Lizorex Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

LIZOREX nedir ve ne için kullanılır?

 • LİZOREX oksazolidinonlar grubundan bir antibiyotik olarak belirli bakteri tiplerinin çoğalmasını durdurur. Zatürre ve deri üzerindeki veya deri altındaki bazı enfeksiyonların tedavisi için kullanılır.
 • LİZOREX, bir plastik tüp yardımıyla damara yavaşça verilen bir sıvıdır. Bu uygulama intravenöz enfüzyon veya “damardan damla damla” olarak adlandırılır. LİZOREX’in etkin maddesi linezolid antibakteriyel bir ilaç grubuna dahildir.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi LIZOREX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  LİZOREX ile tedavi esnasında aşağıdaki yan etkilerden birinin oluştuğunu fark ederseniz hemen doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bildiriniz:

 • Çok kırmızı cilt ve pullanma (dermatit), kızarıklık, kaşınma veya yüz ve boyun bölgesinde şişkinlik gibi cilt reaksiyonları. Bu durumlar, alerjik reaksiyonun belirtisi olabilir ve LİZOREX almayı durdurmanızı gerektirebilir.
 • Bulanık görme, görme alanı bozukluğu, detayların görülmesinde zorluk görme alanı bozukluğu gibi görüşünüz ile ilgili problemleriniz varsa.
 • Kan ve/veya sümük içeren ciddi ishal (antibiyotik ile ilişkili kolit (pseudomembranöz kolit dahil)). Bu durum çok seyrek görülüp hayatı tehdit edici komplikasyonların gelişmesine sebep olabilir. Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.
 • Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma.
 • Kriz veya nöbetler. S SRİ olarak bilinen antidepresanlarla beraber kullanımı esnasında huzursuzluk (ajitasyon), zihin karışıklığı (konfüzyon), huzursuzluktaşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu (deliryum), kasların sertleşmesi (rijidite), titreme, koordinasyon bozulması ve nöbet gibi belirtiler yaşarsanız doktorunuza bildiriniz.
 • 28 günden uzun süre linezolid verilen hastalarda uyuşma, karıncalanma veya bulanık görme kaydedilmiştir. Görmede zorluk çekiyorsanız mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışınız.

  Diğer yan etkiler:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Mantar enfeksiyonları özellikle vajinal bölgede veya ağızda pamukçuk
 • Baş ağrısı
 • Ağızda metalik tat
 • İshal, bulantı veya kusma
 • Karaciğer veya böbrek fonksiyonunuzun veya kan şekeri düzeyinizin ölçümlerini de içeren bazı kan tahlili sonuçlarında değişiklikler
 • Sebebi bilinmeyen kandaki belirli hücrelerin sayısındaki değişiklikten dolayı kansızlığa (anemi) kadar giden veya kanın pıhtılaşmasını etkileyen kanama veya morarma
 • Uyumada zorluk çekme
 • Yüksek tansiyon
 • Kansızlık (düşük kırmızı kan hücre sayısına sahip olma)
 • Enfeksiyon ile mücadele etmenizi etkileyen kandaki belirli hücrelerin sayısındaki değişiklik
 • Ciltte kızarıklık
 • Deride kaşıntı
 • Sersemlik
 • Bölgesel veya genel karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Sindirim güçlüğü
 • Bölgesel ağrı
 • Ateş
 • Yaygın olmayan:

 • Kadınlarda vajina veya genital bölgede iltihaplanma
 • Enfeksiyon ile mücadele etmenizi etkileyen kandaki hücrelerin sayısında azalma
 • Kadınlarda üreme organının iç ve dış kısmında (vulvovajinal) bozukluklar
 • Karıncalanma veya uyuşma hissi gibi duyarlılık
 • Bulanık görme
 • Kulakta çınlama (tinitus)
 • Damar iltihabı
 • Ağız kuruluğu veya ağızda yara, dilde şişkinlik, yara veya renksizlik
 • Daha sık idrara çıkma ihtiyacı
 • Titreme
 • Yorgunluk veya susuzluk hissi
 • Pankreas iltihabı
 • Terlemede artış
 • Böbrek ve karaciğer fonksiyonunu ölçen kandaki proteinlerde, tuzlarda veya enzimlerde değişiklik
 • Kurdeşen
 • Mide mukozası iltihabı
 • Dil iltihabı
 • Yumuşak dışkı
 • Ağız içinde iltihap
 • Havale (konvülsiyon)
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi)
 • Böbrek yetmezliği
 • Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan kan hücrelerinin (trombosit) sayısında azalma
 • Karında şişkinlik
 • Geçici iskemik kriz (beyine giden kan akışının geçici olarak bozulması, görme kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, konuşmada kötü telaffuz etme ve bilinç kaybı gibi kısa süreli belirtilere neden olur)
 • Enjeksiyon yerinde ağrı
 • Deride iltihap
 • Kreatinin seviyesinde artma
 • Mide ağrısı
 • Kalp ritminde değişiklik (ritmin artması gibi)
 • Tokluk kan şekerinin azalması
 • Seyrek:

