Lopresor Nedir ve Etken Maddesi?

Lopresor tabletler, beyaz, yuvarlak, bir yüzünde “CG” diğer yüzünde “I/P” baskılı iki yüzeyi dışa doğru eğimli film kaplı tabletlerdir.

Her bir tablet etkin madde olarak 100 mg metoprolol tartarat içerir.

Lopresor, 20 adet tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

Lopresor beta-blokörler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar çeşitli tıbbi sorunlarda kullanılırlar:

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için

Egzersiz ile tetiklenen göğüs ağrısı (Angina) tedavisi için

Düzensiz kalp atımlarının düzeltilmesi ve kalbin düzenli atmaya devam etmesinin sağlanması için

Bir kalp krizi sonrasında kalbin korunmasına yardımcı olmak için

Tiroid bezinin aşırı çalışmasının tedavisinin bir parçası olarak

Migrenin önlenmesi için

Sinirsel gerginlik ya da anksiyetenin neden olduğu çarpıntının (kalbin çok hızlı atması ya da çarpması hissi) tedavi edilmesi için

Lopresor’un nasıl etki gösterdiği ya da neden verildiği hakkında herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

Lopresor Etken Maddesi Nedir?

Lopresor’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Lopresor Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Lopresor’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki istenmeyen etkilerden herhangi birini görürseniz en kısa zamanda doktorunuzla birlikte kontrol ediniz

Yaygın Yan Etkiler

Çok yavaş kalp atımı; nefes darlığı ve/veya hışıltı.

Yorgunluk; baş dönmesi (bazen ayağa hızlı kalktığınızda baş dönmesi ya da bayılma); baş ağrısı; bulantı ve kusma; mide ağrısı.

Ayak bileğinde şişme; düzensiz kalp atımı; ellerde ve ayaklarda normale göre soğukluk; depresyon ya da kişilik değişikliği; halüsinasyonlar; ciltte döküntü ya da kaşınma; gözlerde kuruma ya da yanma; kolay kanama ya da çürüme; gözün beyaz kısmında karaciğerin enflamasyonunun (hepatit) belirtisi olan sararma ile birlikte veya tek başına, karnın üst sağ tarafında (mide) ağrı.

Bunlardan herhangi birini görürseniz, hemen doktorunuzla konuşunuz.

Lopresor’un tıbbi müdahaleye gerek göstermeyen ve tedavi süresince vücut ilaca alıştıkça ortadan kalkan istenmeyen etkileri olabilir. Ancak aşağıdaki istenmeyen etkilerden herhangi biri devam eder ya da sorun yaratmaya başlarsa doktorunuza söylemelisiniz:

Seyrek Yan Etkiler

Kas krampları ya da eklem ağrısı; ürperme hissi; göğüs kemiğinin arkasında ağrı (angina ağrısından farklı); gün boyu uyku hissi, uyumada güçlük ya da kabuslar; ishal ya da kabızlık; ağız kuruluğu; terleme; saç dökülmesi; sedef hastalığı olarak bilinen tekrarlayıcı bir deri hastalığı olan psoriazisin kötüleşmesi; burun akıntısı veya tıkanması; cinsel sorunlar; bulanık görme; kulak çınlaması ya da diğer işitme güçlükleri; kilo alma; anormal karaciğer fonksiyon testi sonuçları.

Bazı hastalarda Lopresor tedavisi süresince bilinç bulanıklığı, trigliserid ya da kolesterol düzeylerinde anormallik görülmüştür.

Bunlardan herhangi biri sizi ciddi olarak etkilerse, doktorunuza söyleyiniz.

Lopresor Nasıl Kullanılır?

Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

Doktorunuz size tam olarak kaç tablet Lopresor almanız gerektiğini söyleyecektir.

Genelde günlük doz şu aralıktadır: günde bir kez (sabah) ya da iki ayrı doza bölünmüş olarak (sabah bir ve akşam bir) günde 100 ila 200 mg. Lopresor tiroid bezinin aşırı çalışmasının tedavisinde kullanıldığında, doz genelde üç ya da dört ayrı doz şeklinde verilen 150 200 mg’dır. Düzensiz kalp atımında doz genelde iki ya da üç ayrı doz şeklinde verilen günde 100 -150 mg’dır.

Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

Lopresor bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Lopresor tablet çiğnenmeden bütün olarak, biraz sıvıyla yutulmalıdır.

Lopresor 65 yaş üzerindeki kişilerce kullanılabilir. 65 yaşından büyükseniz, size diğer erişkinlerle aynı doz verilecektir.

Bu ilacı kullanırken doktorun talimatına tam olarak uyunuz.

Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyiniz ve tedaviyi bırakmayınız. Lopresor almayı çok ani keserseniz, durumunuz bir süre için daha kötü olabilir. Doktorunuz tedaviyi tamamen kesmeden önce dozu yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir.

Eğer Lopresor ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kazayla çok fazla tablet alırsanız, hemen doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

Lopresor doz aşımının bazı etkileri şunlardır: anormal derecede yavaş kalp atımı, çok düşük kan basıncı, düşük kan şekeri, düzensiz kalp atımı, nefes darlığı, kalp kanı yeterince hızlı pompalayamadığından şuur kaybı, nöbetler (konvülsiyonlar).

Lopresor ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Lopresor Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir Lopresor dozunu almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu hatırladığınızda hemen alınız. Ancak neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırılan dozu atlayınız ve normal doz düzeninize geri dönünüz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Lopresor Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Lopresor tedavisini kesmek hastalığınızın bir süre boyunca daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından size söylenmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

Lopresor Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Metoprolole, bu kullanma talimatının başında sayılmış Lopresor içindeki maddelerden herhangi birine ya da bir başka beta bloköre karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

Kalp hastalığı nedeniyle ayak bileklerinizde şişme, nefes darlığı ve/veya yorgunluğunuz varsa.

Kalp atımınız alışılmadık ölçüde yavaşsa ya da sizde kalp bloğu olduğu söylenmişse.

Bazen aniden bilinciniz kapanıyorsa.

Kol ve bacaklarınızdaki kan dolaşımı zayıfsa (örneğin, çok soğuk, soluk el ve ayaklar, ya da yürüdüğünüzde bacak kaslarınızda ağrı).

Kan basıncınız alışılmadık ölçüde düşükse.

Astımınız varsa ya da bazen nefes darlığı ve hırıltı oluyorsa.

Lopresor Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Diyabetiniz varsa.

Karaciğer hastalığınız varsa.

Ciddi alerjik reaksiyonlarınız varsa (örneğin böcek ısırması ve sokmalarına alışılmadık ölçüde şiddetli reaksiyonlar).

İstirahat esnasında göğüs ağrınız varsa.

Aşırı çalışan bir tiroid beziniz varsa.

Durumunuz bunlardan herhangi birine uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz Lopresor kullanmaya başlayıp başlayamayacağınıza/devam edip edemeyeceğinize karar verecektir.

Herhangi bir cerrahi ya da dişle ilgili tedaviden önce, sorumlu doktor ya da diş hekiminize Lopresor almakta olduğunuzu söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Lopresor İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Lopresor bazı kişilerde yorgunluğa neden olabilir. İlaç kullanılırken alkol alımı bu yorgunluğu arttırabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Lopresor Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Lopresor çok gerekli olmadıkça gebelik süresince, özellikle de gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Doktorunuz gebelik sırasında Lopresor kullanımının olası risklerini size açıklayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Lopresor Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Lopresor emzirme döneminde dikkatle kullanılmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Lopresor Kullanılır mı?

Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız -bitkisel ve reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.

Bazı başka ilaçlar Lopresor ile etkileşime girebilir. Bunlardan bazıları:

Yüksek kan basıncının (ör. Prazosin, klonidin, verapamil, diltiazem), göğüs ağrısının (angina) (ör. Nitrogliserin) ya da düzensiz kalp atımının (ör. Amiodaron, propafenon, kinidin, disopiramid, digoksin gibi dijital glikozidleri, lidokain) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Bazı inhalasyon anestezikleri,

Bazı göz ve burun damlaları ile bazı öksürük ilaçları ya da soğuk algınlığı ilaçlarının içinde bulunan adrenalin ya da benzeri maddeler,

Insülin ya da diyabet için ağızdan alınan ilaçlar,

Ağrı ya da enflamasyon ilaçları (indometazin gibi nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar),

Bazı mide ülseri ilaçları (ör. Simetidin),

Bazı antibiyotikler (ör. Rifampisin),

Bazı antiviraller (ör. Ritonavir),

Bazı antihistaminikler (ör. Difenhidramin),

Bazı sıtma ilaçları (ör. Hidroksiklorokin ya da kinidin), bazı antipsikotik ilaçlar (ör. Tioridazin),

Bazı antidepresanlar (ör. Fluoksetin, paroksetin ya da bupropion),

Bazı antifungaller (ör. Terbinafin).

Araç ve makina kullanımı

Lopresor bazı kişilerde baş dönmesi, yorgunluk ya da bulanık görmeye neden olabilir. Bu tür belirtilerle karşılaşırsanız araç ya da iş makineleri kullanmayınız ve tam dikkat ve hızlı tepki verebilmeyi gerektiren başka işler yaparken dikkatli olunuz. Alkol alımı yorgunluğu arttırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.