Maxdol Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Maxdol, etkin madde olarak 600 mg etodolak içeren uzatılmış salimli tablettir. Uzatılmış salimli film tablet ağız yolundan alındıktan sonra, vücutta ağır ağır salınarak gün boyu etkisini gösterir. Böylece günde 1 tablet almak yeterli olur. MAXDOLs SR iltihapla oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.

Maxdol SR aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi eklem hastalıklarının belirtileri ve bulgularının tedavisinde

Akut gut artriti (damla veya zengin hastalığı olarak da bilinir), akut kas iskelet sistemi ağrıları, post-operatif ağrı (cerrahi girişimler sonrasındaki ağrı) ve dismenore (bayanlarda ağrılı adet görme) tedavisinde.

Maxdol Nasıl Kullanılır?

Erişkinler için önerilen doz günde 1 tablettir (600 mg).

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilaç dozunu ayarlayacaktır. Gerekli gördüğü durumlarda MAXDOL” SR’ın diğer formları ile tedaviye devam edilmesini önerebilir.

Tavsiye edilen dozdan daha fazla ve daha uzun süre kullanmayın.

Maxdol tamamen dolu bir bardak su ile birlikte, ağızdan alınır.

İlacınızı daima doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Tabletleri çiğnemeyin veya ağzınızda parçalamayın.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi böbrek ya da karaciğer yetmezliğine karşı dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda doz düşük olmalı, böbrek ve karaciğer fonksiyonları düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Eğer Maxdol SR etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Maxdol SR ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz kullanım belirtileri idrar çıkışında azalma, baş ağrısı, bulantı, kusma, kann ağrısı, mide barsak sisteminde kanama (koyu renkli veya kanlı dışkı veya kusmuk kanama belirtisi olabilir), seyrek olarak ishal, aşırı uyarılabilirlik (eksitasyon), koma, baş dönmesi, sersemlik hali, kulak çınlaması, baygınlık hissi, çok nadiren havale ve nefes alma güçlüğü olabilir.

Maxdol Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir Maxdol dozu kaçırdıysanız ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, kaçırılan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin. Doktorunuz önermediği sürece günde 1 tabletten fazla almayın.

Maxdol Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Maxdol SR tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

Maxdol Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

MAXDOLs SR’ın herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa,

Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damar sorunları (örn: kalp krizi, inme ) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir MAXDOL* SR alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda baypas kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz,

Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş (diğer steroid içermeyen antı-nflamatuvar ilaçlara bağlı olanlar dahil) iseniz.

Aspirin veya Maxdol’ın dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örn: ibuprofen, selekoksib) karşı daha önce şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (öm: şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, burun boşluğu içindeki dokuda saplı ve iyi huylu büyüme (nazal polip), baş dönmesi),

Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,

Maxdol Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçi iseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Sindirim sisteminizde kanama, ülser veya delinme (perforasyon) belirtileri varsa (bu durumda ilacın kullanımını hemen kesiniz),

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,

Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,

İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı aleıjiniz varsa,

Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya bağırsak sorunları geçmişiniz varsa,

Vücutta sıvı birikmesi, lupus adı verilen ve burun/yanaklardaki deri hastalığı, astım, burun boşluğu içindeki dokuda saplı ve iyi huylu büyüme (nazal polip) veya ağızda iltihaplanma varsa,

Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (öm; kalp yetmezliği) veya kan damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,

Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidratasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,

Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Maxdol İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Maxdol SR’ı alkol ile birlikte almayınız, mide tahrişi (gastrik mukoza irritasyonu) ihtimali artabilir. MAXDOLK SR’ı besinlerle beraber veya besinlerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Maxdol Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAXDOL” SR fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız MAXDOL* SR’ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Maxdol Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Maxdol SR’m anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. MAXDOLK SR alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Maxdol SR baş dönmesi veya sersemlik haline neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha fazla belirginleşebilir. MAXDOL“ SR’a karşı nasıl tepki göstereceğinizi öğrenene kadar araba kullanmayınız veya diğer muhtemel güvensiz işleri yapmayınız.

Maxdol Etken Maddesi Nedir?

MAXDOL* SR, 110.00 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Maxdol, her tabletinde 1.35 mmol (ya da 31.05 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Maxdol Kullanılır mı?

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Kan pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar [örnek, varfarin içeren ilaçlar]), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), fluoksetin içeren ilaçlar (heparin veya seçici serotonin geri alım (reuptake) inhibitörleri (SSRI’ler) (çünkü mide kanaması riski artabilir).

Fenilbutazon veya probenesid içeren ilaçlar kullanıldığında Maxdo’ SR’ın yan etki riski artabilir.

Maxdol” SR ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir:

Siklosporin, digoksin, lityum, metotreksat, kinolonlar (örnek, siprofloksasin içeren ilaçlar)

veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar),

Maxdol’la kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar: Anjiotensin-

dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (ömek, furosemid, hidroklorotiyazid içeren ilaçlar).

Maxdol SR kullanırken doktorunuz söylemediği sürece aspirin almayınız.

Maxdol Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Maxdol’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Maxdol SR’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli mide veya sırt ağrısı,
 • Ciddi mide ülserleri veya kanaması (Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır. İlacı yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz.)
 • Dışkı renginin siyahlaşması (melena), kan veya kahve tanecikleri gibi kusma (bu belirtiler mide barsak sisteminde bir kanama belirtisi olabilir),
 • Olağandışı şekilde kilo alımı veya şişkinlik
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, kurdeşen, kaşınma, nefes zorluğu, göğüs darlığı, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişlik),
 • İnme,
 • Göğüs ağrısı,
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Maxdol SR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bayılma,
 • Akıl karışıklığı, akılsal veya davranışsal değişiklikler,
 • Depresyon,
 • İdrar renginin koyulaşması, miktarmda (azalma gibi) değişiklik
 • Ateş, üşüme veya uzun süren boğaz ağnsı,
 • Kol veya bacaklarda uyuşukluk, •Tek taraflı güçsüzlük,
 • Derinin kırmızı, şiş, kabarık hale gelmesi veya soyulması,
 • Kulaklarda çınlama,
 • Şiddetli baş ağnsı veya baş dönmesi,
 • Şiddetli veya uzun süreli karın ağrısı veya mide bulantısı, kusma
 • Nefes darlığı,
 • Eller, bacaklar veya ayakların şişmesi,
 • Olağandışı berelenme veya kanama,
 • Olağandışı eklem veya kas ağrısı,
 • Olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük,
 • Görme veya konuşma değişiklikleri,
 • Derinin veya gözlerin sararması,
 • Böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı,
 • İdrarda kan,
 • Bazı alerjik belirtiler.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Kabızlık,
 • İshal,
 • Gaz,
 • Mide yanması, bulantısı, rahatsızlığı,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Güçsüzlük.

Bunlar Maxdol’m hafif yan etkileridir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.