Losanew Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Losanew anjiyotensin II reseptör antagonistleri (AHA) denilen bir ilaç grubunda yer alan tansiyon düşürücü (antihipertansif) bir ilaçtır.

Anjiyotensin II vücutta üretilen bir maddedir; kan damarlarındaki reseptörlere bağlanarak onların daralmalarına yol açar. Bunun sonucunda kan basıncı yükselir. Losartan anj iyi ötensin H’nin bu reseptörlere bağlanmasını engelleyerek kan damarlarının gevşemesine neden olur; böylelikle kan basıncını düşürür. Losartan kan basıncı yüksek olan tip 2 diyabetli hastalarda böbrek fonksiyonunda azalmayı yavaşlatır.

Losanew, 50 mg film kaplı tabletler beyaz renkli, oval bir yüzü 50 diğer yüzü J baskılı bikonveks film kaplı tabletlerdir. Losanew 28 ve 84 film kaplı tabletlik alü-alü blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Losanew aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Yetişkinlerde yüksek tansiyonu (hipertansiyon) olan hastaların kan basıncını düşürmek için kullanılır. Yüksek tansiyon, kan basıncınızın yükselmesi demektir. Kalbiniz atarken ve gevşerken kan damarlarınızda kanın uyguladığı güç kan basıncıdır.

Eğer bu güç çok fazlaysa kan basıncınız yüksek (tansiyonunuz yüksek) demektir. Losanew kan damarlarınızın gevşemesini sağlar ve böylece kan basıncınız düşer.

Günde >0.5 g proteinüri (idrarda anormal miktarda proteinin bulunduğu bir durum) ve böbrek fonksiyonunda bozulmaya dair laboratuvar kanıtları olan hipertansif (tansiyonu yüksek) tip 2 diyabetik (şekeri olan) hastalarda böbrekleri korumak için.

Losanew Nasıl Kullanılır?

Losanew ‘i her zaman doktorunuzun size reçete ettiği şekilde kullanınız.

Doktorunuz durumunuza ve başka ilaçlar alıp almamanıza bağlı olarak sizin için en uygun doza karar verecektir.

Kan basıncınız üzerinde düzenli kontrolü sürdürmek için Losanew ‘i doktorunuz size reçetelediği sürece almaya devam etmeniz önemlidir.

Ağızdan almalısınız.

Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, Losanew ‘i her gün aynı saatte almaya gayret ediniz.

Kan basıncı yüksek olan yetişkin hastalar

Tedaviye genellikle günde 50 mg losartan (bir tablet Losanew 50 mg) ile başlanır. Maksimum kan basıncı düşürücü etki tedaviye başlandıktan sonra 3-6 hafta içerisinde görülür. Bazı hastalarda doz sonradan günde 100 mg losartana yükseltilebilir (iki tablet Losanew 50 mg). Losartanın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu hissine kapılırsanız, lütfen doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Kan basıncı yüksek ve yetişkin tip 2 diyabeti olan hastalar

Tedaviye genellikle günde 50 mg losartan (bir tablet Losanew 50 mg) ile başlanır. Kan basıncı yanıtınıza bağlı olarak doz sonradan günde 100 mg losartana yükseltilebilir (iki tablet LOSANEYV 50 mg).

Losartan diğer kan basıncı düşürücü ilaçlarla birlikte (örn. diüretikler, kalsiyum kanal blokörleri, alfa ya da beta blokörler ve merkezi etkili ajanlar) olduğu gibi insülin ve diğer yaygın olarak kullanılan kan glukoz düzeyini düşürücü ilaçlarla da kullanılabilir (ör. sülfonilüreler, glitazonlar ve glukozidaz inhibitörleri).

Losartan çocuklarda çalışılmıştır. Daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

Losartan genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir.

Doktor özellikle belirli hastalarda tedaviye başlarken daha düşük bir doz tavsiye edebilir; bu tip hastalar yüksek dozlarda diüretiklerle tedavi edilen hastalar, karaciğer bozukluğu olan hastalar veya 75 yaş üzeri hastalardır.

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği hastalarında Losanew kullanımı 

Böbrek probleminiz varsa bunu önceden doktorunuza bildiriniz.

Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda losartan kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer Losanew’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Losanew’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımının belirtileri, düşük kan basıncı, kalp atış hızında artış, bazen de azalma olabilir. Çocukların kazara Losanew alması durumunda derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

Losanew Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir tableti her zamanki saatinde almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzu alma zamanı yakınsa, atladığınız dozu almanıza gerek yoktur, sadece bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği gibi zamanında alarak, normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Losanew ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Losanew Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Losanew veya içerisindeki herhangi bir maddeye karşı allerjiniz varsa,

Karaciğer fonksiyonunuz ciddi şekilde bozulmuşsa,

Hamileliğiniz 3 ayı geçmişse (gebeliğin erken döneminde de Losanew’dan kaçınmak daha iyidirbkz. “Gebelik”).

Losanew Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Gebe olduğunuzu düşünüyorsanız (veya gebe kalma ihtimaliniz varsa) doktorunuza söylemelisiniz. Losanew gebeliğin erken döneminde tavsiye edilmez ve hamileliğiniz 3 ayı geçmişse Losanew almamanız gerekir çünkü bu dönemde kullanıldığında bebeğinize ciddi şekilde zarar verebilir (bkz. gebelik bölümü).

Losanew almadan önce doktorunuza aşağıdakileri söylemeniz önemlidir:

Geçmişte anjiyoödem (yüz, dudaklar, boğaz ve/veya dilde şişme) yaşadıysanız (bkz. bölüm 4. “Olası yan etkiler nelerdir?”),

Aşın derecede kusma veya ishal ve buna bağlı olarak vücut sıvılarınızda ve/veya vücudunuzdaki tuz miktarında aşın miktarda kayıp varsa,

Diüretikler (idrar atıhmmı artıran ilaçlar/idrar söktürücüler) alıyorsanız veya diyetle aldığınız tuz miktannda kısıtlama yapılıyorsa (bunlar vücudunuzdan aşırı miktarda sıvı ve tuz kaybına yol açar) (bkz. bölüm 3 “Özel hasta gruplannda dozaj”),

Böbreklerinize giden kan damarlarında daralma veya blokaj olduğu biliniyorsa veya yakın bir tarihte size böbrek nakli yapıldıysa,

Karaciğer fonksiyonunuz bozulmuşsa (bkz. bölüm 2 ” Losanew ‘i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız” ve bölüm 3 “Özel hasta gruplarında dozaj”),

Böbrek bozukluğunun eşlik ettiği veya etmediği kalp yetmezliğiniz ya da eş zamanlı olarak yaşamı tehdit eden ciddi kalp aritmileriniz varsa. Eş zamanlı olarak bir beta-blokör ile tedavi ediliyorsanız özellikle dikkatli olunmalıdır,

Kalp kapaklarınızda veya kalp kasınızda sorunlar varsa,

Kalp damarlarındaki bozulmaya bağlı kalp hastalığı veya beyin damarlarındaki hastalığınız varsa,

Sizde primer hiperaldosteronizm (böbrek üstü bezindeki bir anormallik nedeniyle aldosteron hormonunun salgılanmasında artışla ilişkili bir durum).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Losanew İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Losanew aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Losanew Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe olduğunuzu düşünüyorsanız (veya gebe kalma ihtimaliniz varsa) doktorunuza söylemelisiniz. Normal şartlarda doktorunuz size gebe kalmadan önce veya gebe olduğunuzu öğrendiğiniz anda Losanew almayı bırakmanızı tavsiye edecek ve Losanew yerine başka bir ilaç almanızı önerecektir. Losanew gebeliğin erken döneminde tavsiye edilmez ve hamileliğiniz 3 ayı geçmişse Losanew almamanız gerekir çünkü hamileliğin üçüncü ayından sonra kullanıldığında bebeğinize ciddi şekilde zarar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Losanew Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız Losanew kullanmayınız.

Losanew emziren annelere önerilmez ve eğer emzirmek istiyorsanız, özellikle de bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre doğmuşsa doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir.

Losanew Etken Maddesi Nedir?

Losanew, bileşiminde 25 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlük) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Losanew, lesitin (soya) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Losanew Kullanılır mı?

