Meiact Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

MEIACT nedir ve ne için kullanılır?

MEİACT; sefalosporin grubu bakteriyel enfeksiyonlara (mikroorganizmalarla oluşan hastalıklar) karşı kullanılan bir üründür.

Her film kaplı tablet, 200 mg sefditorene eşdeğer sefditoren pivoksil içerir. 10, 14 ve 20 film tabletlik blister ambalajlarda bulunur.

MEİACT, erişkinlerde ve ergenlerde (12 yaş ve üzeri), aşağıda belirtilen durumlarda, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, hafif ve orta dereceli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi

• Toplumdan kazanılmış pnömonilerin (zatürrenin) tedavisinde

• Farenjit (yutak iltihabı) / Tonsillit (bademcik iltihabı) / Sinüzit

• Deri ve yumuşak doku hastalıkları

• Üriner enfeksiyonlar: İdrar kesesi iltihabı (mesane iltihabı)

İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit)

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MEIACT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

kiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın:10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek:1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok yaygın

• İshal

Yaygın

• Vajinal mantar

• Baş ağrısı

• Bulantı, karın ağrısı, hazımsızlık

Yaygın olmayan

• Ateş, terleme, düşkünlük, ağrı, güçsüzlük

• Mantar infeksiyonlarına bağlı kızarıklıklar, ağızda mantar hastalığına bağlı ağrılı bölgeler

• Boğaz, burun ya da sinüslerde ağrı, iltihap

• Baş dönmesi

• Alerjik reaksiyon, yüzde şişme,

• Ürtiker (kurdeşen), kaşıntı, döküntü

• Sinirlilik, yarı uyku durumu, uykusuzluk, anormal rüyalar

• Ayak bileklerinde şişme

• Kusma, iştahsızlık, ağız kuruluğu, gaz, geğirme, kabızlık, iştah artışı, tat bozukluğu, susama

• Vajinal enfeksiyon, vajinal akıntı

• Karaciğer fonksiyonlarında bozulma

Seyrek

• Kanda trombosit sayısının azalması (bu nedenle kanama, morarma olabilir, lenf bezlerinde büyüme

 • Zihinsel işlevlerde zayıflama, benlik yitimi, duygusal zayıflık, aşırı neşeli olma,
 • sanrılar, düşünme bozuklukları, cinsel istekte artış, unutkanlık, koordinasyon

  bozukluğu, kasın dinlenme anındaki kasılmasının artması, titreme, kulak çınlaması

 • Bayılma, pozisyona bağlı tansiyon düşüklüğü, kalp yetmezliği, kalp atımının
 • hızlanması, kalp atım bozuklukları

  • Görme bozukluğu, göz ağrısı, göz kapağı iltihabı

  • Ağız iltihabı, ağız ülserleri, dil iltihabı, hıçkırma, renksiz dil, kanlı ya da kansız ishal, sıvı kaybı

  • Kalınbağırsak iltihabı. Antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında başlayan:

  İshal (kanlı ya da kansız)

  Karında kramp ya da ağrı

  • Akne, saç dökülmesi, egzema, soyulma tipinde deri iltihabı, uçuk, vücut kokusu, ışığa duyarlılık reaksiyonu

 • Kas ağrısı
 • Üriner sistem iltihabı
 • • İdrar yaparken yanma, böbrek boşluğunda ağrı, böbrek iltihabı, gece idrara çıkma, çok miktarda idrar yapma, idrarını tutamama

  • Meme ağrısı, adet düzensizlikleri, adet dönemleri arasında kanama olması, iktidarsızlık

 • Kan şekerinin yükselmesi
 • Kan potasyum seviyelerinin normalin altına düşmesi, kandaki protein miktarının
 • düşmesi

 • Ciltte ve göz akında sararma
 • Menenjit (beyin zarı iltihabı)
 • • Hareket ederken ya da istirahat halinde nefes darlığı (astım), bacaklarda şişme

 • Midebarsak kanaması (dışkıdan kan gelmesi)
 • Bilinmiyor

  • Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

 • Hızla gelişen böbrek yetmezliği
 • Zatürre
 • MEIACT Nasıl Kullanılır?

