Melurjin Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

MELURJIN nedir ve ne için kullanılır?

MELURJİN, her bir tablette etkin madde olarak 7,5 mg meloksikam içeren san renkli, yuvarlak, çentikli tabletlerdir. Çentiğin amacı tableti eşit dozlara bölebilmektir. 10 adet tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Meloksikam, eklem ve kaslardaki iltihap ve ağnyı azaltmak için kullanılan steroid içermeyen iltihap giderici ilaçlar (non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar NSAII) grubuna dahildir. MELURJİN,

 • Kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna yol açan süreğen bir hastalık olan romatoid artrit ve sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık olan ankilozan spondilitin belirti ve bulgulannm tedavisinde,
 • Eklemlerde ürik asit birikimine bağlı olarak özellikle ayak ve bacaklardaki eklemlerde ani ağn nöbetleri şeklinde seyreden akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağn ve ağnlı adet görme (dismenore) tedavisinde kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MELURJIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa MELURJIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ani aşın duyarlılık tepkileri (yüzde ödem, dilde şişme, gırtlakta şişme ile birlikte soluk yolunun tıkanması, kalp atışında hızlanma, soluk alma güçlüğü, kan basıncında düşme gibi belirtilerle kendini gösteren akut tepkiler)
 • Ani aşın duyarlılık tepkileri haricindeki aleıjik tepkiler
 • Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme
 • Kurdeşen
 • Aspirin ve diğer NSAI ilaçlara aleıjikseniz gelişebilecek olan astım Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MELURJIN’e karşı ciddi aleıjinİz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdaki yan etkiler, MELURJİN kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden azla görülebilir. : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın yan etkiler;

  Hazımsızlık, bulantı, kusma, kamı ağrısı, kabızlık, gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik, ishal

  Yaygın yan etkiler;

  Baş ağrısı, ödem

  Yaygın olmayan yan etkiler;

  Kansızlık, sersemlik, uykululuk hali, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi, çarpıntı, kan basıncının yükselmesi, al basması, gizli ya da gözle görülebilen mide-barsak kanalında kanama, ağız içinde iltihap, mide mukozası iltihabı (gastrit), geğirme, karaciğer işlev bozuklukları (öm. yüksek bilirubin veya yüksek transaminaz değerleri), kaşıntı, döküntü, sodyum ve su tutulması, kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi, serum üre ve/veya kreatinin seviyelerinde artış şeklinde böbrek işlev testi parametrelerinde anormallikler

  Seyrek yan etkiler;

  Kan sayımı anomalileri, akyuvar sayısında azalma, trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma, duygu durum dalgalanmaları, kabuslar, bulanık görme gibi görme bozuklukları, konjonktivit (bir çeşit göz iltihabı), kulak çınlaması, kalın barsak iltihabı, gastroduedonal ülser, yemek borusu iltihabı, Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik, kızarıklık ve döküntüyle seyreden bir tür alerjik tepki), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

  Çok seyrek yan etkiler;

  Mide-barsak kanalında delinme, karaciğer iltihabı (hepatit), bülloz dermatitler (bir tür deri hastalığı), eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer

  10/12

  kızarıklık oluşturan, aşın duyarlılık durumu), özellikle risk faktörleri taşıyan hastalarda akut böbrek yetmezliği

  Sıklığı bllmmeyen yan etkiler;

  Zihin karışıklığı durumu, yönelim bozukluğu, ışığa aşın duyarlılık tepkileri

  Ürünle ilişkili olarak gözlenmemiş ancak aynı sınıftaki diğer bileşiklere genel olarak atfedilen istenmeyen etkiler: Akut böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilen yapısal böbrek haşan

  NSAİ ilaç tedavisi ile ilişkili olarak kalp yetmezliği bildirilmiştir.

  Özellikle yaşlılarda mide-barsak kanalında kanama, ülser oluşumu veya delinme bazen ağır ve öldürücü olabilir.

  Meloksikam ve diğer potansiyel miyelotoksik etkili (kemik iliği için zararlı) ilaçlar ile tedavi gören hastalarda çok seyrek olarak agranfllositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma) vakası rapor edilmiştir.

