Lodavin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

LODAVIN nedir ve ne için kullanılır?

LODAVİN sara/epilepsi nöbetlerini önleyici ilaçlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir.

Beyaz renkte, yuvarlak tabletlerdir. Her kutuda 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet bulunur.

LODAVİN aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülebilen sara hastalığının tedavisinde diğer sara nöbetini önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir, hastanın nöbetleri kontrol altına alındıktan sonra tek olarak devam edilebilir.
 • 2-12 yaş arasındaki çocuklarda tipik absans nöbeti adı verilen sara tipinin tedavisinde tek başına kullanılır.
 • 12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde sara tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak veya tek başına kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LODAVIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa LODAVIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık sendromu bildirilmiştir. Ateş, boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi, yüzde şişme, kan ve karaciğerde anormallikler, yaygın damar içi pıhtılaşması, birden fazla organın çalışmaması bu sendromun başlıca belirtileridir. Sendromun bir parçası olarak döküntü de görülebilir.
 • Stevens Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Sara nöbetlerinin kötüleşmesi
 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Çok yaygın yan etkiler (10 kişide en az bir kişiyi etkiler):

 • Baş ağrısı
 • Deri döküntüsü.
 • Yaygın yan etkiler (10 kişide en fazla bir kişiyi etkiler):

 • Saldırganlık
 • Sinirlilik
 • Huzursuzluk
 • Uyku hali
 • Uykusuzluk (insomnia)
 • Yorgunluk hissi
 • Titreme (tremor)
 • Hızlı, kontrol edilemeyen göz hareketleri (nistagmus)
 • İshal
 • Bulantı ve kusma Ağız kuruluğu
 • Baş dönmesi
 • Sırt ve eklemlerde ağrı
 • Seyrek yan etkiler (1000 kişide en fazla bir kişiyi etkiler):

 • Göz titremesi
 • Aseptik menenjit
 • Şiddetli deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu)
 • Gözde kaşıntı, akıntı ve göz kapaklarında çapak (konjunktivit).
 • Çok seyrek yan etkiler (10000 kişide en fazla bir kişiyi etkiler):

 • Deride aşırı soyulma ile kendini gösteren şiddetli deri reaksiyonu (toksik epidermal nekroliz),
 • Çoklu organ yetmezliği ya da beklenmedik kanama, morarmaya yol açabilen ciddi kan pıhtılaşma bozukluğu (dissemine intravasküler koagülasyon)
 • Yüzde şişlik (ödem) ya da boyun, koltukaltı ya da kasıktaki bezlerde şişlik (lenfadenopati)
 • Ateş
 • Sara nöbetlerinin artması
 • Kontrolsüz vücut hareketleri (tikler), gözler, baş ve gövdeyi etkileyen kontrolsüz kas spazmları (koreoatetoz) ya da seyirme, titreme ya da sertlik gibi sıradışı vücut hareketleri
 • Dengesizlik hissi
 • Zihin karışıklığı (konfüzyon)
 • Olmayan şeyleri görmek ya da duymak (halüsinasyon)
 • Parkinson hastalığının semptomlarında kötüleşme
 • Lupus (semptomları: ateş ve genel sağlıkta bozulmanın eşlik ettiği sırt ve eklem ağrısı
 • Beyin zarlarında iltihaplanma (menenjit), baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma, ense sertliği, döküntü, ışığa duyarlılık, kas ağrısı, titreme, konfüzyon ve sersemlik.
 • Beyaz kan hücre sayısında azalma (nötropeni, lökopeni, agranulositoz)
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde değişiklik
 • Kırmızı kan hücresi sayısında azalma (anemi)
 • Kan pulcukları sayısında azalma (trombositopeni)
 • Tüm kan hücrelerinin sayısında azalma (pansitopeni)
 • Kemik iliği bozukluğu (aplastik anemi)
 • Bilinmeyen (mevcut verilerden hesaplanamaz)

 • Boyun, koltukaltı ya da kasıktaki bezlerde şişlik (lenfadenopati)
 • LODAVIN Nasıl Kullanılır?

  Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:

  12 yaş üzerindeki yetişkinler: Sara hastalığının kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 700 mg arasındadır. LODAVİN’i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

  2-12 yaş arasındaki çocuklar: Doz vücut ağırlığına göre hesaplanır. Tedaviye LODAVİN ile birlikte uygulanan ilaca bağlı olarak günde 1 kez veya iki doza bölünmüş olarak uygulanan minimum 0.15 0.6 mg/kg/gün arasında bir dozla başlanır ve doz kademe kademe artırılarak günde 1 veya 2 doza bölünmüş olarak uygulanan 1-15 mg/kg/güne kadar çıkarılabilir.

  Tipik absans nöbeti tipinde sara nöbeti olan çocuklarda tek başına LODAVİN tedavisinde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 1 mg/kg ve 10 mg/kg arasındadır.

  Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

  18 yaş ve üzerindeki yetişkinler: Bipolar bozukluğunda kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. LODAVİN’i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

 • LODAVİN’i doktorunuzun size söylediği şekilde alınız.
 • Doktorunuzun vereceği doz diğer ilaçlan alıp almadığınıza bağlıdır. Bu durum özellikle valproat içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız önemlidir.
 • Doktorunuz veya eczacınız çocuğunuza kaç tablet alacağınızı ve tabletleri ne zaman alacağınızı size söyleyecektir.
 • LODAVİN tedavisi sırasında deri döküntüsü gelişirse, hemen doktorunuzla temasa geçiniz.
 • LODAVİN çiğnenebilir, az miktarda su içinde çözündürülebilir veya az miktarda su ile birlikte bütün olarak yutulabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

  18 yaş altındaki ergenlerde ve çocuklarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmamalıdır Yaşldarda kullanım:

  Bu yaş grubunda farklı bir doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliğinde kullanım: Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Karaciğer yetmezliğinde kullanım: Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuzu durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Hormon içeren doğum kontrol ilaçları (HRT) kullanan hastalarda kullanım: Doktorunuz kullandığınız doğum kontrol ilacının türüne göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Eğer LODAVİN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LODAVIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer LODAVİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LODAVIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

  LODAVİN ile tedavi sonlandınldığında oluşan etkiler

  Epilepsi tedavisi gören hastalarda: LODAVİN’in aniden kesilmesi epilepsi nöbetlerinin geri dönmesini tetikleyebilir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (örneğin döküntü) ilacınızın aniden kesilmesi gerekmiyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu 2 haftada kademeli olarak azaltacaktır.

  LODAVIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LODAVIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Lamotrijine ve LODAVİN’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • LODAVIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • LODAVİN tedavisi başlangıcından sonra genellikle ilk 8 hafta içinde deri döküntüsü bildirilmiştir. Bu döküntülerin büyük kısmı hafif ve sınırlıdır, ancak hastaneye yatmayı ve LODAVİN tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de oluşabilir. Ciddi deri döküntüsü riski çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha yüksektir.
 • Aşağıdaki durumlarda genel döküntü riski artar:

  Yüksek LODAVİN başlangıç dozları

  LODAVİN tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması

  LODAVİN ile birlikte valproat kullanımı

  Çocuklarda döküntünün ilk oluşumu enfeksiyon ile karı ştı rı 1 ab i 1 i r.

 • Daha önce kullandığınız diğer epilepsi ilaçlarına karşı alerji veya döküntü oluştuysa
 • LODAVİN tedavisi sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanmaya başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız
 • LODAVİN kullanımı sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanan kadın hastalarda doğum kontrol ilacının etkinliği azalabilir. Bu nedenle beklenmeyen kanamalar gibi adet düzensizlikleri oluşabilir. Böyle durumlarda lamotrijin dozunun ayarlanması gerekebilir.

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Karaciğer bozukluğunuz varsa
 • Lamotrijin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız
 • Lamotrijin kullanırken menenjit (beyin zarları iltihabı) geçirdiyseniz
 • Ayrıca

  Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta veya hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.

  Bipolar bozukluğu olan hastalarda belirtilerin kötüleşmesi, intihar düşüncesi ve davranışının belirmesi ve kendine zarar verme isteği riskinde artış olabilir. İntihar düşüncesi geçmişi olanlar, genç yetişkinler ve tedaviye başlamadan önce belirgin olarak intihar düşüncesi olan hastalar daha yüksek risk altında olabilir. Bu nedenle LODAVİN alan hastalar özellikle tedavi başlangıcında yakından izlenmelidir.

  Aşın duyarlılık sendromu gelişen hastalarda döküntü ile birlikte ateş, lenfadenopati (boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi ile belirgin durum), yüzde ödem, kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli belirtiler görülebilir.

  Döküntü oluşma riski nedeniyle başlangıçta ve daha sonraki doz artırımı zamanlarında doz aşılmamalıdır.

  Bazı epilepsi tiplerinde ilacı alırken nöbette kötüleşme veya daha sık görülme olabilir. Eğer nöbetleriniz daha sık oluyorsa veya ciddi bir nöbet geçirdiyseniz doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LODAVIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LODAVİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. LODAVİN’i alan bir yetişkin iseniz:

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • LODAVİN’i hamilelik döneminde kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Lamotrijinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle LODAVİN kullanan annelerin bebeklerini doktorlarına danışmadan emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.
 • Araç ve makina kullanımı

  LODAVİN tedavisi baş dönmesi ve çift görme gibi yan etkilere yol açabilir, bu nedenle önce ilacın sizi nasıl etkilediğini görmelisiniz.

  Eğer epilepsi hastasıysanız araç kullanma konusunda doktorunuza danışınız.

  LODAVIN Etken Maddesi Nedir?

  LODAVİN’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Birçok ilaç LODAVİN’in aktivitesini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız LODAVİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Valporat (sara tedavisi)
 • Karbamazepin (sara tedavisi)
 • Fenitoin (sara tedavisi)
 • Primidon (sara tedavisi)
 • Fenobarbital (sara tedavisi)
 • Rifampisin (enfeksiyon tedavisi)
 • Risperidon (ruhsal bozukluk tedavisi)
 • Lopinavir / ritonavir ya da atazanavir ve ritonavir (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisi)
 • Etinilöstradiol / levonorgestrel kombinasyonu
 • Bazı laboratuvar testleri
 • Lamotrijin metabolizmasını önemli derecede etkilemeyen ilaçlar

 • Lityum (ruhsal bozukluk tedavisi)
 • Bupropiyon (ruhsal bozukluk tedavisi)
 • Olanzapin (ruhsal bozukluk tedavisi)
 • Okskarbazepin (sara tedavisi)
 • Felbamat (sara tedavisi)
 • Gabapentin (sara tedavisi)
 • Levetirasetam (sara tedavisi)
 • Pregabalin (sara tedavisi)
 • Topiramat (sara tedavisi)
 • Zonisamid (sara tedavisi)
 • Aripiprazol (ruhsal bozukluk tedavisi)
 • LODAVIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.