Megingo Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

MEGINGO nedir ve ne için kullanılır?

 • MEGİNGO’nun etkin maddeleri memantin hidroklorür ve ginkgo biloba kuru ektresi’dir.
 • MEGİNGO, 100 (10×10) efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelli plastik kapak
 • ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

 • MEGİNGO, kahverengimsi, yuvarlak, kenarları bikonveks, ortası hafif bikonkav efervesan tabletler şeklindedir.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MEGINGO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, MEGİNGO’yu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aleıjik reaksiyonları (Yüzde, dilde veya boğazda şişme, solunum güçlüğü, ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi).
 • Alerjik deri reaksiyonları
 • Aşın duyarlılık
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Kalp yetmezliği
 • Nefes darlığı, nefes almada güçlük
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MEGİNGO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüksek tansiyon
 • Psikotik reaksiyon
 • Venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm)
 • Nöbetler
 • Kasılmalar
 • Halüsinasyon (Varsanı, hayal görme)
 • Pankreas iltihabı
 • Ameliyat sonrası kanamalarda artış
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uyuklama hali
 • Kabızlık
 • Sersemlik
 • Yorgunluk
 • Kusma
 • Yürüyüş anormalliği
 • Mantar enfeksiyonu
 • Hafif mide-barsak rahatsızlıkları Bunlar MEGİNGO’nun hafif yan etkileridir.
 • Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. MEGİNGO’nun içeriğindeki memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

  MEGINGO Nasıl Kullanılır?

  MEGİNGO’yu her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. İlacınızdan yararlanabilmeniz için ilacınızı her gün düzenli bir şekilde ve aynı saatte almanız gerekir. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen doz günde bir defa bir efervesan tablettir.

  Memantin için maksimum günlük alınan doz 20 mg’dır. Yan etki riskini azaltmak için, idame dozu ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg’lık artışlarla şu şekilde yapılmalıdır:

  Tedaviye 5 mg’lık günlük dozla başlanır ve bir hafta devam edilir. İkinci hafta günde 10 mg ve üçüncü hafta günde 15 mg kullanılır. Dördüncü haftadan itibaren tedaviye 20 mg’lık önerilen idame dozu ile devam edilir.

  MEGİNGO içeriğindeki ginkgo bilobamn serebral fonksiyon bozuklukların (bunama) tedavisinde önerilen günlük dozu 120 mg -240 mg’dır.

  Doktorunuz hastalığınızın şiddetine göre dozunuzu belirleyecektir.

  Size yararı olduğu sürece ve kabul edilemeyecek herhangi bir yan etki görülmedikçe MEGİNGO almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

  MEGİNGO’yu bir bardak suda eritiniz. Sonra bardağı tamamıyla içiniz. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır. MEGİNGO, aç ya da tok kamına alınabilir. MEGİNGO, her gün aynı saatte alınmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalarda önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde maksimum doz günde bir efervesan tablettir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child-Pugh B) doz ayarlaması gerekmez. Ağır karaciğer yetmezliğiniz var ise doktorunuz size MEGİNGO kullanıp kullanmayacağınızı söyleyecektir. Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

  Eğer MEGİNGO ’nurı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MEGINGO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MEGİNGO’dan aşırı doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

  MEGİNGO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MEGINGO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MEGİNGO dozunuzu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

  MEGİNGO ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  MEGINGO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MEGINGO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Memantin hidroklorür, ginkgo biloba veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa bu ilacı kullanmayınız.

  MEGINGO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  MEGINGO’yu kullanmadan önce reçete eden doktorunuzu aşağıdaki durumlarda bilgilendiriniz.

 • Epileptik nöbet hikayeniz varsa,
 • Yakın zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altına alınamayan hipertansiyon (yüksek kan basıncı) şikayetiniz varsa,
 • Kan pıhtılaşma sorunlarınız varsa (MEGINGO kullanmadan önce doktorunuza bu durumu söylemelisiniz.)
 • Kamn pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve MEGINGO’nun klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

  Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, dozunuzu buna göre ayarlamalıdır.

  Amantadin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç), ketamin (anestezik olarak kullanılan ilaç), dekstrometorfan (öksürüğü tedavi etmekte kullanılan ilaç) ve diğer NMDA karşıt etki gösteren ilaçlarla aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

  Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  MEGİNGO efervesan tablet içeriğindeki ginkgo bilobadan dolayı ameliyat sonrası kanama riski artabileceğinden herhangi bir cerrahi girişim öncesinde MEGİNGO kullanımına ara verilmelidir. MEGİNGO, çocuklar ve 18 yaşından küçük adolesanlar (ergenler) için önerilmemektedir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MEGINGO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Hamile kadınlarda MEGİNGO kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MEGİNGO’nun emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz size araç veya makine kullanıp kullanmayacağınızı söyleyecektir.

  MEGİNGO hafif ve orta düzeyde araç ve makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

  MEGINGO Etken Maddesi Nedir?

  Sodyum için uyarı

  Bu tıbbi ürün her dozunda 121,83 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Aspartam için uyarı

  MEGİNGO aspartam (E951) içermektedir. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Sorbitol için uyarı

  MEGİNGO sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri MEGİNGO ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

 • Amantadin, ketamin, dekstrometorfan
 • Dantrolen, baklofen (kas gevşetici ilaçlar)
 • Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin
 • Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)
 • Antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarım tedavi etmek için kullanılan maddeler)
 • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)
 • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
 • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
 • Nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)
 • Oral antikoagülanlar, antiplateletler, düşük molekül ağırlıklı heparinler, trombolitik ilaçlar
 • Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar (aspirin, ibuprofen gibi)
 • Nifedipin (kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (örn., dapoksetin; depresyon tedavisinde kullanılan ilaç)
 • İnsülin (şeker hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Karbonik anhidraz inhibitörleri (idrar söktürücü olarak kullanılan ilaçlar)
 • • Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

  Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu MEGİNGO kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

  MEGINGO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.