Losanew kullanırken reçeteli ya da reçetesiz başka ilaçlar, doğal ürünler ya da bitkisel ilaçlar alıyorsanız veya geçmişte aldıysanız doktorunuza bildiriniz. Losanew ile tedavi edilirken, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız özellikle dikkatli olmalısınız:

Diğer kan basıncını düşüren ilaçlar; bunlar kan basıncınızı daha da düşürebilir. Kan basıncı aşağıdaki ilaçlar/ilaç sınıflarından biriyle de düşebilir: tri siklik antidepresanlar, antipsikotikler, baklofen, amifostin.

Potasyum tutan veya potasyum düzeylerini yükseltebilen ilaçlar (örn., potasyum takviyeleri, potasyumlu tuzlar veya potasyum tutan ilaçlar (örn., belirli diüretikler [amilorid, triamteren, spironolakton] veya heparin).

COX-2 inhibitörleri dahil olmak üzere steroid olmayan iltihap önleyici (NSAİ) ilaçlar (örn.indometasin); bunlar iltihabı azaltan ve ağrı giderimine yardımcı olmak amacıyla kullanılabilen ilaçlardır. Bunlar losartanın kan basıncını düşürücü etkisini azaltabilirler.

Böbrek fonksiyonunuz bozulmuşsa, bu ilaçların eş zamanlı kullanımı böbrek fonksiyonunda kötüleşmeye neden olabilir.

Lityum içeren ilaçlar doktorun yakın gözetimi olmadan losartan ile birlikte alınmamalıdır. Tedbir niteliğindeki özel önlemler (örn., kan testler) uygun olabilir.

Losanew Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Losanew’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki durumu yaşarsanız Losanew’i almayı durdurun ve hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şekilde yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişme)

Bilinmiyor: eldeki verilere dayanarak sıklık hesaplanamıyor

Losartan ile aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Yaygın Yan Etkiler

 • Sersemlik
 • Düşük kan basıncı
 • Güçsüzlük
 • Yorgunluk
 • Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)
 • Kanda potasyum düzeninin artması (hiperkalemi)
 • Böbrek fonksiyonunda değişiklikler (böbrek yetmezliği dahil)
 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi)
 • Kalp yetmezliği olan hastalarda kanda üre, serum kreatinin ve serum potasyum düzeyinde artış.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Uyku hali
 • Baş ağrısı
 • Uyku bozuklukları
 • Kalp hızında artma (çarpıntı)
 • Şiddetli göğüs ağrısı (angina pektoris)
 • Düşük kan basıncı (özellikle vücutta kan damarlarından aşırı miktarda su kaybından sonra; örn., şiddetli kalp yetmezliği olan hastalarda veya yüksek doz diüretiklerle tedavi sırasında)
 • Doza bağlı ortostatik etkiler (örn., uzanmış veya oturmuşken ayağa kalkıldığında kan basıncında azalma)
 • Nefes darlığı (dispne)
 • Karın ağrısı
 • İnatçı kabızlık
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kaşıntı (prurit)
 • Döküntü
 • Bölgesel şişlik (ödem)
 • Öksürük.

Seyrek Yan Etkiler

 • Aşırı duyarlılık
 • Anjiyoödem (el, ayaklar, yüz ve dilde şişmeler)
 • Kan damarlarının iltihabı (Henoch-Schonlein purpura dahil vaskülit)
 • Uyuşma veya karıncalanma hissi (parestezi)
 • Bayılma (senkop)
 • Çok hızlı ve düzensiz kalp atışı (atriyal fıbrilasyon)
 • Beyinde atak (inme)
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Kan alanin aminotransferaz (ALT) düzeylerinde yükselme; tedavi bırakıldıktan sonra genellikle düzelir.

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Trombosit (kan pulcukları) sayısında azalma
 • Migren
 • Karaciğer fonksiyon anormallikleri
 • Kas ve eklem ağrısı
 • Grip benzeri belirtiler ve yakınmalar
 • Sırt ağrısı ve idrar yolu enfeksiyonu
 • Güneşe aşırı duyarlılık
 • Nedeni açıklanamayan kas ağrısı ile birlikte koyu renkte (çay rengi) idrar (rabdomiyoliz)
 • İmpotans (cinsel yetersizlik)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Kanda düşük sodyum düzeyleri (hiponatremi)
 • Depresyon
 • Genel olarak kendini iyi hissetmeme (kırıklık)
 • Kulaklarda çınlama, vızıltı, uğuldama veya çıtırtı (tinnitus)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.