Losapres Plus Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

LOSAPRES PLUS nedir ve ne için kullanılır?

LOSAPRES PLUS, anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 50 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

LOSAPRES PLUS, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Sarı renkli, film kaplı tabletlerdir.

LOSAPRES PLUS, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

 • LOSAPRES PLUS, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan
 • basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının

  (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.

 • LOSAPRES PLUS yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı
 • kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofısi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LOSAPRES PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

 • Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme
 • Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, sinüzit, sinüs bozukluklan, öksürük.
 • İshal, kann ağrısı, bulantı, hazımsızlık.
 • Kaslarda ağn veya kramp, bacaklarda ağn, sırt ağrısı
 • Yorgunluk ve güçsüzlük, göğüs ağrısı
 • Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

 • Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağrısı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve karın ağnsı), morluklar, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ile birlikte morluklar, kan damarlannda iltihaplanma ve eşlik eden deri kızarıklıktan ve morluklar
 • Ürik asit seviyesinin artması veya belirgin gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik
 • Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik ataklan), bilinç karışıklığı (konfüzyon), depresyon, anormal rüyalar, uyku bozuklukları, uykulu olma hali, hafızada zayıflama
 • • İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağrı, titreme, migren, bayılma

  • Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme fonksiyonunda kötüleşme, etraftaki şeyleri sarı görme

 • Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri
 • Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında sallanıyor gibi ve güçsüz hissetme), anjina (göğüs ağrısı), anormal kalp atımı, serebrovasküler travma (geçici iskemik atak veya "mini-inme"), kalp krizi, çarpıntı
 • Boğaz ağrısı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma
 • Kabızlık, gaz, mide rahatsızlığı, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağrısı, iştah kaybı
 • Sarılık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı
 • Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, sıcak basması, terleme, saç dökülmesi
 • Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağrı, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas güçsüzlüğü Geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlarında bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık
 • Yüzde şişkinlik, ateş
 • Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

 • Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şişme, kızarıklık ve kaşıntı ile görülen aleıjik reaksiyon
 • Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler
 • LOSAPRES PLUS Nasıl Kullanılır?

 • LOSAPRES PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre LOSAPRES PLUS’ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.
 • Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için LOSAPRES PLUS’ı, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.
 • LOSAPRES PLUS 50 mg/12.5 mg film tablet için normal günlük doz bir tablettir. Bu doz günde 2 tablet LOSAPRES PLUS 50 mg/12.5 mg film tablet veya 1 tablet
 • LOSAPRES PLUS 100 mg/25 mg film tablet’e çıkarılabilir. Maksimum günlük doz günde 2 tablet LOSAPRES PLUS 50 mg/12.5 mg film tablet’dir.

 • LOSAPRES PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
 • Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.
 • • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).

  • Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, LOSAPRES PLUS’ı her gün aynı saatte alınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  LOSAPRES PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastalann çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Eğer LOSAPRES PLUS ‘m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  LOSAPRES PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LOSAPRES PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan yapısında değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

  LOSAPRES PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LOSAPRES PLUS ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmayınız.

  LOSAPRES PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LOSAPRES PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,
 • Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağrısı (anjina pektoris) var ise,
 • Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakların daralması) veya hipertrofık kardiyomiyopati (kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,
 • Diyabet (şeker hastalığı) var ise,
 • Gut hastalığınız var ise,
 • Aleıjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,
 • Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,
 • Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.
 • Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LOSAPRES PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LOSAPRES PLUS aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

  Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve LOSAPRES PLUS tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.

  Diyetle alınan aşın miktarda tuz LOSAPRES PLUS tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. LOSAPRES PLUS erken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk 3 ayını doldurduysanız bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. LOSAPRES PLUS emziren kadınlara tavsiye edilmez ve mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örn., otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

  LOSAPRES PLUS Etken Maddesi Nedir?

  LOSAPRES PLUS laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  LOSAPRES PLUS içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlan etkileyebilir.

  Doktorun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar LOSAPRES PLUS ile birlikte verilmemelidir.

  Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatlar veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçlan, kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.

  Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:

 • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,
 • Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Ağrı kesiciler
 • Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Artrit ilaçları (eklem iltihabı),
 • Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),
 • Kas gevşeticiler,
 • Uyku ilaçlan,
 • Morfin gibi opioid ilaçlar (ağrı kesiciler),
 • Adrenalin gibi ilaçlar,
 • Oral diyabet ilaçları (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar) veya insülin,
 • Glisirizin (meyan kökü içerisinde bulunan)
 • LOSAPRES PLUS kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografık bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LOSAPRES PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.