  MELURJIN Nasıl Kullanılır?

  Hastalığınıza bağlı olarak alacağınız doz miktarım ve tedavi süresini doktorunuz belirleyecektir. Önerilen genel dozlar aşağıda verilmiştir.

  -Osteaoartrit alevlenmelerinde:

  Günlük doz günde 1 kez 7,5 mg’dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde bu dozu günde 1 kez 15 mg’a yükseltebilir.

  -Romatoid artrit tedavisinde:

  Günlük doz günde 1 kez 15 mg’dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde bu dozu günde 1 kez 7,5 mg’a düşürebilir.

  -Ankilozan spondilit tedavisinde:

  Günlük doz günde 1 kez 15 mg’dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde bu dozu günde 1 kez 7,5 mg’a düşürebilir.

  -Akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağn ve ağrılı adet görme (dismenore) tedavisinde önerilen doz 7,5 mg/gün olup istenen etkinin sağlanamadığı durumlarda doz 15 mg/gün’e yükseltilebilir.

  Günlük toplam dozu tek doz olarak, su veya farklı sıvılarla ve yemeklerle birlikte alınız. Tabletin üzerinde bulunan çentik sayesinde MELURJİN eşit dozlara bölünebilir.

  Önerilen dozu tek doz halinde/bir kerede alınız.

  Önerilen günlük maksimum doz olan 15 mg’ı geçmeyiniz.

  Eğer “MELURJİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” başlığı altında listelenen durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuz dozunuzu günde 1 kez 7,5 mg ile sınırlandırılabilir.

  Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

  • Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda ankilozan spondilitin ve romatoid artritin uzun-dönem tedavisi için tavsiye doz maksimum 7,5 mg/gün’dür.

  • Özel kullanım durumlan Böbrek yetmezliği:

  Ciddi böbrek yetmezliği olan ve diyaliz tedavisi uygulanan hastalarda tavsiye edilen günlük doz maksimum 7,5 mg’dır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Diğer

  İstenmeyen etki riski yüksek olan hastalarda tedaviye günlük 7,5 mg doz ile başlanmalıdır.

  Eğer MELURJIN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MELURJIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MELURJIN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşın doz ve kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz. Kalan tabletleri ve bu kullanma talimatım yarımda götürmeniz, sağlık personelinin tam olarak ne kullandığınızı anlamasını sağlayacağı İçin önemlidir.

  MELURJIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MELURJİN* i normal zamanında almayı unutursanız, bir sonraki dozun alınma zamanına çok yakın olmadığı sürece unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve daha sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıklar ile ilacınızı almaya devam ediniz.

  MELURJİN ile tedavi soniandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan tedavinize son vermeyiniz. Hastalık belirtileri yeniden ortaya çıkar.

  MELURJIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MELURJIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Hamile iseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya bebeğinizi emziriyorsanız
 • Meloksikam’a veya ilaçtaki herhangi bir/birden fazla yardımcı maddeye karşı aleıjiniz varsa
 • Koroner arter cerrahisi (koroner arter bypass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde
 • 3/12

