Losartil Prospektüsü

Losartil anjiyotensin II reseptör antagonistleri (AHA) denilen bir ilaç grubunda yer alan tansiyon düşürücü (antihipertansif) bir ilaçtır.

Losartil 50 mg film tabletler beyaz renkli, oval şekilli, film kaplı tabletlerdir.

Losartil 28 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Anjiyotensin II vücutta üretilen bir maddedir; kan damarlarındaki reseptörlere bağlanarak onların daralmalarına yol açar. Bunun sonucunda kan basıncı yükselir. Losartan anj iyi ötensin H’nin bu reseptörlere bağlanmasını engelleyerek kan damarlarının gevşemesine neden olur; böylelikle kan basıncını düşürür. Losartan kan basıncı yüksek olan tip 2 diyabetli hastalarda böbrek fonksiyonunda azalmayı yavaşlatır.

Losartil aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Yetişkinlerde yüksek tansiyonu (hipertansiyon) olan hastaların kan basıncını düşürmek için kullanılır. Kalbiniz atarken ve gevşerken kan damarlarınızda kanın uyguladığı güç kan basıncıdır. Eğer bu güç çok fazlaysa kan basıncınız yüksek (tansiyonunuz yüksek) demektir. Losartil kan damarlarınızın gevşemesini sağlar ve böylece kan basıncınız düşer.

Günde >0.5 g proteinüri (idrarda anormal miktarda proteinin bulunduğu bir durum) ve böbrek fonksiyonunda bozulmaya dair laboratuvar kanıtları olan hipertansif (tansiyonu yüksek) tip 2 diyabetik (şekeri olan) hastalarda böbrekleri korumak için kullanılır

Losartil Nasıl Kullanılır?

Losartil’i her zaman doktorunuzun size reçete ettiği şekilde kullanınız.

Doktorunuz durumunuza ve başka ilaçlar alıp almamanıza bağlı olarak sizin için en uygun doza karar verecektir.

Kan basıncınız üzerinde düzenli kontrolü sürdürmek için Losartil’i doktorunuz size reçetelediği sürece almaya devam etmeniz önemlidir.

Ağızdan almalısınız.

Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, Losartil’i her gün aynı saatte almaya gayret ediniz.

Kan basıncı yüksek olan yetişkin hastalar

Tedaviye genellikle günde 50 mg losartan (bir tablet Losartil 50 mg) ile başlanır. Maksimum kan basıncı düşürücü etki tedaviye başlandıktan sonra 3-6 hafta içerisinde görülür. Bazı hastalarda doz sonradan günde 100 mg losartana yükseltilebilir (iki tablet Losartil 50 mg). Losartanın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu hissine kapılırsanız, lütfen doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Kan basıncı yüksek ve yetişkin tip 2 diyabeti olan hastalar

Tedaviye genellikle günde 50 mg losartan (bir tablet Losartil 50 mg) ile başlanır. Kan basıncı yanıtınıza bağlı olarak doz sonradan günde 100 mg losartana yükseltilebilir (iki tablet Losartil 50 mg).

Losartan diğer kan basıncı düşürücü ilaçlarla birlikte (ör., diüretikler, kalsiyum kanal blokörleri, alfa ya da beta blokörler ve merkezi etkili ajanlar) olduğu gibi insülin ve diğer yaygın olarak kullanılan kan glukoz düzeyini düşürücü ilaçlarla da kullanılabilir (ör. sülfonilüreler, glitazonlar ve glukozidaz inhibitörleri).

Losartil çocuklarda çalışılmıştır. Daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşunuz. Losartil böbrek veya karaciğerle ilgili sorunları olan ya da 6 yaşın altındaki çocuklarda, bu hasta grubunda sınırlı veri olduğundan önerilmemektedir.

Losartil genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir.

Doktor özellikle belirli hastalarda tedaviye başlarken daha düşük bir doz tavsiye edebilir; bu tip hastalar yüksek dozlarda diüretiklerle tedavi edilen hastalar, karaciğer bozukluğu olan hastalar veya 75 yaş üzeri hastalardır.

Böbrek yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği Hastalarında Losartil Kullanımı

Böbrek probleminiz varsa bunu önceden doktorunuza bildiriniz.

Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda losartan kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer Losartil ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Losartil ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımının belirtileri; düşük kan basıncı, kalp atış hızında artış, bazen de azalma olabilir. Çocukların kazara Losartil alması durumunda derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

Losartil Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir tableti her zamanki saatinde almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzu alma zamanı yakınsa, atladığınız dozu almanıza gerek yoktur, sadece bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği gibi zamanında alarak, normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Losartil ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Losartil Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Losartil veya içerisindeki herhangi bir maddeye karşı allerjiniz varsa,

Karaciğer fonksiyonunuz ciddi şekilde bozulmuşsa,

Hamileliğiniz 3 ayı geçmişse (gebeliğin erken döneminde de Losartil kullanımından kaçınılması sizin açınızdan iyi olacaktır. bkz. “Gebelik”).

Diyabetiniz ya da böbrek fonksiyonu bozukluğunuz varsa ve tansiyonunuzu düşürmek için aliskiren kullanıyorsanız.

Losartil Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Gebe olduğunuzu düşünüyorsanız (veya gebe kalma ihtimaliniz varsa) doktorunuza söylemelisiniz. Losartil gebeliğin erken döneminde tavsiye edilmez ve hamileliğiniz 3 ayı geçmişse Losartil almamanız gerekir çünkü bu dönemde kullanıldığında bebeğinize ciddi şekilde zarar verebilir (bkz. gebelik bölümü).

Losartil almadan önce doktorunuza aşağıdakileri söylemeniz önemlidir:

Geçmişte anjiyoödem (yüz, dudaklar, boğaz ve/veya dilde şişme) yaşadıysanız (bkz. bölüm 4. “Olası yan etkiler nelerdir?”)

Aşırı derecede kusma veya ishal ve buna bağlı olarak vücut sıvılarınızda ve/veya vücudunuzdaki tuz miktarında aşırı miktarda kayıp varsa.

Diüretikler (idrar atılımının artıran ilaçlar/idrar söktürücüler) alıyorsanız veya diyetle aldığınız tuz miktarında kısıtlama yapılıyorsa (bunlar vücudunuzdan aşırı miktarda sıvı ve tuz kaybına yol açar) (bkz. bölüm 3 “Özel hasta gruplarında kullanım”).

Böbreklerinize giden kan damarlarında daralma veya blokaj olduğu biliniyorsa veya yakın bir tarihte size böbrek nakli yapıldıysa.

Karaciğer fonksiyonunuz bozulmuşsa (bkz. bölüm 2 “Losartil’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız” ve bölüm 3 “Özel hasta gruplarında kullanım”).

Böbrek bozukluğunun eşlik ettiği veya etmediği kalp yetmezliğiniz ya da eş zamanlı olarak yaşamı tehdit eden ciddi kalp aritmileriniz varsa. Eş zamanlı olarak bir beta-blokör ile tedavi ediliyorsanız özellikle dikkatli olunmalıdır.

Kalp kapaklarınızda veya kalp kasınızda sorun varsa.

Kalp damarlarındaki bozulmaya bağlı kalp hastalığı veya beyin damarlarındaki hastalığınız varsa

Sizde primer hiperaldosteronizm (böbrek üstü bezindeki bir anormallik nedeniyle aldosteron hormonunun salgılanmasında artışla ilişkili bir durum) varsa.

RAAS’ın dual blokajına yol açtığından ARB veya ACE inhibitörlerinin aliskiren ile beraber kullanımı önerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Losartil İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Losartil aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Losartil Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe olduğunuzu düşünüyorsanız (veya gebe kalma ihtimaliniz varsa) doktorunuza söylemelisiniz. Normal şartlarda doktorunuz size gebe kalmadan önce veya gebe olduğunuzu öğrendiğiniz anda LOS ARTIL almayı bırakmanızı tavsiye edecek ve LOS ARTIL yerine başka bir ilaç almanızı önerecektir. Losartil gebeliğin erken döneminde tavsiye edilmez ve hamileliğiniz 3 ayı geçmişse Losartil almamanız gerekir çünkü hamileliğin üçüncü ayından sonra kullanıldığında bebeğinize ciddi şekilde zarar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Losartil Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Losartil emziren annelere önerilmez ve eğer emzirmek istiyorsanız, özellikle de bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre doğmuşsa doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir.

Araç ve makina kullanımı

Losartil’in araç ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkilere ilişkin hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Losartil’in araç veya makine kullanma becerisini etkileme ihtimali azdır. Ancak yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar gibi, losartan da bazı kişilerde baş dönmesi veya uyku haline yol açabilir. Baş dönmesi veya uyku hali yaşarsanız, araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışmak siniz.

