Mabthera Fiyat ve Yan Etkileri

Mabthera’nm etkin maddesi bir tür protein olan rituksimab’dır. Rituksimab bir çeşit beyaz kan hücresi olan B lenfositinin yüzeyine bağlanır. Rituksimab bu hücrenin yüzeyine bağlandığında, hücrenin ölmesine neden olur.

Mabthera 1400 mg/11.7 mİ S.C. enjeksiyon için çözelti içeren flakon, deri altına uygulanan, çözelti şeklinde bir ilaçtır. Çözelti berrak ila opelesan renksiz ila sarımsı bir sıvı olup, enjeksiyon için çözelti içeren steril flakon şeklinde bulunur. 11.7 mlTik flakonlar, 1 adet flakon içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Mabthera hastalığınızın iyileştirilmesi için tek başına veya “kemoterapi” adı verilen ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Tedavinize mutlaka Mabthera’nm damar yolu ile uygulanan formu ile başlanacaktır. Sonrasında ise Mabthera’nm deri altına uygulanan formu ile tedavinize devam edilecektir. Doktorunuz Mabthera’nm ne şekilde uygulanacağına karar verecektir.

Doktorunuz, Hodgkin dışı lenfomanın tedavisi için Mabthera reçete edebilir.

Mabthera Fiyatı Ne Kadar?

Mabthera (kanser ilacı): Nükseden veya kemorezistan lenfoma, büyük B hücreli lenfoma,tanılı hastaların tedavisinde ek olarak kullanımı endikedir. Kutusu 3 bin 43 liradır.

Mabthera Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Mabthera’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin çoğu hafif ve orta şiddettedir ancak bazıları şiddetli olabilir ve tedavi gerektirebilir.

Seyrek olarak bu yan etkilerin bazıları ölümcül olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Mabthera’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Enfeksiyonlarda Görülen Yan Etkiler

 • Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, idrar yaparken yanma gibi enfeksiyon belirtileri
 • Genel olarak kendinizi zayıf ya da kötü hissetme
 • Akciğer iltihabı (pnömoni)
 • İdrar yollan enfeksiyonu

Yaygın Yan Etkiler

 • Hepatit B viral enfeksiyonu
 • Alerjik reaksiyonlar (aşın duyarlılık)
 • Deride uyuşma, kanncalanma, iğnelenme, yanma, kabarma gibi anormal hisler ve dokunma duyusunda azalma.
 • Kalple ilgili rahatsızlıklar (kalp krizi, düzensiz kalp atışı, kalbin anormal hızlı atması)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kanda anormal pıhtılaşma, kan hücrelerinin üretiminde düşüş, kırmızı kan hücrelerinin sayısında otoimmün nedenle azalma (vücudun kendi dokularını antijen olarak algılaması ve bu dokulara karşı antikor oluşması), lenf bezlerinin şişmesi veya büyümesi
 • Kalple ilgili bozukluklar, kalp atım hızının azalması, göğüs ağrısı (anjin)

Seyrek Yan Etkiler

 • Kanda bulunan enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olan bazı spesifik proteinlerin (immunoglobulinler) kısa süreli artması, ölü kanser hücrelerinin parçalanmasından kaynaklanan kanda kimyasal bozukluklar
 • Kol ve bacaklarda sinir hasarı, yüz felci
 • Cilt semptomlarına yol açabilecekleri de içeren kan damarı iltihaplanması
 • Bağırsak duvarında delinme (perforasyon)
 • Böbrek yetmezliği
 • Hayatı tehdit edici olabilecek ciddi kabartılı cilt durumu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Diğer Yaygın Yan Etkiler

 • Bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar veya bronşların iltihaplanması (bronşit)
 • Beyaz kan hücrelerinin azalması (ateşle birlikte veya ateşsiz seyreden), pıhtılaşmayı sağlayıcı kan hücrelerinin (trombositlerin) azalması
 • Mide bulantısı
 • Kafa derisinde saçsız bölgelerin oluşması, titreme, baş ağrısı
 • Bağışıklıkta azalma (enfeksiyona karşı koruyan antikorlar olan immünoglobulinlerin -IgG-düşük kan düzeyleri)
 • Sepsis (kanda enfeksiyon) ve pnömoni gibi bakteriyel enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, bronşiyal tüp enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları, kaynağı bilinmeyen genel enfeksiyonlar, sinüslerin iltihaplanması
 • Kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) azalması (anemi), tüm kan hücrelerinin (beyaz kan hücreleri (akyuvar) ve kandaki pıhtılaşmayı sağlayan hücreler dahil) sayısında azalma olması
 • Kan şekeri yüksekliği, kilo kaybı, yüz ve vücutta ödem, kanda LDH adı verilen enzim seviyelerinin artması ve düşük kan kalsiyum seviyesi
 • Kan damarlarının genişlemesi sonucu yüz kızarması, derinin morarması,
 • Huzursuz hissetme, baş dönmesi, kaygı
 • Gözyaşı miktarında artma, gözyaşı dökme ve salgılama bozukluğu, gözde iltihaplanma (konjonktivit)
 • Kulak çınlaması, kulak ağrısı
 • Yüksek veya düşük kan basıncı, ayağa kalkıldığında kan basıncında düşme
 • Akciğer, boğaz ve/veya sinüslerde iltihaplanma, tahriş ve/veya daralma, nefes darlığı, organlara yetersiz oksijen gitmesi, burun akması
 • Kusma, ishal, karın ağrısı, ağız ve boğazda tahriş ya da yara olması, yutma güçlüğü, kabızlık, hazımsızlık.
 • Yeme bozuklukları; az yemek yeme ve bunun sonucunda tehlikeli bir şekilde zayıflama.
 • Deride bozukluklar (kurdeşen), terlemede artış, gece terlemeleri
 • Kas ve iskelet sistemi ile ilgili bozukluklar, kasların anormal sertleşmesi, ağrı, eklem ağrısı, kas ağrısı, sırt ve boyun ağrısı.
 • Genel bozukluklar, tümör ağrısı, genel rahatsızlık ve huzursuzluk, grip belirtileri, titreme, çoklu organ yetmezliği.

