Maxipen İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

MAXIPEN nedir ve ne için kullanılır?

 • MAXİPEN hafif sarımsı beyaz steril toz halinde bromobutil kauçuk tıpa ve flip-off alüminyum kapak ile kapatılmış 25 mİ Tip III cam flakonda sunulmaktadır. Her kutuda 500 mg meropenem içeren 1 adet flakon bulunmaktadır.
 • MAXİPEN karbapenem antibiyotikleri isimli ilaç sınıfından meropenem maddesini içeren bir ilaçtır. Bu ilaç vücudunuzda ciddi enfeksiyonlara sebep olabilecek birçok bakteriyi öldürebilir.
 • MAXİPEN, akciğerlerde, idrar yolları ve böbreklerde, karında, deride, beyinde (menenjit), kadın üreme organlarında (doğumdan sonra oluşabilecek enfeksiyonlar da dahil) ve bütün vücudu kapsayabilecek kan enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. MAXİPEN ayrıca enfeksiyonlara karşı bağışıklıkları düşük olan ve enfeksiyonun sebebi bilinmeyen bazı hastalarda da kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi MAXIPEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

  Çok yaygın :

  Yaygın :

  Yaygın olmayan:

  Seyrek

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, MAXİPENi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli döküntü, kaşıntı veya deride kurdeşen
 • Yüzde, dudaklarda, dilde veya vücudun diğer kısımlarında şişme
 • Nefes darlığı, hırıltı veya nefes almada güçlük
 • Çok seyrek olarak MAXİPEN kullanımı alyuvar harabiyeti ile ilişkili olabilir. Bu durumun belirtileri

 • Beklenmedik zamanda nefessiz kalmak
 • Kırmızı veya kahverengi idrar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MAXİPEN’e ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

  Yaygın :

 • Kanda trombosit (kan pulcuğu) sayısının artması
 • Baş ağrısı
 • Kusma
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Transaminaz, alkalen fosfataz, laktik dehidrogenaz gibi karaciğer enzimlerinde artış
 • Deri döküntüsü, kızarıklık
 • Enjeksiyon bölgesinde iltihap, ağrı, tromboflebit olarak adlandırılan toplar damarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
 • Yaygın olmayan

 • Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış (eozinofili)
 • Kanda trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma (trombositopeni)
 • Bilirubin seviyesinde artış Seyrek
 • Nöbetler (havale)
 • Diğer olası yan etkiler (bunların hangi sıklıkta olduğu bilinmemektedir)

 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni)
 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agraniilositoz)
 • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • Uyuşukluk
 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı
 • Kurdeşen
 • Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Ağızda veya vajinada mantar enfeksiyonu
 • Bu tıbbi ürün her dozunda 3.9 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

  MAXIPEN Nasıl Kullanılır?

  Sizin için gerekli doz, enfeksiyonunuzun tipine ve şiddetine ve vücudunuzda bulunduğu yeıe göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Yetişkinler için önerilen doz her 8 saatte bir 500 mg ile 1 gram arasındadır. Menenjitte ve akciğer enfeksiyonları ile ilişkili kistik fibrozis’de normal doz her 8 saatte bir 2 gramdır.

  3 aylıktan büyük bebekler ve çocuklar için doz yaşa ve ağırlığa göre belirlenir. Normal doz her 8 saatte bir vücut ağırlığının her bir kilogramı için 1020 mg MAXİPEN olarak hesaplanır. Menenjit ve akciğer enfeksiyonları ile ilişkili kistik fibrozis’te ise normal doz her 8 saatte bir vücut ağırlığının her bir kilogramı için 40 mg MAXİPEN olarak hesaplanır.

  MAXİPEN enjeksiyon size doktor veya hemşire tarafından yapılacaktır.

  Toz halinde olan ilacınız doktorunuz tarafından belirlenen uygun seyreltici kullanılarak çözülür. Hazırlanan ilacınızın hemen kullanılması gerekir. Ancak eğer gerekli ise doktoı veya eczacınız tarafından tarif edilen şekilde ve sürede buzdolabında saklanabiliı. Hazıılanmış ilaç dondurulmamalıdır.

  MAXİPEN diğer ilaçlarla karıştırılmamalı veya diğer ilaçlara ilave edilmemelidir.

  MAXİPEN damar içine (intravenöz olarak) ya 5 dakikada veya 1530 dakika arasında uygulanabilir. Uygulama süresine doktorunuz karar verecektir.

  Enjeksiyonunuzun normal olarak her gün aynı saatlerde yapılması gerekir.

  Çocuklarda Kullanımı

  MAXİPEN ‘in, 3 aylıktan küçük bebeklerde kullanımı önerilmez.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Eğer böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa MAXİPEN dozunun azaltılması gerekebilir.

  MAXIPEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MAXIPEN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Eğer MAXİPEN ‘e veya MAXİPEN ‘in yardımcı maddesine karşı alerjiniz varsa
 • MAXİPEN 3 aylıktan küçük bebeklere verilmemelidir.
 • MAXİPEN ‘i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ:

  Enjeksiyon öncesi aşağıdaki konularda doktorunuza bilgi veriniz

 • Eğer penisilinler, beta-laktamlar, diğer karbapenemler veya sefalosporinler gibi diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa
 • Eğer başka sağlık problemleriniz varsa, özellikle karaciğer veya böbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa
 • Eğer başka antibiyotikleri kullandıktan sonra şiddetli ishal olduysanız
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MAXIPEN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Uygulanabilir değildir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  MAXİPEN gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Potansiyel faydaları, bebek için potansiyel risklerinden fazla değil ise MAXİPEN süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  MAXİPEN ‘in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullamm

  Özellikle gut hastalığında kullanılan pıobenesid veya sara (epilepsi) hastalığında kullanılan sodyum valproat kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz çünkü MAXİPEN bu ilaçların etkisini azaltabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MAXIPEN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.