsak krampların tedavi etmek için kullanılan maddeler)
 • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)
 • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
 • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
 • Nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)
 • Oral antikoagülanlar
 • Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu MEMOTEC kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MEMOTEC prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.