Losartil Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 8.48 mg potasyum içerir. Bu dozda potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Her bir tablet 78,5 mg aglomerat laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlük) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Losartil Kullanılır mı?

Losartil kullanırken reçeteli ya da reçetesiz başka ilaçlar, doğal ürünler ya da bitkisel ilaçlar alıyorsanız veya geçmişte aldıysanız doktorunuza bildiriniz. Losartil ile tedavi edilirken, aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız özellikle dikkatli olmalısınız:

Diğer kan basıncını düşüren ilaçlar; bunlar kan basıncınızı daha da düşürebilir. Kan basıncı aşağıdaki ilaçlar/ilaç sınıflanndan biriyle de düşebilir: trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler, baklofen, amifostin.

Potasyum tutan veya potasyum düzeylerini yükseltebilen ilaçlar (örn., potasyum takviyeleri, potasyumlu tuzlar veya potasyum tutan ilaçlar (örn., belirli diüretikler [amilorid, triamteren, spironolakton] veya heparin).

COX-2 inhibitörleri dahil olmak üzere steroid olmayan iltihap önleyici (NSAİ) ilaçlar (öm.indometasin); bunlar iltihabı azaltan ve ağrı giderimine yardımcı olmak amacıyla kullanılabilen ilaçlardır. Bunlar losartanın kan basıncını düşürücü etkisini azaltabilirler.

Böbrek fonksiyonunuz bozulmuşsa, bu ilaçların eş zamanlı kullanımı böbrek fonksiyonunda kötüleşmeye neden olabilir.

Lityum içeren ilaçlar doktorun yakın gözetimi olmadan losartan ile birlikte alınmamalıdır. Tedbir niteliğindeki özel önlemler (örn., kan testleri) uygun olabilir.

Losartil Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Losartil’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Losartil’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Döküntü, kaşıntı, nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şekilde yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişme ile kendini gösteren şiddetli aleıjik reaksiyon

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Losartil’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Losartil ile aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Sersemlik
 • Düşük kan basıncı (özellikle vücutta kan damarlarından aşırı miktarda su kaybından sonra; örn., şiddetli kalp yetmezliği olan hastalarda veya yüksek doz diüretiklerle tedavi sırasında)
 • Doza bağlı ortostatik etkiler (örn., uzanmış veya oturmuşken ayağa kalkıldığında kan basıncında azalma)
 • Güçsüzlük
 • Yorgunluk
 • Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)
 • Kanda potasyum düzeninin artması (hiperkalemi)
 • Böbrek fonksiyonunda değişiklikler (böbrek yetmezliği dahil)
 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi)
 • Kalp yetmezliği olan hastalarda kanda üre, serum kreatinin ve serum potasyum düzeyinde artış.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Uyku hali
 • Baş ağrısı
 • Uyku bozuklukları
 • Kalp hızında artma (çarpıntı)
 • Şiddetli göğüs ağrısı (angina pektoris)
 • Nefes darlığı (dispne)
 • Karın ağrısı
 • İnatçı kabızlık
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kaşıntı (prurit)
 • Döküntü
 • Bölgesel şişlik (ödem)
 • Öksürük.

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Aşırı duyarlılık
 • Anjiyoödem (el, ayaklar, yüz ve dilde şişmeler)
 • Kan damarlarının iltihabı (Henoch-Schonlein purpura dahil vaskülit)
 • Uyuşma veya karıncalanma hissi (parestezi)
 • Bayılma (senkop) . Çok hızlı ve düzensiz kalp atışı (atriyal fıbrilasyon)
 • Beyinde atak (inme)
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Kan alanin aminotransferaz (ALT) düzeylerinde yükselme; tedavi bırakıldıktan sonra genellikle düzelir.

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Trombosit (kan pulcukları) sayısında azalma
 • Migren
 • Karaciğer fonksiyon anormallikleri
 • Kas ve eklem ağrısı
 • Grip benzeri belirtiler ve yakınmalar
 • Sırt ağrısı ve idrar yolu enfeksiyonu
 • Güneşe aşırı duyarlılık
 • Nedeni açıklanamayan kas ağrısı ile birlikte koyu renkte (çay rengi) idrar (rabdomiyoliz)
 • İmpotans (cinsel yetersizlik)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Kanda düşük sodyum düzeyleri (hiponatremi)
 • Depresyon
 • Genel olarak kendini iyi hissetmeme (kırıklık)
 • Kulaklarda çınlama, vızıltı, uğuldama veya çıtırtı (tinitus)
 • Tat bozukluğu (disguzi)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.