Mebefit İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

MEBEFIT nedir ve ne için kullanılır?

MEBEFİT, 200 mg mebeverin hidroklorür içeren opak krem renkli kapsül içinde beyaz küreler şeklindedir. Ağız yolundan kullanılır.

Mebeverin normal barsak hareketlerini bozmadan doğrudan mide-bağırsak sistemindeki kasılmaları çözerek etki gösterir. MEBEFİT’ in bu etkisi, otonomik sinir sitemi aracılığıyla ortaya çıkmadığı için, tipik antikolineıjik yan etkiler göstermemektedir.

MEBEFİT yetişkinler ve 10 yaş üzerindeki çocuklarda aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:

• İrritabl bağırsak sendromu ile ilişkili kann ağnsı ve kramplan, bağırsak rahatsızlığı ve bağırsak huzursuzluğunun semptomatik tedavisi.

• Organik rahatsızlıklara bağlı mide-bağırsak spazmlarının tedavisi.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MEBEFIT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MEBEFİT’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aleıjik reaksiyonlar:

anafilaktik reaksiyonlar (çok ciddi ve hızlı gelişen reaksiyonlar)

ürtiker (kurdeşen)

anjioödem (aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme)

yüz ödemi

ekzantem (döküntü/kızarıklık)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MEBEFİT e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

MEBEFIT Nasıl Kullanılır?

MEBEFİT’in yetişkinler ve 10 yaş üzerindeki çocuklar için önerilen kullamm dozu; biri sabah, biri akşam olmak üzere günde 2 defa alınacak 1 adet 200 mg kapsüldür.

Doktorunuz ne kadar süre MEBEFİT kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Bununla birlikte genel olarak kullanım süresi sınırlı değildir.

MEBEFİT yalnızca ağız yoluyla kullamm içindir.

Kapsüller yeterli miktarda suyla yutulmalıdır (en az 100 ml (bir su bardağı) suyla), çiğnenmemelidir; çünkü kaplamanın amacı uzun süreli salım mekanizmasımn sağlanmasıdır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

3-10 yaş grubunda 200 mg retard kapsül etkin madde miktannın yüksek olması nedeniyle kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Mevcut pazarlama sonrası verilerle böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar için spesifik bir risk tanımlanamamaktadır.

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer MEBEFİT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MEBEFIT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

MEBEFİT’i, tedaviniz için gerekli olandan daha yüksek dozda kullandıysanız ciddi belirtiler gözlenmeyebilir veya orta şiddette olabilir ve genellikle hızlı bir şekilde geri dönüşümlüdür.

Ancak daha şiddetli durumlarda midenizin yıkanması gerekebilir ve doktorunuz tarafından, belirtilerin giderilmesine ilişkin bir tedavi uygulamr.

MEBEFİT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MEBEFIT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bİr ya da iki dozu almayı unuttuysanız bir sonraki doz ile reçetelendiği gibi tedaviye devam ediniz.

MEBEFIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MEBEFIT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer MEBEFİT1 in içeriğindeki etkin maddeye (mebeverin hidroklorür) veya herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız varsa) MEBEFİT’i kullanmayınız.

MEBEFIT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

MEBEFIT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MEBEFİT’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin çok sınırlı bilgi mevcuttur. Hamile iseniz MEBEFİT kullanmayınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mebeverin ya da metabolitlerinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız, MEBEFİT’i kullanmayınız.

Doğurganlık

Erkek ya da kadında üreme yeteneği üzerinde mebeverinin etkisi üzerine klinik bilgi bulunmamaktadır; bununla birlikte hayvan çalışmaları mebeverinin zararlı etkisini göstermemiştir.

Araç ve makina kullanımı

MEBEFİT’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Pazarlama sonrası deneyim mebeverinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisini göstermemiştir.

MEBEFIT Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Etkileşim çalışmaları yalnızca alkol ile yapılmıştır. Mebeverin ve etanol arasında anlamlı bir etkileşim gösterilmemiştir.

MEBEFİT’in diğer tıbbi ürünlerle etkileşimine ilişkin veriler mevcut değildir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MEBEFIT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.