Diğer Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Günlük aktivitelere olan ilginin azalması, keyif alamama, endişeli hissetme
 • Tat almada değişiklikler
 • Astım, vücut organlarına çok az oksijen gitmesi
 • Karın genişlemesi

Sıklığı Bilinmeyen Mabthera Yan Etkiler

 • Beyaz kan hücrelerinin düşüşünde gecikme
 • İnfüzyon ile ilişkili trombositlerin ani düşüşü (geri dönebilir), seyrek vakalarda ölümcül olabilir
 • İşitme kaybı
 • Diğer duyuların kaybı

Mabthera doktorunuz tarafından uygulanan laboratuvar testlerinde değişikliklere sebep olabilir.

Eğer diğer ilaçlarla beraber Mabthera kullanıyorsanız, yaşadığınız yan etkilerin bir kısmı diğer bir ilaca da bağlı olabilir.

Mabthera Nasıl Kullanılır?

Mabthera size bu tedavinin uygulanması konusunda deneyimli bir doktor ya da hemşire tarafından uygulanacaktır. Olası bir yan etkinin görülme ihtimaline karşı, siz bu ilacı alırken, onlar sizi yakından takip edeceklerdir.

Tedavinizin ilk kürü daima Mabthera’nın intravenöz (damar içine) formülasyonuyla bir intravenöz infüzyon olarak uygulanacaktır. Mabthera subkütan formülasyon enjeksiyonlarını ikinci veya sonraki kürlerde yaklaşık 5 dakika içerisinde uygulanacak şekilde alacaksınız.

Mabthera enjeksiyonlarına ne zaman başlanacağına doktorunuz karar verecektir.

Uygulama miktarı ve sıklığı

Mabthera size kemoterapiniz ile aynı gün uygulanacaktır. Bu genellikle her 3 haftada bir, toplamda 8 kere uygulanmaktadır.

Eğer tedaviye iyi yanıt verirseniz, Mabthera size 2 yıl boyunca 2-3 ayda bir idame tedavisi olarak verilebilir.

Doktorunuz, tedaviye yanıtınıza göre bu tedavi sıklığını değiştirebilir.

Mabthera’nm subkütan formülasyonu, karın bölgesinde deri altına enjeksiyon yoluyla uygulanır. Her enjeksiyon farklı bir bölgeye uygulanmalı ve derinin kızarık, bereli, hassas, sert olduğu bölgelere veya beni erin ya da skarların olduğu bölgelere asla uygulanmamalıdır.

Mabthera kullanırken, infüzyon sırasında oluşabilecek olası yan etkiler nedeniyle bir sağlık mesleği mensubu tarafından izleneceksiniz.

Her Mabthera uygulaması öncesinde verilecek olan ilaçlar

Mabthera uygulanmadan önce, olası yan etkileri önlemek ya da azaltmak amacıyla size doktorunuz tarafından başka ilaçlar verilecektir.

Doktorunuz hastalığınızın durumuna bağlı olarak ne kadar Mabthera kullanılacağına karar verecektir.

Çocuk hastalarda veya 18 yaş altı ergenlerde Mabthera ile yapılan çalışmalar yetersizdir, bu nedenle kullanılması önerilmez.

Yaşlı hastalarda (65 yaş ve üzeri) Mabthera kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalıklarında Mabthera Kullanımı

Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel bir kullanım söz konusu değildir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir kullanım söz konusu değildir.

Eğer Mabthera ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Mabthera ’dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Mabthera Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Mabthera Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Rituksimab’a, diğer benzer proteinlere, hiyalüronidaz veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjik (aşırı duyarlı) iseniz,

Hiyalüronidaz’a (enjekte edilen etkin maddenin emilimini arttırmaya yardım eden bir enzim) aleıjik (aşırı duyarlı) iseniz,

Aktif, ciddi bir enfeksiyon geçiriyorsanız,

Bağışıklık sisteminiz çok zayıflamışsa.