 • Aspirin veya diğer iltihap giderici ilaçlara karşı aleıjiniz varsa, bu ilaçlar sizde astım krizine yol açtıysa
 • Daha önce aspirin veya başka bir iltihap giderici ilaç aldıktan sonra hırıltılı solunum, burun akıntısı ile birlikte nazal polipler (burnun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlikler), ciltte şişme, kurdeşen geliştiyse
 • Mide veya barsak ülseriniz varsa veya daha önceden mide veya barsak ülseri geçirdiyseniz
 • Herhangi bir kanama bozukluğunuz varsa veya daha önceden gastrointestinal kanama (mide ya da barsakta kanama) veya serebrovasküler kanama (beyinde kanama) geçirdiyseniz
 • Ağır karaciğer hastalığınız varsa
 • Ağır böbrek hastalığınız varsa ve diyalize girmiyorsanız
 • Ağır kalp hastalığınız varsa
 • 16 yaşm altındaki çocuklarda
 • MELURJIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Yemek borusu iltihabı (özofajit), mide mukozası iltihabı (gastrit) veya Olseratif kolit, Crohn hastalığı (iltihabi barsak hastalıkları) gibi başka mide-barsak rahatsızlığı öykünüz varsa,
 • Astımınız varsa,
 • Kansızlığınız (anemi) varsa
 • Kan basıncınız yüksekse,
 • İlerlemiş yaşta iseniz,
 • Kalp, karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
 • Şeker hastası iseniz,
 • Ciddi kan kaybı veya yanık, ameliyat ya da yetersiz sıvı alımı ile gelişebilen hipovoleminiz (azalmış kan hacmi) varsa,
 • Herhangi bir zamanda kan potasyum seviyelerinizin yüksek olduğu tanısı konduysa
 • Pıhtılaşma sorunlarınız varsa
 • MELURJIN de dahil olmak üzere tüm NSAİ ilaçların kullanımı ile, eksfolyatif dermatit denen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven-Johnson Sendromu) ve deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık olan toksik epidermal nekroliz dahil ciddi İleri tepkiler görülebilir. Bu tür reaksiyonlarla karşılaşırsanız derhal doktorunuza haber veriniz.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir döneme de dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MELURJIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MELURJ1N su veya farklı sıvılarla ve yemeklerle birlikte alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MELURJİN hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MELURJİN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  MELURJİN görme bozukluklan, uyuşukluk ve sersemliğe sebep olabilir. Bu etkiler sizde mevcut ise araç veya makine kullanmayınız.

  MELURJİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda Önemli bilgiler

  MELURJİN tabletler laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her 15 mg dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  MELURJIN, diğer ilaçlan etkileyeceğinden veya diğer ilaçlardan etkileneceğinden, lfltfen doktorunuza veya eczacınıza kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamana kadar kullandığınız tüm ilaçlan (reçetelendirilmemiş ilaçlar dahil) bildiriniz.

  özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız ya da kullandıysanız doktorunuza bildiriniz.

 • Aspirin dahil diğer iltihap giderici ilaçlar
 • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar
 • Kan pıhtılarım parçalayan ilaçlar (trombolitikler)
 • Yüksek kan basmcı tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Kortikosteroidler
 • Siklosporin (organ nakillerinden sonra ve ciddi deri rahatsızlıkları, romatoid artrit, nefrotik sendrom tedavisinde sıkça kullanılan bir ilaç)
 • İdrar söktürücüler (bu tür ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuz böbrek fonksiyonlarınıza izleyebilir)
 • Lityum (duygu durum bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Selektif seratonin geri alım inhibitörleri ve seratonin/norepinefrin geri alım inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan birtakım ilaç gruplan)
 • Metotreksat (temel olarak tümörlerin veya ciddi kontrol edilemeyen deri rahatsızlıkları ve romatoid artrit tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Kolestiramin (temel olarak kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan bir ilaç)
 • Rahim içi araç kullanıyorsanız doktorunuza bunun hakkında bilgi veriniz.

  Alkol, mide mukozasını tahrişini artırabileceğinden MELURJİN tedavisi süresince kullanılmamalıdır.

  Çeşitli gıda ürünleri ve bitkisel ürünler ilacınız ile etkileşebilir. Bunlar arasında alfalfa (adi yonca), anason, yaban mersini, fukus (baldder wrack), bromelin, kedi pençesi (cat’s claw), kereviz, mayıs papatyası, kolyoz, kordiseps mantan, dong quai (Çin melekotu/Angelica sinensis), çuha çiçeği, çemenotu, gümüşdüğme, sanınsak, zencefil, japoneriği (Gingko biioba), ginseng (Amerikan, Panax, Sibirya), üzüm çekirdeği, yeşil çay, guggul, at kestanesi tohumu, bayır turpu, meyan kökü, frenk inciri, çayır üçgülü (kırmızı yonca), reishi mantan,

  6/12

  SAMe (S-adenozilmetionin), acemotu (melisa), zerdeçal, aksöğüt yer alır. Bütün bu ürünlerin ilave kan sulandırıcı (antİplatelet) etkileri olduğundan tedaviniz süresince bu ürünleri kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MELURJIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.