Lucentis İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

LUCENTIS nedir ve ne için kullanılır?

LUCENTIS, bir antikorun bölümlerinden biri olan ranibizumab etkin maddesini içermektedir. Antikorlar vücuttaki diğer özgün proteinleri belirli bir biçimde tanıyan ve bu proteinlere bağlanan proteinlerdir. Ranibizumab, göz içi ağ tabakasında (retina; gözün ışığa duyarlı olan arka kısmı) bulunan insan vasküler endotelyal büyüme faktörü A (VEGF-A) olarak adlandırılan bir proteine seçici olarak bağlanmaktadır. Ranibizumab, gözde yaşa bağlı sarı nokta (makula) dejenerasyonunun (YBMD) ilerlemesine ve diyabet (diyabetik maküler ödem, DME) ya da retinal damar tıkanıklığının (RVO) neden olduğu maküler ödem (şişme) gelişimine katkıda bulunan anormal süreçler olan gözdeki yeni kan damarı gelişimini ve sızıntısını

engellemektedir. LUCENTIS,

• anormal kan damarı oluşumunun ve gelişiminin neden olduğu retina hasarının tedavisi için kullanılmaktadır. Bu durum, yaşla ilişkili makula dejenerasyonu (YBMD) gibi hastalıklarda gözlenmektedir.

• diyabetik hastalarda(şeker hastalarında) retinada bulunan kan damarlarındaki anormal sızıntıların neden olduğu diyabetik maküler ödem diye adlandırılan hastalığın tedavisinde,

• Retinada maküler ödem ve kanamaya neden olan retina damarlarının tıkanması (RVO) olarak adlandırılan hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

LUCENTIS, şeffaf, renksiz bir cam flakonda sunulan bir enjeksiyonluk çözeltidir. Flakon 0.23 ml berrak, renksiz ile soluk sarı arasında bir sulu çözelti içermektedir.

LUCENTIS, ranibizumab içeren bir cam flakon, flakon içeriğinin çekilmesi için bir filtreli iğne, bir enjeksiyon iğnesi ve göz içine enjeksiyon için bir şırınga içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

LUCENTIS, bir göz hastalıkları uzmanı tarafından lokal anestezi altında enjeksiyon şeklinde gözünüze verilmektedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LUCENTIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LUCENTIS’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Gözde kızarıklık

• Gözde ağrı

• Gözde ışığa karşı hassasiyet ve/veya görüş değişiklikleri gibi olası bir göz inflamasyonuna ve/veya enfeksiyonuna ilişkin belirtiler

• Gözde görüş kaybı ya da bulanıklığına ilerleyen, yüzen cisimciklerle birlikte ani parıltılar görme (örümcek ağları görme)

• Ekstremitelerde veya yüzde zayıflık veya felç, konuşmada veya anlamada zorluk gibi inme belirtileri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LUCENTIS’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Göz ağrısı

• Gözde yabancı cisim hissi

• Gözde kanlanma ve kaşıntı

• Göz kapağının kenarlarında inflamasyon ya da enfeksiyon

• Göz içi basıncının yükselmesi

• Görüş bozukluğu

• Bulanık görüş

• Uçuşan noktalar ya da cisimcikler görme (yüzen cisimler)

• Göz inflamasyonu

• Geçici körlük

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. Bu ciddi yan etkiler çok yaygın görülür.

• Gözün bir bölümünde şişlik (kornea, uvea)

• Göz kapağının şişmesi

• Göz kapağında ağrı

• Gözde kanama

• Görme keskinliğinde azalma

• Göz merceğinde bulutlanma

• İnme

• Üriner sistem enfeksiyonu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. Bu ciddi yan etkiler yaygın görülür.

• Göz kapağında irritasyon

• Körlük

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu ciddi yan etki yaygın olmayan bir yan etkidir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Gözde tahriş

• Göz kuruluğu

• Baş ağrısı

• Boğaz ağrısı

• Eklem ağrısı

• Artmış gözyaşı üretimi

Bunlar LUCENTIS’in hafif yan etkileridir.

Bu hafif yan etkiler çok yaygın görülür.

• Göz yüzeyinde biyomikroskop muayenesi ile anlaşılabilecek küçük lekeler

• Işığa karşı hassasiyet

• Gözde rahatsızlık hissi

• Gözde kaşınma ve kaşınma ile birlikte göz akıntısı

• Kızarıklık ve şişkinlik (konjunktivit)

• Grip benzeri belirtiler

• Yorgunluk hissi

• Genel olarak kendini iyi hissetmeme hali

• Kaygı, endişe hali

• Öksürük

• Mide bulantısı

• Alerjik reaksiyonlar (döküntü, kaşıntı ve deride kızarıklık)

Bunlar LUCENTIS’in hafif yan etkileridir. Bu hafif yan etkiler yaygın görülür.