  MEİACT’ı günde iki kez olacak şekilde yemeklerle birlikte alınız. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi genel olarak 5-7 gündür.

  Erişkinler ve Adolesanlar (> 12 yaş):

  • Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı): 5-7 gün süreyle 12 saatte bir 1 tablet (200 mg sefditoren)

 • Sinüzit: 7-10 gün süreyle 12 saatte bir 1 tablet (200 mg sefditoren)
 • Kronik Bronşitin akut alevlenmesi: 5 gün süreyle 12 saatte bir 1 tablet (200 mg
 • sefditoren)

 • Toplumdan kazanılmış zatüre:
 • Hafif ve orta şiddetli olgularda: 10-14 gün süreyle 12 saatte bir 1 tablet (200 mg
 • sefditoren)

  Ağır olgularda: 10-14 gün süreyle 12 saatte bir 2 tablet (400 mg sefditoren)

 • Basit deri ve yumuşak doku iltihapları: 7-10 gün süreyle 12 saatte bir 1 tablet (200 mg
 • sefditoren)

 • İdrar yolu hastalıkları:
 • Hafif ve orta şiddetli olgularda: 7-14 gün süreyle 12 saatte bir 1 tablet (200 mg
 • sefditoren)

 • Ağır olgularda: 7-14 gün süreyle 8 saatte bir 1 tablet (200 mg sefditoren)
 • Tablet’i yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile).

  Çocuklarda Kullanımı

  Sefditoren pivoksil tabletin 12 yaşın altındaki çocuk hastalarda etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Sefditoren pivoksil 200 mg alan yaşlı ve genç hastalar arasında, etkinlik ve güvenirlikte klinik olarak anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir. Normal (yaşlarına göre) böbrek işlevi olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

  Bu ilacın önemli miktarda, böbrekten atıldığı bilinmektedir ve bu ilaca karşı olumsuz reaksiyon riski, böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda daha fazla olabilir. Yaşlı hastaların böbrek işlevinde azalma olasılığı daha çok olduğundan, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve böbrek işlevinin izlenmesi yararlı olabilir.

  Özel Kullanım Durumları

  • Hafif böbrek bozukluğu olan (KLkr: 50-80 mL/dak/1,73m ) hastalar için doz ayarlaması gerekmez.

  Son dönem böbrek hastalığı olanlarda uygun doz belirlenmemiştir.

  Karaciğer yetmezliği: Hafif veya orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

  Eğer MEİACT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MEIACT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  İnsanda sefditoren pivoksilin doz aşımıyla ilgili bilgi yoktur. Ancak, diğer P-laktam antibiyotiklerle, doz aşımını takip eden istenmeyen etkiler bulantı, kusma, göbek üstündeki karın kısmında rahatsızlık, ishal ve kasılmalı nöbetler olmuştur. Hemodiyaliz, sefditorenin vücuttan uzaklaştırılmasına, özellikle böbrek fonksiyonu kısıtlı olanlarda yardımcı olabilir. Doz aşımı belirtilere yönelik olarak tedavi edilir ve gerektiğinde destekleyici önlemler alınır.

  MEİACT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MEIACT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  MEIACT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MEİACT tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  MEIACT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MEIACT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer sefalosporin grubu antibiyotiklere veya bileşenlerinden birine alerjiniz var veya geçmişte olmuşsa, karnitin eksikliği veya klinik olarak anlamlı karnitin eksikliği ile sonuçlanabilen doğumsal metabolizma bozukluklarınız var veya geçmişte olmuşsa MEİACT’ı kesinlikle kullanmayınız.

