Memkar Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

MEMKAR nedir ve ne için kullanılır?

MEMKAR (donepezil hidroklorür) 5 mg film tabletler beyaz renkli, yuvarlak, bombeli film kaplı tabletlerdir. Her bir tablet 5 mg donepezil hidroklorür içerir ve 14 ve 28 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur.

MEMKAR tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

MEMKAR, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MEMKAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Donepezil hidroklorür ile en sık görülen yan etkiler ishal, kas krampları, halsizlik, bulantı, kusma ve uykusuzluktur.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanm en az Tinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek:

• Karaciğer hasarı örneğin hepatit gibi. Hepatitin belirtileri kusma hissi veya kusma, iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin sararması, koyu renkli idrar.

Yaygın olmayan:

• Mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri. Ülserin belirtileri, mide ağrısı ve göbek ile göğüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir.

• Mide veya bağırsak kanaması. Bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veya rektumda kan görülmesi gibi etkiler gözlenebilir.

• Nöbet veya kasılma (konvülsiyon).

Çok seyrek:

• Kaslarda sertlik, terleme veya bilinç düzeyinde azalma ile birlikte seyreden ateş (Nöroleptik malign sendrom adı verilen bir hastalık)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. “Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür”.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

İshal, bulantı, baş ağrısı.

Yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

Kas krampları, bitkinlik, insomnia (uyuma zorluğu), soğuk algınlığı, iştah kaybı, halüsinasyon (varsam, hayal görme), ajitasyon (huzursuzluk), saldırgan davranış, bayılma, baş dönmesi, mide rahatsızlığı, döküntü, kaşıntı, idrar kaçırma, ağrı, kazalar (hastalar düşmeye daha eğilimli hale gelebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir), anormal rüyalar.

Yaygın olmayan yan etkiler:

Kalp atımının yavaşlaması.

Seyrek olarak bildirilen yan etkiler:

Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve ayrıca uzuvlarda kontrol edilemeyen hareketler.

MEMKAR Nasıl Kullanılır?

 • MEMKAR tableti gece yatmadan önce alınız.
 • Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır.
 • Kullanacağınız ilaç dozu miktan, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

 • Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada
 • mevcut olan MEMKAR 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil

  hidroklorür) almanızı isteyebilir.

 • Önerilen en yüksek doz her gece bir adet 10 mg MEMKAR’dır.
 • • İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

  • Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.

  • Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

  • Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

  MEMKAR’ı gece yatmadan önce ağız yoluyla, bir bardak su ile yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Donepezil hidroklorürün çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya konulmadığından,

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  İlacın, tedavi süresince Alzheimer’lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma

  konsantrasyonlan genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Donepezil hidroklorürün klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer MEMKAR ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

  doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MEMKAR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Her gün bir tabletten fazla almayınız. MEMKAR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

  MEMKAR dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MEMKAR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan Önce doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MEMKAR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Tedaviye ara verilmesi durumunda MEMKARTn yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.

  MEMKAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MEMKAR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya MEMKAR içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa

  • Hamileyseniz veya emziriyorsanız

  MEMKAR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz

  • Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz

  • Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa

  • Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa

  • Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz

  • İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MEMKAR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MEMKAR yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler MEMKAR’ın etkisini değiştirmez.

  MEMKAR alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol MEMKAR’ın etkisini zayıflatabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız MEMKAR kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın, İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

  MEMKAR Etken Maddesi Nedir?

  Bu ürün, bir şeker türü olan laktoz içerir. Bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız, tahammülsüzlüğünüz) olduğu size söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

  • Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin, v.b.)

  • Antibiyotikler

  • Mantar ilaçları

  • Kas gevşeticiler

  • Antidepresanlar

  • Anti konvül sanlar

  • Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin galantamin)

 • Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar
 • Antikolinerjik ilaçlar
 • Genel anestezikler
 • Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)
 • Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi

  uzmanına MEMKAR aldığınızı söyleyiniz.

  Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer reçeieli veya reçetesiz herhangi bir Hacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MEMKAR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.