• Gözde anormallik hissi

• Gözdeki enjeksiyon yerinde ağrı ve irritasyon

Bunlar LUCENTIS’in hafif yan etkileridir. Bu hafif yan etkiler yaygın olmayan yan etkilerdir.

LUCENTIS Nasıl Kullanılır?

• LUCENTIS bir göz hastalıkları uzmanı tarafından uygulanacaktır.

• Gözünüzün mikrop kapmasını önlemek için doktorunuz gerekli görürse sizden, her uygulamadan önce ve sonra 3 gün boyunca günde 4 kez antimikrobiyal göz damlası kullanmanızı isteyebilir.

• Yaşa bağlı sarı nokta (makula) dejenerasyonu için tedavi ediliyorsanız, LUCENTIS gözünüze tek bir enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır. Normal dozu 0.5 mg’a eşdeğer olan 0.05 ml’dir (mililitre). LUCENTIS ilk 3 ay, ayda bir verilmektedir. İki uygulama arasında geçen zaman 1 aydan kısa olmamalıdır.

• Daha sonra doktorunuz görüşünüzü ayda bir kere muayene edecektir. Durumunuz

kötüleştiği takdirde, doktorunuz etkilenen gözünüze tekrar LUCENTIS uygulayacaktır.

• Diyabet ya da retinal damar tıkanıklığındaki maküler ödemden kaynaklanan görme bozukluğu için tedavi ediliyorsanız, enjeksiyon ayda bir kez yapılacaktır. Doktorunuz görme durumunuzu aylık olarak takip edecektir. Görme durumunuz aynı kalırsa doktorunuz LUCENTIS ile tedaviyi durdurmaya karar verebilir. Doktorunuz görme durumunuzu aylık olarak takip etmeye devam edecek ve LUCENTIS ile tedavinin tekrar başlatılıp başlatılmamasına karar verecektir.

• LUCENTIS gözünüze tek bir enjeksiyon şeklinde uygulanır.

• Enjeksiyondan önce yeterli düzeyde anestezi uygulanacak ve steril ortam sağlanacaktır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

LUCENTIS, 65 yaş ve üzerindeki kişilerde doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilmektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz LUCENTIS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer LUCENTIS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LUCENTIS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

LUCENTIS’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LUCENTIS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LUCENTIS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

LUCENTIS tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız. Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

LUCENTIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LUCENTIS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Ranibizumaba ya da bu kullanma talimatının başında belirtilen yardımcı maddelere karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

• Gözünüzün içinde ya da çevresinde bir enfeksiyon varsa ya da böyle bir enfeksiyonun varlığından şüpheleniyorsanız.

• Gözünüzde ağrı ya da kızarıklık varsa.

• Daha önce ciddi bir alerjik reaksiyon (hipersensitivite) yaşadıysanız, LUCENTIS

kullanmaya başlamadan önce bu durumu doktorunuza bildiriniz. Eğer alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız.

Yukarıda belirtilen durumlar sizin için geçerliyse, doktorunuza durumunuzu bildiriniz. Böyle bir durumda LUCENTIS kullanmamalısınız.

LUCENTIS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Göze yapılan bir enjeksiyondan sonra bazen ciddi bir göz enfeksiyonu ya da göz bozukluğu gelişebilir. Gözde kızarıklık, ağrı, ışığa karşı hassasiyet ve/veya görüş değişiklikleri gibi olası bir göz enfeksiyonuna ilişkin belirtiler geliştiği takdirde, gecikmeden doktorunuza danışınız.

• LUCENTIS gibi ilaçlarla yapılan göz enjeksiyonları göz basıncını artırabilir. Bu, fark edemeyeceğiniz bir şeydir ancak doktorunuz, LUCENTIS enjeksiyonundan sonra bu tip komplikasyonların gelişmediğinden emin olmak için bazı ilave testler yapabilir.

• Önceden inme geçirdiyseniz veya geçici inme belirtileri (Kol, bacaklar veya yüzünüzde zayıflık veya kol, bacak ya da yüz felci, konuşma ve anlamada zorluk) yaşadıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu bilgi, Lucentis’in sizin için uygun bir tedavi olup olmadığını değerlendirmek için göz önüne alınacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LUCENTIS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

LUCENTIS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, LUCENTIS tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz. Doktorunuz size hamilelik sırasında LUCENTIS kullanmanın potansiyel risklerini açıklayacaktır. Doktorunuz size LUCENTIS tedavisi sırasında doğum kontrolü uygulamanıza ilişkin önerilerde bulunacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LUCENTIS tedavisi sırasında emzirmemelisiniz. Eğer emziriyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makina kullanımı

LUCENTIS uygulamasından sonra bazı geçici görme sorunları yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda, görme bozukluğu kaybolana kadar araç ya da makine kullanmamalısınız.

LUCENTIS Etken Maddesi Nedir?

LUCENTIS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LUCENTIS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.