 • Kısıtlı görüş alanı, görme alanı bozukluğu
 • Dişte yüzeysel renk değişiklikleri (profesyonel diş temizliği ile giderilebilir)
 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı
 • Kansızlık ile birlikte savunma hücrelerinin ve kan pulcuklarının azalması (pansitopeni)
 • Aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir (sıklığı bilinmiyor):

 • Serotonin sendrom belirtileri (hızlı kalp atışı, kafa karışıklığı, aşırı terleme, hayal görme terleme ve titreme hareketleri)
 • Laktik asidoz belirtileri (tekrarlayan kusma ve bulantı, karın ağrısı, hızlı nefes alma)
 • Stevens-Johnson Sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ağır cilt bozuklukları
 • Sideroblastik anemi (bir çeşit kansızlık türü (düşük kırmızı kan hücre sayısına sahip olma))
 • Kemik iliği baskılanması (miyelosüpresyon)
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (anafılaksi)
 • Kan şekerinin düşmesi (Hipoglisemi)
 • Saç dökülmesi (alopesi)
 • Görmede renk değişiklikleri veya detayları görmede zorlanma
 • Kan hücre sayısında azalma
 • Güçsüzlük ve/veya duyusal değişiklikler
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Vücudun diğer kısımlarından beyne ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar görmesi (periferal nöropati)
 • Görme ile ilgili sinirlerin hasar görmesi (optik nöropati), görme ile ilgili sinirlerin iltihabı (optik nörit), görüş kaybı
 • LIZOREX Nasıl Kullanılır?

  ‘Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.’

  Bu ilaç doktor veya sağlık personeli tarafından damla damla (damar içine enfüzyon ile) size verilecektir. Erişkinler (18 yaş ve üzeri) için doz günde iki kere 300 mİ (600 mg linezolid) damardan damla damla 30 ila 120 dakikalık süre içerisinde direkt kana verilerek (damar içine) size uygulayacaktır.

  Tedavi süresi genellikle 10 ila 14 günde tamamlanır, ancak 28 güne kadar da sürebilir. LİZOREX’in 28 günden daha fazla süren tedavisi için güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir. Tedavi sürenize doktorunuz karar verecektir.

  LİZOREX alıyorken, doktorunuz kan sayımınızı izlemek için düzenli kan testleri yapacaktır.

  28 günden daha uzun süre LİZOREX kullandıysanız doktorunuz görme gücünüzü izleyecektir.

  Damar içine damla damla uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  LİZOREX dozu çocuklarda yaş ve vücut ağırlığına göre doktorunuz tarafından belirlenir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Diyaliz hastası iseniz, ilacınız diyalizden sonra verilecektir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Eğer LİZOREX ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LIZOREX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  LİZOREX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LIZOREX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ilaç doktor veya hemşire tarafından tıbbi gözetim altında size verileceğinden bir dozun atlanması pek muhtemel değildir. Ancak dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

  LİZOREX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  LIZOREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LIZOREX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Etkin madde içeriği linezolide veya yukarıda listelenen herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık).
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlardan birini (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid) alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız. Bunlar depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir.
 • Emziriyorsanız. Anne sütüne geçtiği için bebeği etkileyebilir.
 • Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa LİZOREX sizin için uygun olmayabilir. Doktorunuz genel durumunuzu ve tansiyonunuzu değerlendirmek için detaylı kontrol isteyebilir. Bazı durumlarda başka bir tedavinin sizin için daha uygun olduğuna karar verebilir.

