Maxalt Rapidisc İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

MAXALT nedir ve ne için kullanılır?

MAXALT erişkinlerde ve 12-17 yaş arası pediyatrik hastalarda migren krizlerinin tedavisinde kullanılır ve seçici serotonin 5-HTiB/id reseptör agonisti olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

MAXALT ağızda eriyen tablet 10 mg rizatriptan içermektedir. MAXALT bir tarafında modifıye kare çentik bulunan yuvarlak beyaz ila beyazımtrak renkte, nane aromalı tabletlerdir.

MAXALT, saşe içerisinde 3 veya 6 tabletlik blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MAXALT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Erişkinlerde yapılan klinik çalışmalarda en sık raporlanan yan etkiler baş dönmesi, uykulu olma hali ve yorgunluktur.

12-17 yaş arası pediyatrik hastalarda yapılan klinik çalışmalarda en sık raporlanan yan etkiler uykulu olma hali, yorgunluk ve bulantıdır.

Aşağıdakilerden biri olursa MAXALT’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Yaygın yan etkiler (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla hastada görülebilir)

 • Karıncalanma (parestezi), baş ağrısı, derinin duyarlılığında azalma (hipoestezi), zihinsel keskinlikte azalma, uykusuzluk
 • Hızlı veya düzensiz kalp atımı (palpitasyon)
 • Yüzde kısa süreli kızarıklık
 • Boğaz rahatsızlığı
 • Hasta hissetme (bulantı), ağız kuruluğu, kusma, ishal, hazımsızlık (dispepsi)
 • Vücudun bazı kısımlarında ağırlık hissetme, boyun ağrısı, katılık
 • Göğüs veya karın bölgenizde ağrı
 • Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla hastada görülebilir)

 • Ağızda kötü tat
 • Yürürken dengesizlik (ataksi), baş dönmesi (vertigo), görme bulanıklığı, titreme, bayılma (senkop)
 • Zihin karışıklığı, sinirlilik
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon), susuzluk hissi, sıcak basmaları, terleme
 • Kaşıntı ve ciltte topaklaşmış döküntü (kurdeşen), yutkunma/nefes almada güçlüğe yol açabilen (anjiyoödem) yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişme, solunum güçlüğü (dispne)
 • Vücudun bazı kısımlarında sıkışma hissi, kas zayıflığı
 • Kalp atışı ritminde düzensizlik (aritmi), EKG anormallikleri (kalbinizin elektrik aktivitesini kaydeden bir cihazdır), çok hızlı kalp atımı (taşikardi)
 • Yüz ağrısı, kas ağrısı

  Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın birinden az hastada görülebilir)

 • Hırıltı
 • Alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık), ani hayati tehdit içeren reaksiyon (anaflaksi)
 • İnme (Bu genellikle kan damarları ve kalp hastalığı risk faktörleri taşıyan hastalarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara içme, nikotin destek tedavisi, ailesinde kalp krizi ve inme geçmişi olan kişiler, 40 yaşından büyük erkekler ve menopoz sonrası dönemdeki kadınlar, kalp atımında belirli bir problemi olan [dal bloğu] hastalar) gerçekleşir.)
 • Kalp atımlarında yavaşlama (bradikardi).
 • Diğer yan etkiler (sıklığı bilinmeyen)

 • Kalp krizi, kalbin kan damarlarında kasılma (spazm) (Bu genellikle kan damarları ve kalp hastalığı risk faktörleri taşıyan hastalarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara içme, nikotin destek tedavisi, ailesinde kalp krizi ve inme geçmişi olan kişiler, 40 yaşından büyük erkekler ve menopoz sonrası dönemdeki kadınlar, kalp atımında belirli bir problemi olan (dal bloğu) hastalar) gerçekleşir.)
 • • Serotonin sendromu denilen koma gibi yan etkilere neden olabilen sendrom, kan basıncınızın sabit olmaması, vücut ısınızın çok yükselmesi, kas iletişiminizde eksiklik, heyecanlılık ve halüsinasyon

 • Ateşin eşlik ettiği veya etmediği şiddetli deri döküntüsü (toksik epidermal nekroliz)
 • Nöbet (konvülziyon)
 • Soğukluk, el ve ayaklarda hissizliği içeren kol ve bacaklardaki kan damarlarında kasılma
 • • Karın ağrısına neden olan, kolon (kalın bağırsak) kan damarlarında kasılma da bildirilmiştir.

  Ergenlerdeki van etkiler (12-17 vas arası):

  12-17 yaş arasındaki ergenlerde yapılan çalışmalarda (MAXALT’ın rapidisc tablet formülasyonunu alan) yan etkiler genellikle erişkinlerde görülen yan etkilerle benzerdir.

  Eğer alerjik reaksiyon, serotonin sendromu, kalp krizi veya inme belirtileriniz olursa derhal doktorunuza bildiriniz.

  Ek olarak, MAXALT aldıktan sonra alerjik bir reaksiyonu gösteren herhangi bir belirti ile (döküntü veya kaşıntı gibi) karşılaşırsanız doktorunuza bildiriniz.

