Limiten Nasıl Kullanılır?

Limiten Plus, 28 ve 98 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda sarı, oblong, bikonveks film kaplı tablet olarak sunulmaktadır.

Her bir film tablet, 80 mg valsartan ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
Limiten Plus, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyotensin-II antagonisti ve idrar söktürücü (diüretik) içerir.
Limiten Plus yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır.

Limiten Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Limiten ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Limiten Plus’m kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, Limiten Plus’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (yüzde, göz kapağında, dudaklarda şişkinlik).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Limiten Plus ‘a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Boğaz ağrısı, ateş veya titreme (bir kan hastalığı olan serum hastalığının belirtisi)
 • Göz ve ciltde sararma (sarılık belirtisi)
 • El, ayak veya dudaklarda uyuşukluk veya ürperti
 • Normal olmayan kanama veya çürüme (trombositopeni belirtisi)
 • Bulanık görme
 • Düzensiz kalp atışı
 • Bulantı, kusma veya ateşle eşliğindeki karın ağrısı (pankreatit belirtisi)
 • Ağrılı veya ağrısız damar iltihabı (nekrotize anjiit belirtisi)
 • Kabarcıklı döküntü
 • Solunum sorunları (pnömonit ve akciğer ödemi belirtisi)
 • Yetersiz böbrek fonksiyonu (böbrek fonksiyonunun bozulması)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı
 • Oturma veya yatma pozisyonundan kalkarken baş dönmesi veya sersemlik
 • Normalin dışında yorgunluk veya güçsüzlük (bazen potasyum kaybı belirtisi olabilir)
 • Potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum seviyelerinde azalma
 • İştah kaybı
 • Cilt döküntüsü veya kaşıntı
 • Ciltte güm şığına karşı artan duyarlık
 • Kas ağrısı
 • Ereksiyon güçlüğü veya sekse karşı ilgi kaybı
 • Kusma
 • Bulantı
 • Sırt veya mide ağrısı
 • Kabızlık
 • Eklemlerde ağrı
 • Grip ya da soğuk algınlığı benzeri belirtiler
 • Kuru öksürük
 • Kuvvetli baş dönmesi
 • Deride kızarıklık
 • Uyku bozukluğu

Bunlar Limiten Plus’m hafif yan etkileridir.

Limiten Nasıl Kullanılır?

Sık sık yüksek kan basıncı olan hastalar, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler. Birçok kişi, bu durumda normal hissedebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile, bu durum sizin ilacınızı almanızı, doktorunuz ve eczacınızın söylediklerini yerine getirmenizi daha önemli kılar. Doktorunuzun açıklamalannı dikkatle uygulayınız.

Önerilen dozu aşmayınız.
Limiten Plus’ın ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağına doktorunuz karar verecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Limiten Plus için normal günlük doz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.
Limiten Plus yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
Limiten Plus aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

65 yaş veya üzerindeki kişiler de Limiten Plus kullanabilir.

Böbrek /Karaciğer yetmezliği hastalarında Limiten  kullanımı

Özellikle 65 yaşın üzerinde kalp, karaciğer veya böbrek hastalıklarınız var ise veya potasyum takviyeleri kullanıyorsanız, zaman zaman kanınızdaki potasyum veya diğer minerallerin ölçülmesi gerekebilir. Doktorunuz bu konuda size öneride bulunacaktır.

İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz Limiten Plus ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü Limiten Plus tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer Limiten Plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Limiten Plus’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Limiten Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir. İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir tablet alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Limiten Plus ile Tedavi Sonlandırıldığındaki Oluşabilecek Etkiler

Limiten Plus tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

Limiten Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Valsartan, hidroklorotiyazid veya benzeri idrar söktürücülere (diüretiklere) karşı ya da yukarıda belirtilen ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlığınız varsa, eğer hangisinin sizin için zararlı olduğunu bilmiyorsanız veya emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,

Kanınızdaki sodyum veya potasyum düzeyi çok düşükse ya da tedaviye rağmen kanınızdaki kalsiyum düzeyi çok yüksekse,

Gut hastalığınız varsa,

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız.

Limiten Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Karaciğer veya böbrek hastalığı,

Diyabet (yüksek kan şekeri),

Ateş, cilt döküntüsü, eklem ağrısı (lupus eritematozus hastalığı veya geçmişi belirtisi),

Kanınızın potasyum ve sodyum düzeyinde düşme,

Kanınızın kolesterol, ürik asit ve trigliserit düzeyinde yükselme,

Kusma, ishal veya yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı rahatsızlık,

Emziriyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Limiten İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?
Limiten Plus aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Limiten Plus Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız Limiten Plus kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar verebilir. Bu nedenle, gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Limiten Plus Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi Limiten Plus da bazı hastalarda baş dönmesine neden olabilir ve konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce veya diğer konsantrasyona ihtiyaç duyulan durumlarda, Limiten Plus’m üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

Limiten Etken Maddesi Nedir?

Limiten Plus içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Limiten Plus soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Limiten Plus Kullanılır mı?

Kan basıncını düşüren ilaçlar,

Potasyum takviyesi, potasyum tutucu idrar söktürücüler potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıran heparin gibi ilaçlar,

Bazı psikolojik koşulların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum,

Ağrı veya iltihapların hafifletilmesinde kullanılan, özellikle nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar,

Kortizon türü ilaçlar, steroidler,

Digoksin (kalp ilacı),

Kürar türevleri (kas gevşetici),

Allopurinol (anti-gut tedavisi),

Amantadin,

Sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi),

Antikolinerjik ajanlar,

Siklosporin,

İnsülin veya ağızdan alman şeker düşürücü ilaçlar,

Kolestiramin ve kolestipol; özellikle kandaki yüksek düzeydeki lipitlerin tedavisinde kullanılan reçineler,

Vitamin D ve kalsiyum tuzlan kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.