  Bu kategorilerin size uygulanıp uygulanmayacağına emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

 • Tansiyonunuz yüksekse, bu durum için ilaç kullanıyorsanız veya kullanmıyorsanız,
 • Aşırı faaliyet gösteren tiroid tanısı konulduysa,
 • Böbrek üstü bezinde tümör (feokromositoma) veya hormon sistemlerindeki tümörden dolayı ishal, ciltte kızarıklık, hırıltılı solunum gibi belirtiler (karsinoid sendrom) varsa,
 • Manik depresyon, şizoaffektif bozukluk, zihinsel karışıklık veya başka zihinsel problemleriniz varsa,
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
 • Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçlan veya burun tıkanıklığını gideren (dekonjestan) ilaçlar.
 • Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar.
 • Trisiklik veya S SRİ (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak bilinen amitriptilin, sipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçlan.
 • Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobutamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar.
 • Petidin gibi şiddetli ağnyı azaltmak için kullanılan ilaçlar.
 • Buspiron gibi kaygı bozukluklarında (anksiyete) kullanılan ilaçlar.
 • Rifampisin adı verilen bir antibiyotik.
 • LIZOREX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  LİZOREX ile tedaviye başlamadan önce eğer,

 • Kolay kanama ve morarma
 • Kansızlık (düşük kırmızı kan hücresi sayısına sahip olma)
 • Enfeksiyona yatkınlık
 • Daha önceden geçirilmiş kriz veya nöbet
 • Özellikle diyaliz görüyorken böbrek ve karaciğer problemleri
 • İshal
 • Şeker hastalığı (diyabet) varsa doktorunuza söyleyiniz.
 • Tedaviniz esnasında aşağıdaki durumların oluşması halinde hemen doktorunuza söyleyiniz.

 • Bulanık görme, görüşte renk değişiklikleri, detayların görülmesinde zorluk, görme alanı bozukluğu gibi görüşünüz ile ilgili problemleriniz varsa.
 • Bacaklarınızda veya kollarınızda duyarlılık kaybı ya da karıncalanma veya iğne batması hissi
 • LİZOREX’inde dahil olduğu antibiyotik kullanımı sırasında veya sonrasında ishal gelişirse. Eğer ishal ciddi ve sürekli ise veya dışkınızda kan veya sümük fark ederseniz hemen LİZOREX kullanımını durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz. Bu durumda bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan bir ilaç kullanmamalısınız.
 • Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.

 • Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma.
 • “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  LIZOREX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

 • LİZOREX yemekten önce, yemek esnasında veya yemekten sonra alınabilir.
 • LİZOREX alırken çok fazla miktarda bekletilmiş peynir, maya özü veya soya fasulyesi özü (örneğin soya sosu) gibi yiyeceklerden ve özellikle fıçı biraları ve şarap gibi alkollü içeceklerden kaçınınız. Bu ilaç bazı gıdaların içinde doğal olarak bulunan tiramin olarak adlandırılan bir madde ile etkileşebilir ve tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir.
 • Yiyecek ve içeceklerden sonra zonklama ile baş ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda LİZOREX etkisi bilinmemektedir. Bu sebeple, hamilelik esnasında doktorunuz tavsiye etmediği sürece kullanmayınız. Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmak istiyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LİZOREX anne sütüne geçtiği için bebeğinizi etkileyebilir. Bu yüzden emzirme esnasında LİZOREX kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LİZOREX kendinizi sersemlemiş hissetmenize ve görmenizde bozukluklara neden olabilir. Eğer kendinizi böyle hissederseniz, LİZOREX araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğinden kullanmayınız.

  LIZOREX Etken Maddesi Nedir?

  Bu ilaç diğer yardımcı maddeler yanında glukoz ve sodyum sitrat içerir.

 • Bu ürün 50.24 mg/ml glukoz içerir. Bu, diabetes mellitus (şeker hastalığı) hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu tıbbi ürün her 1 mİ’sinde 0.38 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  LİZOREX’in bazen belirli bazı ilaçlarla etkileşerek tansiyonda, vücut sıcaklığında veya kalp atım hızında değişiklik gibi yan etkilere neden olma riski vardır.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız doktorunuza söyleyiniz.

  Bu ilaçlan önceden veya yakın dönemde kullandıysanız LİZOREX almayınız.

 • Depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlar (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid).
 • Ayrıca, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviden önce ve tedavi esnasında doktorunuz genel sağlık durumunuzu ve tansiyonunuzu kontrol edip, size hala LİZOREX vermeye karar verebilir. Bazı durumlarda, başka bir tedavinin sizin için daha iyi olacağına karar verebilir.

 • Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçları veya dekonjestan grubuna ait ilaçlar.
 • Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar.
 • Trisiklik veya SSRI (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak bilinen amitriptilin, sipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçlan.
 • Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonlan tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobütamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar.
 • Petidin gibi şiddetli ağrıyı azaltmak için kullanılan ilaçlar.
 • Buspiron gibi kaygı bozukluklannda (anksiyete) kullanılan ilaçlar.
 • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar.
 • LIZOREX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.