  MEİACT, bir süt proteini olan kazeinat içerir. Süt proteinine aşırı duyarlığınız (laktoz tahammülsüzlüğü değil) var veya geçmişte olmuşsa MEİACT’ı uygulamayınız.

  MEIACT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Tüm sefalosporin ilaçlarında olduğu gibi, MEİACT tedavisine başlamadan önce sizin önceden sefditoren pivoksil, diğer sefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterip göstermediğiniz dikkatlice araştırılmalıdır. Sefditoren pivoksile karşı alerjik bir reaksiyon ortaya çıkarsa, ilacı kesiniz. Ağır, akut aşırı duyarlılık reaksiyonları tedaviyi gerektirebilir.

  Sefditoren pivoksil dahil olmak üzere, bakterilerle gelişen hastalıklara karşı kullanılan hemen hemen tüm ilaçlarla, psödomembranöz kolit (yalancı zarlar içeren kalın barsak iltihabı) bildirilmiştir ve hafiften hayatı tehdit edici şiddete kadar değişebilir. Dolayısıyla, bakterilerle gelişen hastalıklara karşı kullanılan ilaçların uygulamasını takiben ishal olan hastalarda bu tanının göz önünde bulundurulması önemlidir. MEİACT kullanımı ile antibiyotik bağlantılı ishal, kalın barsak iltihabı ve karın ağrısı ile birlikte şiddetli, kanlı /kansız ishal bildirilmiştir. Eğer tedavi sırasında şiddetli ve/veya kanlı ishal gelişirse MEİACT kesilmeli ve uygun tedavi başlanmalıdır.

  Sefditoren önceden mide-barsak hastalığı, özellikle kalın barsak iltihabı öyküsü olan bireylerde dikkatli kullanılmalıdır.

  Orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastaların kanlarında kalan ilacın miktarı artmıştır. Bu nedenle nöbet gibi potansiyel klinik sonuçları önlemek için akut ya da kronik orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda günlük toplam doz azaltılmalıdır.

  Sefalosporin grubu antibiyotikler, eş zamanlı olarak aminoglikozid grubu antibiyotikler ya da güçlü diüretikler (örneğin furosemid) gibi böbrek üzerine zararlı etkileri olabilen ilaçları almakta olan kişilere dikkatle verilmelidir, çünkü bu ilaçların birlikte kullanılması durumunda böbrekler ve kulak üzerine zararlı etkileri olabilir.

  MEİACT, uzun süreli antibiyotik tedavisi için önerilmez. Zira pivalat içeren diğer bileşikler, uzun süre kullanıldığında, karnitin yetersizliğinin klinik belirtilerine yol açmıştır.

  Kısa dönemli tedavi ile, karnitin eksikliğinin klinik etkileri ortaya çıkmamaktadır. MEİACT’ın tekrarlanan kısa dönemli uygulamalarının karnitin konsantrasyonlarına etkisi bilinmemektedir.

  Sefalosporinler, kanın pıhtılaşmasını azaltabilir. Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar, beslenme durumu kötü olanlar, uzun süreli antimikrobiyal (mikroorganizmalara karşı) tedavi alan hastalar ve pıhtılaşma önleyici tedavi ile dengede tutulan hastalar risk altındadır.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  MEIACT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  MEİACT yemeklerle birlikte alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebe kadınlarda MEİACT kullanılması önerilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren annelerin MEİACT kullanması önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  MEİACT baş dönmesi ve uyku haline sebep olabilir. Bu durumda, herhangi bir araç veya makine kullanım yeteneği olumsuz olarak etkilenebilir.

  MEIACT Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Antiasidler ve H2-reseptör antagonistleri: Peptik ülser ilaçları sefditoren’in emilimini azaltabilir.

  Probenesid: Sefditoren’in kan düzeyini artırabilir.

  Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları): Sefditoren pivoksilin birlikte alınmasının zararı yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MEIACT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.