Madopar Hbs Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

MADOPAR HBS nedir ve ne için kullanılır?

MADOPAR kapsüller levodopa ve benserazid adı verilen iki ilaç içermektedir. Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Parkinson hastalığı olan kişilerin beyinlerinin belli kısımlarında yeterli dopamin bulunmamaktadır. Bu, hareketlerin yavaşlamasına, kasların katılaşmasına ve titremeye yol açabilir.

MADOPAR, şu şekilde etki eder:

• Vücudunuzda, levodopa dopamine çevrilir. Dopamin, parkinson hastalığının tedavi edilmesi için, beyninizin ihtiyacı olan etkin ilaçtır.

• Benserazid, dopamin dönüşmeden önce daha fazla levodopanın beyninize girmesini sağlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MADOPAR HBS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MADOPAR’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar. Belirtiler arasında, döküntü ve kaşınma hissi bulunmaktadır.

• Kalp atımı düzensizdir veya normalden hızlı veya yavaştır

• Mide veya barsaklarınızda kanama varsa. Dışkınızda kan görürseniz (siyah ve katranımsı görülebilir) veya hasta olduğunuzda kanama yaşarsanız (kahve telvesine benzer)

• Kandaki kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi ve trombosit sayısının düşük olması. Bu sizin kendinizi yorgun hissetmenize, enfeksiyonlara kolay şekilde yakalanmanıza ve cildinizin daha kolay morarmasına yol açabilir.

• Kanınızdaki trombosit sayısının düşük olması. Belirtiler arasında, cildin kolay morarması ve burun kanaması bulunmaktadır.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Özellikle tedavinin başlarında iştah kaybı, kendini hasta hissetme ve hasta olmak veya isha1. Buna çare bulmak için, doktorunuz MADOPAR’ı yiyecekle veya içecekle almanızı söyleyecek veya dozu daha yavaş şekilde yükseltecektir.

• Ayağa kalkınca baş dönmesi hissi yaşamak Dozunuz azaltıldığında, genellikle bu durum düzelir.

• Kırmızı kan hücresi sayısının düşük olması (anemi). Belirtiler arasında, yorgunluk, cildin soluklaşması, çırpıntı (göğüste kanat çırpması hissi) ve nefessiz kalmak bulunmaktadır.

• Karaciğer veya kan ile ilgili değişiklikler -kan testi ile gösterilir

• Heyecanlı, kaygılı, huzursuz, depresif, saldırgan veya oryantasyon kuramama (kaybolma hissi)

• Doğru olmayan şeylere inanmak, halüsinasyonlar (gerçekte olmayan şeyleri görmek ve muhtemelen duymak) veya gerçekle bağın kopması.

• Uykulu hissetmek, bazen gün içinde.

• Aniden uykuya dalmak

• Uyumada güçlük yaşamak

• Ciddi kişisel veya ailevi sorunlara yol açsa bile, kumar oynamayı kesememek Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Vücudun farklı parçalarının kontrolünüz dışında olağandışı hareket etmesi. Bu elleri, ayakları, yüzü ve dili etkileyebilir. Bu etkileri düzeltmek için, doktorunuz MADOPAR dozunuzu değiştirebilir.

• Tat alma duyusunda değişiklikler ve tat kaybı

• Yüz ve boyunun kızarması

• Terleme

• İdrarınızın rengi hafif kırmızı olabilir. Bu endişe edilecek bir durum değildir. Vücudun ilacı atmaya çalışması ile oluşur.

Bunlar MADOPAR’ ın hafif yan etkileridir.

MADOPAR HBS Nasıl Kullanılır?

MADOPAR’ ı daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

• Kapsülleri bir miktar su ile yutarak kullanınız.

• İlacı yemekten hemen önce veya sonra alınız.

Levodopa ile tedavi edilmemiş hastalar:

• Normal başlangıç dozu günde üç veya dört defa bir 50 mg/12.5 mg kapsülüdür (50 mg levodopa).

• Doktorunuz size uygun dozu bulana kadar, her 2-3 günde bir dozu arttıracaktır.

• Bazı hastalar Parkinson hastalığı için sabahki MADOPAR dozu ile birlikte başka ilaç da almak zorunda kalabilir. Bunun nedeni MADOPAR’ ın vücutta yavaş salınmasıdır.

Levodopa ile daha önceden tedavi edilmiş hastalar:

• MADOPAR ile başlangıç dozunuz, her gün aldığınız 500 mg kapsül veya tabletlerin sayısından bir 100 mg/25 mg’lık kapsül az olacaktır. Örneğin eğer her gün dört levodopa tableti (2000 mg levodopa) kullanıyorsanız, doktorunuz size günde üç MADOPAR 100 mg/25 mg tablet vererek tedaviye başlayacaktır.

• Bir hafta sonra, doktorunuz size uygun dozu bulana kadar, her 2-3 günde bir dozu arttırmaya başlayabilir.

Levodopa/dekarboksilaz inhibitörü ile daha önceden tedavi edilmiş hastalar:

• Normal başlangıç dozu günde üç veya dört defa bir 50 mg/12.5 mg kapsülüdür (50 mg levodopa).

