Meme Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?


Meme kanseri, kadınlarda ve nadiren erkeklerde meme dokusundaki hücrelerin anormal bir şekilde büyüyerek kontrol dışı çoğalması sonucu oluşan kanser türüdür. Meme kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biridir.

Meme kanserinin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı risk faktörlerinin hastalığın gelişimine katkıda bulunduğu bilinmektedir:

 1. Yaş: Meme kanseri, genellikle menopoz sonrası dönemde ortaya çıkar ve yaşın ilerlemesiyle risk artar.
 2. Aile öyküsü: Birinci derece aile üyelerinde (anne, kız kardeş veya kız çocuğu) meme kanseri olan kişilerin riski daha yüksektir.
 3. Genetik faktörler: BRCA1 ve BRCA2 gibi bazı genlerdeki mutasyonlar meme kanseri riskini artırabilir. Bu gen mutasyonları ailesel meme kanseri sendromuna neden olabilir.
 4. Östrojen hormonu: Hormon replasman tedavisi veya uzun süreli hormon ilaçları kullanımı, meme kanseri riskini artırabilir.
 5. Adet döngüsü: Erken yaşta adet görmeye başlamak, geç yaşta menopoza girmek veya geç yaşta ilk doğum yapmak meme kanseri riskini artırabilir.
 6. Obezite: Fazla kilolu veya obez olmak meme kanseri riskini artırabilir.

Meme Kanseri Belirtileri Genellikle Şunlardır:

 1. Memede ele gelen kitle veya yumru: En sık görülen belirti, memede veya koltuk altında ele gelen sert, ağrısız veya ağrılı bir kitledir. Bu kitle, memenin herhangi bir bölgesinde fark edilebilir.
 2. Memede şişlik veya kalınlaşma: Meme dokusunda şişlik veya kalınlaşma hissedilebilir.
 3. Memede çekinti, şekil değişikliği veya sarkıklık: Meme şeklinde veya boyutunda belirgin bir değişiklik fark edilebilir. Meme sarkabilir veya şekli bozulabilir.
 4. Memede ciltte kızarıklık veya kabuklanma: Meme cildinde kızarıklık, tahriş, kabuklanma veya portakal kabuğu görünümü oluşabilir.
 5. Meme başından sıvı gelmesi: Meme başından kanlı, süt benzeri veya şeffaf sıvı gelmesi olabilir. Özellikle tek taraflı ve spontane sıvı gelmesi dikkat çekmelidir.
 6. Meme ağrısı: Meme kanseri genellikle ağrısız olabilir, ancak nadir durumlarda ağrıya yol açabilir.

Meme kanseri belirtileri genellikle erken aşamalarda fark edilmeyebilir. Bu nedenle, herhangi bir şüpheli bulgu veya belirti gördüğünüzde, hemen bir doktora başvurmak önemlidir.

Meme kanseri tedavi seçenekleri, kanserin evresine, yayılma derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi genellikle cerrahi (memenin kısmen veya tamamen çıkarılması), radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi ve hedefe yönelik tedaviyi içerebilir. Tedavi planı, hastanın ihtiyaçlarına göre uzman doktorlar tarafından belirlenir.

Erken teşhis ve uygun tedavi ile meme kanseri tedavi edilebilir ve başarı şansı artırılabilir. Düzenli tarama ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, meme kanseri riskini azaltmada önemlidir.

Meme Kanseri Ölümcül Müdür?

Meme kanseri ölümcül olabilir, ancak erken teşhis ve uygun tedavi ile birçok vakada başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ölümcül olma riski, birkaç faktöre bağlıdır:

 1. Erken Teşhis: Meme kanseri, erken aşamalarda belirti vermeyebilir ve tarama yöntemleri ile erken teşhis edilebilir. Erken teşhis, kanserin tedavi edilebilirliğini artırır.
 2. Evreleme: Meme kanseri, evrelere göre sınıflandırılır. Erken evrelerdeki kanserler daha iyi tedavi edilebilirken, ileri evrelerdeki kanserlerin tedavisi daha zor olabilir ve başarı şansı azalabilir.
 3. Tümörün Agresifliği: Meme kanseri, bazı durumlarda daha hızlı büyüyebilir ve yayılma eğiliminde olabilir. Daha agresif kanser tipleri tedaviye daha az yanıt verebilir.
 4. Tedavi Yöntemleri: Meme kanseri tedavisi, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi, hedefe yönelik tedavi gibi çeşitli yöntemleri içerir. Tedavi planı, hastanın tıbbi durumuna ve kanserin özelliklerine göre belirlenir.
 5. Genel Sağlık Durumu: Hastanın genel sağlık durumu, tedavi yan etkileri ile başa çıkma ve tedaviye uyum açısından önemlidir.

Erken teşhis ve tedavi ile meme kanseri, hastaların büyük bir kısmında başarıyla tedavi edilebilir. Bu nedenle, meme kanseri taramalarına düzenli olarak katılmak ve belirtiler görüldüğünde hemen bir doktora başvurmak önemlidir. Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak, meme kanseri riskini azaltmada yardımcı olabilir.

Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Meme kanseri tedavisi, hastalığın evresine, kanserin agresifliğine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişebilir. Meme kanseri tedavi planı, bir veya birden fazla yöntemi içerebilir. Genellikle kullanılan temel tedavi yöntemleri şunlardır:

 1. Cerrahi Tedavi (Mastektomi veya Kısmi Memenin Çıkarılması): Meme kanserinin tedavisinde sıklıkla cerrahi müdahale uygulanır. Cerrahi, kanserli dokunun tamamen çıkarılması için yapılabilir (mastektomi) veya sadece tümörün olduğu kısım çıkarılabilir (kısmi memenin çıkarılması). Cerrahi genellikle erken evre meme kanserlerinde ve bazı ileri evre kanserlerde kullanılır.
 2. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini hedef alır ve öldürmeyi amaçlar. Cerrahi sonrası ya da tümöre bağımlı olarak radyoterapi uygulanabilir. Ayrıca, kanserin lenf düğümlerine yayılma riski olan durumlarda lenf düğümlerine de uygulanabilir.
 3. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren veya büyümelerini durduran ilaçların kullanılmasıdır. Meme kanserinin bazı tiplerinde veya ileri evrelerinde kemoterapi uygulanabilir.
 4. Hormon Tedavisi: Bazı meme kanseri türleri, östrojen ve progesteron hormonları tarafından beslenir. Hormon tedavisi, bu hormonların etkisini bloke ederek kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmayı amaçlar. Hormon tedavisi, hormonal reseptörlere sahip olan tümörlerde kullanılır.
 5. Hedefe Yönelik Tedavi: Bazı meme kanseri tipleri belirli proteinler veya genler tarafından yönlendirilir. Hedefe yönelik tedavi, bu proteinleri veya genleri hedef alarak kanser hücrelerini etkilemeyi amaçlar.

Tedavi planı, hastanın tıbbi durumu ve kanserin özelliklerine göre bir multidisipliner ekip tarafından belirlenir. Tedavi, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik destekleyici tedavileri ve yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir.

Erken teşhis ve uygun tedavi ile meme kanseri, birçok hasta için başarıyla tedavi edilebilir. Tedavi sürecinde hastanın doktorlarıyla iyi bir iletişim ve destek ağı oluşturması önemlidir.