Yukarıdakilerden birisi sizin için geçerliyse Mabthera’yı kullanmayınız. Bu durumlardan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Mabthera Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Uygulama ile ilgili reaksiyonlar: Birçok hastada, Mabthera subkütan formülasyonun uygulandığı enjeksiyon bölgesinde veya çevresinde bazı yan etkiler oluşur. Bu lokal yan etkiler ağrı, şişme, morarma, kanama, deri kızarıklığı, kaşıntı ve döküntü şeklindedir.

Progresif Multifokal Lökoensefalopati (PML): PML, bir virüs sebebiyle meydana gelen, seyrek görülen ciddi bir beyin enfeksiyonudur. PML, bağışıklık sistemi zayıflamış olan insanlarda görülebilir. Yalnızca Mabthera ile veya bağışıklık sisteminizi baskılayan diğer ilaçlarla tedavi ediliyorsanız sizde PML görülme riski artar. PML, ölüm veya ciddi sakatlıkla sonuçlanabilir. PML için bilinen bir tedavi, önleme yolu veya ilaç yoktur.

Eğer aşağıdaki yakınmaları yaşıyorsanız veya bir yakınınız sizde bu yakınmaları fark ettiyse hemen doktorunuza söyleyiniz:

Düşünme zorluğu veya kafa karışıklığı

Denge kaybı

Yürüme veya konuşma tarzınızda değişiklik

Vücudunuzun bir tarafında güçsüzlük veya zayıflık

Bulanık görme veya görme kaybı

Tümör Lizis Sendromu (TLS): TLS, bazı kanser hücrelerinin hızlı bir şekilde yayılması sonucu meydana gelir.

TLS aşağıdaki sorunları yaşamanıza sebep olabilir:

 • Böbrek yetmezliği ve diyaliz tedavisi
 • Kalp ritminde bozukluklar
 • Doktorunuz, yapılacak kan testleri ile sizde TLS meydana gelip gelmediğini kontrol edebilir, TLS’nin meydana gelmesini önlemek için ilaç verebilir.
 • Ciddi cilt reaksiyonları: Mabthera tedavisi sırasında herhangi bir zamanda aşağıdaki yakınmaları yaşarsanız hemen doktorunuza söyleyiniz veya tıbbi yardım alınız:
 • Cildinizde, dudaklarınızda veya ağzınızda ağrılı yaralar veya ülserler
 • Kabarcıklar
 • Ciltte soyulmalar
 • Döküntü
 • Çıbanlar

Hepatit B Virüs (HBV) Reaktivasyonu: Mabthera ile tedavi edilen hastalarda fulminan hepatit, hepatik yetmezlik ve ölümle sonuçlanabilen hepatit B’nin yeniden alevlenmesi gerçekleşebilir. Mabthera tedavisine başlamadan önce bütün hastalar HBV enfeksiyonu açısından taranmak ve tedavi süresince ve sonrasında hastalar izlenmelidir. HBV’nizin alevlenmesi durumunda doktorunuz Mabthera ve birlikte kullanılan kemoterapi ilaçlarını kesebilir.

Yüksek kan basıncı için ilaç alıyorsanız, Mabthera infüzyonundan 12 saat önce ilacınızı almayı kesmeniz sizden istenebilir. Bazı kişilerde infüzyon sırasında kan basıncında düşme yaşanmıştır.

Herhangi bir kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz (örneğin kalp spazmı, çarpıntı veya kalp yetmezliği) veya geçmişte nefes alma sorunları çektiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

Kemoterapi veya bağışıklık sistemini etkileyebilecek ilaçlar kullanıyorsanız veya daha önce kullandınız ise, doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Doktorunuz Mabthera tedavisi sırasında sizinle yakından ilgilenecektir.

Çocuklar ve ergenlerde Mabthera  Kullanımı

Halihazırda Mabthera’nın çocuklarda ve ergenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır; eğer 18 yaşın altındaysanız, siz veya aileniz Mabthera’nın sizin için uygun olup olmadığını doktorunuza danışmaksınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Mabthera Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmaya niyetliyseniz bunu doktorunuza bildiriniz. Bunun nedeni Mabthera’nın plasentayı geçip bebeğinizi etkileyebilmesi dir.

Eğer hamile kalabilme durumunuz varsa, Mabthera tedavisi sırasında ve son Mabthera tedavinizden 12 ay sonrasına kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Mabthera Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mabthera aynı zamanda süte de geçebilir. Mabthera tedavisi sırasında ve son Mabthera tedavinizden 12 ay sonrasına kadar bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Mabthera Kullanılır mı?

Aynı anda birden fazla ilaç kullanmak ilaçların etkisini kuvvetlendirebileceği veya zayıflatabileceği için bu durum çok önemlidir. Doktorunuz tarafından güvenli olduğu belirtilmediği sürece Mabthera diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Mabthera’nın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.