• Doktorunuz size uygun dozu bulana kadar, her 2-3 günde bir dozu arttıracaktır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Böbrek yetmezliği:

MADOPAR böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmaz. Karaciğer yetmezliği:

MADOPAR HBS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

• Almayı unuttuğunuz bir dozu telafi etmek için çift doz almayın. (aynı anda iki doz) Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MADOPAR HBS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun önerdiği süre boyunca MADOPAR’ı kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzla konuşmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

MADOPAR HBS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MADOPAR HBS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• MADOPAR’ ın etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (hipersensitivite) varsa,

• Gözlerinizde ‘dar açılı glokom’ adı verilen, basınç ile ilişkili bir sorun varsa

• Böbreklerinizde, karaciğerinizde ve kalbinizde rahatsızlığınız varsa.

• Hormonlarınızla ilgili ciddi bir sorununuz varsa, mesela tiroid bezinizin aşırı çalışması

• Sizi endişeli ve kaygılı yapabilecek veya gerçeklikle bağınızı koparabilecek ve doğru düşünebilmenize ve net şekilde karar vermenize engel olabilecek ciddi bir zihinsel rahatsızlığınız varsa

• Depresyondaysanız ve "selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri" (MAOI) adı verilen bir ilacı son 14 gün içinde aldıysanız. Bu ilaçlara izokarboksazid ve fenelzin dahildir. Bkz.’Başka ilaçlar alırken’ bölümü

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• 25 yaşın altındaysanız. Bunun sebebi, kemiklerinizin henüz gelişimini tamamlamamış olabileceğidir.

Yukarıdakilerden sizin durumunuza uyan varsa MADOPAR kullanmayınız. Eğer emin değilseniz, MADOPAR almadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

MADOPAR HBS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Gözlerinizde ‘geniş açılı glokom’ adı verilen, basınç ile ilişkili bir sorun varsa

• Hormonlarınızda, böbreklerinizde, akciğerinizde ve kalbinizde rahatsızlığınız varsa.

• Diyabetiniz varsa (kan şekerinin yüksek olması)

• Kalp rahatsızlığınız varsa, özellikle düzensiz kalp atımı yaşıyorsanız (aritmi) veya kalp krizi geçirdiyseniz

• Depresyon gibi zihinsel bir rahatsızlığınız varsa.

• Başka ilaçları kullanıyorsanız (bakınız diğer ilaçlarla birlikte kullanımı)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MADOPAR HBS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

MADOPAR mümkün olduğunca yemekten en az 30 dakika önce veya 1 saat sonra alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya emziriyorsanız bu ilacı kullanmayın. Bunun sebebi, MADOPAR’ın bebeğinizi etkileyebilecek olmasıdır. Kadınların bu ilacı alırken, doğum kontrolü yöntemlerini kullanmaları önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Benserazid’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, MADOPAR ile tedavi olan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Araç ve makina kullanımı

MADOPAR aldığınızda, araç kullanımı ve makine veya alet kullanımı üzerine etkisi hakkında doktorunuza danışınız. Bunun sebebi, MADOPAR’ın içindeki levodopanın, kendinizi uykulu hissettirebilmesidir. Bu, gün içinde bile, hızla meydana gelebilir. Bu sizin başınıza gelirse, araba veya makine kullanmamalısınız. Eğer herhangi bir faaliyeti yapabilme konusunda şüpheleriniz varsa, doktorunuzla konuşun.

MADOPAR HBS Etken Maddesi Nedir?

MADOPAR mannitol içermektedir. Bu nedenle MADOPAR’ ın hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

MADOPAR’ı aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız;

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, MADOPAR’ın diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, MADOPAR’ın etkisini gösterme yolunu etkileyebilir.

Depresyon tedavisi için "selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri" (MAOI) adı verilen bir ilacı son 14 gün içinde aldıysanız MADOPAR kullanmayınız. Bu ilaçlara izokarboksazid ve fenelzin dahildir. Bu durum sizin durumunuza uyuyorsa, MADOPAR almayınız ve doktorunuz ve eczacınıza danışınız.

MADOPAR alırken aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

• Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar, örneğin amantadin, orfenadrin ve benzheksol gibi ‘antikolinerjikler’, pergolid ve roinirol gibi ‘dopamin agonistleri’ ve entacapron gibi ‘COMT inhibitörü’

• Ferröz sülfat (kandaki demirin düzeyinin düşük olduğu durumları tedavi etmek için kullanılır)

• Metoklopramid (sindirim güçlüğünün tedavisi için kullanılır)

• Klorpromazin, promazin ve prokloroperazin gibi fenotiyazinler (zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)

• Flupentiksol ve zuklopentiksol gibi tioksantenler (zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)

• Haloperidol ve benperidol gibi butirfenonlar (zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)

• Diazepam (kaygı ve uykusuzluk tedavisi için kullanılır)

• Tetrabenazin (kas hareketinin kontrol edilmesinde karşılaşılan sorunların tedavisinde kullanılır).

• Papaverin (vücudunuzda kan akımını iyileştirmek için kullanılır)

• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisi, özellikle reserpin

• Epinefrin, norepinefrin ve izoproterenol gibi ‘Sempatomimetikler’ (kalp ve astım ile ilişkili rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır)

• Amfetaminler Dikkat bozukluğu hastalığı, gün içinde uykulu olma (narkolepsi) veya iştah ve kilo alımını kontrol etmeye yardımcı olarak kullanılan ilaçlar.

Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MADOPAR HBS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.