Lopermid 2MG Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Lopermid tabletler beyaz, yuvarlak, düzgün kenarlı tabletlerdir. Kutuda 20 tabletlik blister ambalajlarda bulunur.

Lopermid, etkin madde olarak 2 mg loperamid HCl içerir.

Loperamid, bağırsak kasları üzerine doğrudan etki göstererek bağırsak hareketliliğini engeller. Bunun sonucu olarak bağırsak içeriğinin bağırsaktan geçiş süresi uzar, günlük feçes miktarı azalır. Sıvı ve elektrolit kaybının önüne geçilir.

Lopermid, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

9 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde 5 güne kadar süren ve akut şiddetlenme atakları gösteren kronik (uzun süren) ishalin tedavisi,

Yetişkinlerde uzun süren ishalin tedavisi,

12 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinlerde akut ishalin tedavisi,

18 yaş üzeri yetişkinlerde, başlangıç tanısı konulmuş irritabl bağırsak sendromu ile birlikte görülen akut ishalin tedavisi için kullanılır.

Lopermid Nasıl Kullanılır?

Ani gelişen (akut) ishal tedavisinde;

12 yaşından büyük çocuklar, yetişkinler ve yaşlılarda, tedaviye 2 tablet (4 mg) ile başlanır ve her sulu dışkılamadan sonra 1 tablet (2 mg) daha verilir. Günlük doz 8 tablet (16 mg)’i geçmemelidir.

Günlük ortalama doz 3-4 tablettir.

Genellikle ilk 48 saat içinde tedaviye klinik cevap alınır.

9-12 yaş arası çocuklarda; En fazla 5 gün kullanılmak üzere, ishal kontrol altına alınana kadar günde 4 defa 1 tablet (2 mg) alınmalıdır.

9-12 yaş arası çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yetişkin ve yaşlılarda uzun süren ishal tedavisinde;

Yetişkinlerde hastalığın şiddetine göre tedaviye bölünmüş dozlar halinde günde 2 veya 4 tablet ile başlanmalıdır. Günlük doz maksimum 8 tablet (16 mg)’e kadar çıkarılabilir.

Yetişkin ve yaşlılarda irritabl bağırsak sendromu ile birlikte görülen ishalin belirtilere yönelik tedavisinde;

2 tablet (4 mg) ile tedaviye başlanmalıdır. Hastalığın şiddetine göre günde 2 veya 4 tablet, bölünmüş dozlar halinde alınabilir. Gerekirse maksimum günlük doz 8 tablet (16 mg)’e kadar çıkarılabilir.

Böbrek / Karaciğer Yetmezliği Hastalıklarında Lopermid Kullanımı

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise, ilk geçiş metabolizması azaldığı için, Lopermid dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Lopermid ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Lopermid ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

Hayvanlarda yapılan deneyler, insanlarda yüksek doz zehirlenmelerinin kabızlık, santral depresyon ve gastrointestinal tahriş gibi belirtilere yol açacağını göstermiştir.

Çocukların bu etkilere karşı daha duyarlı oldukları unutulmamalıdır.

Lopermid Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Lopermid Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Loperamid veya içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

9 yaş altı çocuklarda,

Kabızlık çekiyorsanız veya kabızlıktan sakınmanız gereken bir durumunuz varsa,

Bağırsak iltihabı, bağırsak kaslarında paraliz (hareketsizlik) veya psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı)’e bağlı karın ağrınız varsa kullanmayınız.

Lopermid ’i dizanteride tek başına kullanmayınız.

Lopermid gibi bağırsak hareketlerini azaltan ilaçlar, ülseratif koliti (kalın bağırsak iltihabı) olan kişilerde toksik megakolon’a (kalın bağırsağın tümünün ya da bir bölümünün anormal olarak genişlemesiyle ortaya çıkan hastalık durumu) yol açabilir. Bu nedenle, karın bölgesinde gerginlik ya da beklenmeyen bazı belirtiler görülürse Lopermid tedavisini kesiniz.

Ani gelişen (akut) ishalde, 48 saat içinde tedaviden yanıt alamadıysanız, tedaviyi sürdürmeyiniz. Eğer ishal birkaç gün içinde durmaz veya ateşiniz yükselirse doktorunuza bildiriniz.

Lopermid Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kabızlık meydana gelmesinin istenmediği durumlarda,

Karaciğer yetmezliğiniz veya su kaybınız varsa,

Alınan yanıtın değişkenliği nedeniyle çocuklarda,

Lopermid ’i uzun süre kullanmayınız.

İshalde vücut sıvı ve elektrolit kaybına uğrar; bu nedenle Lopermid tedavisine başladığınız zaman, uygulanmakta olan sıvı ve elektrolit tedavisini kesmeyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Lopermid İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Lopermid Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Lopermid Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Loperamid anne sütüne, bebek üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde geçmektedir. Lopermid ’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Lopermid Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Lopermid Kullanılır mı?

Lopermid ’in herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Lopermid Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Lopermid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Lopermid ’in yan etkilerini, ishal durumunda zaten görülen belirtiler nedeniyle saptamak pek kolay olmaz. Ancak görülen yan etkiler çok ciddi değildir ve daha çok uzun süren ishallerin tedavisinde ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden biri olursa Lopermid’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Alerjik belirtiler (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Lopermid’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Karın ağrısı, şişkinlik ve rahatsızlık, bulantı, kusma, kabızlık
  • Yorgunluk hissi, uyuşukluk ve sersemlik hali
  • Ağız kuruluğu

Bunlar Lopermid ’in hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

Lopermid kullanımı sırasında yorgunluk, uyuşukluk ve sersemlik hissi gibi yan etkiler görülebilir. Lopermid tedavisi sırasında araç ve makine kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.