  MAXALT Nasıl Kullanılır?

  MAXALT migren krizinin tedavisinde kullanılır. Migren türü baş ağrınız başlar başlamaz MAXALT’ı alınız. Yaklaşan bir krizi önlemek amacıyla kullanmayınız.

  MAXALT’ı her zaman doktorunuzun size tarif ettiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza

  veya eczacınıza danışınız.

  MAXALT erişkinlerde nasıl kullanılmalıdır?:

  Erişkinlerde önerilen dozu 10 mg’dır.

  Eğer 24 saat içerisinde migreniniz tekrarlarsa

  Bazı hastalarda migren belirtileri 24 saat içerisinde tekrar ortaya çıkabilir. Eğer migreniniz tekrarlıyorsa bir doz daha MAXALT alabilirsiniz. Her zaman iki doz arasında en az 2 saat geçmiş olmasını bekleyin.

  Eğer 2 saat geçtikten sonra hala migren ağrınız varsa

  Eğer aldığınız ilk MAXALT dozu kriz sırasında bir yanıt oluşturmuyorsa, aynı krizin tedavisi için ikinci bir doz MAXALT almamalısınız. Ancak bir sonraki krizde MAXALT tedavisine yanıt almanız hala olasıdır.

  24 saatlik zaman dilimi içerisinde 2 dozdan fazla MAXALT kullanmayın, (örneğin 24 saat içinde 2 adet 10 mg dozdan fazla almayın). İki doz arasında en az 2 saat beklemelisiniz.

  Eğer durumunuz kötüleşirse lütfen doktorunuza başvurunuz.

  MAXALT 12-17 yaş arası çocuklarda nasıl kullanılmalıdır?:

  Doktorunuz çocuğunuzun migren krizleri için 10 mg’lık dozlarda MAXALT reçeteleyebilir. Çocuğunuzda migren başağrısı olduğu zaman, çocuğunuzun ilacını doktorun tarif ettiği şekilde aldığından emin olunuz.

  Pediyatrik hastalarda 24 saatlik sürede bir dozdan fazla MAXALT kullanımının güvenliliği ve etkinliği çalışılmamıştır.

  Halihazırda propranolol alan çocuklarda MAXALT kullanılmamalıdır.

 • MAXALT’ın ambalajını kuru ellerle açınız.
 • MAXALT’ı dilinizin üstüne yerleştiriniz, burada eriyerek tükrükle yutulacaktır.
 • Tabletinizi su olmadığı zamanlarda veya sıvı ile birlikte tablet yutmanın yol açtığı bulantı ve kusma hissini engellemek için kullanabilirsiniz.
 • MAXALT’ı bir sıvı ile almanız gerekmez.
 • Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  “MAXALT12-17yaş arası çocuklarda nasıl kullanılmalıdır? ”).

  Daha fazla bilgi için doktorunuza danışınız.

  Yaşlılarda kullanım:

  65 yaşın üstündeki hastalarda MAXALT kullanımının güvenliliği ve etkisi ile ilgili tam bir çalışma mevcut değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek hastalığınız varsa MAXALT kullanmamalısınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer hastalığınız varsa MAXALT kullanmamalısınız.

  Diğer:

  Eğer halihazırda propranolol ilacı kullanıyorsanız MAXALT kullanmamalısınız.

  Eğer MAXALT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  MAXALT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  MAXALT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer ürünü kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız baş dönmesi, rehavet çökmesi, kusma, bayılma ve kalp ritminde yavaşlama gibi belirtiler görülebilir.

  MAXALT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MAXALT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  MAXALT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MAXALT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Rizatriptan benzoat veya MAXALT’ın içeriğindeki diğer herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Orta şiddette veya şiddetli yüksek tansiyon probleminiz veya hafif ancak ilaç tedavisi ile kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon probleminiz varsa,
 • Kalp krizi veya göğüs ağrısı dahil, kalp probleminiz varsa veya daha önceden olduysa veya daha önceden kalp hastalığıyla ilişkili belirtileriniz olduysa,
 • Ciddi böbrek veya ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • İnme (serebrovasküler olay SVO) veya hafif bir inme (geçici iskemik atak GİA) geçirmişseniz,
 • İskemik bağırsak hastalığınız varsa,
 • Periferik vasküler hastalığınız varsa (atardamarlarınızda tıkanma probleminiz varsa),
 • Moklobemid, fenelzin, tranilsipromin veya pargilin (depresyon ilacı), linezolid (antibiyotik) gibi monoamin oksiadaz (MAO) inhibitörü ilaçları kullanıyorsanız veya MAO inhibitörü ilaçlar ile tedaviyi bırakalı 2 haftadan az bir süre olmuşsa,
 • Migren atağınızın tedavisi için ergotamin tipi ilaçlar (ergotamin veya dihidroergotamin gibi) veya metiserjit gibi ilaçları kullanıyorsanız,
 • Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Bazı tür migren (hemiplejik, baziller ve oftalmoplejik) tanısı almış iseniz.
 • Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz,

  MAXALT kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

  MAXALT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Kalp hastalığı için şu risk faktörlerine sahipseniz: yüksek tansiyon veya diyabetiniz varsa, sigara veya nikotin destek ürünleri kullanıyorsanız, ailenizde kalp hastalığı geçmişi varsa, erkek ve 40 yaşın üstündeyseniz veya kadın olup menopoz sonrası dönemdeyseniz,
 • Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa,
 • Kalp atışlarınız ile ilgili dal bloku denilen belirli bir probleminiz varsa,
 • Herhangi bir alerjiniz varsa veya daha önceden olduysa,
 • Baş ağrınızın yanında baş dönmesi, yürüme zorluğu, koordinasyon yetersizliği veya kol ve bacaklarınızda zayıflık hissiniz varsa,
 • Sarı kantaron bitkisi (St. John’s wort) içeren bitkisel ürünlerden kullanıyorsanız,
 • Soluk alıp vermenizde ve/veya yutkunmanızda güçlük oluşmasına yol açan (anjiyoödem), yüzünüzde, dudaklarınızda, dilinizde ve/veya boğazınızda şişme gibi alerjik belirtileriniz varsa,
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) denilen ilaçlar (sertralin, essitalopram oksalat ve fluoksetin gibi) veya serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) denilen ilaçlar (venlafaksin, duloksetin) gibi depresyon ilaçları kullanıyorsanız,
 • Kısa süreli olarak göğsünüzde ağrı ve sıkışma belirtileri hissettiyseniz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer MAXALT’ı çok sık kullanırsanız bunun sonucu olarak kronik baş ağrısı oluşabilir. Böyle bir durumda hemen MAXALT kullanmayı bırakmanız gerekebileceğinden dolayı doktorunuza başvurmalısınız.

  Doktorunuza belirtileriniz hakkında bilgi veriniz. Doktorunuz migreniniz olup olmadığına karar verecektir. MAXALT’ı sadece migren krizlerinde kullanmalısınız. MAXALT’ı diğer baş ağrısı türlerinin tedavisinde kullanmamalısınız, bu baş ağrısı türleri daha ciddi diğer problemlerle ilişkili olabilir.

  Reçetesiz satılan ilaçlar dahil başka herhangi bir ilacı alıyorsanız, yakın zamanda almışsanız veya almayı planlıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz. Buna, bitkisel ilaçlar ve normalde migren için aldığınız ilaçlar dahildir. Bu uyarının nedeni MAXALT’ın bazı ilaçların etki göstermesini etkileyebilmesidir. Aynı zamanda, başka ilaçlar da MAXALT’ı etkileyebilir.

  MAXALT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Eğer yemeklerden sonra MAXALT kullanırsanız etkisini daha geç gösterebilir. Aç kamına almanız daha iyi olsa da, ilacı tok kamına da alabilirsiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  MAXALT hamile kadınlar tarafından alındığında doğmamış bebeğe zararı olup olmadığı bilinmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tedaviden sonra 24 saat içerisinde bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  MAXALT aldığınız zaman uyku hali veya baş dönmesi olabilir. Bu etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

  MAXALT Etken Maddesi Nedir?

  MAXALT bir fenilalanin kaynağı olan aspartam içerir.Fenilketonüri hastaları için zararlı olabilir. Her bir rapidisc tablette 3.75 mg aspartam bulunur.

  MAXALT mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki durumlarda MAXALT’ı kullanmayınız:

 • Şu anda sumatriptan, naratriptan veya zolmitriptan gibi triptanlar da denilen 5-HTib/id agonisti türü ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri denilen moklobemid, fenelzin, tranilsipromin, linezolid, pargilin gibi ilaçlar kullanıyorsanız veya MAO inhibitörü ilaçlar ile tedaviyi bırakalı 2 haftadan az bir süre olmuşsa,
 • Migreninizin tedavisi için ergotamin, dihidro-ergotamin gibi ergotamin tipi ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Migren krizinizi önlemek için metiserjid kullanıyorsanız
 • Yukarıda adı geçen ilaçlar MAXALT ile birlikte kullanıldığında yan etki oluşma riski artabilir.

  Ergotamin tipi ilaçlar, örneğin ergotamin, dihidro-ergotamin veya metiserjid gibi ilaçları almak için MAXALT kullandıktan sonra aradan en az 6 saat geçmesini bekleyiniz.

  Ergotamin türü bir ilaç kullandıktan sonra MAXALT kullanmak için en az 24 saat bekleyiniz.

  Doktorunuzdan MAXALT kullanımının riskleri ve talimatları konusunda bilgi isteyiniz.

 • Eğer propranolol kullanıyorsanız (bkz. bölüm 3),
 • Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) (sertralin, essitalopram oksalat ve fluoksetin gibi) veya serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) (venlafaksin, duloksetin) gibi depresyon ilaçları kullanıyorsanız.
 • MAXALT RAPIDISC prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.